რუსეთის დემოგრაფია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

რუსეთის დემოგრაფიარუსეთის ფედერაციის მოსახლეობის მახასიათებლები, მათ შორის, მოსახლეობის ზრდა, სიმჭიდროვე, ეთნიკური შემადგენლობა, განათლების დონე, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ეკონომიკური სტატუსი და სხვა საკითხები.

2017 წლის 1 იანვრის მონაცემებით, რუსეთის მოსახლეობა, ყირიმის ჩაუთვლელად (მისი ანექსია არ არის აღიარებული საერთაშორისო საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ[1][2][3]), 144 498 215 ადამიანს შეადგენს. ამავე თარიღის მონაცემებით, ყირიმისა და სევატოპოლის ჩათვლით, მოსახლეობა 146 804 372 კაცს შეადგენს[4].

2015 წლის მონაცემების მიხედვით, შობადობის საერთო მაჩვენებებლით — 1.777 შვილი თითოეულ ქალზე[5], აღმოსავლეთ, სამხრეთ და ცენტრალურ ევროპაში უმაღლესი იყო. 2013 წელს, რუსეთის მოსახლეობამ, 1990 წლის შემდეგ პირველად განიცადა მოსახლეობის ბუნებრივი მატება, რაც 22 700 ადამიანს შეადგენდა. იმიგრაციის გათვალისწინებით, მოსახლეობა 294 500-ით გაიზარდა.

2010 წლის აღწერის მიხედვით, მოსახლეობის საერთო რაოდენობის 81%-ს ეთნიკური რუსები შეადგენენ. ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, აღნიშნული ხვედრითი წილი, სტაბილურობას ინარჩუნებს[6][7]. შემდეგი ექვსი სხვა ეროვნების მოსახლეობის რაოდენობა, 1 მილიონს აღემატება: თათრები (3.9%), უკრაინელები (1.4%), ბაშკირები (1.1%), ჩუვაშები (1%), ჩეჩნები (1%) და სომხები (0.9%). საერთო ჯამში, რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, 160 განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფია დასახლებული.

რუსეთის მოსახლეობის სიმჭიდროვე, 8.4 კაცი 1 კვ. კმ-ზე, რის მიხედვითაც, იგი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათად დასახლებული ქვეყანაა. მოსახლეობის სიმჭიდროვე შედარებით მაღალია ქვეყნის ევროპულ ნაწილში, რომლისთვისაც ზომიერი კლიმატია დამახასიათებელი. მოსახლეობის 74% ურბანულია, რაც რუსეთს ძალზე ურბანიზებულ ქვეყანად წარმოაჩენს.

ძირითადი მაჩვენებლები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

რუსეთის მოსახლეობის ბუნებრივი მატება 1950 წლიდან.[8][9]
  შობადობის კოეფიციენტი
  სიკვდილიანობის კოეფიციენტი
  ბუნებრივი მატება

რუსეთის მოსახლეობამ, 1991 წელს, საბჭოთა კავშირის დაშლამდე მაქსიმუმს მიაღწია. შობადობის დაბალმა მაჩვენებელმა და სიკვდილიანობის საგრძნობლად ზრდამ, მოსახლეობის რაოდენობის ყოველწლიური მაჩვენებლის 0.5%-ით შემცირება გამოიწვია — დაახლოებით 750 000-800 000 ადამიანი ყოველწლიურად 1990-იანი წლების შუა პერიოდიდან 2000-იანი წლების შუა პერიოდამდე. 2005 წელს, გაერომ აღნიშნა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მაჩვენებლები არ გაუმჯობესდებოდა, რუსეთის იმ დროინდელი მოსახლეობა (დაახლ. 143 მილიონი), 2050 წლისთვის, სამჯერ შემცირდებოდა[10][11].

გვიან 2000-იანი წლებში, მოსახლეობის კლება მნიშვნელოვნად შენელდა და 2009 წელს, 15 წლის განმავლობაში, მოსახლეობის რეკორდული რაოდენობით მატება (23 300) დაფიქსირდა[12]. მოსახლეობის მატების ძირითადი მიზეზებია ჯანდაცვის სფეროს განვითარება, ნაყოფიერების მაჩვენებლების ცვლილება ახალგაზრდა ქალებში, ემიგრაციის შემცირება და ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან იმიგრანტების მუდმივი შემოსვლა. 2012 წელს, რუსეთის მოსახლეობა 292 400-ით გაიზარდა.

საბჭოთა კავშირის დაშლით გამოწვეული კონომიკური კრიზისის შემდეგ, სიღარიბეში მცხოვრები რუსების რაოდენობა 50%-ით შემცირდა და ეკონომიკის განვითარებამ, დადებითი გავლენა იქონია შობადობის კოეფიციენტზე. ეს უკანასკნელი, 1999 წლის მინიმალური მაჩვენებლიდან — 8.27 ახალშობილი ყოველ 1000 კაცზე, 2014 წელს, 13.3-ს მიაღწია. აღნიშნულის მსგავსად, ნაყოფიერების კოეფიციენტი, 1999 წლის მინიმალური ნიშნულიდან — 1.157-დან, 2015 წელს, 1.777-ს მიაღწია. 2007 წელს, დაფიქსირდა 25 წლის განმავლობაში შობადობის მაჩვენებლის ზრდის მაქსიმუმი, ხოლო 2009 წელს — ამ მაჩვენებლის უმაღლესი ნიშნული 1991 წლიდან.

მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის შობადობის კოეფიციენტი სხვა განვითარებული ქვეყნებთან შესადარია, მისი სიკვდილიანობის კოეფიციენტი ბევრად მაღალია, განსაკუთრებით, შრომისუნარიან მამაკაცებს შორის, რადგან შედარებით მაღალია გულის დაავადებები და გარეგანი საფრთხეები, მათ შორის, ავტოსაგზაო შემთხვევები. სიკვდილიანობის კოეფიციენტი რუსეთში, 2010 წელს, 14.3 იყო ყოველ 1 000 მოქალაქეზე.

დემოგრაფიული კრიზისი და აღდგენის პერსპექტივები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სიკვდილიანობის ასეთი მკვეთრი ზრდის მიზეზებს ფართოდ განიხილავენ. ბრიტანული სამედიცინო ჟურნალის — The Lancet-ის 2009 წლის ანგარიშის მიხედვით[13], მასობრივი პრივატიზაცია — ეკონომიკური რეფორმების ერთობლიობის შემადგენელი ნაწილი, მეტსახელად შოკური თერაპია, ნათლად უკავშირდება სიკვდილიანობის მაღალ კოეფიციენტს. მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ეკონომიკური რეფორმების მხარდამჭერები უგულვებელყოფდნენ ადამიანთა იმ ღირებულებებს, რაც მათ პოლიტიკაშია წარმოდგენილი, მათ შორის, უმუშევრობა და ადამიანთა გასაჭირი, რაც ადრეულ ასაკში გარდაცვალებას იწვევს. ეს დასკვნები, ეკონომისტმა[14] გააკრიტიკა. 2000 წელს, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ წარადგინა მოხსენება რუსეთში ფართოდ გავრცელებულ ტენდენციაზე — ალკოჰოლის არასწორად გამოყენებაზე, რაც მამაკაცების სიკვდილიანობის ყველაზე ხშირ ახსნასთან არის გაიგივებული[15].

2009 წლის კვლევების მიხედვით, სიკვდილიანობის მიზეზთა შორის, 1990-იან წლებში, 52%-ს ალკოჰოლი იკავებდა, 15-54 ასაკის მოქალაქეებში. იგივე დემოგრაფიული თვალსაზრისით, აღნიშნული შედარებულია დანარჩენი მსოფლიოს სიკვდილიანობის მაჩვენებლის 4%-თან. კვლევის მიხედვით, 1990-იან წლებში, ალკოჰოლის მოხმარების რაოდენობა, საშუალო 10.5 ლიტრს შეადგენდა და ეს შედეგები დაფუძნებული იყო ციმბირის სამ ინდუსტრიულ ქალაქში — ბარნაულში, ბიისკში და ომსკში ჩატარებულ გამოკითხვებზე[16].

რუსული დემოგრაფიული პუბლიკაციის — Demoscope-ის მიხედვით[17], 1960-2005 წლებში, მამაკაცთა სიკვდილიანობის კოეფიციენტის ზრდა გრძელვადიანი ტენდენცია იყო. აღნიშნულის ერთადერთ მნიშვნელოვან ცვლილებას წარმოადგენდა მიხეილ გორბაჩოვის ალკოჰოლის საწინააღმდეგო კამპანია, მაგრამ მისი შედეგი დროებითი იყო. პუბლიკაციის მიხედვით, სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მკვეთრი ზრდა, 1990-იანი წლების დასაწყისში გამოწვეული იყო ალკოჰოლის საწინააღმდეგო კამპანიის შედეგის შემცირებით და საბაზრო რეფორმების მეორეხარისხოვნებით. ავტორები ასევე აღნიშნავდნენ, რომ The Lancet-ის კვლევა დაუდევარია, რადგან მას 1985 წლის მაჩვენებლები დაედო საფუძვლად, მიუხედავად იმისა, რომ კამპანიის შედეგების მაქსიმუმი სწორედ მასში იყო ასახული.

