ევოლუცია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება
Under construction icon-red.svg ამ სტატიას ამჟამად აქტიურად არედაქტირებს MIKHEIL.

გთხოვთ, ნუ შეიტანთ მასში ცვლილებებს, სანამ ეს განცხადება არ გაქრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა, მოხდეს რედაქტირების კონფლიქტი.
ამ შეტყობინების განთავსების თარიღია თარიღი არაა მითითებული! და იგი მხოლოდ ერთი კვირა შეიძლება დარჩეს სტატიაში.


მომხმარებლის სახელის და თარიღის ავტომატურად მისათითებლად, გამოიყენეთ თარგი {{subst:L}}

Under construction icon-red.svg ამ სტატიას ამჟამად აქტიურად არედაქტირებს Hubble.

გთხოვთ, ნუ შეიტანთ მასში ცვლილებებს, სანამ ეს განცხადება არ გაქრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა, მოხდეს რედაქტირების კონფლიქტი.
ამ შეტყობინების განთავსების თარიღია თარიღი არაა მითითებული! და იგი მხოლოდ ერთი კვირა შეიძლება დარჩეს სტატიაში.


მომხმარებლის სახელის და თარიღის ავტომატურად მისათითებლად, გამოიყენეთ თარგი {{subst:L}}

ევოლუციაბიოლოგიური პოპულაციების თვისებების მემკვიდრეობითი ცვლილება შემდეგ თაობებზე.[1][2] ევოლუციური პროცესები ზრდის ბიომრავალფეროვნებას ბიოლოგიური ორგანიზაციების დონეზე, სახეობების, ინდივიდუალური ორგანიზმებისა და მოლეკულების ჩათვლით.[3]

დედამიწაზე არსებულ ყველა სიცოცხლეს ჰყავს საერთო წინაპარი, რომელსაც „უკანასკნელი უნივერსალური საერთო წინაპარი“ (Last Universal Common Ancestor - LUCA) ეწოდება,[4][5][6] რომელიც 3,5-3,8 მილიარდი წლის წინ ცხოვრობდა,[7] თუმცა, 2015 წელს ჩატარებულმა კვლევამ 4,1 მილიარდი წლით დათარიღებული „ბიოტური სიცოცხლის ნარჩენები“ იპოვა დასავლეთ ავსტრალიის უძველეს კლდეებში.[8][9] 2016 წლის ივლისში, მეცნიერებმა გამოაცხადეს მაიდენტიფიცირებელი 355 გენის მთელი წყება LUCA-დან, რომლებსაც დედამიწაზე არსებული ყველა ცოცხალი ორგანიზმი იზიარებდა.[10]

დედამიწა ახალი სახეობების განმეორებითი ჩამოყალიბება (სახეობებად წარმოქმნა), ცვლილება სახეობებში (ანაგენეზი) და სახეობების გაქრობა (გადაშენება) სიცოცხლის ევოლუციური ისტორიის მანძილზე დემონსტრირებულია მორფოლოგიური და ბიოქიმიური ხაზების ნაკრებების გაზიარებით, დნმ-ის მიმდევრობის ჩათვლით.[11] ეს გაზიარებული ხაზები ბევრად უფრო მსგავსია იმ სახეობებში, რომლებიც იზიარებენ უფრო თანამედროვე საერთო წინაპარს და შეიძლება მათი გამოყენება ბიოლოგიური „სიცოცხლის ხის“ ასაგებად ევოლუციურ ნათესაობებზე (ფილოგენეტიკა) დაყრდნობით სახეობებისა და ნამარხების გამოყენებით. ნამარხების აღმოჩენები მოიცავს ადრეულ ბიოგენურ გრაფიტს,[12] მიკრობული ფენის ნამარხებს[13][14][15] და განამარხებულ მრავალუჯრედოვან ორგანიზმებს. ბიომრავალფეროვნების არსებული მოდელი შექმნილია სახეობად წარმოქმნითა და გადაშენებით.[16] ყველა სახეობის 99%-ზე მეტი, რასაც კი ოდესმე დედამიწაზე უცხოვრია, გადაშენებულად ითვლება.[17][18] დედამიწაზე ამჟამად არსებული სახეობების რიცხვი 10-დან 14 მილიონამდე აღწევს, რომელთაგან 1,2 მილიონი დოკუმენტირებულია.[19] სულ ახლახანს, 2016 წლის მაისში, მეცნიერებმა განაცხადეს, რომ ამჟამად დედამიწაზე 1 ტრილიონი სახეობაა და ერთი პროცენტის მეათასედი გვაქვს მხოლოდ აღწერილი.[20]

მეცხრამეტე საუკუნის შუაში, ჩარლზ დარვინმა ჩამოაყალიბა ევოლუციის მეცნიერული თეორია ბუნებრივი გადარჩევით, რომელიც გამოქვეყნდა მის წიგნში „სახეობათა წარმოშობის შესახებ“ (1859). ევოლუცია ბუნებრივი გადარჩევით არის პროცესი, რომელიც დემონსტრირებულია დაკვირვებით, რომ იმაზე მეტი რაოდენობის შთამომავალია წარმოქმნილი, ვიდრე შეძლებისამებრ გადარჩება, პოპულაციის შესახებ სამ ფაქტთან ერთად: 1) ხაზები განსხვავდება ინდივიდუალებს შორის მორფოლოგიის, ფიზიოლოგიისა და ქცევის (ფენოტიპური ვარიაცია) შესაბამისად, 2) განსხვავებული ხაზები მიეკუთვნება გადარჩენისა და რეპროდუქციის განსხვავებულ ტემპებს (სხვადასხვაგვარი შეგუებლობა) და 3) ხაზები შეიძლება თაობიდან თაობას გადაეცეს (შეგუებლობის მემკვიდრეობითობა).[21] აქედან გამომდინარე, შემდგომ თაობებში პოპულაციის წევრები შენაცვლებულნი არიან მშობლების შთამომავლებით, რომლებიც უკეთესად არიან ადაპტირებულები გადარჩენასა და რეპროდუქციას იმ ბიოფიზიკურ გარემოში, სადაც ბუნებრივი გადარჩევა ხდება. ეს ტელეონომია არის ხარისხი, რომლის დახმარებითაც ბუნებრივი გადარჩევის პროცესი ქმნის და იცავს იმ ხაზებს, რომლებიც არიან მორგებულები მათ მიერ შესასრულებელ ფუნქციონალურ როლებზე.[22] ბუნებრივი გადარჩევა, სექსუალურ გადარჩევასთან ერთად, არის ადაპტაციის ერთადერთი გამომწვევი მიზეზი, თუმცა არა ერთადერთი მიზეზი ევოლუციისა. სხვები, არაადაპტიური ევოლუციური პროცესები მოიცავს მუტაციას, გენეტიკურ დრიფტს და გენების მიგრაციას.[23]

ადრეულ მეოცე საუკუნეში თანამედროვე ევოლუციურმა სინთეზმა შეაერთა კლასიკური გენეტიკა დარვინის ევოლუციის თეორიასთან (ბუნებრივი გადარჩევით) ერთად პოპულაციის გენეტიკის დარგში. ბუნებრივი გადარჩევის მნიშვნელობა, როგორც ევოლუციის გამომწვევი, ბიოლოგიის სხვა დარგებმაც აღიარეს. უფრო მეტიც, ევოლუციაზე წინა შეხედულებები, როგორებიცაა ორთოგენეზი, ევოლუციონიზმი და სხვა მოსაზრებები თანდაყოლილ „პროგრესზე“ ევოლუციაში არსებულ უდიდესი მასშტაბის ტრენდებში, მოძველებული მეცნიერული თეორიები გახდა.[24] მეცნიერები აგრძელებენ ევოლუციური ბიოლოგიის სხვადასხვა ასპექტების შესწავლას ჰიპოთეზების ფორმირებებითა და ტესტირებებით, თეორიული ბიოლოგიისა და ბიოლოგიური თეორიების მათემატიკური მოდელების აგებით, დაკვირვებით მიღებული მონაცემების გამოყენებით და საველე პირობებსა და ლაბორატორიაში შესრულებული ექსპერიმენტებით.

პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით, ევოლუციის გაგება ინსტრუმენტალურია რამდენიმე სამეცნიერო და ინდუსტრიული ველის განვითარებაში, რომელიც მოიცავს მეურნეობას, ადამიანისა და ვეტერინალურ მედიცინას და, ზოგადად, ცხოვრებისეულ მეცნიერებებს.[25][26][27] ევოლუციურ ბიოლოგიაში აღმოჩენებმა არა მარტო ბიოლოგიის ტრადიციულ განშტოებებზე იმოქმედა, არამედ სხვა აკადემიკურ დარგებშიც, როგორებიცაა ბიოლოგიური ანთროპოლოგია და ევოლუციური ფსიქოლოგია.[28][29] ევოლუციური კომპიუტინგი, ხელოვნური ინტელექტის ქვედარგი, მოიცავს დარვინის პრინციპების გამოყენებას კომპიუტერულ მეცნიერებაში არსებულ პრობლემებში.

ევოლუციური სწავლების ისტორია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ლუკრეციუსი
რონალდ ფიშერი
ჩარლზ დარვინი 51 წლის ასაკში

მოსაზრება, რომ ორგანიზმის ერთი ტიპი შესაძლოა მეორე ტიპისგან მომდინარეობდეს, ჯერ კიდევ სოკრატემდე მოღვაწე ზოგიერთ ძველ ბერძენ ფილოსოფოსთან მიდის, მაგალითად ანაქსიმანდრესთან და ემპედოკლესთან.[30] მსგავსი მოსაზრებები რომაულ ხანაშიც შემორჩა. პოეტმა და ფილოსოფოსმა ლუკრეციუსმა ემპედოკლეს იდეები გააჟღერა თავის შედევრში De rerum natura (საგნების ბუნება).[31][32] მისი მატერიალისტური ხედვების საწინააღმდეგოდ, არისტოტელეს აზრით, არა მხოლოდ ცოცხალი საგნები, არამედ ყველა ბუნებრივი საგანი განსხვავებული ბუნებრივი შესაძლებლობების არასრული განხორციელებაა, რასაც ის „ფორმებს“, „იდეებს“ ან „სახეობებს“ უწოდებდა.[33][34] ეს იყო ბუნების გაგების თეოლოგიური ნაწილი, რომელშიც ყველა საგანს კონკრეტული როლი ჰქონდა ღვთაებრივ კოსმოსურ წესრიგში. ამ მოსაზრების ვარიაციები შუა საუკუნეებში გაგების სტანდარტად იქცა, შემდეგ კი ქრისტიანულ სწავლებას შეერწყა. თუმცა, არისტოტელე არ მოითხოვდა, რომ ორგანიზმის რეალური ტიპები ყოველთვის ერთი-ერთზე შეესაბამებოდა მეტაფიზიკურ ფორმებს და განსაკუთრებით კი გვაძლევდა იმის მაგალითს, თუ როგორ ჩნდებოდნენ ცოცხალი საგნების ახალი ტიპები.[35]

XVII საუკუნეში, თანამედროვე მეცნიერების ახალმა მეთოდმა არისტოტელეს მიდგომა უარყო. იგი ბუნებრივი ფენომენის ახსნას ფიზიკის კანონების მიხედვით ცდილობდა, რაც საერთო იყო ყველა ხილული საგნისთვის და არ მოითხოვდა არანაირ წინასწარ განსაზღვრულ ბუნებრივ კატეგორიების ან ღვთაებრივი კოსმოსური წესრიგის არსებობას. მიუხედავად ამისა, ამ ახალმა მიდგომამ ძალიან ნელა გაიდგა ფესვები ბიოლოგიურ მეცნიერებაში, რომელიც წინასწარ განსაზღვრული ბუნებრივი ტიპების კონცეფციის უკანასკნელ ბასტიონად რჩებოდა. ინგლისელმა ნატურალისტმა ჯონ რეიმ მცენარეთა და ცხოველთა ტიპებისთვის გამოიყენა მანამდე წინასწარ განსაზღრული ბუნებრივი ტიპებისათვის შერჩეული ტერმინი „სახეობები“; მან მკაცრად მოახდინა თითოეული ცოცხალი საგნის იდენტიფიცირება სახეობად და წამოაყენა მოსაზრება, რომ თითოეული სახეობა შესაძლოა განსაზღვრული იყოს იმ მახასიათებლებით, რომლებიც თავისით გადაეცა თაობიდან თაობას.[36] 1735 წელს შვედი ბუნებისმეტყველის, კარლ ლინეს მიერ შემუშავებული ბიოლოგიური კლასიფიკაცია მკაფიოდ აღიარებდა სახეობებს შორის ურთიერთობის იერარქიულ ბუნებას, თუმცა სახეობებს კვლავ უყურებდა როგორც წინასწარ განსაზღვრულ ღვთაებრივ გეგმას.[37]

იმ დროის სხვა ბუნებისმეტყველები უკვე ფიქრობენენ დროთა განმავლობაში სახეობების ევოლუციურ ცვლილებებზე ბუნების კანონების შესაბამისად. 1751 წელს, ფრანგმა მათემატიკოსმა პიერ ლუი მოპერტიუმ დაწერა ბუნებრივი მოდიფიკაციების შესახებ, რომლებიც ახალი ჯიშების წარმოსაქმნელად მრავალი თაობის მანძილზე რეპროდუქციისა და დაგროვების დროს ხდება.[38] ფრანგმა ბუნებისმეტყველმა ჟორჟ ბიუფონმა ივარაუდა, რომ სხვადასხვა ორგანიზმებში სახეობები შეიძლება გადაგვარდეს. ინგლისელი ფიზიკოსის, ერაზმ დარვინის აზრით, ყველა თბილსისხლიანი ცხოველი შესაძლოა ერთი მიკროორგანიზმიდან მოდიოდა.[39] პირველი სრულფასოვანი ევოლუციური სქემა 1809 წელს ფრანგმა ბუნებისმეტყველმა ჟან ბატისტ ლამარკმა წამოაყენა თავისი „ტრანსმუტაციის“ თეორიით,[40] რომლის მიხედვითაც, სპონტანური გენერაცია გამუდმებით წარმოშობდა სიცოცხლის მარტივ ფორმებს, რომლებიც თანდაყოლილი პროგრესული ტენდენციით ვითარდებოდა უფრო დიდ კომპლექსურობაში. მისი ვარაუდით, ადგილობრივ დონეზე ეს კავშირი, გარემოს გარდაქმნიდა თანდაყოლილი ცვლილებებით, რაც გამოწვეული იყო მშობლებშ მათი გამოყენებითა თუ არგამოყენებით.[41][42] ეს მოსაზრებები სხვა ბუნებისმეტყველებმა ემპირიული მტკიცებულებების ნაკლებობის გამო გააკრიტიკეს. განსაკუთრებით, ფრანგმა ბუნებისმეტყველმა ჟორჟ კიუვიემ დაიჟინა, რომ სახეობები ერთნამეთთან დაუკავშირებელი და წინასწარ განსაზღვრული იყო, მათი მსგავსებები კი მხოლოდ საჭირო ფუნქციების გამო, ღვთის მიერ იყო დადგენილი.[43][44][45]

მუდმივი ტიპოლოგიური კლასების ან ტიპების გადამწყვეტი გარღვევა ბიოლოგიაში, ბუნებრივი გადარჩევის გზით წარმართულ ევოლუციის თეორიასთან ერთად მოვიდა, რომელიც ჩარლზ დარვინმა შეიმუშავა ცვალებადი პოპულაციების თავლასაზრისით. თომას რობერტ მალთუსის ნაშრომით, „ესე პოპულაციების პრინციპების შესახებ“ (1798), ნაწილობრივ შთაგონებულმა დარვინმა შენიშნა, რომ პოპულაციათა ზრდა წარმართავდა „არსებობისთვის ბრძოლას“, რომელშიც ხელსახრელ პირობებში მყოფი სახეობები გაბატონებულნი ხდებოდნენ, სხვები კი იღუპებოდნენ. ყოველ თაობაში, შეზღუდული რესურსების გამო, მრავალი შთამომავალი რეპროდუქციულ ასაკამდეც ვერ მიაღწევდა. ამ მოსაზრებას შეეძლო აეხსნა, რომ მცენარეთა და ცხოველთა ყველა სახეობა ერთი საერთო წინაპრისგან მოდიოდა, ბუნების შესაბამისი კანონების გავლით, ორგანიზმის ყველა ტიპისთვის ერთი და იგივე გზით.[46][47][48][49] 1838 წელს დარვინმა დაიწყო თავის „ბუნებრივი გადარჩევის“ თეორიის შემუშავება, რასაც თავის „დიდ წიგნში“ წერდა; 1858 წელს ინგლისელმა ბუნებისმეტყველმა ალფრედ რასელ უოლესმა დარვინს ზუსტად იგივე თეორიის ვერსია გაუგზავნა. მათი ერთმანეთისგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ნაშრომები 1858 წელს ლონდონის ლინეის სამეცნიერო საზოგადოების შეხვედრაზე ერთობლივად წარმოადგინეს.[50] 1859 წლის მიწურულს, დარვინის პუბლიკაცია „სახეობათა წარმოშობა“ დეტალურად ხსნიდა ბუნებრივ გადარჩევას; ამ მიდგომამ თანდათან ფართო აღიარება მოიპოვა და ევოლუციის კონცეპტებად იქცა. ინგლისელმა ბუნებისმეტყველმა ტომას ჰენრი ჰაქსლიმ დარვინის იდეები ადამიანებზეც მოარგო, რისთვისაც გამოიყენა პალეონტოლოგია, შედარებითი ანატომია, რათა მიეღო ძლიერი მტკიცებულება იმისა, რომ ადამიანებსა და მაიმუნებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ. ამ აზრმა ბევრი შეძრა, რადგან გამოდიოდა, რომ ადამიანებს სამყაროში სულაც არ ჰქონდათ განსაკუთრებული ადგილი.[51]

იდუმალებით მოცული რჩებოდა რეპროდუქციული მემკვიდრეობითობისა და ახალი თვისებების წარმოშობის ზუსტი მექანიზმი. ამ მიზნით, დარვინმა შეიმუშავა თავისი დროებითი თეორია პანგენეზისის შესახებ.[52] 1865 წელს, გრეგორ მენდელმა წარმოადგინა, რომ თვისებები მემკვიდრეობით გადაეცემოდა წინასწარ განსაზღვრული მეთოდით, დამოუკიდებელი კლასიფიკაციის გზითა და ელემენტთა სეგრეგაციით (მოგვიანებით ცნობილი როგორც გენი). მენდელის მემკვიდრეობითობის კანონებმა საბოლოოდ გამოაძევა დარვინის პანგეზისის თეორიის დიდი ნაწილი.[53] გერმანელმა ბიოლოგმა ავგუსტ ვაისმანმა მნიშვნელოვანი სხვაობა დაადგინა გამეტების წარმომშობ გენის უჯრედებსა (როგორებიცაა სპერმა და კვერცხუჯრედი) სომატურ უჯრედებს შორის, რის შედეგადაც გაირკვა, რომ მემკვიდრეობითობა მხოლოდ გენის ხაზით გადაეცემა. გერმანელმა ბოტანიკოსმა ჰუგო დე ფრიზმა ერთმანეთთან დააკავშირა დარვინის პანგეზისის თეორია და ვაისმანის უჯრედების განსხვავებულობა, რის შედეგადაც ივარაუდა, რომ დარვინის პანგეზისის კონცენტრირებული იყო უჯრედის ბირთვებში და გავლისას, ისინი შესაძლოა ციტოპლაზმაში გადაადგილებულიყვნენ და უჯრედის სტრუქტურა შეეცვალათ. გარდა ამისა, დე ფრიზი ერთ-ერთი იყო იმ მეცნიერთა შორის, რომელმაც საყოველთაოდ ცნობილი გახადა მენდელის ნაშრომი; იმის ასახსნელად თუ როგორ მუშაობდა ახალი ვარიანტები, ფრიზმა შეიმუშავა მუტაციის თეორია, რომელმაც დროებითი ნაპრალი წარმოშვა დარვინის ევოლუციის მომხრე და ფრიზის მიმდევარ ბიოლოგებს შორის.[42][54][55] 1930-იან წლებში, პოპულაციათა გენეტიკის დარგში ისეთმა პიონერებმა, როგორებიც იყვნენ რონალდ ფიშერი, სიუელ რაიტი და ჯონ ბერდონ სარდენსონ ჰოლდეინი, ევოლუციის საფუძვლები შეიტანეს სტატისტიკურ ფილოსოფიაში. ამის შემდეგ, შეუსაბამობები დარვინის თეორიას, გენეტიკურ მუტაციებსა და მენდელის მემკვიდრეობითობას შორის აღმოიფხვრა.[56]

1920-1930-იან წლებში, ბუნებრივი გადარჩევის, მუტაციის თეორიისა და მენდელის მემკვიდრეობითობის ევოლუციური სინთეზი ერთ თეორიად გაერთიანდა, რომელიც საყოველთაოდ ესადაგება ბიოლოგიის ნებისმიერ დარგს. ამ თანამედროვე სინთეზს შესაძლებლობა ჰქონდა აეხსნა ნიმუშები, რომლებიც პოპულაციათა მთელ სახეობებში შეიმჩნეოდა; ეს ძირითადად მოხდა პალეონტოლოგიაში, გარდამავალი ნამარხების გზით და განვითარებად ბიოლოგიაში კომპლექსური უჯრედული მექანიზმის გზით.[42][57] 1953 წელს, ჯეიმს უოტსონისა და ფრენსის კრიკის ნაშრომმა დნმ-ის სტრუქტურის შესახებ მემკვიდრეობითობის ფიზიკური მექანიზმი წარმოადგინა.[58] გენოტიპსა და ფენოტიპს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ ჩვენი გაგება გააუმჯობესა მოლეკულურმა ბიოლოგიამ. წისნვლა მოხდა ფილოგენეტიკის სისტემატიკაშიც, რამაც წარმოაჩინა თვისებების გადასვლა შედარებით და კონტროლირებად ჩარჩოში მრავალი პუბლიკაციისა და ევოლუციური ხის გამოყენებით.[59][60]

მას შემდეგ, თანამედროვე სინთეზი კიდევ უფრო განივრცო რათა აეხსნა ბიოლოგიური ფენომენები ბიოლოგიური იერარქიის სრულ და დაკავშირებულ სკალაში, გენებიდან სახეობებამდე. ეს განვრცობები ევოლუციური განვითარებადი ბიოლოგიის სახელითაა ცნობილი. იგი ხაზს უსვამს თუ როგორ მოქმედებს თაობათა შორის ცვლილებები ინდივიდუალურ ორგანიზმებში ცვლილების თვალსაზრისით.[61][62][63]

მემკვიდრეობითობა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

დნმ-ის სტრუქტურა. ფუძეები ცენტრშია, რომელსაც გარს აკრავს ფოსფატის შაქრის ჯაჭვები ორმაგ სპირალში.

ევოლუცია ორგანიზმებში ხდება მემკვიდრეობით ხაზებში ცვლილებებით - ორგანიზმის მემკვიდრობით გადაცემული მახასიათებლები. მაგალითად, ადამიანებში თვალის ფერი არის მემკვიდრეობით გადაცემული მახასიათებელი და ინდივიდუალს შესაძლოა გადაეცეს „ყავისფერი თვალის ხაზი“ ერთ-ერთი მშობლისგან.[64] მემკვიდრეობით გადაცემული ხაზები კონტროლდება გენებით და გენების სრულ კომპლექტს ორგანიზმის გენომში (გენეტიკური მატერია) ეწოდება გენოტიპი.[65]

ხილული ხაზების სრულ კომპლექტს, რომელიც მოიცავს ორგანიზმის ქცევასა და სტრუქტურას, ფენოტიპი ეწოდება. ეს ხაზები მისი გენოტიპის გარემოსთან ურთიერთქმედებიდან მოდის.[66] შედეგად, ორგანიზმის ფენოტიპის მრავალი ასპექტი არ არის მემკვიდრეობით გადაცემული. მაგალითად, გარუჯული კანი მოდის ადამიანის გენოტიპის ურთიერთქმედებით მზის შუქთან. აქედან გამომდინარე, რუჯი არ გადაეცემა შვილებს. თუმცა, ზოგიერთი ადამიანი უფრო ადვილად ირუჯება, ვიდრე სხვები, გენოტიპურ ვარიაციებში სხვადასხვაობის გამო. ყველაზე კარგი მაგალითი არის ხალხი მემკვიდრეობით გადაცემული ალბინიზმით, რომლებიც საერთოდ არ ირუჯებიან და ძალიან მგრძნობიარენი არიან მზის დამწვრობებზე.[67]

მემკვიდრეობითი ხაზები ერთი თაობიდან მეორეში გადაიცემა დნმ-ის საშუალებით - მოლეკულა, რომელიც შიფრავს გენეტიკურ ინფორმაციას.[65] დნმ გრძელი ბიოპოლიმერია, რომელიც ოთხი ტიპის ფუძისგან შედგება. ფუძეების მიმდევრობა კონკრეტულ დნმ-ის მოლეკულაში აღნიშნავს გენეტიკურ ინფორმაციას, მსგავსად ასოების მიმდევრობისა, რომელიც ადგენს წინადადებას. სანამ უჯრედი გაიყოფა, დნმ დაკოპირებულია, ამიტომ შედეგად მიღებული ორი უჯრედი მემკვიდრეობით მიიღებს დნმ-ის მიმდევრობას. დნმ-ის მოლეკულის ნაწილებს, რომლებიც განსაზღვრავს მხოლოდ ერთ ფუნქციონალურ ერთეულს, გენები ეწოდება. განსხვავებულ გენებს ფუძეების განსხვავებული მიმდევრობა აქვთ. უჯრედებში დნმ-ის გრძელი ხვეულები წარმოქმნის სტრუქტურებს, რომლებსაც ქრომოსომები ეწოდება. დნმ-ის მიმდევრობის სპეციფიკურ მდებარეობას ქრომოსომაში ლოკუსი ეწოდება. თუ დნმ-ის მიმდევრობა ლოკუსში იცვლება ინდივიდუალებს შორის, ამ მიმდევრობის განსხვავებულ ფორმებს ალელები ეწოდება. დნმ-ის მიმდევრობა შეიძლება მუტაციებით შეიცვალოს, რის შედეგადაც ახალი ალელები წარმოიქმნება. თუ მუტაცია გენში ხდება, ახალმა ალელმა შესაძლოა გენის მიერ კონტროლირებად ხაზზე იქონიოს გავლენა, რის შედეგადაც შეცვალოს ორგანიზმის ფენოტიპი.[68] თუმცა, მართალია, ეს მარტივი შესაბამისობა ალელსა და ხაზს შორის მუშაობს ზოგ შემთხვევაში, მაგრამ უმეტესი ხაზი ბევრად უფრო კომპლექსურია და კონტროლდება რაოდენობითი ხაზის ლოკუსებით (მრავალჯერადად ურთიერთქმედი გენები).[69][70]

ბოლო დროინდელმა კვლევებმა დაადასტურა მემკვიდრეობითი ცვლილებების მნიშვნელოვანი მაგალითები, რომელიც შეუძლებელია აიხსნას დნმ-ში ნუკლეოტიდების მიმდევრობების ცვლილებებით. ეს ფენომენი კლასიფიცირებულია, როგორც ეპიგენეტიკური მემკვიდრეობის სისტემები.[71] დნმ-ის მეთილირება, რომელიც აღნიშნავს ქრომატინს, თვითშემნახველ მეტაბოლურ მარყუჟებს, გენების დახშობას რნმ-ის ინტერფერენციითა და პროტეინების (როგორიცაა პრიონები) სამგანზომილებიან მოწყობას, არის ის ადგილები, სადაც ეპიგენეტიკური მემკვიდრეობის სისტემები აღმოაჩინეს ორგანიზმულ დონეზე.[72][73] ბიოლოგები ვარაუდობენ, რომ გენეტიკურ ქსელსა და კომუნიკაციაში კომპლექსურმა ურთიერთქმედებებმა უჯრედებს შორის შესაძლოა ხელი შეუწყოს მემკვიდრეობით ვარიაციებს, რომლებიც საფუძვლად უდევს განვითარებად პლასტიკურობასა და არხების გაყვანაში ზოგიერთ მექანიკას.[74] მემკვიდრეობითობა შესაძლოა უფრო დიდ მასშტაბებზეც მოხდეს. მაგალითად, ეკოლოგიური მემკვიდრეობითობა ნიშების აშენების პროცესით, განმარტებულია, როგორც ორგანიზმების რეგულარული და განმეორებითი აქტივობები თავიანთ გარემოში. ეს წარმოქმნის ეფექტების მემკვიდრეობას, რომელიც ცვლის და უკუკავშირს ამყარებს მომდევნო თაობების გადარჩევის რეჟიმში. შთამომავლები მემკვიდრეობით იღებენ, პლუს ამას გარემოს მახასიათებლებს, რომლებიც წარმოიქმნა მათი წინაპრების ეკოლოგიური ქმედებებით.[75] მემკვიდრეობითობის სხვა მაგალითები ევოლუციაში, რომლებიც არ არის გენების პირდაპირი კონტროლის ქვეშ, მოიცავს კულტურული ხაზებისა და სიმბიოგენეზის მემკვიდრეობით გადაცემას.[76][77]

მრავალფეროვნება[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ინდივიდუალური ორგანიზმის ფენოტიპი წარმოიქმნება მისი გენოტიპითა და იმ გარემოსთან ურთიერთობით, სადაც ის ცხოვრობს. ფენოტიპური მრავალფეროვნების სუბსტანციური ნაწილი პოპულაციაში გამოწვეულია გენოტიპური მრავალფეროვნებით.[70] თანამედროვე ევოლუციური სინთეზი ევოლუციას განმარტავს: „ცვლილება გენეტიკურ მრავალფეროვნებაში დროთა განმავლობაში“. ერთი კონკრეტული ალელის სიხშირე გახდება მეტად ან ნაკლებად დომინანტი ამ გენის სხვა ფორმებთან შედარებით. მრავალფეროვნება გაქრება, როდესაც ახალი ალელი მიაღწევს ფიქსაციას - როცა ის ან გაქრება პოპულაციიდან, ან შეანაცვლებს წინაპრულ ალელს მთლიანად.[78]


ბუნებრივი გადარჩევა მხოლოდ მაშინ გამოიწვევს ევოლუციას, თუ არსებობს საკმარისი გენეტიკური მრავალფეროვნება პოპულაციაში. მენდელის გენეტიკის აღმოჩენამდე, ერთი მიღებული ჰიპოთეზა იყო მემკვიდრეობითობის შერევა. მაგრამ მემკვიდრეობითობის შერევით, გენეტიკური მრავალფეროვნება სწრაფად დაიკარგებოდა, რაც ბუნებრივ გადარჩევას არადამაჯერებელს ხდიდა. ჰარდი-ვაინგერგის პრინციპი უზრუნველყოფს პასუხს იმაზე, თუ როგორ ნარჩუნდება მრავალფეროვნება პოპულაციაში მენდელისეული მემკვიდრეობითობით. ალელების სიხშირეები (მრავალფეროვნებები გენში) მუდმივი დარჩება გადარჩევის, მუტაციის, მიგრაციისა და გენეტიკური დრიფტის გარეშე.[79]

მრავალფეროვნება გენომში მუტაციიდან მოდის, რომელიც ხელახლა ურევს გენებს სექსუალური რეპროდუქციითა და მიგრაციით პოპულაციებს შორის (გენების დინება). მიუხედავად ახალი მრავალფეროვნების მუტაციითა და გენების დინებით მუდმივი შემოტანისა, სახეობების გენომის უმეტესობა იდენტურია ამ სახეობების ყველა ინდივიდში.[80] თუმცა, შედარებით მცირე სხვაობამ გენომში შესაძლოა დრამატული ცვლილებები გამოიწვიოს ფენოტიპში: მაგალითად, ადამიანებისა და შიმპანზეების გენომები დაახლოებით 5%-ით განსხვავდება.[81]

მუტაცია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ქრომოსომების ნაწილის გაორმაგება

მუტაციები უჯრედის გენომის ცვლილებებია დნმ-ის მიმდევრობაში. როდესაც მუტაცია ხდება, მან შეიძლება შეცვალოს გენის პროდუქტი, დაარღვიოს ამ გენის ფუნქციონირება ან საერთოდ არ მოახდინოს გავლენა. ხილის დროზოფილას შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ თუ მუტაცია გენის მიერ ნაწარმოებ ცილას შეცვლის, ეს სავარაუდოდ საზიანო იქნება, ამ მუტაციათა 70%-ს ექნება დამაზიანებელი ეფექტი, დანარჩენი ნაწილი კი ან ნეიტრალური იქნება, ან სუსტად სასარგებლო.[82]

მუტაციებს შეუძლია მოიცვას ქრომოსომათა დიდი ნაწილი, მაგალითად გააორმაგოს, რასაც შეუძლია გენომში წარმოქმნას გენების ექსტრა-ასლები.[83] გენების ექსტრა-ასლები ახალი გენების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო მასალის ძირითადი წყაროა.[84] ეს იმ მხრივაა მნიშვნელოვანი, რომ ახალ გენთა უმეტესი ნაწილი იმ გენთა ოჯახებში ყალიბდება, რომელიც გადმოცემულია საერთო წინაპრებისაგან გაზიარებული წინასწარ არსებული გენებისგან.[85] მაგალითად, სინათლის შემგრძნობი სტრუქტურის ჩამოსაყალიბებლად, ადამიანის თვალი ოთხ გენს იყენებს: სამს ფერადი ხედვისთვის და ერთს ღამის ხედვისთვის; ოთხივე მათგანი ერთი წინაპარი გენისგანაა გადმოცემული.[86]

წინაპრის გენისგან ახალი გენი წარმოიშობა, როცა გაორმაგებული ასლი მუტაციას განიცდის და ახალ ფუნქციებს იძენს. ეს პროცესი მარტივად მიმდინარეობს მას შემდეგ, თუ გენი გაორმაგებულია, რადგან ის სისტემაში გენთა სიჭარბეს წარმოშობს. წყვილში ერთმა გენმა შეიძლება შეიძინოს ახალი ფუნქციები, მაშინ როცა სხვა ასლები თავიანთ თავდაპირველი ფუნქციების შესრულებას განაგრძობენ.[87][88] მუტაციათა სხვა ტიპებს წინა არაკოდირებული დნმ-ისგან მთლიანად ახალი გენების წარმოქმნაც კი შეუძლიათ.[89][90]

ახალი გენების წარმოქმნამ შესაძლოა ჩაითრიოს რამდენიმე გენის მცირე ნაწილიც და გააორმაგოს; ეს ფრაგმენტები შემდეგ ახალ კომბინაციად ჯგუფდებიან და ახალ ფუნქციებს იძენენ.[91][92] როდესაც უკვე არსებული ნაწილებისგან ახალი გენები იკვრება, ცილის დომენები მარტივი დამოუკიდებელი ფუნქციების მქონე მოდულების სახით მოქმედებს, რომლებსაც შეუძლიათ ერთმანეთს შეერიონ და წარმოქმნან ახალი კომბინაცია სრულიად ახალი და კომპლექსური ფუნქციებით.[93] მაგალითად, პოლიკეტიდსინტაზები მსხვილი ფერმენტებია, რომლებიც ანტიბიოტიკებს წარმოქმნის. ისინი შედგება ასი დამოუკიდებელი დომენისგან, რომელთაგან თითოეული აკატალიზებს ერთ საფეხურს ყოველმხრივ პროცესში, კომპლექტის ხაზში ერთი საფეხურის მსგავსად.[94]

სქესი და რეკომბინაცია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ეს დიაგრამა აჩვენებს სქესის ორმაგ ღირებულებას. თუ თითოეული ინდივიდი შეძლებს, წვლილი შეიტანოს თაობების ერთსა და იმავე რიცხვში (ორი), (a) სქესობრივი პოპულაცია რჩება იმავე ზომის თითოეულ თაობაში, ხოლო (b) უსქესო გამრავლებით მიღებული პოპულაცია ორმაგდება ზომაში თითოეულ თაობაში.

უსქესო ორგანიზმებში გენები მემკვიდრეობით ერთად გადაეცემა ან უკავშირდება, რადგან მათ არ შეუძლიათ გამრავლების სხვა ორგანიზმის გენებს შეერიონ. ამის საპირისპიროდ, სქესიანი ორგანიზმების შთამომავლობა შეიცავს მათი მშობლების ქრომოსომების შემთხვევით შენარევებს, რომლებიც წარმოიქმნება დამოუკიდებელი დახარისხებით. ამასთან დაკავშირებულ პროცესში, რომელსაც ჰომოლოგიური რეკომბინაცია ეწოდება, სქესიანი ორგანიზმები დნმ-ებს ცვლიან ორ შესატყვის ქრომოსომას შორის.[95] ხელახალი დახარისხება და რეკომბინაცია არ ცვლის ალელების სიხშირეებს, მაგრამ ამის ნაცვლად ცვლიან იმას, თუ რომელი ალელები არიან დაკავშირებული ერთმანეთთან, რის შედეგადაც წარმოქმნიან შთამომავლობას, რომელთაც აქვთ ალელების ახალი კომბინაცია.[96] სქესი ჩვეულებრივ ზრდის გენეტიკურ მრავალფეროვნებას და შესაძლოა ევოლუციის ტემპი გაზარდოს.[97][98]

სქესის ორმაგი ღირებულება პირველად ჯონ მეინარდ სმიტმა აღწერა.[99] პირველი ღირებულება არის ის, რომ სქესობრივად დიმორფულ სახეობებში ორი სქესიდან მხოლოდ ერთი დაბადებს ახალგაზრდას (ეს ღირებულება არ ერგება ჰერმაფროდიტულ სახეობებს, როგორებიცაა მცენარეების უმეტესობა და მრავალი უხერხემლო). მეორე ღირებულება არის ის, რომ ნებისმიერი ინდივიდი, რომელიც მრავლდება სქესობრივად, შეუძლია თავისი გენების 50% გადასცეს ნებისმიერ ინდივიდუალურ შთამომავალს. რაც უფრო მეტი თაობა მოდის, მით ნაკლებ გენებს გადასცემს.[100] და მაინც, სქესობრივი რეპროდუქცია გამრავლების ბევრად უფრო გავრცელებული საშუალებაა ევკარიოტებსა და მრავალუჯრედოვან ორგანიზმებს შორის. წითელი დედოფლის ჰიპოთეზა გამოიყენება სქესობრივი გამრავლების მნიშვნელობის ასახსნელად, როგორც საშუალება, რომელიც უწყვეტი ევოლუციისა და ადაპტაციის საშუალებას იძლევა სხვა სახეობებთან თანაევოლუციის საპასუხოდ მუდმივად ცვალებად გარემოში.[100][101][102][103]

გენების დინება[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

გენების დინება არის გენების გაცვლა პოპულაციებს შორის და სახეობებს შორის.[104] აქედან გამომდინარე, ის შეიძლება იყოს მრავალფეროვნების წყარო, რომელიც ახალია პოპულაციისათვის ან სახეობებისათვის. გენების დინება შეიძლება გამოიწვიოს ინდივიდების მოძრაობით ორგანიზმების გამოყოფილ პოპულაციებში. მაგალითად, თაგვების მოძრაობა შიდა და ნაპირის პოპულაციებს შორის, ან ყვავილის მტვრის მოძრაობა მძიმე მეტალის ტოლერანტ ან მძიმე მეტალზე მგრძნობიარე ბალახების პოპულაციებს შორის.

