რომის პაპების სია (გრაფიკი)

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
რომის პაპების სტანდარტული ქრონოლოგიისთვის, იხილეთ რომის პაპების სია.
რომის პაპების სია რომის წმინდა პეტრეს ტაძარში

ამ სტატიაში მოცემულია რომის პაპების გრაფიკული სია. მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინი „პაპი“ (ლათ. papa, „მამა“) გამოიყენება რამდენიმე სახის ეკლესიაში მათი სულიერი ლიდერის აღსანიშნად, ძირითადად იგი გამოიყენება რომის კათოლიკური ეკლესიის წინამძღოლთან მიემართებაში. ეს სახელწოდება დამკვიდრდა პაპი სირიციუსის მმართველობის დროს და სულ მათი რაოდენობა 265 ან 266 პაპს ითვლის.

პაპი ასევე იწოდება, როგორც რომის ეპისკოპოსი, იესო ქრისტეს წარმომადგენელი (ვიკარიუსი), პეტრე მოციქულის მემკვიდრე, მოციქულთა თავადი, საყოველთაო ეკლესიის უმაღლესი პონტიფიკი, კათოლიკური სამყაროს ქურუმთქურუმი, „კლდეზე დაფუძნებული“ პეტრეს ტაძრის გამგებელი, მსოფლიო ეკლესიის უზენაესი მღვდელი, აღმოსავლეთის პატრიარქი, იტალიის მთავარეპისკოპოსი, რომის პროვინციის არქიეპისკოპოსი და მიტროპოლიტი და ღვთის მსახურთა მსახური. 1929 წლიდან კი პაპი ასევე ატარებს ვატიკანის სახელმწიფოს მბრძანებლის ტიტულს.

რომის პაპები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ლეგენდა

_____ პაპები _____ ანტიპაპები

250 წლამდე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ფაბიანე (პაპი)ანტეროსი (პაპი)პონტიანუსი (პაპი)ურბან Iჰიპოლიტუსი (ანტიპაპი)კალიქსტუს Iზეფირინუსი (პაპი)ვიქტორ I (პაპი)ელეუთერიუსი (პაპი)სოტერი (პაპი)ანიკეტუსი (პაპი)პიუს Iჰიგინიუსი (პაპი)ტელესფორუსი (პაპი)სიქსტუს Iალექსანდრე I (პაპი)ევარისტუსი (პაპი)კლემენტ Iანაკლეტუსილინუსი (პაპი)წმინდა პეტრე

251–514[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სიმახუსი (პაპი)ლაურენციუსი (ანტიპაპი)ანასტასიუს IIგელასიუს Iფელიქს IIIსიმპლიციუსი (პაპი)ჰილარიუსი (პაპი)ლეო I დიდისიქსტუს IIIცელესტინ Iეულალიუსი (ანტიპაპი)ბონიფაციუს Iზოსიმუსი (პაპი)ინოკენტი Iანასტასიუს Iსირიციუსი (პაპი)ურსინუსი (ანტიპაპი)დამასუს Iფელიქს II (ანტიპაპი)ლიბერიუსი (პაპი)იულიუს Iმარკუსიი (პაპი)სილვესტერ Iმილტიადე (პაპი)ევსებიუსი (პაპი)მარცელუს Iმარცელინუსი (პაპი)გაიუსი (პაპი)ეუტიხიანე (პაპი)ფელიქს I (პაპი)დიონისიუსი (პაპი)სიქსტუს IIსტეფანე I (პაპი)ლუციუს I (პაპი)კორნელიუსი (პაპი)ნოვიციონი (ანტიპაპი)

514–752[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ზაქარია (პაპი)გრიგოლ IIIგრიგოლ IIკონსტანტინე  I(პაპი)სიზინიუსიიოანე VIIიოანე VIსერგიუს Iპასკალისი (ანტიპაპი)თეოდორე (ანტიპაპი)კონონიიოანე Vბენედიქტე IIლეო IIაგათოდონუსიადეოდატუს IIვიტალიანეევგენი Iმარტინ Iთეოდორე Iიოანე IVსევერინუსიჰონორიუს Iბონიფაციუს Vადეოდატუს Iბონიფაციუს IVბონიფაციუს IIIსაბინიანეგრიგოლ Iპელაგიუს IIბენედიქტე Iიოანე IIIპელაგიუს Iვიგილიუსისილვერიუსიაგაპეტუს Iიოანე IIბონიფაციუს IIდიოსკორუსი (ანტიპაპი)ფელიქს IVიოანე Iჰორმიზდასი

