შინაარსზე გადასვლა

ალბათური სივრცე

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ალბათობის თეორიაში ალბათური სივრცე ეწოდება სამეულს , სადაც წარმოადგენს ელემენტარულ ხდომილებათა სიმრავლეს, არის -ზე მოჭიმული სიგმა-ალგებრა, ხოლო კი - ალბათური ზომა. ალბათური სივრცე გამოიყენება რეალური ცდას მათემატიკური მოდელის ასაგებად.

მოდელის მორგება რეალურ ექსპერიმენტზე შემდეგნაირად ხდება: შედგება ყველა შესაძლო ელემენტარული ხდომილებებისაგან, წარმოადგენს ხდომილებების სიმრავლეს (თითოეული ხდომილება წარმოადგენს ელემენტარულ ხდომილებას ან რამდენიმე ელემენტარული ხდომლების გაერთიანებას), ხოლო უსაბამებს ალბათობას -ს თითოეულ ელემენტს.