შინაარსზე გადასვლა

თარგი:ინფოდაფა ურანი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
ურანი
92U
238.03
5f3 6d1 7s2
ურანი, 92U
ზოგადი თვისებები
მარტივი ნივთიერების ვიზუალური აღწერა მოვერცხლისფრო ლითონი
სტანდ. ატომური
წონა
Ar°(U)
238.02891±0.00003
238.03±0.01 (დამრგვალებული)
ურანი პერიოდულ სისტემაში
წყალბადი ჰელიუმი
ლითიუმი ბერილიუმი ბორი ნახშირბადი აზოტი ჟანგბადი ფთორი ნეონი
ნატრიუმი მაგნიუმი ალუმინი სილიციუმი ფოსფორი გოგირდი ქლორი არგონი
კალიუმი კალციუმი სკანდიუმი ტიტანი ვანადიუმი ქრომი მანგანუმი რკინა კობალტი ნიკელი სპილენძი თუთია გალიუმი გერმანიუმი დარიშხანი სელენი ბრომი კრიპტონი
რუბიდიუმი სტრონციუმი იტრიუმი ცირკონიუმი ნიობიუმი მოლიბდენი ტექნეციუმი რუთენიუმი როდიუმი პალადიუმი ვერცხლი კადმიუმი ინდიუმი კალა სტიბიუმი ტელური იოდი ქსენონი
ცეზიუმი ბარიუმი ლანთანი ცერიუმი პრაზეოდიმი ნეოდიმი პრომეთიუმი სამარიუმი ევროპიუმი გადოლინიუმი ტერბიუმი დისპროზიუმი ჰოლმიუმი ერბიუმი თულიუმი იტერბიუმი ლუტეციუმი ჰაფნიუმი ტანტალი ვოლფრამი რენიუმი ოსმიუმი ირიდიუმი პლატინა ოქრო ვერცხლისწყალი თალიუმი ტყვია ბისმუტი პოლონიუმი ასტატი რადონი
ფრანციუმი რადიუმი აქტინიუმი თორიუმი პროტაქტინიუმი ურანი (ელემენტი) ნეპტუნიუმი პლუტონიუმი ამერიციუმი კიურიუმი ბერკელიუმი კალიფორნიუმი აინშტაინიუმი ფერმიუმი მენდელევიუმი ნობელიუმი ლოურენსიუმი რეზერფორდიუმი დუბნიუმი სიბორგიუმი ბორიუმი ჰასიუმი მეიტნერიუმი დარმშტადტიუმი რენტგენიუმი კოპერნიციუმი ნიჰონიუმი ფლეროვიუმი მოსკოვიუმი ლივერმორიუმი ტენესინი ოგანესონი
Nd

U

(Uqh)
პროტაქტინიუმიურანინეპტუნიუმი
ატომური ნომერი (Z) 92
პერიოდი 7 პერიოდი
ბლოკი f-ბლოკი
ელექტრონული კონფიგურაცია [Rn] 5f3 6d1 7s2
ელექტრონი გარსზე 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
ელემენტის ატომის სქემა
ფიზიკური თვისებები
აგრეგეგატული მდგომ. ნსპ-ში მყარი სხეული
დნობის
ტემპერატურა
1132.2 °C ​(1405.3 K, ​​2070 °F)
დუღილის
ტემპერატურა
4131 °C ​(4404 K, ​​7468 °F)
სიმკვრივე (ო.ტ.) 19.1 გ/სმ3
სიმკვრივე (ლ.წ.) 17.3 გ/სმ3
დნობის კუთ. სითბო 9.14 კჯ/მოლი
აორთქ. კუთ. სითბო 417.1 კჯ/მოლი
მოლური თბოტევადობა 27.665 ჯ/(მოლი·K)
ნაჯერი ორთქლის წნევა
P (პა) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
T (K)-ზე 2325 2564 2859 3234 3727 4402
ატომის თვისებები
ჟანგვის ხარისხი +1, +2, +3, +4, +5, +6
ელექტროდული პოტენციალი U←U4+ –1.38
U←U3+ –1.66
ელექტრო­უარყოფითობა პოლინგის სკალა: 1.38
იონიზაციის ენერგია
  • 1: 597.6 კჯ/მოლ
  • 2: 1420 კჯ/მოლ
ატომის რადიუსი ემპირიული: 156 პმ
კოვალენტური რადიუსი (rcov) 196±7 პმ
იონური
რადიუსი
(rion)
(+6e) 80 (+4e) 97 პმ
ვან-დერ-ვალსის რადიუსი 186 პმ
მოლური მოცულობა 12.5 სმ3/მოლი

ინფოდაფა ურანის სპექტრალური ზოლები
სხვა თვისებები
ბუნებაში გვხვდება პირველადი ნუკლიდების სახით
მესრის სტრუქტურა ორთორომბული
მესრის პერიოდი 4.955 Å
ბგერის სიჩქარე 3155 მ/წმ (20 °C)
თერმული გაფართოება 13.9 µმ/(მ·K) (25 °C)
ხვედრითი თბოტევადობა 27.67 /(K·მოლ)
თბოგამტარობა 27.5 ვტ/(·K)
მაგნეტიზმი პარამაგნეტიკი
იუნგას მოდული 208 გპა
წანაცვლების მოდული 111 გპა
დრეკადობის მოდული 100 გპა
პუასონის კოეფიციენტი 0.23
ვიკერსის მეთოდი 1960–2500 მპა
ბრინელის მეთოდი 2350–3850 მპა
CAS ნომერი 7440-61-1
ისტორია
სახელწოდება მომდინარეობს after planet Uranus, itself named after Greek god of the sky Uranus
აღმომჩენია მარტინ ჰაინრიხ კლაპროთი (1789)
პირველი მიმღებია ეჟენ პელიგო (1841)
ურანის მთავარი იზოტოპები
იზო­ტოპი გავრცე­ლება­დობა ნახევ.
დაშლა
(t1/2)
რადიო.
დაშლა
პრო­დუქტი
232U სინთ 68.9 წ სდ
α 228Th
233U კვალი 1.592×105 წ სტ
α 229Th
234U 0.005% 2.455×105 წ სტ
α 230Th
235U 0.720% 7.04×108 წ სტ
α 231Th
236U კვალი 2.342×107 წ სტ
α 232Th
238U 99.274% 4.468×109 წ α 234Th
სტ
ββ 238Pu