აზო

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება


აზო (აზოჲ, აზონი)
იბერიის მეფე
კორონაცია: ძვ. წ. 305
მმართ. დასაწყისი: ძვ. წ. 329
მმართ. დასასრული: ძვ. წ. 305
წინამორბედი: სახელმწიფოს დაარსება
მემკვიდრე: ფარნავაზ I


სხვა წოდებები: პატრიკი, ერისთავი
დაბ. თარიღი:
გარდ. თარიღი: ძვ. წ. 304
გარდ. ადგილი: ქაჯთა ქალაქი, ანუ ჰური (არტაანთან)
მამა: არიან–ქართლის მეფე ან პიორვნება, სახელად იარედოსი

აზო ("აზოჲ"), იგივე აზონი – ძველი ქართული საისტორიო წყაროების თანახმად, ქართლის (იბერია) ხელისუფალი ძვ. წ. IV საუკუნეში, დაახ. ძვ. წ. 329–305 წწ., ალექსანდრე მაკედონელის (336–323 წწ.) თანამედროვე.

მეცნიერთა მოსაზრებანი[რედაქტირება]

სერგი გორგაძე
ვიკიციტატა
„მეოთხე საუკუნის დამლევს ქრ. წინ მცხეთის მხარეში დაარსდა საკმაოთ ძლიერი სამონარქო ცენტრი „ქართუ-ელი“ მამასახლისის ძის აზოს თაოსნობით. ამ ცენტრმა შეაერთა მანამდე გაფანტული ქართველი თემები შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე და კავკასიონის ქედიდან მდინარე არეზამდე.


ჩვენი წერილების პირველ ნაწილში სრულიად საქართველოს სამეფოს დაარსების წლად და პირველი მეფის აზოს გამეფების თარიღად 312 წელი დავსდეთ. მაშინ ამ ფაქტს სელევკიდების გაძლიერებას ვუკავშირებდით (იხ. „მოამბე“ 1905 წ. № IX, გვ. 46-49). მაგრამ როგორც ახლა ვაკვირდებით, სელევკიდებს ამ საქმეში არავითარი წილი არ უნდა სდებოდეთ. მაშინ ვსცნობდით და ახლაც ვიმეორებთ, რომ 330 წელს, როცა ალექსანდრე მაკედონელმა სპარსეთის მონარქია დაამხო, ქართველი თემები, რომლნიც მანამდი სპარსეთს ემორჩილებოდენ, ფაქტიურათ თავისუფალნი შეიქნენ. აი ამ მომენტით უნდა ესარგებლნა „ქართუ“-ს თემის მამასახლისის ძეს აზოს (როგორც ჩვენი წერილების პირველ ნაწილშიაც გვაქვს აღნიშნული („მოამბე“ 1905 წ. № IX, გვ. 47-48), აზოს პირვანდელი სამამასახლისო „კარდუ-ხი“, რომელიც, ალექსანდრე მაკედონელის სალაშქრო გზის მახლობლად მდებარეობდა (ვანის ტბის და ტიგროსის შუა), უკვე 330 წელს მაკედონელთა მფლობელობაში უნდა გადასულიყო. ალბათ ამ გარემოებას უნდა იძულებულეყო აზო თავისი სამფლობელო თემის თვრამეტი „სახლით“ მცხეთის პროვინციაში ეძებნა თავშესაფარი, რასაც ქართლის-მოქცევა გადმოგვცემს) და, მომავალში გარეშე მტერთა ბატონობის ასაცილებლად, განცალკევებულ თემთა შეერთებით უნდა დაეარსებია ძლიერი სახელმწიფო. აქ სრულიად საჭირო არ იყო არც ალექსანდრე მაკედონელის პირდაპირი შემოსევა საქართველოში და არც მისი მხედართ-მთავრების ჩამორევა... ჩვენის აზრით, სამეფოს დაარსება მცხეთის მხარეში უნდა მომხდარიყო 330 წლის მახლობლად და არა 312 წელს, როგორც წინათ გვეგონა.

