ეკლის გვირგვინი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ეკლის გვირგვინი ეს არის დაწნული ეკალი რომელიც ქრისტეს ჯვარცმის წინ თავზე დაადგეს როგორც მეფის გვირგვინი. სანამ ჯვარს გააკრავდნენ ხალხი დასცინოდა და იძახდა აბა თავს უშველე მეუფე ჰურიათაო. თავის დროზე ის ბიზანტიაში ინახებოდა მაგრამ შემდეგ ჯვაროსნული ომების შემდგომ საფრანგეთში გადაინაცვლა.

მაშინ ერისაგანთა მათ მთავრისათა წარიყვანეს იესუ ტაძრად და შეკრიბეს მის ზედა ნათესავები იგი ყოველი. და განძარცუეს იგი და ქლამინდი მეწამული შეჰმოსეს მას. და შეთხზეს გჳრგჳნი ეკალთაგან და დაადგეს თავსა მისსა და ლერწამი მისცეს მარჯუენესა ჴელსა მისსა და მუჴლნი დაიდგინეს მის წინაშე, ემღერდეს მას და ეტყოდეს: გიხაროდენ, მეუფეო ჰურიათაო! და ჰნერწყუვიდეს მას და მოიღეს ლერწამი და სცემდეს თავსა მისსა.

(მათ. 27:27-30)

და შეჰმოსეს მას ძოწეული და დაადგეს შეთხზული ეკალთაგან გჳრგჳნი. და იწყეს მოკითხვად მისა და იტყოდეს: გიხაროდენ, მეუფეო ჰურიათაო! და სცემდეს მას თავსა ლერწმითა და ჰნერწყუვიდეს მას და დაიდგნიან მუჴლნი და თაყუანის-სცემედ მას.

(მარ. 9:17-19)

ფოტო გალერეა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]