გენების გადაცემა სახეობებს შორის მოიცავს ჰიბრიდი ორგანიზმების წარმოქმნასა და გენების ჰორიზონტალურ გადაცემას. გენების ჰორიზონტალური გადაცემა არის გენეტიკური მატერიის გადაცემა ერთი ორგანიზმიდან მეორეში, რომელიც არ არის მისი შთამომავალი; ეს არის ყველაზე გავრცელებული ბაქტერიებს შორის.[105] მედიცინაში, ამას წვლილი შეაქვს ანტიბიოტიკების რეზისტენტულობის გავრცელებაში. როგორც კი ერთი ბაქტერია იძენს რეზისტენტულ გენებს, მას შეუძლია სწრაფად გადასცეს ისინი სხვა სახეობებს.[106] გენების ჰორიზონტალური გადაცემა ბაქტერიებიდან ევკარიოტებზე, როგორიცაა საფუარი Saccharomyces cerevisiae და აძუკი ლობიო ცხვირგრძელა Callosobruchus chinensis.[107][108] უფრო დიდი მასშტაბის მაგალითია ევკარიოტული Bdelloid rotifers, რომელმაც მიიღო გენები ბაქტერიებისგან, სოკოებისა და მცენარეებისაგან.[109] ასევე ვირუსებმაც შეიძლება დნმ გადაიტანონ ორგანიზმებს შორის, რაც საშუალებას აძლევს გენების გადაცემას ბიოლოგიურ დონემებზე.[110]

დიდი მასშტაბის გენების გადაცემა ასევე მოხდა ევკარიოტული უჯრედებისა და ბაქტერიების წინაპრებს შორის ქლოროპლასტებისა და მიტოქონდრიების შეძენისას. შესაძლებელია, რომ ევკარიოტები თვითონ წარმოიქმნა გენების ჰორიზონტალური გადაცემით ბაქტერიასა და არქეას შორის.[111]

მექანიზმები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ნეოდარვინიზმის პერსპექტივიდან, ევოლუცია ხდება მაშინ, როცა პოპულაციაში ან შეჯვარებული ორგანიზმების ალელებში სიხშირეთა ცვლილება ფიქსირდება.[79] მაგალითად, ძალზე გავრცელებული გახდა ალელი შავი ფერისათვის ჩრჩილების პოპულაციაში. მექნიზმები, რომელთაც შეუძლიათ ალელების სიხშირეებში ცვლილებების წარმართვა, მოიცავს ნეიტრალურ გადარჩევას, გენეტიკურ გადახრას, გენეტიკურ ავტოსტოპს, მუტაციასა და გენის დინებას.

ბუნებრივი გადარჩევა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ბუნებრივი გადარჩევით გამოწვეული მუტაცია, რომელიც პოპულაციაში შავ შეფერილობას განაპირობებს

ევოლუცია ბუნებრივი გადარჩევის მნიშვნელობით არის პროცესი, რომლის შედეგადაც გადარჩენილი თვისებები და რეპროდუქცია შემდგომი თაობის პოპულაციაში უფრო გავრცელებული ხდება. ხშირად მას „თვით-აშკარა“ მექანიზმს უწოდებენ, რადგან ის აუცილებლად გამომდინარეობს სამი მარტივი ფაქტიდან:[21]

 • პოპულაციათა ორგანიზმებში არსებობს ცვალებადობა მორფოლოგიასთან, ფიზიოლოგიასთან და ქცევასთან მიმართებაში.
 • სხვადასხვაგვარი თვისებები გადარჩენისა და რეპროდუქციის განსხვავებულ განაკვეთებს ეკუთვნის.
 • ეს თვისებები შეიძლება გადაეცეს თაობიდან თაობას.

წარმოიქმნება იმაზე მეტი შთამომავლობა, ვიდრე შეიძლება გადარჩეს; ასეთი გარემოება კი გადარჩენისა და რეპროდუქციისათვის ორგანიზმებს შორის გადარჩენისათვის შეჯიბრს წარმოშობს. ორგანიზმებს ისეთი თვისებებით, რომლებიც მათ მეტოქეებთან შედარებით უპირატესობას აძლევს, უფრო მეტი შანსი აქვთ თავიანთ თვისებები შემდეგ თაობებს გადასცენ, ვიდრე იმათ, რომელთაც თავიანთი თვისებები არანაირ უპირატესობას არ ანიჭებს.

ბუნებრივი სელექციის ცენტრალური ცენტრალური კონცეპტია ორგანიზმის ევოლუციური შემგუებლობა.[112] შემგუებლობა იზომება ორგანიზმის უნარით გადარჩეს და გამრავლდეს, რაც განსაზღვრავს გენეტიკური წვლილის ზომას შემდეგ თაობაში.[112] მიუხედავად ამისა, შემგუებლობა არ არის იგივე, რაც შთამომავლობის საერთო რაოდენობა: ამის ნაცვლად, შემგუებლობა აშნიშნულია იმ მომდევნო თაობათა პროპორციით, რომლებიც ორგანიზმის გენებს ატარებენ.[113] მაგალითად, თუკი ორგანიზმს შეუძლია ადვილად გადარჩეს და სწრაფად გამრავლდეს, მაგრამ მისი შთამომავლობა ძალიან სუსტი და პატარაა რათა გადარჩეს, ეს ორგანიზმი პატარა გენეტიკურ წვლილს შეიტანს შემდეგ თაობებში და აქედან გამომდინარე, დაბალი შემგუებლობა ექნება.[112]

თუკი კონკრეტულ ალელს ამ გენის სხვა ალელებთან შედარებით შემგუებლობა მეტად ეზრდება, ამ ალელის თითოეული თაობა პოპულაციაში უფრო მეტად გავრცელებული გახდება. ასეთ ხასებს „რაღაცისთვის გადარჩეულს“ უწოდებენ. იმ ხაზების ნიმუშები, რომელთაც შემგუებლობის გაზრდა შეუძლიათ, უფრო მეტად არიან გადარჩენილნი და გაზრდილი აქვთ ნაყოფიერება. საპირისპიროდ, დაბალი სარგებლიანობით ან მავნებელი ალელით გამოწვეული დაბალი შემგუებლობა ასეთ ალელებს უფრო იშვიათს ხდის — ისინი არიან „გადარჩეული რაღაცის წინააღმდეგ“.[114] მნიშვნელოვანია, რომ ალელის შემგუებლობა არ არის ფიქსირებული მახასიათებელი; თუკი გარემო შეიცვლება, მანამდე ნეიტრალური ან საზიანო ხაზები შესაძლოა სარგებლის მომტანი გახდეს და მანამდე სასარგებლო კი საზიანოდ იქცეს.[68] მიუხედავად ამისა, იმ შემთხვევაშიც კი თუ გადარჩევის მიმართულება ამ გზით არ მიდის, წარსულში დაკარგული ხაზები შესაძლოა ხელახლა აღმოცენდეს იდენტურ ფორმებში.[115][116]

ბუნებრივი გადარჩევა პოპულაციის შიგნით იმ ხაზისთვის, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს მთელი რიგი ღირებულებებით, მაგალითად სიმაღლით, შესაძლებელია დაიყოს სამ განსხვავებულ ტიპად. პირველი მათგანია მიმართულებითი გადარჩევა, რომელიც დროთა განმავლობაში საშუალო ღირებულებას იძენს — მაგალითად, ორგანიზმი ნელ-ნელა მაღალი ხდება.[117] გამანადგურებელი გადარჩევა არის უკიდურესი ღირებულების ხაზების გადარჩევა, რაც ხშირად მთავრდება იმით, რომ უფრო გავრცელებული ხდება ორი სხვადასხვა ღირებულება, ამ შემთხვევაში გადარჩევა მიმართულია საშუალო ღირებულების წინააღმდეგ. ეს შესაძლებელია მაშინ მოხდეს, როცა ერთნაირ უპირატესობას ფლობენ როგორც მაღალი, ისე დაბალი ორგანიზმები, მაგრამ არა ისინი, რომელთაც საშუალო სიმაღლე გააჩნიათ. და ბოლოს, მასტაბილიზებელი გადარჩევა არის გადარჩევა უკიდურესად ღირებული ხაზების წინააღმდეგ, რაც განაპირობებს საშუალო ღირებულების ირგვლივ დისპერსიის შემცირებას და ნაკლებ მრავალფეროვნებას.[118][119] ამან შეიძლება გამოიწვიოს მაგალითად ის, რომ ყველა ორგანიზმი ნელ-ნელა ერთნაირი სიმაღლის გახდეს.

