შინაარსზე გადასვლა

ვიკიპედია:განხილვის გვერდების მართვა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
მალხმობა:
ვპ:განხილვა

ვიკიპედიაში განხილვის გვერდის არსებობის მთავარი მიზანი არის პროექტის მონაწილეებისთვის ურთიერთობისა და სტატიის შინაარსის განხილვის გამარტივებაა. სტატიის განხილვის გვერდი არ უნდა გამოიყენებოდეს სტატიის თემაზე მონაწილეების მოსაზრებების შესანახად. ეს წესი ძალაშია ყველა განხილვისთვის ნებისმიერ სახელთა სივრცეში. წესის ძირითადი არსი შემდეგშია - განხილვის გვერდზე უნდა შეინარჩუნოთ თავაზიანობა და გჯეროდეთ სხვა მომხმარებლების კეთილი მიზნების.

განიხილეთ არა თვითონ სტატია, არა ავტორები ან მათი კომენტარები, არამედ სტატიების შინაარსი.

ძირითადი დებულებები

პატივი ეცით ვიკიპედიის კანონებს

There is reasonable allowance for speculation, suggestion, and personal knowledge on talk pages, with a view to prompting further investigation, but it is usually a misuse of a talk page to continue to argue any point that has not met policy requirements. Pay particular attention to Wikipedia:Biographies of living persons, which applies to talk pages as well as to articles: "Editors must take particular care adding information about living persons to any Wikipedia page."[1]

როგორ გამოიყენოთ სტატიის განხილვის გვერდი?

 • იყავით კომუნიკაბელური: თქვენი აზრი ჩამოაყალიბეთ ისე, რომ ის გასაგები იყოს საზოგადოებისთვის. იყავით მეგობრული, ახსენით თქვენი პოზიციები. არ არის სასარგებლო პოზიციის გაჟღერება იმის ახსნის გარეშე, თუ რატომ ფიქრობთ ასე. ვრცლად გაშლილი აზრი დაეხმარება რედაქტორებს უკეთ გაერკვნენ თქვენს პოზიციაში და მარტივად მივიდეთ კონსესუსამდე.
 • იტრიალეთ თემის გარშემო: განხილვის გვერდები სტატიებისთვის არის და არა ზოგადი საუბრისთვის. ყურადღება გაამახვილეთ სტატიის შინაარსზე და მის გაუმჯობესებაზე. შეუსაბამო განხილვა წაშლას ექვემდებარება.
 • ნუ ისაუბრებთ ზოგად პოლიტიკაზე: ზოგადი განხილვები რედაქტირების პოლიტიკაზე უნდა შედგეს ფორუმში, ვიკიპედიის განხილვის ან მომხმარებელთა განხილვის გვერდებზე, და არა სტატიის განხილვის გვერდზე.
 • იყავით პოზიტიური: სტატიის განხილვის გვერდებზე წერისას თქვენი თვითმიზანი არ უნდა იყოს რაიმეს კატეგორიული კრიტიკა (განსაკუთრებით ცოცხალი ადამიანების ბიოგრაფიული სტატიების განხილვის გვერდებზე).
 • დარჩით ობიექტური: განხილვის გვერდები არ უნდა გამოვიყენოთ პირადი შეხედულებების გამო საკამათოდ.
 • მოითხოვეთ წყაროები: თუ წააწყდებით შინაარს, რომელიც საეჭვოდ გამოიყურება, უკეთესია, თავდაპირველად მოითხოვოთ მისი სანდო და გადამოწმებადი წყაროებით გამდიდრება, ვიდრე დაუყოვნებლივ მისი ამოშლა ან კატეგორიული გაკრიტიკება.
 • შეინახე მასალა: განხილვის გვერდი შესაძლოა გამოვიყენოთ ისეთი მასალის შესანახად, რომელიც წაიშალა არასანდოობის ან სხვა მიზეზის გამო. სტატიაში დამატებამდე, ახალი მასალა შესაძლოა მომზადდეს განხილვის გვერდზე.
 • განიხილეთ რედაქტირებები: თუ თქვენი რედაქტირება ვინმემ გააუქმა და თქვენ კვლავ აღადგინეთ, კარგი ნაბიჯი იქნება, რეზიუმეში გაკეთებული კომენტარის გარდა, განმარტება გააკეთოთ განხილვის გვერდზეც. განხილვის გვერდზე უნდა მოვთხოვოთ სხვა რედაქტორს, გააკეთოს განმარტება თავის რედაქტირებაზე. თუ თქვენი კოლეგა მოგთხოვთ ახსნა-განმარტებას თქვენს რედაქტირებაზე, გაეცით სრული და ამომწურავი პასუხი.
 • გამოიჩინე ინიციატივა: შესაძლოა, თქვენ მიგაჩნიათ რომ სტატიაში უნდა შეიცვალოს რაღაც დეტალები, გადავიდეს ახალ დასახელებაზე, შეუერთდეს სხვა გვერდს, მოზრდილი სექცია გაკეთდეს ახალ სტატიად, ან — წაიშალოს. გამოიყენეთ განხილვის გვერდი თქვენი წინადადებებისა და ინიციატივების წარმოსაჩენად.

მისაღები ყოფაქცევა

მალხმობა:
WP:TPG#YES
 • Sign your posts: To sign a post, type four tildes (~~~~), and they will be replaced with your username and time stamp, like this: Example 13:21, 9 May 2008 (UTC). Please note that it is impossible to leave an anonymous comment because your user name or IP address is recorded in the page history.
 • Avoid excessive emphasis: CAPITAL LETTERS are considered shouting and are virtually never appropriate. Bolding may be used to highlight key words or phrases (most usually to highlight "oppose" or "support" summaries of an editor's view), but should be used judiciously, as it may appear the equivalent of the writer raising his voice. Italics may be used more frequently for emphasis or clarity on key words or phrases, but should be avoided for long passages. Remember that overuse of emphasis can undermine its impact. If adding emphasis to quoted text, be sure to say so. Italics can also be used to distinguish quoted text from new text and, of course, book titles, ship names, etc.
 • Be concise: If your post is longer than 100 words, consider shortening it. Long, rambling messages are difficult to understand, and are frequently either ignored or misunderstood. If you need to make a detailed, point by point discussion, see below for how to lay this out.
 • Keep the layout clear: Keep the talk page attractively and clearly laid out, using standard indentation and formatting conventions. Avoid repetition, muddled writing, and unnecessary digressions. Talk pages with a good signal-to-noise ratio are more likely to attract continued participation. See Talk page layout.

მალხმობა:
WP:EXHAUST
 • Keep discussions focused: Discussions naturally should finalize by agreement, not by exhaustion.
 • Read the archives: If you are a new editor to an article, be sure to read the archives. Not only are content disputes valuable examples of talk page behavior, but they contain a lot of expert knowledge surrounding the topic. You may quickly find your questions and/or objections have already been answered if you try searching all the archives for that article at once using the prefix parameter.
 • Use English: No matter to whom you address a comment, it is preferred that you use English on English Wikipedia talk pages. This is so that comments may be comprehensible to the community at large. If the use of another language is unavoidable, try to also provide a translation of the comments. If you are requested to do so and cannot, you should either find a third party to translate or to contact a translator through the Wikipedia:Embassy.
მალხმობა:
WP:MULTI
 • Avoid posting the same thread in multiple forums. This fragments discussion of the idea. Instead, start the discussion in one location, and, if needed, advertise that in other locations using a link. If you find a fragmented discussion, it may be desirable to move all posts to one location, and linking to it. Make sure you state clearly in edit summaries and on talk pages what you have done and why.
 • Be welcoming to newcomers: People new to Wikipedia may be unfamiliar with policy and conventions. Please do not bite the newcomers. If someone does something against custom, assume it was an unwitting mistake. