პორტალი:მათემატიკა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
მათემატიკამათემატიკა არის მეცნიერება რეალური სამყაროს რაოდენობრივ თანაფარდობათა და სივრცითი ფორმების შესახებ. ის ეფუძნება აბსტრაგირებას, დედუქციურ მსჯელობას და სიმბოლურ ლოგიკას. ზოგჯერ მათემატიკას აღწერენ, როგორც მეცნიერებას რიცხვების, გეომეტრიული ფიგურების და გარდაქმნების შესახებ. უფრო ფორმალური თვალთახედვით მათემატიკა სწავლობს აქსიომატურად განმარტებულ აბსტრაქტულ მათემატიკურ სტრუქტურებს. (იხ. სრულად)
რედ.

რჩეული სტატია

კამათელის გაგორება შემთხვევითი მოვლენაა, ე.ი. ალბათობის თეორიის საკითხი
კამათელის გაგორება შემთხვევითი მოვლენაა, ე.ი. ალბათობის თეორიის საკითხი

ალბათობის თეორია არის მათემატიკის ნაწილი შემთხვევითი პროცესების და მათი მათემატიკური მოდელირების შესახებ. მოცემული ცდის პირობებში ყოველ "მოვლენას", ხდომილებას (ე. ი. ცდის კონკრეტული შედეგით დასრულებას) შეესაბამება გარკვეული რიცხვი , 0-დან 1-მდე ინტერვალში ხდომილების ალბათობა. ისე რომ, თუ , მაშინ ცდა ხდომილებით არ დასრულდება; რაც მეტია ხდომილების ალბათობა მით მეტია ხდომილების მოხდენის შესაძლებლობა; ხოლო თუ , მაშინ ცდის შედეგი აუცილებლად იქნება ხდომილება . (...სრულად)

რედ.

რჩეული ბიოგრაფია

კარლ ფრიდრიხ გაუსი
კარლ ფრიდრიხ გაუსი

კარლ ფრიდრიხ გაუსი (Johann Carl Friedrich Gauß; 1777-1855) — გერმანელი მათემატიკოსი, ასტრონომი, გეოდეზისტი და ფიზიკოსი.

ჯერ კიდევ სიცოცხლის პერიოდში გაუსი "მათემატიკოსთა პრინცის" ტიტულით იყო დაჯილდოებული. გადმოცემის თანახმად, სკოლაში მათემატიკის ერთ–ერთ გაკვეთილზე, მასწავლებელმა ბავშვებს დაავალა გამოეთვალათ ყველა რიცხვთა ჯამი 1–დან 100–მდე. პატარა გაუსმა შეამჩნია, რომ სხვადასხვა ბოლოდან აღებული ყველა წყვილის ჯამი ერთნაირია: 1+100=101, 2+99=101 და ა.შ. და მომენტალურად მიიღო საბოლოო შედეგი – 50×101=5050, რითაც მასწავლებლის გაოცება გამოიწვია.

1796 წელი გაუსისთვისაც და რიცხვთა თეორიისთვის ყველაზე პროდუქტიული წელიწადი იყო. ამ პერიოდში აღმოაჩინა მან ჰეპტადეკაგონის აგების წესი (30 მარტს). ხოლო მისი განთქმული კვადრატული ურთიერთდამოკიდებულების კანონი აღმოაჩინა 8 აპრილს. ეს მარტივი კანონი მათემატიკოსებს საშუალებას აძლევს განსაზღვრონ ნებისმიერი კვადრატული განტოლების ამოხსნადობა მოდულურ არითმეტიკაში. მარტივ რიცხვთა თეორემა, ამოხსნილი 31 მაისს, საშუალებას იძლევა განისაზღვროს, თუ როგორ არის მარტივი რიცხვები განაწილებული რიცხვთა წრფეზე. (...სრულად)

რედ.

იხილეთ...

რჩეული სტატიები:
მათემატიკა - ალბათობის თეორია - ტოპოლოგია - გაუსი, კარლ ფრიდრიხ
ახალი სტატიები:
ჰეპტადეკაგონი - ფრაქტალი - ჯგუფი - რგოლი - ოთხი ფერის პრობლემა - ფერმას დიდი თეორემა - ვინერი, ნორბერტ - კურანტი, რიხარდ - ლაგრანჟი, ჟოზეფ ლუი - ნოიმანი, ჯონ ფონ
რედ.

რა შეგიძლიათ გააკეთოთ

უპირველეს ყოვლისა:
რედ.

რჩეული ციტატა

ვიკიციტატა
„მათემატიკოსები ფრანგებივით არიან; როცა მათ ელაპარაკები, ისინი ყველაფერს თავიანთ ენაზე თარგმნიან და შემდეგ უცებ ყველაფერი სულ სხვა რამ არის.“
რედ.

იცოდით, რომ...

მობიუსის ლენტა - ზედაპირი მხოლოდ ერთი მხრითა და ერთი კუთხით. ამგვარი ფორმები წარმოადგენს ტოპოლოგიის შესწავლის საგანს.
მობიუსის ლენტა - ზედაპირი მხოლოდ ერთი მხრითა და ერთი კუთხით. ამგვარი ფორმები წარმოადგენს ტოპოლოგიის შესწავლის საგანს.
რედ.

თვის გამოსახულება

ფრაქტალი გეომეტრიული ობიექტია არასწორი, ტეხილი ან ფრაგმენტული ფორმით, რომელიც წარმოქმნილია განმეორებადი სტრუქტურით, როგორც წესი, იტერაციის პროცესში.

სურათზე: მანდელბროტის სიმრავლე — ფრაქტალის კლასიკური მაგალითი

სხვა რჩეული ფოტოები...
რედ.


ძირითადი სტატიები

Алгебра
Алгебра
ალგებრა
გეომეტრია
გეომეტრია
გეომეტრია
Анализ
Анализ
მათემატიკური ანალიზი
Числа
Числа
რიცხვების თეორია
ტოპოლოგია
ტოპოლოგია
ტოპოლოგია
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა
Калькулятор
Калькулятор
გამოყენებითი მათემატიკა


ლოგიკა
Множества
Множества
სიმრავლეთა თეორია
დისკრეტული მათემატიკა
დისკრეტული მათემატიკა
დისკრეტული მათემატიკა
? ღია პრობლემები
რედ.

დობილი პორტალები

აგრონომია ასტრონომია ბიოლოგია დედამიწა მათემატიკა მედიცინა ფიზიკა ქიმია
რედ.


ქართული რესურსები ინტერნეტში