დემოგრაფიული კრახის გამომწვევი სხვა ფაქტორები ეკონომიკურ პრობლემებთან ერთად, მოიცავს 1925-1940 წლებში (რუსეთის სამოქალაქო ომის და მეორე მსოფლიო ომის პერიოდი) დაბადებული ხალხის დიდი კონტიგენტის გარდაცვალება, როცა შობადობის კოეფიციენტი ძალიან მაღალი იყო და უკმაყოფილების გამო, შემდგომში ეს მაჩვენებელი საგრძნობლად შემცირდა.

ვლადიმირ პუტინის 2006 წლის ერის მიმართულების მთავარი თემა დემოგრაფიული კრიზისის აღმოფხვრა იყო[18]. შედეგად, განვითარდა ეროვნული პროგრამა, რომელიც მოსახლეობის რაოდენობის 2020 წლისთვის გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად. 2007 წელს, გამოქვეყნდა კვლევა, რომელმაც აჩვენა, რომ მოსახლეობის კლების კოეფიციენტის შემცირებამ შენელება დაიწყო: თუ 2006 წლის იანვრიდან აგვისტომდე შემცირება 408 200 ადამიანს მოიცავდა, 2007 წლის იმავე პერიოდში, 196 600 დაფიქსირდა. სიკვდილიანობის მაჩვენებელი კი, 2007 წელს 357 000, 2006 წელთან შედარებით 137 000-ით ნაკლები იყო[19].

2007 წლის იმავე პერიოდში, რუსეთში, ახალშობილების რაოდენობამ მილიონს გადააჭარბა, 2006 წელს კი — 981 600 იყო. ამასთანავე, გარდაცვალებულთა რაოდენობა 1 475 000-დან 1 402 300-მდე შემცირდა. 83-დან 18 პროვინციაში, 2007 წელს, მოსახლეობის ბუნებრივი მატება გამოვლინდა, 2006 წელს კი — 16 პროვინციაში. რუსეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ გამოთქვა იმედი, რომ 2020 წლისთვის, მოსახლეობის რაოდენობა დასტაბილურდება 138-139 მილიონზე, ხოლო 2025 წლისთვის, კვლავ მიაღწევს დღევანდელ სტატუსს — 143-145 მილიონს და ამასთანავე, სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 75 წლამდე გაიზრდება.

მოსახლეობის ბუნებრივი კლება შენელებას 2008-2012 წლებშიც განაგრძობდა, ვინაიდან, სიკვდილიადობის კოეფიციენტი თანდათან მცირდებოდა, ხოლო შობადობის — იზრდებოდა. 2009 წელს, 15 წლიანი მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების შემდეგ, პირველად დაფიქსირდა მისი წლიური მატება[20]. 2009 წლის სექტემბერში, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ 15 წლის მანძილზე, რუსეთმა მოსახლეობის ზრდის რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია, ვინაიდან, აგვისტოში გარდაცვალებაზე 1 000-ით მეტი დაბადება დაფიქსირდა[21]. 2011 წლის აპრილში, რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა, ვლადიმირ პუტინმა (2012 წლიდან რუსეთის პრეზიდენტი) განაცხადა, რომ მზად იყო 1.5 ტრილიონი რუბლის (32.5 მილიარდი გირვანქა სტერლინგი ან 54 მილიარდი აშშ დოლარი) დახარჯვაზე, შემდგომ ოთხ წელიწადში შობადობის კოეფიციენტის 30%-ით გაზრდისთვის ხელშესაწყობად[22].

2012 წელს, შობადობის კოეფიციენტი კვლავ გაიზარდა. რუსეთში დაფიქსირდა შობადობის რეკორდული, 1990 წლის შემდეგ ყველაზე დიდი რაოდენობა — 1 896 263. ამ მაჩვენებელმა, 1.691 ნაყოფიერების კოეფიციენტით (1991 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი) გადააჭარბა 1967-1969 წლებში დაფიქსირებულ წლიურ დაბადებებს. მართლაც, რუსეთში უმნიშვნელოდ მეტი ხალხი ცხოვრობდა იაპონიასთან შედარებით, თუმცა, ახლა მისი შობადობის რაოდენობა თითქმის ორჯერ აღემატება იაპონიისას. შემდგომ წლებში, მოსალოდნელი იყო შობადობის რაოდენობის მნიშვნელოვნად შემცირება, მაგრამ ნაყოფიერების კოეფიციენტის გაზრდამ, ხელი შეუწყო მოსახლეობის ბუნებრივ მატებას. 2013-2015 წლების მაჩვენებლებმა, კვლავ დააფიქსირეს დაახლოებით 1.9 მილიონი დაბადება, თითქმის 2012 წლის მსგავსად, თუმცა, ქალების რეპროდუქციული ასაკის შემცირების გამო, ნაყოფიერების კოეფიციენტმა 1.777-ს მიაღწია, რის მიხედვითაც, რუსეთი 50 განვითარებული ქვეყნიდან პირველ ათს შორისაა, ევროპაში კი — მე-6 ადგილს იკავებს.

მოსახლეობის სტატისტიკა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

რუსეთის მოსახლეობის პირამიდა 2015 წლის 1 იანვრის მონაცემებით. „ტალღები“ გამოწვეულია მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში დიდი დანაკარგის გამო. პირამიდის ფუძის მკვეთრი შევიწროება გამოწვეულია 1990-იანი წლების ეკონომიკური კრიზისით.
რუსეთის მოსახლეობა ასაკისა და სქესის მიხედვით (2017 წლის 1 იანვრის მონაცემები).

მოსახლეობის სიმჭიდროვე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

8.4 კაცი 1 კვადრატულ კილომეტრზე (2010 წლის მოსახლეობის აღწერის მისედვით)[23]

მოსახლეობის განაწილება[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

74% საქალაქო, 26% სასოფლო (2010 წლის მოსახლეობის აღწერის მისედვით)

მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

0.19% (2014 წლის მონაცემებით)

მოსახლეობის საშუალო ასაკი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სულ: 39.6 წელი
მამრობითი სქესი: 36.7 წელი
მდედრობითი სქესი: 41.6 წელი (2009)[24]

სქესობრივი თანაფარდობა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

დაბადებისას: 1.06 მამრობითი/მდედრობითი
15 წლამდე: 1.05 მამრობითი/მდედრობითი
15–64 წლები: 0.92 მამრობითი/მდედრობითი
65 წელი და 65-ს ზემოთ: 0.46 მამრობითი/მდედრობითი
მოსახლეობა სულ: 0.86 მამრობითი/მდედრობითი (2009)[24]

მოსახლეობის მიმდინარე ბუნებრივი მატება[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

მოსახლეობის ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი (ყოველ 1 000 მოსახლეზე) 2015 წლის მონაცემების მიხედვით.

ექსპერტებს საგონებელში აგდებდა სიკვდილიანობის მკვეთრი ზრდის თანხვედრა სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდასთან. ისინი მივიდნენ დასკვნამდე, რომ პოტენციური დედების შემცირებამ, გამოიწვია შობადობის შემცირება და ნაყოფიერების ზრდა.[25]

შობადობის კოეფიციენტი რეგიონების მიხედვით (2012)
სიკვდილიანობის კოეფიციენტი რეგიონების მიხედვით (2012)
ნაყოფიერების კოეფიციენტი რეგიონების მიხედვით (2011)
ურბანული ნაყოფიერების კოეფიციენტი რეგიონების მიხედვით (2011)
სასოფლო ნაყოფიერების კოეფიციენტი რეგიონების მიხედვით (2011)

2017 წლის თებერვალში, 2016 წლის თებერვალთან შედარებით, დაბადებების რაოდენობა 22 184-ით შემცირდა, ხოლო 2017 წლის იანვარ-თებერვლის პერიოდში, 2016 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, იგი 27 692-ით შემცირდა.

 • 2016 წლის თებერვალში დაბადებულთა რაოდენობა = 149,012
 • 2017 წლის თებერვალში დაბადებულთა რაოდენობა = 126,828

2017 წლის იანვარ-თებერვალში, შობადობის კოეფიციენტი, 11.1 იყო ყოველ 1000 მოსახლეზე, 2016 წლის იმავე პერიოდში კი — 12.1.

 • 2016 წლის იანვარ-თებერვალში დაბადებულთა რაოდენობა = 291,064
 • 2017 წლის იანვარ-თებერვალში დაბადებულთა რაოდენობა = 263,372

2017 წლის თებერვალში, გარდაცვლილთა რაოდენობა 338-ით შემცირდა, 2016 წლის იანვარ-თებერვლის პერიოდში, წინა წელთან შედარებით, ეს მონაცემი 9 977-ით შემცირდა.

 • 2016 წლის თებერვალში გარდაცვლილთა რაოდენობა = negative increase 156,779
 • 2017 წლის თებერვალში გარდაცვლილთა რაოდენობა = positive decrease 146,802

2017 წლის იანვარ-თებერვალში, სიკვდილიანობის კოეფიციენტი 13.7 იყო ყოველ 1000 მოსახლეზე, 2016 წლის იმავე პერიოდში კი — 13.6.

