ქართული უნივერსიტეტი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
დაფუძნდა 2008, 12 ოქტომბერი
ტიპი საჯარო
რექტორი სერგო ვარდოსანიძე
კანცლერი თამაზ ვაჩაძე
მდებარეობა თბილისი, საქართველო
მისამართი ილია ჭავჭავაძის გამზირი 53ა, თბილისი 0163, საქართველო
ტელეფონი +995 32 258243/46
კამპუსი 2
მეტსახელი Sangu
საიტი sangu.edu.ge

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი — მრავალპროფილიანი უმაღლესი სასწავლებელი თბილისში. მისი დამფუძნებელია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია.

ქართული უნივერსიტეტი, როგორც არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმიდესისა და უნეტარესის ილია II-ის ღვაწლითmდა ლოცვა-კურთხევით, 2008 წლის 12 ოქტომბერს დაფუძნდა.

ქართული უნივერსიტეტის უმთავრესი ამოცანაა, ფუნდამენტური განათლების მიცემის გარდა, სულიერების, ეროვნული ფასეულობების შენარჩუნება, მეცნიერებისა და განათლების რწმენისგან განუყოფლობის იდეის დამკვიდრება, ქართული სააზროვნო სისტემის ერთგულება და უწყვეტი შემოქმედებითი პროცესი. უნივერსიტეტის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს უმაღლესი აკადემიური განათლების სამივე საფეხურის სასწავლო პროგრამის განხორციელება და სამეცნიერო კვლევების წარმართვა.უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზია უნივერსიტეტზე გაცემულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 31 დეკემბრის №1187 ბრძანების საფუძველზე. 2013 წელს უნივერსიტეტმა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად მოიპოვა ავტორიზაცია. უნივერსიტეტში ამჟამად მოქმედი ყველა საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია.


უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო-სამეცნიერო პროცესი ეფუძნება ძლიერ საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ და ტექნიკურ რესურსს. უნივერსიტეტის ძირითადი კორპუსი მდებარეობს თბილისში, ბაგებში, მაღალი არქიტექტურული სტანდარტებით შესრულებულ ახალ შენობაში. 2010 წელს აშენდა და ქართული უნივერსიტეტის ძირითად შენობას დაემატა ერთი ახალი სასწავლო კორპუსი.

უნივერსიტეტის მმართველი უმაღლესი პირია და სრული წარმომადგენლობითი და ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილებით სარგებლობს უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენელი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს - პატრიაქრის ქორეპისკოპოსი მეუფე იაკობი.

უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო საქმიანობის მართვის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოა აკადემიური საბჭო. აკადემიური საბჭო შედგება თითოეული სკოლის აკადემიური პერსონალის მიერ პირდაპირი, თანასწორი და თავისუფალი არჩევნების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით არჩეული წევრებისგან. აკადემიურ საბჭოში თითოეულ სკოლას ჰყავს ორი წარმომადგენელი. აკადემიურ საბჭოში თანამდებობრივად შედის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი. აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარეა უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე, რომელიც 2010 წლის ოქტომბერში დაინიშნა უწმიდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის მიერ. ხოლო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მიერ დამტკიცებული უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილი წესის შესაბამისად 2014 წლის 11 სექტემბერს ჩატარებული არჩევნების საფუძველზე არჩეულ იქნა უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობაზე.

უნივერსიტეტს აქვს პერიოდული გამოცემა „ქართული უნივერსიტეტი”, რომელიც ჩანართის სახით არის მოცემული ,,საპატრიარქოს უწყებანში“.

ცენტრები და ინსტიტუტები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

უნივერსიტეტში მოქმედებს შემდეგი ცენტრები და ინსტიტუტები:

 • სიძველეთა მოძიებისა და კვლევის ცენტრი
 • ქართველოლოგიის ცენტრი
 • ქართული ქრისტიანული ენციკლოპედია
 • ენების ცენტრი
 • ქართული ფოლკლორის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

ფაკულტეტები და სასწავლო-სამეცნიერო პროგრამები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

უნივერსიტეტი შედგება ოთხი ფაკულტეტისგან, რომლებიც წარმოდგენილი არიან როგორც სკოლები, ყველა სკოლაში მიმდინარეობს, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტრორო სწავლა-საქმიანობა.

ფაკულტეტები და სასწავლო პროგრამები 2015-2016 სასწავლო წლის მდგომარეობით:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა (ფაკულტეტი)

საბაკალავრო პროგრამები:

 • ისტორია
 • ფილოლოგია
 • სამართალი
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები
 • ინგლისური ფილოლოგია

სამაგისტრო პროგრამები:

 • საქართველოს ისტორია
 • ენათმეცნიერება
 • თარგმანთმცოდნეობა

სადოქტორო პროგრამები:

 • საქართველოს ისტორია
 • ეთნოლოგია
 • ქართველური ენათმეცნიერება
 • ქართული ლიტერატურის ისტორია
 • თარგმანთმცოდნეობა
 • საერთაშორისო სამართალი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)

საბაკალავრო პროგრამები:

 • ფსიქოლოგია
 • სოციალური მუშაობა

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები:

 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი)

საბაკალავრო პროგრამები:

 • მათემატიკა
 • ინფორმატიკა
 • ფიზიკა
 • გამოყენებითი ეკოლოგია

სამაგისტრო პროგრამები:

 • მაღალი ენერგიების თეორიული ფიზიკა
 • მათემატიკა
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიები და კომპიუტერული მოდელირება
 • გეოფიზიკა
 • ეკოლოგია
 • ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა ქიმია და სამკურნალო პრეპარატების ექსპერტიზა
 • მცენარეთა ბიოლოგია და ბიოტექნოლოგია
 • ნეირობიოლოგია

სადოქტორო პროგრამები:

 • გეოფიზიკა
 • ბიოტექნოლოგია
 • მეხსიერების ნერვული მექანიზმები
 • კომპიუტერული ტექნოლოგიები და მათემატიკური მოდელირება

ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი)

საბაკალავრო პროგრამები:

 • ეკონომიკა
 • ბიზნესის ადმინისტრირება
 • მენეჯმენტი
 • ფინანსები და საბანკო საქმე
 • ტურიზმის ბიზნესი
 • ტურიზმი (დამატებითი)

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები:

 • ეკონომიკა
 • ბიზნესის ადმინისტრირება

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]