ფარსმან III

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
Jump to navigation Jump to search
Disambig-dark.svg სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ ფარსმანი.
ფარსმან III
იბერიის მეფე
მმართ. დასაწყისი: 146
მმართ. დასასრული: 182
წინამორბედი: ღადამი
ღადანა
მემკვიდრე: ამაზასპ II
შვილები: ამაზასპი
დინასტია: ფარნავაზიანები
მამა: ღადამი
დედა: ღადანა

ფარსმან III — იბერიის მეფის ღადამის ძე და მემკვიდრე. კირილ თუმანოვის მიხედვით მეფობდა 135 - 185 წლებში. ვახუშტი ბატონიშვილის "საართველოს ისტორიის" [1] მიხედვით მეფობდა 146 - 182 წლებში. მას შესახებ თითქმის არავითარი ინფორმაცია არ მოგვეპოვება. ცნობილა რომ მისი მეფობის ჟამს ირანში პართიული არშაკიდთა დინასტია შეიცვალა სპარსული სასანიდთა დინასტიით (224 წ.). ფარსმანის შემდეგ გამეფდა მისი ძე ამაზასპ II.

ისტორიული წყაროები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

მოქცევაჲ ქართლისაჲ[2]
ვიკიციტატა
„და ფარსმან.“
მეფეთა ცხოვრება[3]
ვიკიციტატა
„მეათჩვიდმეტე მეფე ფარსმან, ძე ადამისი, არშაკუნიანი. ხოლო მეფობდა ესე ფარსმან ყოველსა ქართლსა ზედა. და ესვა ძე და უწოდა სახელად ამზაპ. და შემდგომად ამისსა მოკუდა მეფე ფარსმან და მეფედ იქმნა მის წილ ძე მისი, რომელსა ეწოდების სახელად ამზაპ.“
ივერიის ისტორია (თეიმურაზ ბატონიშვილი)[4]
ვიკიციტატა
„ოდეს აღიზარდა ფარსმან მესამეჲ შემოკრიბნა ბებიამან მისმან, მპყრობელმან ყოვლისა ივერიისამან, დედოფალმან ღადდან ყოველნი მთავარნი, დიდებულნი და ჩინებულნი ზემოჲსა და ქვემოჲსა ივერიისანი და ჰყო მეფედ და მპყრობელ ყოვლისა ივერიისა ძის ძეჲ თვისი ფარსმან და დაადგა ხელითა თვისითა გვირგვინი სამეუფო თავსა მისსა, მოდრკა და პირველად თაყვანისცა თვით და შემდგომად ყოველთა მთავართა, დიდებულთა და წარჩინებულთა ივერიისათა, მაღალთა და მდაბალთა ყოველთავე თაყვანისცეს და აღიარეს იგი მეფედ და იყო სიხარული დიდი სრულიად ივერიასა შინა; ხოლო გამეფდა იგი წელსა ქრისტესით 165-სა: იყო იგი მხნე ახოვან, მშვენიერ, ჰაეროვან, მდაბალი და მოწყალე. და იმეფა მან ყოვლითურთ მშვიდობით და განსვენებით, ჰმატა მრავალთა ციხეთა და ქალაქთა და განამრავლნა ერნი, ეგო მეფობასა შინა ოცდა ექვსი წელი და გარდაიცვალა. და იქმნა მის წილ ძეჲ მისი ამზასპ მეორე მეფედ.“
საქართველოს ისტორია (ვახუშტი ბატონიშვილი)[5]
ვიკიციტატა
„ხოლო ესე ფარსმან მეფობდა ყოველსა ივერიასა ზედა მშვიდობით და უშფოთველად დღეთა თვისთა. შემდგომად მოკვდა ქორონიკონსა 466, მეათერთმეტესა მოქცევასა, ქრისტეს აქეთ 182.“

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

წინამორბედი:
ღადამი
იბერიის მეფე
III საუკუნის დასაწყისი
შემდეგი:
ამაზასპ II