 • 2016 წლის იანვარ-თებერვალში გარდაცვლილთა რაოდენობა = negative increase 326,550
 • 2017 წლის იანვარ-თებერვალში გარდაცვლილთა რაოდენობა = positive decrease 326,212

2017 წლის იანვარ-თებერვალში, საერთო ბუნებრივი მატება ყოველ ათას მოსახლეზე, -2.6-მდე შემცირდა, 2016 წელს კი — -1.5-მდე.

 • ბუნებრივი მატება 2016 წლის თებერვალში = negative increase -7,767
 • ბუნებრივი მატება 2017 წლის თებერვალში = negative increase -19,974
 • ბუნებრივი მატება 2016 წლის იანვარ-თებერვალში = negative increase -35,486
 • ბუნებრივი მატება 2017 წლის იანვარ-თებერვალში = negative increase -62,840
იანვარ-თებერვალი შობადობა/2017 შობადობა/2016 სიკვდილიანობა/2017 სიკვდილიანობა/2016
რუსეთის ფედერაცია 11.1 12.1 13.7 negative increase 13.6 negative increase
ჩრდილოეთ კავკასიის ფედერალური ოკრუგი 14.7 15.7 8.4 negative increase 8.3 positive decrease
ჩეჩნეთი 20.7 20.9 5.2 negative increase 4.8 positive decrease
დაღესტანი 16.4 17.3 5.4 positive decrease 5.7 positive decrease
ინგუშეთი 15.8 17.8 3.0 positive decrease 3.2 positive decrease
ყაბარდო-ბალყარეთი 12.7 13.7 10.0 negative increase 9.3 positive decrease
ჩრდილოეთი ოსეთი 12.6 13.9 11.3 negative increase 10.7 negative increase
სტავროპოლის მხარე 11.2 12.5 12.5 positive decrease 12.6 positive decrease
ყარაჩაი-ჩერქეზეთი 11.0 11.9 10.3 negative increase 9.9 positive decrease
ურალის ფედერალური ოკრუგი 12.5 13.4 13.2 negative increase 13.0 negative increase
ტიუმენის ოლქი 13.7 15.2 8.8 negative increase 8.6 negative increase
იამალ-ნენთა ავტონომიური ოკრუგი 13.7 15.5 5.8 negative increase 5.7 positive decrease
ხანტი-მანსის ავტონომიური ოკრუგი 13.6 14.9 6.9 negative increase 6.6 negative increase
სვერდლოვსკის ოლქი 12.4 13.3 15.3 negative increase 14.8 positive decrease
ჩელიაბინსკის ოლქი 11.6 12.0 14.4 negative increase 14.0 positive decrease
კურგანის ოლქი 10.9 12.3 17.0 positive decrease 17.5 negative increase
ციმბირის ფედერალური ოკრუგი 11.7 13.1 13.8 positive decrease 13.5 negative increase
ტუვა 20.9 22.7 9.7 9.7 positive decrease
ალთაის რესპუბლიკა 14.4 17.0 10.5 negative increase 9.9 negative increase
ბურიატეთი 13.9 15.7 11.2 positive decrease 11.5 negative increase
ირკუტსკის ოლქი 12.8 14.0 13.8 negative increase 13.4 positive decrease
იმიერბაიკალეთის მხარე 12.0 13.5 12.5 positive decrease 12.9 positive decrease
ნოვოსიბირსკის ოლქი 12.0 13.1 14.1 negative increase 14.0 positive decrease
კრასნოიარსკის მხარე 11.9 13.1 13.3 negative increase 13.2 positive decrease
ხაკასეთი 11.7 13.5 13.7 negative increase 13.4 negative increase
ომსკის ოლქი 11.2 12.7 14.4 negative increase 13.6 positive decrease
ტომსკის ოლქი 10.5 11.8 12.5 positive decrease 12.8 positive decrease
ალთაის მხარე 10.4 11.6 15.2 negative increase 14.3 negative increase
კემეროვოს ოლქი 10.1 11.4 15.4 negative increase 14.7 positive decrease
შორეული აღმოსავლეთის ფედერალური ოკრუგი 11.6 12.8 13.0 negative increase 12.6 positive decrease
ჩუკოტკის ავტონომიური ოკრუგი 14.5 12.2 8.8 positive decrease 9.5 positive decrease
სახა (იაკუტია) 13.6 15.0 8.4 8.4 positive decrease
სახალინის ოლქი 12.7 13.5 13.2 positive decrease 13.5 positive decrease
ამურის ოლქი 11.9 12.2 15.3 negative increase 13.9 negative increase
ებრაელთა ავტონომიური ოლქი 11.8 13.9 14.8 positive decrease 16.7 negative increase
კამჩატკის მხარე 11.8 11.9 11.1 negative increase 12.4 positive decrease
ხაბაროვსკის მხარე 11.5 13.4 14.1 negative increase 13.0 positive decrease
პრიმორიეს მხარე 10.5 11.6 14.1 negative increase 13.4 negative increase
მაგადანის ოლქი 9.6 10.8 10.5 positive decrease 11.5 positive decrease
ვოლგისპირეთის ფედერალური ოკრუგი 10.8 12.1 14.5 negative increase 14.0 negative increase
უდმურტეთი 12.0 13.6 13.9 positive decrease 13.2 positive decrease
პერმის მხარე 11.9 13.7 15.0 negative increase 14.4 negative increase
ბაშკირეთი 11.8 12.9 13.6 negative increase 12.9 positive decrease
თათრეთი 11.5 13.3 12.9 positive decrease 11.9 positive decrease
მარი-ელი 11.5 13.3 13.6 negative increase 13.3 negative increase
ორენბურგის ოლქი 11.5 12.5 14.3 positive decrease 13.5 negative increase
ჩუვაშეთი 11.0 12.8 13.6 negative increase 13.2 positive decrease
სამარის ოლქი 10.4 11.3 14.8 negative increase 13.9 negative increase
ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქი 10.4 11.1 16.0 positive decrease 16.5 negative increase
კიროვის ოლქი 10.1 11.8 16.7 negative increase 15.7 negative increase
ულიანოვსკის ოლქი 10.0 10.5 15.7 negative increase 15.4 positive decrease
სარატოვის ოლქი 9.0 10.5 14.9 negative increase 14.4 negative increase
პენზის ოლქი 8.7 9.6 15.9 negative increase 14.8 positive decrease
მორდვეთი 8.2 9.4 14.2 positive decrease 14.7 positive decrease
ჩრდილო-დასავლეთის ფედერალური ოკრუგი 10.7 11.6 14.3 positive decrease 14.5 positive decrease
ნენთა ავტონომიური ოკრუგი 13.9 16.4 9.9 negative increase 9.7 positive decrease
სანქტ-პეტერბურგი 11.8 12.8 12.7 positive decrease 13.3 positive decrease
კომის რესპუბლიკა 11.8 12.5 13.3 negative increase 12.6 positive decrease
ვოლოგდის ოლქი 11.1 12.2 15.9 positive decrease 16.4 positive decrease
კალინინგრადის ოლქი 11.0 11.5 14.4 negative increase 13.7 negative increase
მურმანსკის ოლქი 10.1 11.0 12.2 positive decrease 12.5 positive decrease
არხანგელსკის ოლქი 10.0 11.1 15.3 negative increase 13.8 positive decrease
კარელიის რესპუბლიკა 9.6 11.1 16.4 negative increase 15.5 negative increase
ნოვგოროდის ოლქი 9.5 11.0 18.5 positive decrease 18.9 positive decrease
ფსკოვის ოლქი 9.5 9.9 19.8 positive decrease 20.2 positive decrease
ლენინგრადის ოლქი 8.0 8.5 14.8 positive decrease 15.5 positive decrease
სამხრეთის ფედერალური ოკრუგი 10.6 11.6 14.5 negative increase 14.3 negative increase
ასტრახანის ოლქი 12.0 13.6 13.2 negative increase 11.9 positive decrease
კრასნოდარის მხარე 11.5 12.8 14.2 negative increase 13.9 negative increase
სევასტოპოლი 11.2 11.7 14.8 14.8 negative increase
ადიღეს რესპუბლიკა 10.3 11.9 14.5 negative increase 14.3 negative increase
ყირიმის რესპუბლიკა 10.3 11.1 16.6 negative increase 15.8 negative increase
ყალმუხეთი 10.2 12.1 10.6 negative increase 10.1 negative increase
როსტოვის ოლქი 9.9 10.7 14.4 positive decrease 15.1 positive decrease
ვოლგოგრადის ოლქი 9.6 10.1 14.5 negative increase 14.1 negative increase
ცენტრალური ფედერალური ოკრუგი 10.0 10.7 14.2 positive decrease 14.4 positive decrease
მოსკოვის ოლქი 11.0 11.6 13.3 positive decrease 14.0 positive decrease
კალუგის ოლქი 10.8 11.1 16.2 16.2 positive decrease
მოსკოვი 10.3 10.9 10.6 positive decrease 10.8 positive decrease
იაროსლავლის ოლქი 10.1 11.0 16.5 negative increase 16.4 positive decrease
კოსტრომის ოლქი 10.0 11.5 16.2 positive decrease 16.9 negative increase
ბრიანსკის ოლქი 9.7 10.5 17.0 17.0 positive decrease
ლიპეცკის ოლქი 9.7 10.3 16.5 negative increase 15.8 positive decrease
რიაზანის ოლქი 9.7 10.3 17.4 negative increase 16.3 positive decrease
ვლადიმირის ოლქი 9.5 10.8 17.3 positive decrease 17.5 negative increase
კურსკის ოლქი 9.4 10.2 17.4 negative increase 17.2 negative increase
ბელგოროდის ოლქი 9.4 9.9 14.4 positive decrease 14.5 positive decrease
ტვერის ოლქი 9.3 10.3 18.7 positive decrease 19.2 positive decrease
ვორონეჟის ოლქი 9.2 9.7 16.5 negative increase 16.1 positive decrease
ორიოლის ოლქი 9.1 10.6 17.4 negative increase 16.8 positive decrease
ივანოვოს ოლქი 9.1 9.7 17.2 negative increase 17.0 positive decrease
ტულის ოლქი 8.7 9.5 18.0 18.0 positive decrease
ტამბოვის ოლქი 8.6 9.3 17.1 17.1 positive decrease
სმოლენსკის ოლქი 8.4 9.6 17.2 positive decrease 18.0 positive decrease