საისტორიო წყაროები[რედაქტირება]

მოქცევაჲ ქართლისაჲ[რედაქტირება]

"მოქცევაჲ ქართლისაჲ"–ს "ქრონიკის" თანახმად, ქართლის პირველი მეფე. მემატიანე მოგვითხრობს, რომ როდესაც ალექსანდრემ დაიპყრო ქართლი, მას თან ჰყოლია აზო, "არიან-ქართლის" მეფის ძე და მისთვის მიუბოძებია მცხეთა საჯდომად, ხოლო საზღვრად დაუდგენია აღმოსავლეთით ჰერეთი, დასავლეთით – ეგრის წყალი, სამხრეთით – სომხითი და ჩრდილოეთით – ცროლის მთა ("მთაჲ ცროლისაჲ"). ამის შემდეგ აზო წასულა არიან–ქართლში მამამისთან, საიდანაც წამოუყვანია თავისი რვა და მამა-მძუძის ათი სახლი (გვარი) და დამჯდარა "ძუელ მცხეთას". მას თან ასევე წამოუღია გაცის და გას კერპები. "მოქცევაჲ ქართლისაჲ" აღნიშნავს, რომ "ესე იყო პირველი მეფეჱ მცხეთას შინა აზოჲ ძჱ არიან–ქართველთა მეფისაჲ".[2] აზოს შემდგომ ქართლის მეორე მეფედ იხსენიება ფარნავაზი.

ცხოვრება ქართუელთა მეფეთა[რედაქტირება]

"ცხოვრება ქართუელთა მეფეთა" ("ქართლის ცხოვრება") იგივე პიროვნებას უწოდებს აზონს და მას მეფედ არ მიიჩნევს. ამ ტექსტის მიხედვით, აზონი ალექსანდრე მაკედონელმა დატოვა ქართლის პატრიკად, ერისთავად. წყაროს სიტყვებით, აზონი ყოფილა "ძე იარედოსისი, ნათესავი მისი ქუეყანით მაკედონით".[3] ალექსანდრეს ასევე მისთვის დაუტოვებია ასი ათასი (რაც აშკარად გადამეტებული ციფრია) "ფროტათოსელი" ჯარისკაცი "ქუეყანით ჰრომით (ანაქრონიზმია!), რომელსა ჰქჳან ფროტათოს" და უბრძანებია, რათა პატივი ეცათ მზისთვის, მთვარისთვის და ხუთი ვარსკვლავისთვის და ემსახურათ ყოვლის დამბადებელი უხილავი ღმერთისთვის.[4]

ალექსანდრეს წასვლის შემდეგ აზონმა მცხეთას, ისევე, როგორც ქართლის ყველა ქალაქს, ზღუდე საფუძვლითურთ მოურღვია და დატოვა მხოლოდ ოთხი ციხე, სადაც თავისი მებრძოლები ჩაუყენებია. მასვე დაუპყრია ქართლის საზღვრები ჰერეთიდან და მდინარე ბერდუჯიდან სპერის ზღვამდე; დაიპყრო ასევე ეგრისიც და მოხარკედ აქცია ოსები, ლეკები და "ხაზარები" (ანაქრონიზმია!).[5]

"ცხოვრება ქართუელთა მეფეთა"–ს თანახმად, სიკვდილის წინ ალექსანდრე დიდმა თავისი სამეფო გაუყო ოთხ კაცს, რომელთაგან ერთს, "ბიზინტიოსს მისცა საბერძნეთი და ქართლი, და უჩინა კერძო ჩრდილოსა. და მოუწერა წიგნი ანდერძი აზონ პატრიკსა, ერის–თავსა ქართლისასა, რათა მსახურებდეს იგი ბიზინტიოსს. და მან აღაშენა ქალაქი ბიზინტია, რომელსა აწ ჰქჳან კოსტანტინეპოლი".[6] ალექსანდრეს სიკვდილის შემდეგ აზონმა დაივიწყა ალექსანდრესგან მიცემული რჯული და იწყო კერპთმსახურება, მას შეუქმნია ვერცხლის ორი კერპი – გაცი და გაიმი და "მონებდა იგი ბიზინტიოსს, მეფესა საბერძნეთისასა".[7]

წყაროს დახასიათებით, აზონი ყოფილა "კაცი ძნელი და მესისხლე" და თავისი სპისთვის უბრძანებია, რომ ყველა ქართველი, რომელსაც კი იარაღასხმულს ნახავდნენ, უნდა მოეკლათ. ასეთი შეჭირვებულნი იყვნენ ქართველები აზონისგან 24 წლის განმავლობაში, სანამ ფარნავაზი, მცხეთის მამასახლისის, სამარას ძმისწული და მისი მოკავშირე, ეგრისელი ქუჯი (შემდგომში ეგრისის ერისთავი ფარნავაზის სამეფოში) კავკასიელ მთიელებთან ("ოვსნი და ლეკნი") ერთობლივად არ აუჯანყდნენ მას. აჯანყებულებს შეუერთდნენ აზონისგან გამდგარი ათასი რჩეული მხედარი "ჰრომი". აზონი იძულებული გახდა გაქცეულიყო კლარჯეთში და იქ გამაგრებულიყო გარედან ("საბერძნეთიდან") სამხედრო დახმარების მოლოდინში.

ამასობაში ფარნავაზმა დაიპყრო მთელი ქართლი, გარდა კლარჯეთისა და "ასურასტანის" მეფე "ანტიოქოსის" (სელევკიდების დინასტიის მმართველთა საზოგადო სახელი) მიერ მეფედ იქნა აღიარებული: "უწოდა შვილად თჳსად და წარმოსცა გჳრგჳნი. და უბრძანა ერის–თავთა სომხეთისათა, რათა შეეწეოდიან ფარნავაზს".[8] ფარნავაზის აჯანყების მეორე წელს, "საბერძნეთიდან" დახმარების მიღების შემდეგ, აზონმა შეკრიბა ჯარი და გამოემართა ფარნავაზთან საბრძოლველად. გადამწყვეტი ბრძოლა მოხდა არტაანთან ("ნაქალაქევსა თანა არტანისასა, რომელსა ერქუა მაშინ ქაჯთა ქალაქი, რომელ არს ჰური"). სისხლისმღვრელ ბრძოლაში ფარნავაზმა "ბერძნები" დაამარცხა, ხოლო თვით აზო ამავე ბრძოლაში იქნა მოკლული.

ლიტერატურა[რედაქტირება]

  • მამულია გ., ბაგრატიონთა დინასტიის წარმოშობა და ქართლის (იბერიის) სამეფოს წარმოქმნა, «მნათობი», 1971, № 2;

სქოლიო[რედაქტირება]

  1. ს. გორგაძე, „მეფე ადერკი და, ეგრეთ წოდებული ორ-მეფობა ძველ ივერიაში“, წერილები საქართველოს ისტორიიდან, ძველი საქართველო I, ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით, 1909, ნაწ. II გვ. 44-45
  2. შატბერდის კრებული X საუკუნისა, ბ. გიგინეიშვილისა და ელ. გიუნაშვილის გამოც., თბ., 1979, გვ. 320
  3. ქართლის ცხოვრება, ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით, ტ. 1, თბ., 1955, გვ. 18
  4. ქართლის ცხოვრება, ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით, ტ. 1, თბ., 1955, გვ. 18
  5. ქართლის ცხოვრება, ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით, ტ. 1, თბ., 1955, გვ. 19
  6. ქართლის ცხოვრება, ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით, ტ. 1, თბ., 1955, გვ. 20
  7. ქართლის ცხოვრება, ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით, ტ. 1, თბ., 1955, გვ. 20
  8. ქართლის ცხოვრება, ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით, ტ. 1, თბ., 1955, გვ. 23
წინამორბედი:
სამეფო დაარსდა
იბერიის მეფე
დაახ. ძვ. წ. 329 - ძვ. წ. 305
შემდეგი:
ფარნავაზ I
მოძიებულია „https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=აზო&oldid=2902947“-დან