ქართველები

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება
ქართველები
Pharnavaz I (face).jpg
რადამისტი.jpg
Pharasmanes II relief (3).jpg
პეტრე იბერი (სახე).jpg
Vakhtang I face.jpg
Oshki (photo by Scott Dexter, June 23, 2012 ) (7993420831).jpg
თორნიკე ერისთავი.jpg
Giorgi Mtatsmindeli face.jpg
Maria of Alania (crop).jpg
David IV (face).jpg
Shota Rustaveli (crop & edit).jpg
Tamar icon.jpg
Simeon prencipe de Giorgiani cropped.jpg
Sabinin. M. Queen Ketevan.jpg
Giorgi Saakadze the Grand Mouravi transp.png
Le Métropolitain Antim crop.jpg
სულხან-საბა ორბელიანი.jpg
Vakhtang VI of Kartli (Eastern Georgia).jpg
Besiki (crop).png
Prince Pyotr Bagration.JPG
Ilia Chavchavadze by Alexander Roinashvili (digitally colorized).png
ვაჟა-ფშაველა. ალექსანდრე როინაშვილი cropped.png
Niko Pirosmani (crop).jpg
Stalin.jpg
Princess Mary Eristavi (2).png
Galaktioni2.jpg
Konstantine Gamsakhurdia.jpg
George Balanchine portrait taken by Tanaquil LeClerq.jpg
Ilia II.jpg
Katie Melua - Apple Store Berlin - Germany - 25 Nov. 2013.jpg
საერთო მოსახლეობა
დაახ. 5 - 7 მილიონი
რეგიონები მნიშვნელოვანი მოსახლეობით
დროშა: საქართველო საქართველო 3,661,173[1]
დროშა: თურქეთი თურქეთი 100,000-1,000,000[2][3]
დროშა: რუსეთი რუსეთი 157 803[4]
დროშა: ამერიკის შეერთებული შტატები აშშ 150,000 (დაახ.)
დროშა: ირანი ირანი 60,000[5]
დროშა: უკრაინა უკრაინა 34,200[6]
საბერძნეთის დროშა საბერძნეთი 22,875[7]
დროშა: აზერბაიჯანი აზერბაიჯანი 9,900[8]
დროშა: ყაზახეთი ყაზახეთი 4,990
ბელარუსის დროშა ბელარუსი 2,400
კანადის დროშა კანადა 2,190
ლატვიის დროშა ლატვია 1,155
არგენტინის დროშა არგენტინა 1,050 [9][10][11]
ესტონეთის დროშა ესტონეთი 430
ავსტრალიის დროშა ავსტრალია 385
დასავლეთი ევროპა 50,000 (დაახ.)
ენები ქართული მეგრულ–ლაზური სვანური წოვათუშური (ბაცბური)
რელიგიები მართლმადიდებლობა, კათოლიციზმი, მაჰმადიანობა[12]

ქართველებიერი, ეთნიკური ჯგუფი (ეთნოსი), კავკასიის აბორიგენი (ავტოქთონური) მოსახლეობა. ეკუთვნიან იბერიულ-კავკასიური მოდგმის (რასის) ხალხთა ჯგუფს. საერთო რაოდენობა: 7,200,000-ზე მეტი. შეადგენენ საქართველოს მოსახლეობის 83,8%-ს (დაახლ. 4,000,000). გარდა ამისა, დაახლ. 1 მლნ. ქართველი ცხოვრობს რუსეთის ფედერაციაში, დაახლ. 3,5 მლნ. თურქეთში (ისტორიული ქართული ტერიტორიები: ტაო-კლარჯეთი, არტაანი (დღევანდელი არდაგანი) და ლაზეთი (ლაზისტანი)), დაახლ. 300 ათ. ირანში (ფერეიდუნშაჰრი, ნაჯაფაბადი, რეშთი, გორჯი-მაჰალე, თავრიზი, თეირანი, შირაზი. აქ ქართველები გადაასახლეს XVII—XVIII საუკუნეებში), დაახლ. 150 ათ. ავღანეთში (აქ ქართველები ჩაასახლეს ასევე XVII—XVIII საუკუნეებში), 50 ათასზე მეტი აზერბაიჯანში (ისტორიული ქართული ოლქი ჰერეთი, დღევანდელი კახის, ზაქათალას და ბელაქნის რაიონები), დაახლ. 50 ათ. უკრაინაში, 200 ათასამდე აშშ-ში და ევროპის სხვა ქვეყნებში (ძირითადად გერმანიაში, საფრანგეთში, ნიდერლანდებში და ბელგიაში), კანადაში კი 2190 ქართველია.[13]