მიდრეკილი მუტაცია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

გარდა მრავალფეროვნების მთავარი წყაროსი, მუტაცია ასევე შეიძლება ფუნქციონირებდეს, როგორც ევოლუციის მექანიზმი, როცა არსებობს სხვადასხვა ალბათობები მოლეკულურ დონეზე განსხვავებული მუტაციების მოხდენისა - ამ პროცესს მუტაციური მიდრეკილება ჰქვია.[120] თუ ორ გენოტიპს, მაგალითად ერთი გ ნუკლეოტიდით და მეორე ა ნუკლეოტიდით ერთს და იმავე პოზიციაში, აქვთ ერთი და იგივე შემგუებლობა, მაგრამ მუტაცია გ-დან ა-მდე ხდება უფრო ხშირად, ვიდრე მუტაცია ა-დან გ-მდე, მაშინ გენოტიპები ა-თი ევოლუციისკენ მიიდრიკებიან.[121] განსხვავებულმა დამატებამ vs. მუტაციურმა მიდრეკილებების წაშლა, განსხვავებულ ტაქსონებში შესაძლოა გამოიწვიოს განსხვავებული გენომის ზომების ევოლუცია.[122][123] განვითარებადი ან მუტაციური მიდრეკილებები დაიმზირება მორფოლოგიურ ევოლუციაშიც.[124][125] მაგალითად, ევოლუციის ფენოტიპი-პირველი თეორიის მიხედვით, მუტაციებმა საბოლოოდ შესაძლოა გამოიწვიოს გენეტიკური ასიმილაცია, რომლებიც წინათ გამოწვეული იყო გარემოთი.[126][127]

მუტაციური მიდრეკილებების ეფექტები ზედაძალებულია სხვა პროცესებზე. თუ გადარჩევა აირჩევს ერთ-ერთს ორი მუტაციიდან, მაგრამ არ არსებობს დამატებითი უპირატესობა ორივეს ქონის, მაშინ მუტაცია, რომელიც ყველაზე ხშირად ხდება, არის პოპულაციაში დამკვიდრების ყველაზე შესაძლო კანდიდატი.[128][129] ის მუტაციები, რომლებიც ხელს უწყობს გენის ფუნქციის დაკარგვას, ბევრად უფრო გავრცელებულია, ვიდრე მუტაციები, რომლებიც წარმოქმნის ახალს, სრულად ფუნქციონირებად გენს. ფუნქციის დამკარგველი მუტაციების უმეტესობა გადაირჩევა საწინააღდეგოდ. მაგრამ როდესაც გადარჩევა სუსტია, ფუნქციის დაკარგვისკენ მიმართულ მუტაციას შეუძლია გავლენა მოახდინოს ევოლუციაზე.[130] მაგალითად, პიგმენტები აღარ არის საჭირო, როცა ცხოველები გამოქვაბულების სიბნელეებში ცხოვრობენ, შედეგად, დაკარგვისკენ მიისწრაფის.[131] ფუნქციის ამ ტიპის დაკარგვა შესაძლოა მოხდეს მუტაციური მიდრეკილებით და/ან იმიტომ, რომ ფუნქციას ჰქონდა ღირებულება და როგორც კი ფუნქციის სარგებელი გაუჩინარდა, ბუნებრივმა გადარჩევამ ხელი შეუწყო მის გაქრობას.[132] სპორულაციის შესაძლებლობის დაკარგვა Bacillus subtilis-ში ლაბორატორიული ევოლუციის დროს, როგორც ჩანს, გამოწვეულია უფრო მუტაციური მიდრეკილებით, ვიდრე ბუნებრივი გადარჩევის სპორულაციის შენარჩუნების ღირებულების წინააღმდეგ. როდესაც ფუნქციის დაკარგვისთვის არ არის გადარჩევა, სიჩქარე, რომლითაც დაკარგვა ევოლუციონირებს, დამოკიდებულია უფრო მუტაციის ტემპზე, ვიდრე ეფექტურ პოპულაციის ზომაზე,[133] რაც იმას მიუთითებს, რომ ის უფრო მეტად წარიმართება მუტაციური მიდრეკილებით, ვიდრე გენეტიკური დრიფტით. პარაზიტულ ორგანიზმებში მუტაციური მიდრეკილებები ხელს უწყობს გადარჩევის ზემოქმედებებს, როგორც ეს ჩანს Ehrlichia-ში. მუტაციები მიდრეკილია გარე მემბრანის პროტეინების ანტიგენური ვარიანტებისკენ.

=[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 1. Hall და Hallgrímsson 2008
 2. Evolution Resources. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2016).
 3. Hall და Hallgrímsson 2008
 4. Kampourakis 2014
 5. Doolittle, W. Ford (February 2000). „Uprooting the Tree of Life“ (PDF). Scientific American 282 (2): გვ. 90–95. DOI:10.1038/scientificamerican0200-90. ISSN 0036-8733. PMID 10710791. წაკითხვის თარიღი: 2015-04-05. 
 6. (July 9, 2008) „The Last Universal Common Ancestor: emergence, constitution and genetic legacy of an elusive forerunner“. Biology Direct 3. DOI:10.1186/1745-6150-3-29. ISSN 1745-6150. PMID 18613974. 
 7. შეცდომა ციტირებაში არასწორი ტეგი <ref>; სქოლიოსათვის Origin1 არ არის მითითებული ტექსტი; $2
 8. Borenstein, Seth. “Hints of life on what was thought to be desolate early Earth“, Excite, Mindspark Interactive Network, October 19, 2015. წაკითხვის თარიღი: 2015-10-20. 
 9. (November 24, 2015) „Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1 billion-year-old zircon“ (PDF). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112 (47): გვ. 14518–14521. DOI:10.1073/pnas.1517557112. ISSN 0027-8424. PMID 26483481. წაკითხვის თარიღი: 2015-12-30. 
 10. Wade, Nicholas. “Meet Luca, the Ancestor of All Living Things“, New York Times, July 25, 2016. წაკითხვის თარიღი: July 25, 2016. 
 11. Panno 2005
 12. შეცდომა ციტირებაში არასწორი ტეგი <ref>; სქოლიოსათვის NG-20131208 არ არის მითითებული ტექსტი; $2
 13. შეცდომა ციტირებაში არასწორი ტეგი <ref>; სქოლიოსათვის AP-20131113 არ არის მითითებული ტექსტი; $2
 14. შეცდომა ციტირებაში არასწორი ტეგი <ref>; სქოლიოსათვის TG-20131113-JP არ არის მითითებული ტექსტი; $2
 15. შეცდომა ციტირებაში არასწორი ტეგი <ref>; სქოლიოსათვის AST-20131108 არ არის მითითებული ტექსტი; $2
 16. Futuyma 2004
 17. შეცდომა ციტირებაში არასწორი ტეგი <ref>; სქოლიოსათვის StearnsStearns1999 არ არის მითითებული ტექსტი; $2
 18. შეცდომა ციტირებაში არასწორი ტეგი <ref>; სქოლიოსათვის NYT-20141108-MJN არ არის მითითებული ტექსტი; $2
 19. შეცდომა ციტირებაში არასწორი ტეგი <ref>; სქოლიოსათვის PLoS-20110823 არ არის მითითებული ტექსტი; $2
 20. Staff. “Researchers find that Earth may be home to 1 trillion species“, National Science Foundation, 2 May 2016. წაკითხვის თარიღი: 6 May 2016. 
 21. 21.0 21.1 Lewontin, R. C. (November 1970). „The Units of Selection“. Annual Review of Ecology and Systematics 1: გვ. 1–18. DOI:10.1146/annurev.es.01.110170.000245. ISSN 1545-2069. 
 22. Darwin 1859, Chapter XIV
 23. Scott-Phillips, T. C., Laland, K. N., Shuker, D. M., Dickins, T. E. and West, S. A. (2014). "The Niche Construction Perspective: A Critical Appraisal". Evolution 68: 1231-1243.
 24. Provine 1988
 25. NAS 2008, pp. R11–R12
 26. Ayala და Avise 2014თარგი:Page needed
 27. NAS 2008, p. 17
 28. Moore, Decker და Cotner 2010
 29. Evolution, Science, and Society: Evolutionary Biology and the National Research Agenda (PDF). Office of University Publications, Rutgers, The State University of New Jersey (1999). დაარქივებულია ორიგინალიდან 2012-01-31-ში. წაკითხვის თარიღი: 2014-11-24.
 30. Kirk, Raven და Schofield 1983
 31. Lucretius. "Book V, lines 855–877", De Rerum Natura, Edited and translated by William Ellery Leonard (1916), Medford/Somerville, MA: Tufts University. OCLC 33233743. 
 32. Sedley, David (2003). „Lucretius and the New Empedocles“ (PDF). Leeds International Classical Studies 2 (4). ISSN 1477-3643. წაკითხვის თარიღი: 2014-11-25. 
 33. (March 1937) „Was Aristotle an Evolutionist?“. The Quarterly Review of Biology 12 (1): გვ. 1–18. DOI:10.1086/394520. ISSN 0033-5770. 
 34. Hull, David L. (December 1967). „The Metaphysics of Evolution“. The British Journal for the History of Science 3 (4): გვ. 309–337. DOI:10.1017/S0007087400002892. 
 35. Mason 1962
 36. Mayr 1982
 37. Waggoner, Ben. (July 7, 2000) Carl Linnaeus (1707-1778). University of California Museum of Paleontology. წაკითხვის თარიღი: 2012-02-11.
 38. Bowler 2003
 39. Erasmus Darwin (1731-1802). University of California Museum of Paleontology (October 4, 1995). წაკითხვის თარიღი: February 11, 2012.
 40. Lamarck 1809
 41. Nardon და Grenier 1991
 42. 42.0 42.1 42.2 Gould 2002თარგი:Page needed
 43. Burkhardt და Smith 1991
 44. Sulloway, Frank J. (June 2009). „Why Darwin rejected intelligent design“. Journal of Biosciences 34 (2): გვ. 173–183. DOI:10.1007/s12038-009-0020-8. ISSN 0250-5991. PMID 19550032. 
 45. Dawkins 1990თარგი:Page needed
 46. Sober, Elliott (June 16, 2009). „Did Darwin write the Origin backwards?“. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 106 (Suppl. 1): გვ. 10048–10055. DOI:10.1073/pnas.0901109106. ISSN 0027-8424. Bibcode: 2009PNAS..10610048S. 
 47. Mayr 2002
 48. Bowler 2003
 49. (March–April 1970) „The Biological Species Concept: A Critical Evaluation“. The American Naturalist 104 (936): გვ. 127–153. DOI:10.1086/282646. ISSN 0003-0147. 
 50. (August 20, 1858) „On the Tendency of Species to form Varieties; and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection“. Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London. Zoology 3 (9): გვ. 45–62. DOI:10.1111/j.1096-3642.1858.tb02500.x. ISSN 1096-3642. წაკითხვის თარიღი: 2007-05-13. 
 51. Desmond, Adrian J. (July 17, 2014). „Thomas Henry Huxley“. Encyclopædia Britannica Online. Chicago, IL: Encyclopædia Britannica, Inc.. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/277746/Thomas-Henry-Huxley. წაკითხვის თარიღი: 2014-12-02.
 52. (September 2009) „Darwin's contributions to genetics“. Journal of Applied Genetics 50 (3): გვ. 177–184. DOI:10.1007/BF03195671. ISSN 1234-1983. PMID 19638672. 
 53. Weiling, Franz (July 1991). „Historical study: Johann Gregor Mendel 1822–1884“. American Journal of Medical Genetics 40 (1): გვ. 1–25; discussion 26. DOI:10.1002/ajmg.1320400103. PMID 1887835. 
 54. Provine 1971
 55. (June 1999) „Hugo de Vries on Heredity, 1889-1903: Statistics, Mendelian Laws, Pangenes, Mutations“. Isis 90 (2): გვ. 238–267. DOI:10.1086/384323. ISSN 0021-1753. PMID 10439561. 
 56. Quammen 2006თარგი:Page needed
 57. Bowler 1989თარგი:Page needed
 58. (April 25, 1953) „Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid“ (PDF). Nature 171 (4356): გვ. 737–738. DOI:10.1038/171737a0. ISSN 0028-0836. PMID 13054692. Bibcode: 1953Natur.171..737W. წაკითხვის თარიღი: 2014-12-04. “It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material.” 
 59. Hennig 1999
 60. Wiley და Lieberman 2011თარგი:Page needed
 61. (June 2004) „The modern theory of biological evolution: an expanded synthesis“. Naturwissenschaften 91 (6): გვ. 255–276. DOI:10.1007/s00114-004-0515-y. ISSN 1432-1904. PMID 15241603. Bibcode: 2004NW.....91..255K. 
 62. Cracraft და Bybee 2005თარგი:Page needed
 63. (May 11, 2010) „In the light of evolution IV: The human condition“ (PDF). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107 (Suppl. 2): გვ. 8897–8901. DOI:10.1073/pnas.100321410. ISSN 0027-8424. წაკითხვის თარიღი: 2014-12-29. 
 64. (August 2004) „Eye colour: portals into pigmentation genes and ancestry“. Trends in Genetics 20 (8): გვ. 327–332. DOI:10.1016/j.tig.2004.06.010. ISSN 0168-9525. PMID 15262401. 
 65. 65.0 65.1 Pearson, Helen (May 25, 2006). „Genetics: What is a gene?“. Nature 441 (7092): გვ. 398–401. DOI:10.1038/441398a. ISSN 0028-0836. PMID 16724031. Bibcode: 2006Natur.441..398P. 
 66. (April 2008) „Heritability in the genomics era — concepts and misconceptions“. Nature Reviews Genetics 9 (4): გვ. 255–266. DOI:10.1038/nrg2322. ISSN 1471-0056. PMID 18319743. 
 67. (August 1996) „The clinical spectrum of albinism in humans“. Molecular Medicine Today 2 (8): გვ. 330–335. DOI:10.1016/1357-4310(96)81798-9. ISSN 1357-4310. PMID 8796918. 
 68. 68.0 68.1 Futuyma 2005თარგი:Page needed
 69. Phillips, Patrick C. (November 2008). „Epistasis—the essential role of gene interactions in the structure and evolution of genetic systems“. Nature Reviews Genetics 9 (11): გვ. 855–867. DOI:10.1038/nrg2452. ISSN 1471-0056. PMID 18852697. 
 70. 70.0 70.1 (March 2006) „Functional mapping — how to map and study the genetic architecture of dynamic complex traits“. Nature Reviews Genetics 7 (3): გვ. 229–237. DOI:10.1038/nrg1804. ISSN 1471-0056. PMID 16485021. 
 71. (June 2009) „Transgenerational Epigenetic Inheritance: Prevalence, Mechanisms, and Implications for the Study of Heredity and Evolution“. The Quarterly Review of Biology 84 (2): გვ. 131–176. DOI:10.1086/598822. ISSN 0033-5770. PMID 19606595. 
 72. (May 2010) „Experimental alteration of DNA methylation affects the phenotypic plasticity of ecologically relevant traits in Arabidopsis thaliana“. Evolutionary Ecology 24 (3): გვ. 541–553. DOI:10.1007/s10682-010-9372-7. ISSN 0269-7653. 
 73. Jablonka და Lamb 2005თარგი:Page needed
 74. (December 2002) „The Changing Concept of Epigenetics“. Annals of the New York Academy of Sciences 981 (1): გვ. 82–96. DOI:10.1111/j.1749-6632.2002.tb04913.x. ISSN 0077-8923. PMID 12547675. Bibcode: 2002NYASA.981...82J. 
 75. (September 2006) „Perspective: Seven Reasons (Not) to Neglect Niche Construction“. Evolution 60 (9): გვ. 1751–1762. DOI:10.1111/j.0014-3820.2006.tb00520.x. ISSN 0014-3820. 
 76. (December 1998) „Morphogenesis by symbiogenesis“ (PDF). International Microbiology 1 (4): გვ. 319–326. ISSN 1139-6709. PMID 10943381. წაკითხვის თარიღი: 2014-12-09. 
 77. (December 2007) „Rethinking the Theoretical Foundation of Sociobiology“ (PDF). The Quarterly Review of Biology 82 (4): გვ. 327–348. DOI:10.1086/522809. ISSN 0033-5770. PMID 18217526. 
 78. (February 28, 1998) „Factors affecting levels of genetic diversity in natural populations“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 353 (1366): გვ. 177–186. DOI:10.1098/rstb.1998.0200. ISSN 0962-8436. PMID 9533122. 
 79. 79.0 79.1 Ewens 2004თარგი:Page needed
 80. (February 28, 1998) „Levels of genetic polymorphism: marker loci versus quantitative traits“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 353 (1366): გვ. 187–198. DOI:10.1098/rstb.1998.0201. ISSN 0962-8436. PMID 9533123. 
  • (December 29, 2000) „Correction for Butlin and Tregenza, Levels of genetic polymorphism: marker loci versus quantitative traits“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 355 (1404): გვ. 1865. DOI:10.1098/rstb.2000.2000. ISSN 0962-8436. “Some of the values in table 1 on p. 193 were given incorrectly. The errors do not affect the conclusions drawn in the paper. The corrected table is reproduced below.” 
