შინაარსზე გადასვლა

თარგი:ინფოდაფა ინდიუმი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
ინდიუმი
49In
114.82
4d10 5s2 5p1
ინდიუმი, 49In
ზოგადი თვისებები
მარტივი ნივთიერების ვიზუალური აღწერა თეთრი მბზინავი რბილი ლითონი
სტანდ. ატომური
წონა
Ar°(In)
114.818±0.001
114.82±0.01 (დამრგვალებული)
ინდიუმი პერიოდულ სისტემაში
წყალბადი ჰელიუმი
ლითიუმი ბერილიუმი ბორი ნახშირბადი აზოტი ჟანგბადი ფთორი ნეონი
ნატრიუმი მაგნიუმი ალუმინი სილიციუმი ფოსფორი გოგირდი ქლორი არგონი
კალიუმი კალციუმი სკანდიუმი ტიტანი ვანადიუმი ქრომი მანგანუმი რკინა კობალტი ნიკელი სპილენძი თუთია გალიუმი გერმანიუმი დარიშხანი სელენი ბრომი კრიპტონი
რუბიდიუმი სტრონციუმი იტრიუმი ცირკონიუმი ნიობიუმი მოლიბდენი ტექნეციუმი რუთენიუმი როდიუმი პალადიუმი ვერცხლი კადმიუმი ინდიუმი კალა სტიბიუმი ტელური იოდი ქსენონი
ცეზიუმი ბარიუმი ლანთანი ცერიუმი პრაზეოდიმი ნეოდიმი პრომეთიუმი სამარიუმი ევროპიუმი გადოლინიუმი ტერბიუმი დისპროზიუმი ჰოლმიუმი ერბიუმი თულიუმი იტერბიუმი ლუტეციუმი ჰაფნიუმი ტანტალი ვოლფრამი რენიუმი ოსმიუმი ირიდიუმი პლატინა ოქრო ვერცხლისწყალი თალიუმი ტყვია ბისმუტი პოლონიუმი ასტატი რადონი
ფრანციუმი რადიუმი აქტინიუმი თორიუმი პროტაქტინიუმი ურანი (ელემენტი) ნეპტუნიუმი პლუტონიუმი ამერიციუმი კიურიუმი ბერკელიუმი კალიფორნიუმი აინშტაინიუმი ფერმიუმი მენდელევიუმი ნობელიუმი ლოურენსიუმი რეზერფორდიუმი დუბნიუმი სიბორგიუმი ბორიუმი ჰასიუმი მეიტნერიუმი დარმშტადტიუმი რენტგენიუმი კოპერნიციუმი ნიჰონიუმი ფლეროვიუმი მოსკოვიუმი ლივერმორიუმი ტენესინი ოგანესონი
Ga

In

Tl
კადმიუმიინდიუმიკალა
ატომური ნომერი (Z) 49
ჯგუფი 13
პერიოდი 5 პერიოდი
ბლოკი d-ბლოკი
ელექტრონული კონფიგურაცია [Kr] 4d10 5s2 5p1
ელექტრონი გარსზე 2, 8, 18, 18, 3
ელემენტის ატომის სქემა
ფიზიკური თვისებები
აგრეგეგატული მდგომ. ნსპ-ში მყარი სხეული
დნობის
ტემპერატურა
156.59 °C ​(429.74 K, ​​313.87 °F)
დუღილის
ტემპერატურა
2072 °C ​(2345 K, ​​3762 °F)
სიმკვრივე (ო.ტ.) 7.31 გ/სმ3
სიმკვრივე (ლ.წ.) 7.02 გ/სმ3
სამმაგი წერტილი 429.74 K, ​​~1 კპა
დნობის კუთ. სითბო 3.281 კჯ/მოლი
აორთქ. კუთ. სითბო 231.8 კჯ/მოლი
მოლური თბოტევადობა 26.74 ჯ/(მოლი·K)
ნაჯერი ორთქლის წნევა
P (პა) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
T (K)-ზე 1196 1325 1485 1690 1962 2340
ატომის თვისებები
ჟანგვის ხარისხი −5, −2, −1, 0, +1, +2, +3
ელექტროდული პოტენციალი
ელექტრო­უარყოფითობა პოლინგის სკალა: 1.78
იონიზაციის ენერგია
  • 1: 558.3 კჯ/მოლ
  • 2: 1820.7 კჯ/მოლ
  • 3: 2704 კჯ/მოლ
ატომის რადიუსი ემპირიული: 167 პმ
კოვალენტური რადიუსი (rcov) 142±5 პმ
ვან-დერ-ვალსის რადიუსი 193 პმ
მოლური მოცულობა 33,7 სმ3/მოლი

ინფოდაფა ინდიუმის სპექტრალური ზოლები
სხვა თვისებები
ბუნებაში გვხვდება პირველადი ნუკლიდების სახით
მესრის სტრუქტურა ტეტრაგონალური მოცულობაცენტრირებული
ბგერის სიჩქარე 1215 მ/წმ (20 °C)
თერმული გაფართოება 32.1 µმ/(მ·K) (25 °C)
თბოგამტარობა 81.8 ვტ/(·K)
კუთრი წინაღობა 83.7 ნომ·მ (20 °C)
მაგნეტიზმი დიამაგნეტიკი
მაგნიტური ამთვისებლობა −64.0×10−6 სმ3/მოლ
იუნგას მოდული 11 გპა
მოოსის მეთოდი 1.2
ბრინელის მეთოდი 8.8–10.0 მპა
CAS ნომერი 7440-74-6
ისტორია
აღმომჩენია ფ. რაიხი და ტ. რიხტერი (1863)
პირველი მიმღებია ტ. რიხტერი (1864)
ინდიუმის მთავარი იზოტოპები
იზო­ტოპი გავრცე­ლება­დობა ნახევ.
დაშლა
(t1/2)
რადიო.
დაშლა
პრო­დუქტი
111In სინთ 2.8 დღ-ღ ε 111Cd
113In 4.28% სტაბილური
115In 95.72% 4.41×1014 წ β 115Sn