ქართველები

ქართველები გარეგნულად ხასიათდებიან, როგორც საშუალოზე მაღლები, სწორი აგებულებით. დასავლეთ საქართველოში ეთნიკური ქართული მოსახლეობის დიდი ნაწილი საშუალოზე ღია ფერის თმით (ქერა, მუქი ქერა, ღია წაბლისფერი, იშვიათია თავთუხისფერი-თეთრში გარდამავალი ღია ქერა თმა) და ღია ფერის თვალებით (ცისფერი, ლურჯი, ნაცრისფერი, მწვანე, თაფლისფერი) გამოირჩევა; აღმოსავლეთ საქართველოს ბარისა და სამხრეთის ქართველები შედარებით დაბალი სიმაღლით, ბრგე აგებულებით, საშუალოზე მუქი ფერის თმითა (წაბლისფერი, მუქი წაბლისფერი, მოშავო) და საშუალოზე მუქი ფერის თვალებით (მუქი თაფლისფერი, მუქი მწვანე-ჭაობისფერი, ყავისფერი) გამოირჩევიან. იშვიათია სუფთა შავი ფერის თმა და თვალები.

საქართველოს ისტორია
საქართველოს გერბი

ეს სტატია არის ნაწილი სერიისა
უძველესი ისტორია
დიაოხის სამეფო
კოლხეთის სამეფო
იბერიის სამეფო
ლაზიკა-ეგრისის სამეფო
ძველი და ახალი ისტორია
ქართლის საერისმთავრო
კახეთის სამთავრო
კახეთ-ჰერეთის სამეფო
ტაო-კლარჯეთის სამეფო
აფხაზთა სამეფო
ჰერეთის სამეფო
ქართლის სამეფო
კახეთის სამეფო
იმერეთის სამეფო
გურიის სამთავრო
სამეგრელოს (ოდიშის) სამთავრო
აფხაზეთის სამთავრო
ქართლ-კახეთის სამეფო
სამცხე-საათაბაგო
ერთიანი ქართული სახელმწიფო
რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში
უახლესი ისტორია
საქართველოს დრ
საქართველოს სსრ
საქართველოს რესპუბლიკა
საქართველო

საქართველოს დროშა საქართველოს პორტალი
  •  •  

ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს პროვინციების ტაო-კლარჯეთის, შავშეთის, სამხრეთ აჭარის, ერუშეთისა და ჭანეთის არათურქიზებული ქართველობა ღია ფერის თვალებითა და თმით, ასევე მაღალი აღნაგობით გამოირჩევა. ქართველთა უმეტესობა სუბბრაქიკეფალი და ბრაქიკეფალია.[საჭიროებს წყაროს მითითებას]ვახუშტი ბაგრატიონი ქართველების შესახებ (საქართველო - ივერია - გიორგია) წერს:

ვიკიციტატა
„ანაგებით არიან კაცნი და ქალნი შუენიერნი, ჰაეროვანნი, შავ თუალ-წარბ-თმოსანნი, თეთრყირმიზნი, იშჳთ შავგურემან და მოყვითან, იშჳთ თუალჭრელ და გრემანი, და მწითურ ანუ თეთრ. ქალთა თმა გარდაშუებული და დაწნული. ხოლო კაცთა ყურთა ზედა მოკუეცილნი; წერწეტნი, უმეტეს ქალნი, იშჳთ სქელნი, მჴნენი მუშაკნი, ჭირთა მომთმენნი, ცხენსა ზედა და მჴედრობათა შინა კადნიერნი, მკჳრცხლნი, მსწრაფლნი,რამეთუ ვიეთნი ლ~გ და ი~დ ჟამს გაირბენს. სალაშკროთა შინა ახოვანნი, საჭრველთმოყუარენი, ამაყნი, ლაღნი, სახელის მეძიებელნი ესრეთ, რამეთუ თჳსთა სახელთთათჳს არა რიდებენ ქუეყანასა და მეფესა თჳსსა, სტუმართა და უცხოთ მოყუარენი; მხიარულნი, უკეთუ ორნი ანუ სამნი არიან, არარაჲ შეიჭირვიან; უხუნი, არცა თჳსსა და არცა სხჳსაა კრძალავენ; საუნჯეთა არა მმესველნი, გონიერნი, მსწრაფლ-მიმჴდომნი, მჩემებელნი, სწავლის მოყუარენი. არამედ არს ჟამი რაოდენიმე, არღარა ისახელების ცოდნა, თჳნიერ წიგნის კითხვისა და წერისა, გალობა-სიმღერისა და სამჴედროსაგან კიდე, და ჰგონებენ დიდ-მცოდინარობად. ურთიერთის მიმყოლნი, სიკეთის დამსწავლელნი და მიმგებელნი, სირცხვილის მდევარნი, კეთილ-ბოროტზედ ადრე მიმდრეკნი, თავჴედნი, დიდების მოყუარენი, თუალმგებნი და მოთაკილენი. ხოლო რომელნი მთათა შინა სცხოვრობენ, მგზავსნი ნადირთა, გარნა გონიერნი.[14] ხოლო კაცნი და ქალნი, ვითარცა ვსთქუთ, ეგრეთცა იუწყე, გარნა უშუენიერისადცა და უუჰაეროვნესადცა, ვინაჲთგან გლეხთაცა შვილნი მიგვანან წარჩინებულთა შვილთა. სუფთანი, სამოსელთ გამწყსონი; ეგრეთვე ცხენთა, და იარაღთა, და საჭუერველთა; ცქჳტნი, კისკასნი, ენატკბილნი, მსუბუქნი, ფიცხნი, ბრძოლასა შემმართებელნი და ძლიენი, და არა სულგრძელნი მას შინა და სხუათა შინაცა, უხუნი და მომხუეჭნი, დღეისის მაძიებელნი, ხუალისის არა გამომკითხველნი, მომღერალ-მგალობელნი და მწიგნობარნი წარჩინებულნი, და უმეტესნი კეთილჴმოვანნი და სხუათა და სხუათა შემძინებელნი. სარწმუნოებითა და ენით არიან ქართველთა თანა აღმსაარებელნი, არამედ უცქჳტესად მოუბარნი.“

