ნუკლეოტიდები

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
გავრცელებული ნიკლეოტიდების სტრუქტურული ელემენტები

ნუკლეოტიდები, ადენოზინფოსფორის მჟავები — ადენოზინის მონო-, დი-, და ტრიფოსფორის ეთერები, რომელთა შედგენილობაში შედის ადენინი, ნახშირწყალი რიბოზა და ფოსფორმჟავას ერთი (ამფ), ორი (ადფ) ან სამი (ატფ) ნაშთი. მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყოველი უჯრედის ენერგიისა და ნივთიერებათა ცვლაში. ადფ-სა და ატფ-ში ქიმიური ენერგიის დიდი მარაგია, რის გამოც მათ მაკროერგულ ნაერთებს უწოდებენ. ფოსფორმჟავას ნაშთის დაკარგვისას თავისუფლდება ენერგია, რომელიც ხმარდება უჯრედში მიმდინარე სასიცოხცლო პროცესების შესრულებას, უპირველეს ყოვლისა — ცილების ბიოსინთეზს.

ადენოზინმონოფოსფორმჟავა (ამფ) შეიცავს ფოსფორმჟავას ერთ ნაშთს. მოლური მასა 347,23 გ/მოლი. ამფ-ს გარდა ატფ იმ კოფერმენტების (ნიკოტინ-ადენილდინუკლეოტიდი — ნად და ფლავინ-ადენილდინუკლეოტიდი — ფად) კომპონენტია, რომლებიც მონაწილეობენ ჟანგვა-აღდგენითს რეაქციებში. გარდა ამისა, ამფ კოენზიმ A-ს შემადგენელი ნაწილია. ადენოზინდიფოსფორმჟავა (ადფ) შეიცავს ფოსფორმჟავას ორ ნაშთს. მოლური მასა 427,22 გ/მოლი. მიიღება ატფ-იდან ფოსფორმჟავას ერთი ნაშთის დაკარგვისას. მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჟანგვით ფოსფორილირებასა და ენერგეტიკულ ცვლაში. ადენოზინტრიფოსფორმჟავა (ატფ) შეიცავს ფოსფორმჟავას სამ ნაშთს. მოლური მასა 507,21 გ/მოლი. სუბსტრატია ნუკლეინის მჟავების ბიოსინთეზისათვის. ადენოზინტრიფოსფატაზების მოქმედებით ატფ კარგავს ფოსფარმჟავას ერთ ან ორ მოლეკულას; წარმოიქმნება ადენოზინდისფოსფორმჟავა (ადფ) ან ადენოზინმონოფოსფორმჟავა (ამფ) და თავისუფლდება ენერგიის დიდი რაოდენობა. ეს ენერგია გამოიყენება კუნთის შეკუმშვის, ჯირკვლების სეკრეციის, ცილებისა და სხვა ნაერთების ბიოსინთეზისათვის. ატფ უჯრედის ფუნქციური მოქმედებისათვის საჭირო ენერგიის მთავარი წყაროა. უჯრედი მას დიდი რაოდენობით მოითხოვს. ამიტომ განუწყვეტლივ ხდება მისი ხელხახლი სინთეზი, ძირითადად ნახშირწყლების დაშლის დროს მიღებული ენერგიის ხარჯზე. ამით აიხსნება ის, რომ უჯრედში ატფ-ის რაოდენობა არ იცვლება. ჟანგვითი ფოსფორილირება — ქიმიური ენერგიის გამოყენება ატფ-ის სინთეზისათვის — მიმდინარეობს მიტოქონდრიებში. ადენოზინფოსფორის ების შესწავლის ერთ-ერთ უკანასკნელ მიღწევად უნდა ჩაითვალოს ციკლური ადენილი მჟავას აღმოჩენა, რომელიც მიიღება ატფ-ზე ფერმენტ ციკლაზის კატალიზური მოქმედებით. ციკლური ადენილის მჟავა ააქტივებს იმ ელემენტების მოქმედებას, რომლებიც მონაწილეობენ უჯრედის ენერგეტილულ ცვლაში. ატფ-ის დინატრიუმისა და მონოკალციუმის მარილების ხსნარს იყენებენ კუნთების დისტროფიის, გულისა და პერიფერიული სისხლძაღვების სპაზმის სამკურნალოდ. ახლად გადატანილი გულის კუნთის ინფარქტისა და ფილტვების ანთებითი ხასიათის დაავადებათა დროს მისი გამოყენება არ შეიძება.

ნუკლეოტიდები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

გავრცელებული ნუკლეოტიდებია:


ადენოზინის მონოფოსფატი
AMP

ადენოზინის დიფოსფატი
ADP

ადენოზინის ტრიფოსფატი
ATP

გუანოზინის მონოფოსფატი
GMP

გუანოზინის დიფოსფატი
GDP

გუანოზინის ტრიფოსფატი
GTP

თიმიდინის მონოფოსფატი
TMP

თიმიდინის დიფოსფატი
TDP

თიმიდინის ტრიფოსფატი
TTP

ურიდინის მონოფოსფატი
UMP

ურიდინის დიფოსფატი
UDP

ურიდინის ტრიფოსფატი
UTP

ციტიდინის მონოფოსფატი
CMP

ციტიდინის დიფოსფატი
CDP

ციტიდინის ტრიფოსფატი
CTP

დეზოქსინუკლეოტიდები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

გავრცელებული დეზოქსინუკლეოტიდებია:


დეზოქსიადენოზინის მონოფოსფატი
dAMP

დეზოქსიადენოზინის დიფოსფატი
dADP

დეზოქსიადენოზინის ტრიფოსფატი
dATP

დეზოქსიგუანოზინის მონოფოსფატი
dGMP

დეზოქსიგუანოზინის დიფოსფატი
dGDP

დეზოქსიგუანოზინის ტრიფოსფატი
dGTP

დეზოქსითიმიდინის მონოფოსფატი
dTMP

დეზოქსითიმიდინის დიფოსფატი
TDP

დეზოქსითიმიდინის ტრიფოსფატი
dTTP

დეზოქსიურიდინის მონოფოსფატი
dUMP

დეზოქსიურიდინის დიფოსფატი
dUDP

დეზოქსიურიდინის ტრიფოსფატი
dUTP

დეზოქსიციტიდინის მონოფოსფატი
dCMP

დეზოქსიციტიდინის დიფოსფატი
dCDP

დეზოქსიციტიდინის ტრიფოსფატი
dCTP

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]