მოსახლეობის ბუნებრივი მატება 2016 წელს[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

January–December შობადობა/2016 შობადობა/2015 შობადობა/2014 შობადობა/2013 შობადობა/2012 სიკვდილიანობა/2016 სიკვდილიანობა/2015 სიკვდილიანობა/2014 სიკვდილიანობა/2013 სიკვდილიანობა/2012
რუსეთის ფედერაცია 12.9 13.3 13.3 13.2 13.3 12.9 13.1 13.1 13.0 13.3
ჩრდილოეთ კავკასიის ფედერალური ოკრუგი 15.9 16.6 17.3 17.2 17.4 7.8 7.9 8.1 8.0 8.2
ჩეჩნეთი 21.3 23.2 24.2 24.9 25.9 4.7 4.9 5.0 5.0 5.4
დაღესტანი 17.4 18.2 19.1 18.8 19.0 5.2 5.4 5.6 5.5 5.6
ინგუშეთი 17.1 18.6 20.7 21.4 22.6 3.3 3.3 3.5 3.5 3.7
ყაბარდო-ბალყარეთი 14.1 14.6 15.7 15.5 15.9 8.5 8.8 8.8 8.9 8.9
ჩრდილოეთი ოსეთი 14.1 14.6 15.4 15.3 15.0 10.3 10.7 10.7 10.5 10.6
სტავროპოლის მხარე 13.0 13.0 13.1 12.7 12.5 11.7 11.6 11.8 11.7 12.0
ყარაჩაი-ჩერქეზეთი 11.9 12.4 13.6 13.8 13.5 9.4 9.6 9.7 9.5 9.7
ურალის ფედერალური ოკრუგი 14.2 14.9 15.2 15.1 15.1 12.3 12.5 12.4 12.4 12.6
ტიუმენის ოლქი 15.8 16.7 17.2 17.0 17.2 8.2 8.3 8.3 8.2 8.4
ხანტი-მანსის ავტონომიური ოკრუგი 15.7 16.6 17.3 17.5 17.6 6.2 6.4 6.4 6.3 6.3
იამალ-ნენთა ავტონომიური ოკრუგი 15.4 16.5 16.9 16.4 16.7 5.2 5.2 5.1 5.1 5.3
სვერდლოვსკის ოლქი 13.8 14.4 14.5 14.5 14.3 14.0 14.2 14.0 13.8 13.9
ჩელიაბინსკის ოლქი 13.3 13.9 14.3 14.2 14.3 13.6 13.9 13.8 13.9 14.2
კურგანის ოლქი 12,4 13.3 13.6 14.0 13.8 15.8 16.1 15.9 16.1 15.9
ციმბირის ფედერალური ოკრუგი 13.8 14.4 14.7 14.9 14.9 13.0 13.2 13.3 13.3 13.6
ტუვა 23.4 23.7 25.3 26.1 26.5 9.8 10.3 10.9 11.0 11.1
ალთაის რესპუბლიკა 18.1 18.7 20.9 20.9 22.4 10.0 10.9 11.2 11.4 11.4
ბურიატეთი 16.4 17.3 17.5 17.6 17.4 11.2 11.4 11.5 11.8 12.4
ირკუტსკის ოლქი 14.7 15.4 15.4 15.6 15.9 13.3 13.7 13.8 13.7 13.8
იმიერბაიკალეთის მხარე 14.6 15.4 16.0 15.9 16.1 12.3 12.9 12.4 12.5 13.0
ხაკასეთი 14.1 14.8 15.3 15.7 16.0 12.8 13.5 13.2 13.1 13.3
კრასნოიარსკის მხარე 13.9 14.4 14.5 14.5 14.5 12.5 12.7 12.7 12.8 12.9
ნოვოსიბირსკის ოლქი 13.9 14.2 14.1 14.2 13.9 13.1 13.1 13.3 13.6 13.6
ომსკის ოლქი] 13.3 14.4 15.1 14.8 14.9 13.3 13.4 13.3 13.4 13.8
ტომსკის ოლქი 13.2 13.6 13.7 13.8 13.6 11.4 11.5 11.8 11.8 11.9
ალთაის მხარე 12.2 12.6 13.2 13.5 13.6 14.0 14.2 14.2 14.2 14.6
კემეროვოს ოლქი 12.1 12.5 13.2 13.6 13.7 14.3 14.5 14.6 14.6 15.1
შორეული აღმოსავლეთის ფედერალური ოკრუგი 13.4 13.9 14.1 13.9 13.9 12.5 12.6 12.6 12.6 13.0
სახა (იაკუტია) 16.0 17.1 17.8 17.5 17.6 8.4 8.6 8.6 8.7 9.3
სახალინის ოლქი 14.3 13.6 13.6 13.0 12.8 13.1 13.2 13.0 13.1 13.8
ხაბაროვსკის მხარე 13.4 14.3 14.0 14.0 13.6 13.1 13.4 13.3 13.4 13.5
ებრაელთა ავტონომიური ოლქი 13.3 14.0 13.8 13.7 14.0 15.0 15.4 14.9 14.5 15.1
ჩუკოტკის ავტონომიური ოკრუგი 13.4 13.5 13.3 13.1 14.1 10.0 9.6 10.7 10.5 11.5
ამურის ოლქი 12.9 13.3 13.8 14.1 14.3 13.7 13.9 13.9 13.8 14.7 }
კამჩატკის მხარე 12.9 13.1 13.2 13.0 13.0 11.6 11.4 11.5 11.4 11.5
პრიმორიეს მხარე 12.2 12.7 12.8 12.6 12.6 13.6 13.5 13.4 13.5 13.7
მაგადანის ოლქი 11.1 11.8 12.2 12.5 12.4 11.3 11.8 11.9 11.9 12.6
ვოლგისპირეთის ფედერალური ოკრუგი 12.9 13.3 13.4 13.3 13.2 13.6 13.9 13.9 14.0 13.9
თათრეთი 14.4 14.7 14.8 14.8 14.5 11.6 12.0 12.2 12.1 12.2
პერმის მხარე 14.2 14.7 14.8 14.7 14.8 13.8 14.2 14.0 14.1 14.2
მარი-ელი 13.9 14.5 14.7 14.6 14.2 13.2 13.7 13.7 13.7 13.6
უდმურტეთი 13.8 14.6 14.6 14.6 15.2 12.6 12.9 12.8 12.8 12.8
ბაშკირეთი 13.7 14.5 14.9 14.6 14.5 12.8 13.3 13.2 13.2 13.1
ორენბურგის ოლქი 13.5 14.2 14.6 14.8 14.7 13.5 14.1 14.2 13.9 13.9
ჩუვაშეთი 13.3 13.8 13.9 14.0 14.0 13.1 13.1 13.3 13.2 13.3
სამარის ოლქი 12.6 12.8 12.6 12.3 12.1 13.9 14.2 14.3 14.4 13.9
კიროვის ოლქი 12.6 12.7 12.8 13.0 12.7 14.9 15.2 15.1 15.4 15.5
ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქი 11.9 12.3 11.9 11.8 11.8 15.4 15.6 15.9 15.9 16.0
ულიანოვსკის ოლქი 11.6 11.9 11.9 11.6 11.3 14.8 14.9 14.6 14.4 14.1
სარატოვის ოლქი 11.0 11.5 11.5 11.5 11.3 14.0 14.2 14.2 14.4 14.2
პენზის ოლქი 10.2 10.7 10.9 10.7 10.8 14.5 14.9 14.8 14.8 14.9
მორდვეთი 9.9 9.7 10.1 10.1 9.9 14.1 14.2 14.3 14.8 14.4
ჩრდილო-დასავლეთის ფედერალური ოკრუგი 12.5 12.5 12.3 12.2 12.2 13.2 13.4 13.3 13.5 13.8
ნენთა ავტონომიური ოკრუგი 18.3 17.5 16.6 16.6 17.4 8.8 9.3 8.9 10.7 10.2
ვოლოგდის ოლქი 13.3 13.8 13.6 13.8 13.9 15.0 14.8 14.8 15.1 15.0
კომის რესპუბლიკა 13.1 13.6 14.1 14.2 13.9 12.3 12.3 12.2 11.9 12.1
სანქტ-პეტერბურგი 13.9 13.6 13.1 12.8 12.6 11.7 11.9 11.7 12.0 12.5
კალინინგრადის ოლქი 12.5 12.8 12.7 12.5 12.4 12.6 13.3 13.3 13.2 13.2
არხანგელსკის ოლქი 12.0 12.4 12.6 12.7 12.8 13.5 13.4 13.2 13.4 13.5
კარელიის რესპუბლიკა 11.9 12.2 12.4 12.0 12.5 14.8 15.3 14.6 14.7 15.3
ნოვგოროდის ოლქი 11.8 11.9 11.8 12.0 11.9 17.4 17.6 17.3 17.8 17.9
მურმანსკის ოლქი 11.2 11.9 11.8 11.8 11.7 11.5 11.5 11.4 11.0 11.2
ფსკოვის ოლქი 11.1 11.1 10.9 11.0 11.0 17.9 18.2 18.5 18.6 19.5
ლენინგრადის ოლქი 9.2 9.1 9.1 9.0 9.0 14.0 14.1 14.6 14.6 14.7
სამხრეთის ფედერალური ოკრუგი 12.4 12.8 12.9 12.6 12.6 13.5 13.6 13.4 13.2 13.4
ასტრახანის ოლქი 14.0 14.5 15.0 14.8 15.1 12.0 12.3 12.7 12.3 12.6
კრასნოდარის მხარე 13.4 13.6 13.6 13.2 13.1 12.9 13.1 13.0 12.9 13.1
სევასტოპოლი 13.0 13.7 12.7 11.7 12.0 14.1 15.2 14.4 14.0 13.7
ყალმუხეთი 12.5 13.6 14.1 14.5 14.8 9.7 9.8 9.9 9.9 10.0
ყირიმის რესპუბლიკა 12.1 12.7 12.4 12.3 12.6 15.2 15.4 14.7 13.8 13.7
ადიღეს რესპუბლიკა 12.1 12.5 12.8 12.7 12.8 12.9 13.0 13.3 13.2 13.4
როსტოვის ოლქი 11.6 12.1 12.2 11.7 11.7 13.9 13.9 14.1 13.8 14.0
ვოლგოგრადის ოლქი 11.2 11.5 11.5 11.6 11.7 13.6 13.8 13.7 13.5 13.5
ცენტრალური ფედერალური ოკრუგი 11.7 11.8 11.5 11.4 11.4 13.5 13.5 13.7 13.7 13.9
მოსკოვის ოლქი 13.2 13.1 12.6 12.1 12.0 13.1 13.0 13.9 14.1 14.4
კალუგის ოლქი 12.2 12.7 11.8 11.8 11.8 15.1 15.1 15.3 15.3 15.7
იაროსლავლის ოლქი 12.1 12.2 12.0 12.1 11.9 15.7 15.6 15.6 15.9 15.9
კოსტრომის ოლქი 12.0 12.5 12.6 12.7 12.8 15.6 16.0 15.9 16.2 16.0
მოსკოვი 11.8 11.7 11.4 11.3 11.3 10.0 10.0 9.7 9.7 9.9
ლიპეცკის ოლქი 11.4 11.7 11.6 11.4 11.6 15.2 15.4 15.4 15.3 15.3
რიაზანის ოლქი 11.4 11.2 11.0 10.8 10.8 15.9 15.9 16.1 15.8 16.3
ბელგოროდის ოლქი 11.2 11.6 11.6 11.6 11.7 13.9 14.0 14.0 13.9 14.0
ვლადიმირის ოლქი 11.2 11.6 11.2 11.1 11.5 16.4 16.5 16.5 16.7 16.6
ტვერის ოლქი 11.2 11.3 11.2 11.4 11.6 17.6 17.7 17.8 18.1 18.2
კურსკის ოლქი 11.1 11.7 11.8 11.7 11.9 16.1 16.3 16.6 16.3 16.6
ორიოლის ოლქი 11.0 11.2 11.0 11.1 11.1 16.3 16.4 16.4 16.3 16.2
ივანოვოს ოლქი 10.9 11.4 11.2 11.2 11.0 16.0 16.1 16.4 16.4 16.8
ბრიანსკის ოლქი 10.9 11.4 11.0 11.1 11.4 15.6 15.8 16.0 15.9 16.1
ვორონეჟის ოლქი 10.7 11.1 10.9 10.7 10.9 15.2 15.4 15.7 15.7 15.6
სმოლენსკის ოლქი 10.3 10.6 10.8 10.6 10.5 16.1 16.4 16.1 16.5 16.7
ტულის ოლქი 10.2 10.5 10.0 9.9 10.1 17.0 17.1 17.1 17.4 17.7
ტამბოვის ოლქი 9.6 9.8 9.8 9.6 9.6 15.8 16.0 16.3 16.1 16.1

მიგრაციის კოეფიციენტი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

2.24 მიგრანტი/1 000 მოსახლე (2011)[26]

სიცოცხლის ტატისტიკა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

მეორე მსოფლიო ომამდე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

მეორე მსოფლიო ომის პერიოდამდე, რუსეთისთვის ზუსტი სასიცოცხლო სტატისტიკა არ არსებობს. შემდეგი შეფასებები ე. ანდრეევმა[27] წარმოადგინა:

წელი საშუალო მოსახლეობა დაბადება გარდაცვალება ბუნებრივი სხვაობა შობადობის კოეფიციენტი (ყოველ 1 000-ზე) სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (ყოველ 1 000-ზე) ბუნებრივი სხვაობა (ყოველ 1 000-ზე) შობადობის საერთო ნორმა სიცოცხლის ხანგრძლივობა (მამაკაცები) სიცოცხლის ხანგრძლივობა (ქალები)
1927 94,596,000 4,688,000 2,705,000 1,983,000 43.6 20.9 22.7 6.729 33.7 37.9
1928 96,654,000 4,723,000 2,589,000 2,134,000 43.3 21.2 22.1 6.556 35.9 40.4
1929 98,644,000 4,633,000 2,819,000 1,814,000 42.2 22.8 19.4 6.227 33.7 38.2
1930 100,419,000 4,413,000 2,738,000 1,675,000 39.3 22.6 16.7 5.834 34.6 38.7
1931 101,948,000 4,412,000 3,090,000 1,322,000 39.9 26.9 13.0 5.626 30.7 35.5
1932 103,136,000 4,058,000 3,077,000 981,000 39.3 29.8 9.5 5.093 30.5 35.7
1933 102,706,000 3,313,000 5,239,000 -1,926,000 32.3 51.0 -18.8 4.146 15.2 19.5
1934 102,922,000 2,923,000 2,659,000 264,000 28.7 26.1 2.6 3.566 30.5 35.7
1935 102,684,000 3,577,000 2,421,000 1,156,000 34.8 23.6 11.3 4.305 33.1 38.4
1936 103,904,000 3,899,000 2,719,000 1,180,000 37.5 26.2 11.4 4.535 30.4 35.7
1937 105,358,000 4,377,000 2,760,000 1,617,000 41.5 26.2 15.3 5.079 30.5 40.0
1938 107,044,000 4,379,000 2,739,000 1,640,000 40.9 25.6 15.3 4.989 31.7 42.5
1939 108,785,000 4,329,000 2,600,000 1,729,000 39.8 23.9 15.9 4.907 34.9 42.6
1940 110,333,000 3,814,000 2,561,000 1,253,000 34.6 23.2 11.4 4.260 35.7 41.9

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

[27][28] [29] [30][31][32]

წელი საერთო მოსახლეობა დაბადება გარდაცვალება ბუნებრივი სხვაობა შობადობის კოეფიციენტი (ყოველ 1 000-ზე) სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (ყოველ 1 000-ზე) ბუნებრივი სხვაობა (ყოველ 1 000-ზე) შობადობის საერთო ნორმა საქალაქო შობადობის საერთო ნორმა სასოფლო შობადობის საერთო ნორმა სიცოცხლის ხანგრძლივობა (მამაკაცები) სიცოცხლის ხანგრძლივობა (ქალები) სიცოცხლის ხანგრძლივობა (საერთო) აბორტების რაოდენობა
1946 98,028,000 2,546,000 1,210,000 1,336,000 26.0 12.3 13.6 2.806 46.6 55.3
1947 98,834,000 2,715,000 1,680,000 1,035,000 27.5 17.0 10.5 2.938 39.9 49.8
1948 99,706,000 2,516,000 1,310,000 1,206,000 25.2 13.1 12.1 2.604 47.0 56.0
1949 101,160,000 3,089,000 1,187,000 1,902,000 30.5 11.7 18.8 3.205 51.0 59.8
1950 102,833,000 2,859,000 1,180,000 1,679,000 27.8 11.5 16.7 2.889 52.3 61.0
1951 104,439,000 2,938,000 1,210,000 1,728,000 28.1 11.6 17.0 2.918 52.3 60.6
1952 106,164,000 2,928,000 1,138,000 1,790,000 27.6 10.7 17.0 2.871 54.6 62.9
1953 107,828,000 2,822,000 1,118,000 1,704,000 26.2 10.4 15.7 2.733 55.5 63.9
1954 109,643,000 3,048,000 1,133,000 1,915,000 27.8 10.3 17.6 2.970 55.9 64.1
1955 111,572,000 2,942,000 1,037,000 1,905,000 26.4 9.3 17.2 2.818 58.3 66.6
1956 113,327,000 2,827,000 956,000 1,871,000 24.9 8.4 16.8 2.731 60.1 68.8
1957 115,035,000 2,880,000 1,017,000 1,863,000 25.0 8.8 16.7 2.750 59.7 68.4 3,407,398
1958 116,749,000 2,861,000 931,000 1,930,000 24.5 8.0 17.0 2.689 61.8 70.4 3,939,362
1959 118,307,000 2,796,228 920,225 1,876,003 23.6 7.8 15.9 2.58 2.03 3.34 62.84 71.14 67.65 4,174,111
1960 119,906,000 2,782,353 886,090 1,896,263 23.2 7.4 15.8 2.56 2.06 3.26 63.67 72.31 68.67 4,373,042
1961 121,586,000 2,662,135 901,637 1,760,498 21.9 7.4 14.5 2.47 2.04 3.08 63.91 72.63 68.92 4,759,040
1962 123,128,000 2,482,539 949,648 1,532,891 20.2 7.7 12.4 2.36 1.98 2.92 63.67 72.27 68.58 4,925,124
1963 124,514,000 2,331,505 932,055 1,399,450 18.7 7.5 11.2 2.31 1.93 2.87 64.12 72.78 69.05 5,134,100
1964 125,744,000 2,121,994 901,751 1,220,243 16.9 7.2 9.7 2.19 1.88 2.66 64.89 73.58 69.85 5,376,200
1965 126,749,000 1,990,520 958,789 1,031,731 15.7 7.6 8.1 2.14 1.82 2.58 64.37 73.33 69.44 5,463,300
1966 127,608,000 1,957,763 974,299 983,464 15.3 7.6 7.7 2.13 1.85 2.58 64.29 73.55 69.51 5,322,500
1967 128,361,000 1,851,041 1,017,034 834,007 14.4 7.9 6.5 2.03 1.79 2.46 64.02 73.43 69.30 5,005,000
1968 129,037,000 1,816,509 1,040,096 776,413 14.1 8.1 6.0 1.98 1.75 2.44 63.73 73.56 69.26 4,872,900
1969 129,660,000 1,847,592 1,106,640 740,952 14.2 8.5 5.7 1.99 1.78 2.44 63.07 73.29 68.74 4,751,100
1970 130,252,000 1,903,713 1,131,183 772,530 14.6 8.7 5.9 2.00 1.77 2.52 63.07 73.44 68.86 4,837,700
1971 130,934,000 1,974,637 1,143,359 831,278 15.1 8.7 6.3 2.02 1.80 2.60 63.24 73.77 69.12 4,838,749
1972 131,687,000 2,014,638 1,181,802 832,836 15.3 9.0 6.3 2.03 1.81 2.59 63.24 73.62 69.02 4,765,900
1973 132,434,000 1,994,621 1,214,204 780,417 15.1 9.2 5.9 1.96 1.75 2.55 63.28 73.56 69.00 4,747,037
1974 133,217,000 2,079,812 1,222,495 857,317 15.6 9.2 6.4 2.00 1.78 2.63 63.12 73.77 68.99 4,674,050
1975 134,092,000 2,106,147 1,309,710 796,437 15.7 9.8 5.9 1.97 1.76 2.64 62.48 73.23 68.35 4,670,700
1976 135,026,000 2,146,711 1,352,950 793,761 15.9 10.0 5.9 1.96 1.74 2.62 62.19 73.04 68.10 4,757,055
1977 135,979,000 2,156,724 1,387,986 768,738 15.9 10.2 5.7 1.92 1.72 2.58 61.82 73.19 67.97 4,686,063
1978 136,922,000 2,179,030 1,417,377 761,653 15.9 10.4 5.6 1.90 1.70 2.55 61.83 73.23 68.01 4,656,057
1979 137,758,000 2,178,542 1,490,057 688,485 15.8 10.8 5.0 1.87 1.67 2.54 61.49 73.02 67.73 4,544,040
1980 138,483,000 2,202,779 1,525,755 677,024 15.9 11.0 4.9 1.87 1.68 2.51 61.38 72.96 67.70 4,506,249
1981 139,221,000 2,236,608 1,524,286 712,322 16.1 10.9 5.1 1.88 1.69 2.55 61.61 73.18 67.92 4,400,676
1982 140,067,000 2,328,044 1,504,200 823,844 16.6 10.7 5.9 1.96 1.76 2.63 62.24 73.64 68.38 4,462,825
1983 141,056,000 2,478,322 1,563,995 914,327 17.6 11.1 6.5 2.11 1.89 2.76 62.15 73.41 68.15 4,317,729
1984 142,061,000 2,409,614 1,650,866 758,748 17.0 11.6 5.3 2.06 1.86 2.69 61.71 72.96 67.67 4,361,959
1985 143,033,000 2,375,147 1,625,266 749,881 16.6 11.4 5.2 2.05 1.87 2.68 62.72 73.23 68.33 4,552,443
1986 144,156,000 2,485,915 1,497,975 987,940 17.2 10.4 6.9 2.18 1.98 2.83 64.77 74.22 69.95 4,579,400
1987 145,386,000 2,499,974 1,531,585 968,389 17.2 10.5 6.7 2.22 1.974 3.187 64.83 74.26 69.96 4,385,627
1988 146,505,000 2,348,494 1,569,112 779,382 16.0 10.7 5.3 2.13 1.896 3.057 64.61 74.25 69.81 4,608,953
1989 147,342,000 2,160,559 1,583,743 576,816 14.7 10.7 3.9 2.01 1.826 2.630 64.20 74.50 69.73 4,427,713
1990 147,969,000 1,988,858 1,655,993 332,865 13.4 11.2 2.3 1.89 1.698 2.600 63.76 74.32 69.36 4,103,425
1991 148,394,000 1,794,626 1,690,657 103,969 12.1 11.4 0.7 1.73 1.531 2.447 63.41 74.23 69.11 3,608,421
1992 148,538,000 1,587,644 1,807,441 -219,797 10.7 12.2 -1.5 1.55 1.351 2.219 61.96 73.71 67.98 3,436,695
1993 148,459,000 1,378,983 2,129,339 -750,356 9.3 14.3 -5.1 1.36 1.195 1.913 58.80 71.85 65.24 3,243,957
1994 148,408,000 1,408,159 2,301,366 -893,207 9.5 15.5 -6.0 1.39 1.234 1.884 57.38 71.07 63.93 3,060,237
1995 148,376,000 1,363,806 2,203,811 -840,005 9.2 14.9 -5.7 1.34 1.193 1.813 58.11 71.60 64.62 2,766,362
1996 148,160,000 1,304,638 2,082,249 -777,611 8.8 14.1 -5.2 1.27 1.140 1.705 59.61 72.41 65.89 2,652,038
1997 147,915,000 1,259,943 2,015,779 -755,836 8.5 13.6 -5.1 1.22 1.097 1.624 60.84 72.85 66.79 2,498,716
1998 147,671,000 1,283,292 1,988,744 -705,452 8.7 13.5 -4.8 1.23 1.109 1.643 61.19 73.12 67.14 2,346,138
1999 147,215,000 1,214,689 2,144,316 -929,627 8.3 14.6 -6.3 1.16 1.045 1.534 59.86 72.42 65.99 2,181,153
2000 146,597,000 1,266,800 2,225,332 -958,532 8.6 15.2 -6.5 1.20 1.089 1.554 58.99 72.25 65.38 2,138,800
2001 145,976,000 1,311,604 2,254,856 -943,252 9.0 15.4 -6.5 1.22 1.124 1.564 58.88 72.16 65.30 2,114,700
2002 145,306,496 1,396,967 2,332,272 -935,305 9.6 16.1 -6.4 1.29 1.189 1.633 58.68 71.90 64.95 1,944,481
2003 144,648,624 1,477,301 2,365,826 -888,525 10.2 16.4 -6.1 1.32 1.223 1.666 58.53 71.85 64.84 1,864,647
2004 144,067,312 1,502,477 2,295,402 -792,925 10.4 15.9 -5.5 1.34 1.253 1.654 58.91 72.36 65.31 1,797,567
2005 143,518,816 1,457,376 2,303,935 -846,559 10.2 16.1 -5.9 1.29 1.207 1.576 58.92 72.47 65.37 1,732,300
2006 143,049,632 1,479,637 2,166,703 -687,066 10.3 15.1 -4.8 1.31 1.210 1.601 60.43 73.34 66.69 1,582,400
2007 142,805,120 1,610,122 2,080,445 -470,323 11.3 14.6 -3.3 1.42 1.294 1.798 61.46 74.02 67.61 1,479,000
2008 142,742,368 1,713,947 2,075,954 -362,007 12.0 14.5 -2.6 1.50 1.372 1.912 61.92 74.28 67.99 1,385,600
2009 142,785,344 1,761,687 2,010,543 -248,856 12.3 14.1 -1.8 1.54 1.415 1.941 62.87 74.79 68.78 1,292,400
2010 142,849,472 1,788,948 2,028,516 -239,568 12.5 14.2 -1.7 1.57 1.439 1.983 63.09 74.88 68.94 1,186,100
2011 142,960,908 1,796,629 1,925,720 -129,091 12.6 13.5 -0.9 1.58 1.442 2.056 64.04 75.61 69.83 1,124,900
2012 143,201,700 1,902,084 1,906,335 -4,251 13.3 13.3 -0.0 1.691 1.541 2.215 64.56 75.86 70.24 1,063,982
2013 143,506,995 1,895,822 1,871,809 24,013 13.3 13.0 0.2 1.707 1.551 2.264 65.14 76.31 70.77 1,012,399
2014 146,090,613 1,942,683 1,912,347 30,346 13.3 13.1 0.2 1.750 1.588 2.318 65.29 76.49 70.93 929,963
2015 146,405,999 1,944,136 1,911,413 32,723 13.3 13.1 0.2 1.777 1.678 2.111 65.92 76.71 71.39 848,180
2016 [33] 146,674,541 1,893,256 1,887,913 5,343 12.9 12.9 0.0 1.762 1.672 2.056 66.50 77.06 71.87 780,000
წელი საქალაქო დაბადება საქალაქო გარდაცვალება საქალაქო ბუნებრივი სხვაობა საქალაქო შობადობის კოეფიციენტი (ყოველ 1 000-ზე) საქალაქო სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (ყოველ 1 000-ზე) საქალაქო ბუნებრივი სხვაობა (ყოველ 1 000-ზე) სასოფლო დაბადება სასოფლო გარდაცვალება სასოფლო ბუნებრივი სხვაობა სასოფლო შობადობის კოეფიციენტი (ყოველ 1 000-ზე) სასოფლო სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (ყოველ 1 000-ზე) სასოფლო ბუნებრივი სხვაობა (ყოველ 1 000-ზე)
1950 1,171,250 436,792 734,458 26.1 9.7 16.4 1,574,747 594,218 980,529 27.5 10.4 17.1
1960 1,332,812 436,709 896,103 20.4 6.7 13.7 1,449,541 449,831 1,000,160 26.5 8.2 18.3
1970 1,205,207 646,129 559,078 14.8 7.9 6.9 698,506 485,054 213,452 14.3 10.0 4.3
1980 1,535,723 970,256 565,467 15.8 10.0 5.8 667,056 555,499 111,557 16.1 13.4 2.7
1990 1,386,247 1,140,613 245,634 12.7 10.5 2.2 602,611 515,380 87,231 15.5 13.2 2.3
1995 933,460 1,554,182 -620,722 8.7 14.4 -5.7 430,346 649,269 -219,283 10.9 16.5 -5.6
2000 886,908 1,564,034 -677,126 8.3 14.6 -6.3 379,892 661,298 -281,406 9.8 17.1 -7.3
2001 928,642 1,592,254 -663,612 8.7 14.9 -6.2 382,962 662,602 -279,640 10.0 17.3 -7.3
2002 998,056 1,638,822 -640,766 9.4 15.4 -6.0 398,911 693,450 -294,539 10.5 18.2 -7.7
2003 1,050,565 1,657,569 -607,004 9.9 15.6 -5.7 426,736 708,257 -281,521 11.1 18.4 -7.3
2004 1,074,247 1,606,894 -532,647 10.1 15.2 -5.1 428,230 688,508 -260,278 11.2 18.1 -6.9
2005 1,036,870 1,595,762 -558,892 9.8 15.1 -5.3 420,506 708,173 -287,667 11.0 18.6 -7.6
2006 1,044,540 1,501,245 -456,705 10.0 14.3 -4.3 435,097 665,458 -230,361 11.4 17.4 -6.0
2007 1,120,741 1,445,411 -324,670 10.7 13.8 -3.1 489,381 635,034 -145,653 12.9 16.7 -3.8
2008 1,194,820 1,443,529 -248,709 11.4 13.8 -2.4 519,127 632,425 -113,298 13.7 16.7 -3.0
2009 1,237,615 1,397,591 -159,976 11.8 13.3 -1.5 524,072 612,952 -88,880 13.9 16.3 -2.4
2010 1,263,893 1,421,734 -157,841 12.0 13.5 -1.5 520,055 606,782 -81,727 14.0 16.1 -2.1
2011 1,270,047 1,356,696 -88,649 12.0 12.8 -0.8 526,582 569,024 -42,442 14.1 15.2 -1.1
2012 1,355,674 1,353,635 2,039 12.8 12.8 0.0 546,410 552,700 -6,290 14.7 14.8 -0.1
2013 1,357,310 1,332,505 24,805 12.8 12.5 0.3 538,512 539,304 -792 14.5 14.5 0.0
2014 1,394,860 1,362,810 32,050 12.9 12.6 0.3 547,823 549,537 -1,714 14.4 14.5 -0.1
2015 1,455,283 1,361,891 93,392 13.4 12.6 0.8 485,296 546,650 -61,354 12.8 14.4 -1.6
2016 1,426,591 13.1 462,138 12.2
შენიშვნა: რუსეთის მონაცემები ყირიმს 2014 წლიდან მოიცავს.

ნაყოფიერების საერთო კოეფიციენტი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

რუსეთის TFR-ს ცვლილებები 1990 წლიდან.

2015 წლის მონაცემებით, რუსეთში, ნაყოფიერების საერთო კოეფიციენტი აღმოსავლეთ ევოპაში ყველაზე მაღალია, რაც ნიშნავს იმას, რომ საშუალოდ, რუსეთის ერთ ოჯახში უფრო მეტი ბავშვია (1.78), ვიდრე აღმოსავლეთ-ევროპული ნებისმიერი ქვეყნის ერთ ოჯახში. მიუხედავად ამისა, ეს მაჩვენებელი საშუალოზე (2.1-2.14) დაბალია.

1990 წელს, საბჭოთა კავშირის დაშლის დაწყებამდე, რუსეთის საშუალო ნაყოფიერების კოეფიციენტი (TFR) 1.89-ის ტოლი იყო. ამ მაჩვენებელს, 1980-იან წლებში, რუსეთის დემოგრაფიული სტრუქტურის ბუნებრივი პროგრესის გამო, უკვე დაწყებული ჰქონდა შემცირება, თუმცა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად საზოგადოებაში გამოწვულმა უარყოფითმა შედეგებმა, მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მის შემცირებაზე. 1999 წელს, TFR-მ თავის ისტორიულ მინიმუმს — 1.157-ს მიაღწია, ხოლო ამის შემდეგ, ზრდა დაიწყო და 2015 წელს, 1.777 (53.6%-ით გაზრდილი) დაფიქსირდა. რუსეთის ერთადერთი ფედერაციული სუბიექტი, სადაც, 1999 წლის შემდეგ TFR-მ შემცირება დაიწყო, ინგუშეთია. 2014 წელს, იგი 2.443-დან 2.278-მდე შემცირდა.

2009 წელს, რუსეთის რვა ფედერალური სუბიექტის TFR-ს მაჩვენებელი, 2.1-ზე მეტი ბავშვი იყო თითოეულ ქალზე (დაახლოებითი მინიმუმი, რომელიც საჭიროა მოსახლეობის ჩანაცვლების უზრუნველსაყოფად). აღნიშნული ფედერალური სუბიექტები არიან: ჩეჩნეთი (3.38), ტუვა (2.81), უსტ-ორდინ-ბურიატის ოკრუგი (2.73), აგინ-ბურიატის ოკრუგი (2.63), კომი-პერმიაკის ოკრუგი (2.16), ევენკის ავტონომიური ოკრუგი (2.58), ალთაის რესპუბლიკა (2.36), ნენთა ავტონომიური ოკრუგი (2.1). ამ სუბიექტებიდან ოთხს (ალთაი, ევენკი, უსტ-ორდინი, ნენთა ოკრუგი), ეთნიკური რუსების უმრავლესობა გააჩნია. 2011 წელს, TFR-ს უმაღლესი მაჩვენებელი, ჩეჩნეთში (3.362), ტუვაში (3.249), ინგუშეთში (2.94), ალთაის რესპუბლიკაში (2.836), სახას რესპუბლიკაში (2.057), ბურიატეთსა (2.027) და ნენთა ავტონომიურ ოკრუგში (2.007) დაფიქსირდა.

2010 წლამდე, საბჭოთა კავშირის ყოფილ წევრ რეგიონთა შორის (ცენტრალური აზიის ჩაუთვლელად), ჩეჩნეთში შობადობის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი ფიქსირდებოდა. თუმცა, 2011 წელს, სომხეთის პროვინციის — ქაშათაღის რაიონის მაჩვენებელი, თითქმის გაუტოლდა მას (28.9 და 29.3 ყოველ 1 000 მოსახლეზე).


ბოლო წლებში, 16 წლის და 16 წელს ზემოთ ასაკის ქალებში, შვილების რაოდენობა პროცენტულად ასე განაწილდა:


წელი: 2002–2010

1 შვილი: 30.5%–31.2%

2 შვილი: 33.7%–34.4%

3 შვილი: 8.9%–8.7%

4 ან მეტი შვილი : 5.2%–4.2%

არ ჰყავს შვილი : 21.7%–21.5%

აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმ ქალების რაოდენობის შემცირებისა, რომელთაც შვილი არ ჰყავთ, 2002-2010 წლებში შემცირდა სამ და სამზე მეტ ბავშვიანი ოჯახების რიცხვი.

რუსეთის ყველა რეგიონში, სასოფლო ტერიტორიებზე, ბევრად მაღალი TFR დაფიქსირდა, ვიდრე საქალაქო ტერიტორიებზე. ციმბირის და რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთში, ნაყოფიერების საერთო კოეფიციენტი მაღალი იყო, თუმცა, არც ისე მაღალი, რომ მოსახლეობის ჩანაცვლების უზრუნველსაყოფად საკმარისი ყოფილიყო. მაგალითად, იმიერბაიკალეთის მხარის TFR 1.82 იყო, რომელიც ეროვნულ საშუალოზე მაღალია, მაგრა, ნაკლებია მოსახლეობის ჩანაცვლებისთვის საჭირო მინიმუმზე (2.1).

დიდი შვიდეულის წევრ ქვეყნებთან შედარებით, 2015 წელს, რუსეთის TFR 1.78 შვილი იყო თითოეული ქალისთვის, რაც დაბალი იყო საფრანგეთის (1.93), ამერიკის შეერთებული შტატებისა (1.84) და გაერთიანებული სამეფოს (1.82) მაჩვენებლებზე. შვიდეულს შორის, რუსეთის მონაცემი მაღალია მხოლოდ კანადასთან (1.61), გერმანიასთან (1.50), იაპონიასთან (1.46) და იტალიასთან (1.35) შედარებით.

ყველაზე მრავალრიცხოვან ერებთან შედარებით, რუსეთს ნიგერიაზე (5.37), პაკისტანზე (3.42), ინდონეზიაზე (2.5), ინდოეთზე (2.30), მექსიკაზე (2.19) და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე (1.84) დაბალი, ხოლო ბრაზილიაზე (1.74) და ჩინეთზე (1.5-1.6) მაღალი TFR აქვს.

მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით, 2015 წელს, რუსეთს ყაზახეთზე (2.7), მონღოლეთზე (3.2), აზერბაიჯანზე (2.1), საქართველოსა (2.1) და ჩრდილოეთ კორეაზე დაბალი ნაყოფიერების საერთო კოეფიციენტი ჰქონდა და ამავდროულად, ესტონეთზე (1.57), ლიეტუვაზე (1.7), ბელარუსზე (1.72), ნორვეგიაზე (1.73), ფინეთზე (1.65), უკრაინაზე (1.33), პოლონეთსა (1.29) და ლატვიაზე (1.71) მაღალი.

მრავალ ევროპულ ქვეყანას, როგორიცაა ჩეხეთი (1.57), ესპანეთი (1.33), საბერძნეთი (1.29), უნგრეთი (1.44), შვეიცარია (1.54), პორტუგალია (1.3), ალბანეთი (1.7) და ასევე აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებს და ტერიტორიებს, როგორიცაა, სამხრეთი კორეა (1.25), ტაივანი (1.2), სინგაპური (1.26), ჰონგ-კონგი (1.2) და მაკაო (1.4), რუსეთთან შედარებით დაბალი TFR აქვთ.

<
შვილების რაოდენობა თითოეულ ქალზე ტერიტორიის მიხედვით ნაყოფიერების საშუალო კოეფიციენტი/1990 საქალაქო ნაყოფიერების საშუალო კოეფიციენტი/1990 სასოფლო ნაყოფიერების საშუალო კოეფიციენტი/1990 საერთო ნაყოფიერების საშუალო კოეფიციენტი/2014 საქალაქო ნაყოფიერების საშუალო კოეფიციენტი/2014 სასოფლო ნაყოფიერების საშუალო კოეფიციენტი/2014
რუსეთის ფედერაცია 1.89 1.70 2.60 1.75 1.59 2.32
ჩრდილოეთ კავკასიის ფედერალური ოკრუგი 2.03 1.68 2.41
ჩეჩნეთი 2.84 2.16 3.35 2.91 2.83 2.95
ინგუშეთი 2.84 2.16 3.35 2.28 2.13 2.39
დაღესტანი 3.07 2.57 3.52 2.08 1.50 2.68
ჩრდილოეთი ოსეთი 2.23 2.20 2.30 2.01 2.02 1.98
ყაბარდო-ბალყარეთი 2.45 2.04 3.11 1.83 1.65 2.02
ყარაჩაი-ჩერქეზეთი 2.19 1.89 2.51 1.65 1.48 1.78
სტავროპოლის მხარე 2.10 1.73 2.64 1.62 1.43 1.96
ურალის ფედერალური ოკრუგი 1.88 1.73 2.68 1.96 1.82 2.76
კურგანის ოლქი 2.15 1.82 2.72 2.10 1.78 2.87
იამალ-ნენთა ავტონომიური ოკრუგი 2.19 1.94 3.19
ხანტი-მანსის ავტონომიური ოკრუგი 2.09 2.07 2.41
ტიუმენის ოლქი 1.99 1.85 2.55 2.07 1.94 2.71
სვერდლოვსკის ოლქი 1.73 1.63 2.69 1.92 1.80 2.77
ჩელიაბინსკის ოლქი 1.89 1.74 2.80 1.86 1.70 2.78
ციმბირის ფედერალური ოკრუგი 2.03 1.79 2.87 1.90 1.65 2.94
ტუვა 3.22 2.64 3.85 3.49 2.34 6.78
ალთაის რესპუბლიკა 2.52 1.62 3.08 2.88 1.70 5.20
ბურიატეთი 2.49 2.10 3.37 2.26 1.87 3.12
იმიერბაიკალეთის მხარე 2.49 2.10 3.38 2.08 1.75 3.13
ხაკასეთი 2.27 2.04 3.04 2.01 1.72 2.82
ირკუტსკის ოლქი 2.22 2.02 3.29 1.97 1.76 2.99
ალთაის მხარე 1.91 1.66 2.42 1.84 1.52 2.66
ომსკის ოლქი 1.98 1.69 2.87 1.95 1.68 2.93
კემეროვოს ოლქი 1.92 1.84 2.62 1.78 1.69 2.43
კრასნოიარსკის მხარე 1.88 1.65 2.85 1.81 1.61 2.91
ნოვოსიბირსკის ოლქი 1.83 1.64 2.66 1.77 1.59 2.74
ტომსკის ოლქი 1.62 1.40 2.41 1.59 1.37 2.68
შორეული აღმოსავლეთის ფედერალური ოკრუგი 2.07 1.88 2.80 1.87 1.64 2.88
სახა (იაკუტია) 2.46 2.08 3.28 2.25 1.78 3.47
ჩუკოტკის ავტონომიური ოკრუგი 2.09 1.82 2.88 2.04 1.59 3.15
ებრაელთა ავტონომიური ოლქი 2.40 2.00 3.30 1.95 1.72 2.60
ამურის ოლქი 2.18 1.91 3.00 1.85 1.53 2.94
სახალინის ოლქი 2.00 1.94 2.47 1.96 1.83 2.85
კამჩატკის მხარე 1.69 1.57 2.25 1.85 1.75 2.29
ხაბაროვსკის მხარე 1.99 1.88 2.63 1.79 1.65 2.72
მაგადანის ოლქი 1.89 1.83 2.56 1.66 1.63 2.88
პრიმორიეს მხარე 1.97 1.83 2.58 1.73 1.55 2.61
ვოლგისპირეთის ფედერალური ოკრუგი 1.97 1.75 2.72 1.79 1.60 2.46
ორენბურგის ოლქი 2.20 1.87 3.01 2.03 1.59 3.16
პერმის მხარე 1.99 1.80 2.85 1.98 1.72 3.16
მარი-ელი 2.16 1.87 2.79 1.98 1.74 2.65
უდმურტეთი 2.05 1.81 2.80 1.96 1.58 3.13
ბაშკირეთი 2.18 1.84 3.09 1.95 1.74 2.53
კიროვის ოლქი 2.01 1.82 2.57 1.89 1.62 3.61
ჩუვაშეთი 2.12 1.78 2.98 1.88 1.55 2.89
თათრეთი 2.05 1.86 2.87 1.84 1.75 2.22
ულიანოვსკის ოლქი 1.94 1.78 2.61 1.67 1.58 2.00
სამარის ოლქი 1.73 1.62 2.35 1.65 1.55 2.13
ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქი 1.69 1.59 2.20 1.59 1.52 1.96
სარატოვის ოლქი 1.91 1.70 2.70 1.57 1.42 2.14
პენზის ოლქი 1.82 1.63 2.34 1.53 1.42 1.86
მორდვეთი 1.87 1.69 2.29 1.37 1.31 1.54
სამხრეთის ფედერალური ოკრუგი 1.71 1.60 1.92
ასტრახანის ოლქი 2.14 1.81 2.93 1.97 1.82 2.27
ყალმუხეთი 2.66 2.29 3.10 1.85 1.85 1.85
კრასნოდარის მხარე 2.06 1.90 2.30 1.81 1.82 1.77
ადიღეს რესპუბლიკა 2.06 1.88 2.37 1.73 1.55 1.93
ვოლგოგრადის ოლქი 1.91 1.72 2.67 1.57 1.42 2.11
როსტოვის ოლქი 1.80 1.62 2.34 1.61 1.44 2.03
ჩრდილო-დასავლეთის ფედერალური ოკრუგი 1.67 1.58 2.25