[15]

კრისტოფორო დე კასტელი წერს:

ვიკიციტატა
„ქართველთა მხიარულება. ვჭამოთ და ვსვათ, იმ ქვეყანაში ვინ იცის რა გველის.

ქართველები ღვინის დიდი მსმელები არიან და როცა დათვრებიან, იქ მყოფ ცოლებსა და მოქეიფეებთან უდიერად და თავაშვებულად იქცევიან. ასეთ ბიწიერებაში სცოდავენ აგრეთვე თავადები, მხედრები, მეფენი.

ბანკეტზე ღვინოს სვამენ ქალების წინ მუხლმოყრილნი, ეპისკოპოსებიც ასეთივე ცერემონიას ასრულებენ.

თავიანთი და სხვა ქალების წინაშეც სვამენ ღვინოს და ჭიქების მაგიერ ფეხსაცმელს იყენებენ.

ზოგჯერ მუხლმოყრილნი და ზოგჯერ ფეხზე წამომდგარნი სვამენ ქალების წინ.

ქართველები ძალიან ბევრს სვამენ ქალების სადღეგრძელოს“

[16]

ვიკიციტატა
„ქართველები ძალიან ვაჟკაცი ხალხია ისრის ტყორცნაში. ნანადირევზე ქეიფს აწყობენ მდელოზე. მოკლული ცხოველის თავზე ღვინის რამდენიმე წვეთს დააქცევენ და ამბობენ: „ასრე გამარჯვებული იყავი მე და ჩემი პატრონი ჩემსა და მის მტრებზე, როგორც მე დავამარცხე ეს ცხოველი და ჩემს ფეხებთან გდია““

[17]

ეთნოგრაფიული ჯგუფები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ენა და დამწერლობა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

აღმსარებლობა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ძირითადად (90 %) მართლმადიდებლები, აგრეთვე კათოლიკები და მუსლიმანები.

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 1. CIA World Factbook
 2. Levinson, David. Ethnic Groups Worldwide: A Ready Reference Handbook. Google Books. წაკითხვის თარიღი: 25 May 2014. 
 3. Milliyet. წაკითხვის თარიღი: 21 August 2015.
 4. 2002 რუსეთის აღწერა
 5. CRS Brief for Congress: Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Political Developments and Implications for US Interests
 6. 2001 უკრაინის აღწერა
 7. 2001 საბრძნეთის აღწერა
 8. „Population by ethnic groups“ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სტატისტიკის კომიტეტი
 9. [La migración reciente de Europa central y oriental a la Argentina. ¿Un tratamiento "especial"? por María José Marcogliese http://redalyc.uaemex.mx/pdf/269/26900104.pdf] Revista Argentina de Sociología, 2003.
 10. Brisa Varela en "Geografías de la memoria: lugares, desarraigos y reconstitución identitaria en situación de genocidio"(EDULP, 2008)
 11. [Los migrantes de Europa del Este y Central en el área metropolitana http://www.caref.org.ar/texto/europa_del_este.pdf]INVESTIGACIÓN CAREF-OIM 1999-2002
 12. მეწილად ირანში მცხოვრებ ქართველებში და აჭარის რამდენიმე სოფელში.
 13. კანადის სტატისტიკა
 14. ქართლის ცხოვრება. ტომი IV. ბატონიშვილი ვახუშტი . აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. გვ.44
 15. ქართლის ცხოვრება. ტომი IV. ბატონიშვილი ვახუშტი (1696-1757 წწ). აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. „აღწერა ეგრისის ქუეყანისა, ანუ აფხაზეთისა, ანუ იმერეთისა“. გვ.745 თბილისი 1973.
 16. დონ კრისტოფორო დე კასტელი. ცნობები და ალბომი საქართველოს შესახებ. თბილისი, 1977 წ, გვ.316
 17. დონ კრისტოფორო დე კასტელი. ცნობები და ალბომი საქართველოს შესახებ. თბილისი, 1977 წ, გვ.151
Commons-logo.svg
ვიკისაწყობში? არის გვერდი თემაზე: