ფარადა

From ვიკიპედია
Jump to navigation Jump to search
ფარადა
სტანდარტი: SI სისტემის წარმოებული ერთეული.
სიდიდე: ელექტრული ტევადობა.
სიმბოლო (ქართ):
სიმბოლო (საერთ): F
ეწოდა სახელი: მაიკლ ფარადეი
ეკვივალენტი: 1 ფ =
SI სისტემის საბაზისო ერთ. 1 წმ4 2 კგ-1 -2
გაუსის ერთეულებში 10-9 c2სმ
სხვადასხვა ტიპის კონდენსატორი.
1 ფარადა ტევადობის კონდენსატორი.

ფარადა (ქართული შემოკლება , საერთაშორისო F) SI სისტემაში არის ტევადობის ერთეული. მას სახელი ეწოდა ინგლისელი ფიზიკოსის მაიკლ ფარადეის პატივსაცემად.

განმარტება[edit | edit source]

1 ფარადა არის ისეთი კონდენსატორის ტევადობა, რომელზედაც 1 კულონი მუხტის მოთავსებისას შემონაფენებს შორის ძაბვა იქნება 1 ვოლტი. 1 კულონი არის 1 ამპერი წამში. სხვა ერთეულებით ფარადა ასე გამოისახება:

ფარადა საკმაოდ დიდი ერთეულია. ელექტროტექნიკაში უმეტესად გამოიყენება კონდენსატორები, რომელთა ტევადობა მიკროფარადებში, ნანოფარადებში და პიკოფარადებში გამოისახება.