752–1003[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სილვესტერ IIიოანე XVIგრიგოლ Vიოანე XIVბონიფაციუს VIIიოანე XIVბენედიქტე VIIბონიფაციუს VII (ანტიპაპი)ბენედიქტე VIიოანე XIIIლეო VIIIბენედიქტე Vლეო VIIIიოანე XIIაგაპეტუს IIმარინუს IIსტეფან VIIIლეო VIIიოანე XIსტეფან VIIლეო VIიოანე Xლანდო (პაპი)ანასტასიუს IIIსერგიუს IIIქრისტეფორუსი (ანტიპაპი)ლეო Vბენედიქტე IVიოანე IXთეოდორე II (პაპი)რომანუსი (პაპი)სტეფან VIბონიფაციუს VIფორმოზუსისტეფან Vადრიანე IIIმარინუს Iიოანე VIIIადრიანე IIნიკოლოზ I დიდი (პაპი)ბენედიქტე IIIანასტასიუსი III (ანტიპაპი)ლეო IVიოანე VIII (ანტიპაპი)სერგიუს IIგრიგოლ IVვალენტინუსი(პაპი)ევგენი IIპასხალის Iსტეფანე IVლეო IIIადრიანე Iსტეფანე IIIფილიპე (ანტიპაპი)კონსტანტინე II (ანტიპაპი)თეოფილაქტე (ანტიპაპი)პავლე I (პაპი)სტეფანე II

1003–1254[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ინოკენტი IVცელესტინ IVგრიგოლ IXჰონორიუს IIIინოკენტი IIIცელესტინ IIIკლემენტ IIIგრიგოლ VIIIურბან IIIლუციუს IIIინოკენტი  III (ანტიპაპი)კალიქსტუს III (ანტიპაპი)პასხალის III (ანტიპაპი)ვიქტორ IV (ანტიპაპი)ალექსანდრე III (პაპი)ადრიანე IVანასტასიუს IVევგენი IIIლუციუს IIცელესტინ IIვიქტორ IV (ანტიპაპი)ანაკლეტუს IIინოკენტი IIცელესტინ II (ანტიპაპი)ჰონორიუს IIკალიქსტუს IIგრიგოლ VIII (ანტი-პაპი)გელასიუს IIსილვესტერ IV (ანტი-პაპი)ალბერტითეოდორიხიპასხალის IIურბან IIვიქტორ IIIკლემენტ III (ანტიპაპი)გრიგოლ VIIალექსანდრე II (პაპი)ჰონორიუს II (ანტიპაპი)ბენედიქტე  X (ანტიპაპი)ნიკოლოზ II (პაპი)სტეფან  IXვიქტორ IIლეო IXდამასუს IIბენედიქტე IXკლემენტ IIგრიგოლ VIბენედიქტე IXსილვესტერ IIIბენედიქტე IXიოანე XIXგრიგოლ VI (ანტიპაპი)ბენედიქტე VIIIსერგიუს IVიოანე XVIIIიოანე XVII

1254–1503[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ალექსანდრე VIინოკენტი VIIIსიქსტუს IVპავლე IIპიუს IIკალიქსტუს IIIნიკოლოზ V (პაპი)ფელიქს V (ანტიპაპი)ევგენიუს IVბენედიქტე XIV (ანტიპაპი)ბენედიქტე XIV (ანტიპაპი)კლემენტ VIII (ანტიპაპი)მარტინ Vიოანე XXIII (ანტიპაპი)ალექსანდრე V (ანტიპაპი)გრიგოლ XIIინოკენტი VIIბენედიქტე XIII (ანტიპაპი)ბონიფაციუს IXკლემენტ VII (ანტიპაპი)ურბან VIგრიგოლი XIურბან Vინოკენტი VIკლემენტ VIბენედიქტე XIIნიკოლოზ V (ანტიპაპი)იოანე XXIIკლემენტ Vბენედიქტე XIბონიფაციუს VIIIცელესტინ Vნიკოლოზ IV (პაპი)ჰონორიუს IVმარტინ IVნიკოლოზ III (პაპი)იოანე XXIადრიანე Vინოკენტი Vგრიგოლ Xკლემენტ IVურბან IVალექსანდრე IV (პაპი)

1503–1758[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ბენედიქტე XIVკლემენტ XIIბენედიქტე XIIIინოკენტი XIIIკლემენტ XIინოკენტი XIIალექსანდრე VIIIინოკენტი XIკლემენტ Xკლემენტ IXალექსანდრე VIIინოკენტი Xურბან VIIIგრიგოლ XVპავლე Vლეო XIკლემენტ VIIIინოკენტი IXგრიგოლ XIVურბან VIIსიქსტუს Vგრიგოლ XIIIპიუს Vპიუს IVპავლე IVმარცელუს IIიულიუს IIIპავლე IIIკლემენტ VIIადრიანე VIლეო Xიულიუს IIპიუს III

1758 წლიდან[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ფრანცისკებენედიქტე XVIიოანე-პავლე IIიოანე-პავლე Iპავლე VIიოანე XXIIIპიუს XIIპიუს XIბენედიქტე XVპიუს Xლეო XIIIპიუს IXგრიგოლ XVIპიუს VIIIლეო XIIპიუს VIIპიუს VIკლემენტ XIVკლემენტ XIII

იხილეთ აგრეთვე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

  • John N.D. Kelly, The Oxford Dictionary of Popes, Oxford University Press, 1986.
  • AA.VV., Enciclopedia dei Papi, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2000.
  • Pontificia Amministrazione della Patriarcale Basilica di San Paolo, I Papi. Venti secoli di storia, Libreria Editrice Vaticana, 2002.

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]