 81. (November 2006) „Comparative Genomic Analysis of Human and Chimpanzee Indicates a Key Role for Indels in Primate Evolution“. Journal of Molecular Evolution 63 (5): გვ. 682–690. DOI:10.1007/s00239-006-0045-7. ISSN 0022-2844. PMID 17075697. 
 82. (Apr 17, 2007) „Prevalence of positive selection among nearly neutral amino acid replacements in Drosophila“. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 104 (16): გვ. 6504–6510. DOI:10.1073/pnas.0701572104. ISSN 0027-8424. PMID 17409186. Bibcode: 2007PNAS..104.6504S. 
 83. (August 2009) „Mechanisms of change in gene copy number“. Nature Reviews Genetics 10 (8): გვ. 551–564. DOI:10.1038/nrg2593. ISSN 1471-0056. PMID 19597530. 
 84. Carroll, Grenier და Weatherbee 2005თარგი:Page needed
 85. (May 17, 2002) „Studying Genomes Through the Aeons: Protein Families, Pseudogenes and Proteome Evolution“. Journal of Molecular Biology 318 (5): გვ. 1155–1174. DOI:10.1016/S0022-2836(02)00109-2. ISSN 0022-2836. PMID 12083509. 
 86. Bowmaker, James K. (May 1998). „Evolution of colour vision in vertebrates“. Eye 12 (3b): გვ. 541–547. DOI:10.1038/eye.1998.143. ISSN 0950-222X. PMID 9775215. 
 87. (April 1999) „The Modulation of DNA Content: Proximate Causes and Ultimate Consequences“. Genome Research 9 (4): გვ. 317–324. DOI:10.1101/gr.9.4.317. ISSN 1088-9051. PMID 10207154. წაკითხვის თარიღი: 2014-12-11. 
 88. Hurles, Matthew (July 13, 2004). „Gene Duplication: The Genomic Trade in Spare Parts“. PLOS Biology 2 (7). DOI:10.1371/journal.pbio.0020206. ISSN 1545-7885. PMID 15252449. 
 89. (October 2008) „The evolution and functional diversification of animal microRNA genes“. Cell Research 18 (10): გვ. 985–996. DOI:10.1038/cr.2008.278. ISSN 1001-0602. PMID 18711447. წაკითხვის თარიღი: 2014-12-11. 
 90. Siepel, Adam (October 2009). „Darwinian alchemy: Human genes from noncoding DNA“. Genome Research 19 (10): გვ. 1693–1695. DOI:10.1101/gr.098376.109. ISSN 1088-9051. PMID 19797681. წაკითხვის თარიღი: 2014-12-11. 
 91. (July 2005) „Protein families and their evolution—a structural perspective“. Annual Review of Biochemistry 74: გვ. 867–900. DOI:10.1146/annurev.biochem.74.082803.133029. ISSN 0066-4154. PMID 15954844. 
 92. (November 2003) „The origin of new genes: glimpses from the young and old“. Nature Reviews Genetics 4 (11): გვ. 865–875. DOI:10.1038/nrg1204. ISSN 1471-0056. PMID 14634634. 
 93. (January 14, 2009) „The Evolutionary Mechanics of Domain Organization in Proteomes and the Rise of Modularity in the Protein World“. Structure 17 (1): გვ. 66–78. DOI:10.1016/j.str.2008.11.008. ISSN 1357-4310. PMID 19141283. 
 94. (April 14, 2008) „Protein–Protein Interactions in Multienzyme Megasynthetases“. ChemBioChem 9 (6): გვ. 826–848. DOI:10.1002/cbic.200700751. ISSN 1439-4227. PMID 18357594. 
 95. Radding, Charles M. (December 1982). „Homologous Pairing and Strand Exchange in Genetic Recombination“. Annual Review of Genetics 16: გვ. 405–437. DOI:10.1146/annurev.ge.16.120182.002201. ISSN 0066-4197. PMID 6297377. 
 96. Agrawal, Aneil F. (September 5, 2006). „Evolution of Sex: Why Do Organisms Shuffle Their Genotypes?“. Current Biology 16 (17): გვ. R696–R704. DOI:10.1016/j.cub.2006.07.063. ISSN 0960-9822. PMID 16950096. 
 97. (June 2003) „Liberating genetic variance through sex“. BioEssays 25 (6): გვ. 533–537. DOI:10.1002/bies.10291. ISSN 0265-9247. PMID 12766942. 
 98. (March 31, 2005) „Sex increases the efficacy of natural selection in experimental yeast populations“. Nature 434 (7033): გვ. 636–640. DOI:10.1038/nature03405. ISSN 0028-0836. PMID 15800622. Bibcode: 2005Natur.434..636G. 
 99. Maynard Smith 1978თარგი:Page needed
 100. 100.0 100.1 Ridley 1993თარგი:Page needed
 101. Van Valen, Leigh (1973). „A New Evolutionary Law“ (PDF). Evolutionary Theory 1: გვ. 1–30. ISSN 0093-4755. წაკითხვის თარიღი: 2014-12-24. 
 102. (May 1, 1990) „Sexual reproduction as an adaptation to resist parasites (a review)“. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 87 (9): გვ. 3566–3573. DOI:10.1073/pnas.87.9.3566. ISSN 0027-8424. PMID 2185476. Bibcode: 1990PNAS...87.3566H. 
 103. Birdsell და Wills 2003
 104. (June 2004) „How species evolve collectively: implications of gene flow and selection for the spread of advantageous alleles“. Molecular Ecology 13 (6): გვ. 1341–1356. DOI:10.1111/j.1365-294X.2004.02164.x. ISSN 0962-1083. PMID 15140081. 
 105. (December 2003) „Lateral gene transfer and the origins of prokaryotic groups“. Annual Review of Genetics 37: გვ. 283–328. DOI:10.1146/annurev.genet.37.050503.084247. ISSN 0066-4197. PMID 14616063. 
 106. Walsh, Timothy R. (October 2006). „Combinatorial genetic evolution of multiresistance“. Current Opinion in Microbiology 9 (5): გვ. 476–482. DOI:10.1016/j.mib.2006.08.009. ISSN 1369-5274. PMID 16942901. 
 107. (October 29, 2002) „Genome fragment of Wolbachia endosymbiont transferred to X chromosome of host insect“. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 99 (22): გვ. 14280–14285. DOI:10.1073/pnas.222228199. ISSN 0027-8424. PMID 12386340. Bibcode: 2002PNAS...9914280K. 
 108. Sprague, George F., Jr. (December 1991). „Genetic exchange between kingdoms“. Current Opinion in Genetics & Development 1 (4): გვ. 530–533. DOI:10.1016/S0959-437X(05)80203-5. ISSN 0959-437X. PMID 1822285. 
 109. (May 30, 2008) „Massive Horizontal Gene Transfer in Bdelloid Rotifers“. Science 320 (5880): გვ. 1210–1213. DOI:10.1126/science.1156407. ISSN 0036-8075. PMID 18511688. Bibcode: 2008Sci...320.1210G. 
 110. (September 1999) „Evolution and Horizontal Transfer of dUTPase-Encoding Genes in Viruses and Their Hosts“. Journal of Virology 73 (9): გვ. 7710–7721. ISSN 0022-538X. PMID 10438861. 
 111. (September 9, 2004) „The ring of life provides evidence for a genome fusion origin of eukaryotes“. Nature 431 (7005): გვ. 152–155. DOI:10.1038/nature02848. ISSN 0028-0836. PMID 15356622. Bibcode: 2004Natur.431..152R. 
 112. 112.0 112.1 112.2 Orr, H. Allen (August 2009). „Fitness and its role in evolutionary genetics“. Nature Reviews Genetics 10 (8): გვ. 531–539. DOI:10.1038/nrg2603. ISSN 1471-0056. PMID 19546856. 
 113. Haldane, J. B. S. (March 14, 1959). „The Theory of Natural Selection To-Day“. Nature 183 (4663): გვ. 710–713. DOI:10.1038/183710a0. ISSN 0028-0836. PMID 13644170. Bibcode: 1959Natur.183..710H. 
 114. (November 1983) „The Measurement of Selection on Correlated Characters“. Evolution 37 (6): გვ. 1210–1226. DOI:10.2307/2408842. ISSN 0014-3820. 
 115. (November 2008) „On phylogenetic tests of irreversible evolution“. Evolution 62 (11): გვ. 2727–2741. DOI:10.1111/j.1558-5646.2008.00505.x. ISSN 0014-3820. PMID 18764918. 
 116. (November 2008) „Reversing opinions on Dollo's Law“. Trends in Ecology & Evolution 23 (11): გვ. 602–609. DOI:10.1016/j.tree.2008.06.013. ISSN 0169-5347. PMID 18814933. 
 117. (July 31, 2001) „Strength and tempo of directional selection in the wild“. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 98 (16): გვ. 9157–9160. DOI:10.1073/pnas.161281098. ISSN 0027-8424. PMID 11470913. Bibcode: 2001PNAS...98.9157H. 
 118. შეცდომა ციტირებაში არასწორი ტეგი <ref>; სქოლიოსათვის Hurst არ არის მითითებული ტექსტი; $2
 119. Felsenstein, Joseph (November 1979). „Excursions along the Interface between Disruptive and Stabilizing Selection“. Genetics 93 (3): გვ. 773–795. ISSN 0016-6731. PMID 17248980. 
 120. Lynch, Michael (May 15, 2007). „The frailty of adaptive hypotheses for the origins of organismal complexity“. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 104 (Suppl. 1): გვ. 8597–8604. DOI:10.1073/pnas.0702207104. ISSN 0027-8424. PMID 17494740. Bibcode: 2007PNAS..104.8597L. 
 121. (September 2002) „Deterministic Mutation Rate Variation in the Human Genome“. Genome Research 12 (9): გვ. 1350–1356. DOI:10.1101/gr.220502. ISSN 1088-9051. PMID 12213772. 
 122. (February 11, 2000) „Evidence for DNA Loss as a Determinant of Genome Size“. Science 287 (5455): გვ. 1060–1062. DOI:10.1126/science.287.5455.1060. ISSN 0036-8075. PMID 10669421. Bibcode: 2000Sci...287.1060P. 
 123. Petrov, Dmitri A. (May 2002). „DNA loss and evolution of genome size in Drosophila“. Genetica 115 (1): გვ. 81–91. DOI:10.1023/A:1016076215168. ISSN 0016-6707. PMID 12188050. 
 124. (November 2007) „Trends, Stasis, and Drift in the Evolution of Nematode Vulva Development“. Current Biology 17 (22): გვ. 1925–1937. DOI:10.1016/j.cub.2007.10.061. ISSN 0960-9822. PMID 18024125. 
 125. (March 12, 2010) „Bias and Evolution of the Mutationally Accessible Phenotypic Space in a Developmental System“. PLOS Genetics 6 (3). DOI:10.1371/journal.pgen.1000877. ISSN 1553-7390. PMID 20300655. 
 126. Palmer, A. Richard (October 29, 2004). „Symmetry breaking and the evolution of development“. Science 306 (5697): გვ. 828–833. DOI:10.1126/science.1103707. ISSN 0036-8075. PMID 15514148. Bibcode: 2004Sci...306..828P. 
 127. West-Eberhard 2003თარგი:Page needed
 128. (September–October 2009) „Climbing Mount Probable: Mutation as a Cause of Nonrandomness in Evolution“. Journal of Heredity 100 (5): გვ. 637–647. DOI:10.1093/jhered/esp048. ISSN 0022-1503. PMID 19625453. 
 129. (March 2001) „Bias in the introduction of variation as an orienting factor in evolution“. Evolution & Development 3 (2): გვ. 73–83. DOI:10.1046/j.1525-142x.2001.003002073.x. ISSN 1520-541X. PMID 11341676. 
 130. Haldane, J. B. S. (January–February 1933). „The Part Played by Recurrent Mutation in Evolution“. The American Naturalist 67 (708): გვ. 5–19. DOI:10.1086/280465. ISSN 0003-0147. 
 131. (March 6, 2007) „Regressive Evolution in the Mexican Cave Tetra, Astyanax mexicanus“. Current Biology 17 (5): გვ. 452–454. DOI:10.1016/j.cub.2007.01.051. ISSN 0960-9822. PMID 17306543. 
 132. (October 2007) „The Roles of Mutation Accumulation and Selection in Loss of Sporulation in Experimental Populations of Bacillus subtilis“. Genetics 177 (2): გვ. 937–948. DOI:10.1534/genetics.107.075663. ISSN 0016-6731. PMID 17720926. 
 133. (January 2007) „The Loss of Adaptive Plasticity during Long Periods of Environmental Stasis“. The American Naturalist 169 (1): გვ. 38–46. DOI:10.1086/510212. ISSN 0003-0147. PMID 17206583.