მინუტი

From ვიკიპედია
Jump to navigation Jump to search

მინუტი – ბრტყელი კუთხის ერთეული, რომელიც უდრის გრადუსის 1/60 და აღინიშნება ′-ით. მეტრული მინუტი მართი კუთხის ერთი მეათიათასედი ნაწილია და აღინიშნება c-ით. მინუტი გამოიყენება გეოგრაფიული კოორდინატების გამოსახვისათვის.

ლიტერატურა[edit | edit source]

  • ქსე, ტომი 7, გვ.8, თბილისი 1984.