შინაარსზე გადასვლა

მეხილეობა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
ხილის კრეფა შტირიაში

მეხილეობასოფლის მეურნეობის დარგი, რომელიც ეწევა ხილის წარმოებას, გაშენებას, დაცვას და რეალიზაციას. მიზანი არის მაღალი ხარისხის ხილის მიღება დაბალი წარმოების ხარჯებით. ხილის მწარმოებლები ეწევიან ხილის წარმოებას, სარგავი მასალის დაგეგმვიდან და შერჩევიდან დაწყებული სასუქით და დაცვით დამთავრებული ხილის მოსავლით. ხილის წარმოების აგროეკოლოგიური პირობები: კლიმატი, ნიადაგი და ადგილმდებარეობა. ტერიტორიის მომზადება და ბაღის მშენებლობა მოიცავს: ადგილმდებარეობის არჩევანს, ნიადაგის და სასუქების ანალიზს, მოხვნას, ბაღის გეგმის შედგენას და ხეხილის მაღალი ხარისხის ნერგების შეძენას. ბაღში სამუშაოები ხორციელდება ხვნა-თესვაზე, ცუდი ამინდისგან დაცვაზე, მორწყვასა და დამტვერვაზე. ხილის მოყვანისას სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა გამოიყენება ნიადაგის დასამუშავებლად, გასხვლის ხელსაწყოებად, როგორც ხეხილის დაცვის, ასევე მოსავლის აღებისა და შენახვის საშუალებებად. მწიფე ან ნახევრად მწიფე ხილი იკრიფება, ინახება, ლაგდება კლასისა და ხარისხის მიხედვით, იფუთება და გადააქვთ გასაყიდ ადგილზე.

ბაღი ხილის მოყვანის ტრადიციული ფორმაა. მასში იზრდება სხვადასხვა ასაკისა და სხვადასხვა სახეობის მაღალი ხეები. ისინი ჩვეულებრივ შენარჩუნებულია ხელოვნური დამცავი აღჭურვილობის ან ხელოვნური სასუქების გამოყენების გარეშე. ხილის პლანტაციები არის ერთი ტიპის ხილის მონოკულტურა ხილის დამცავი საშუალებების გამოყენებით.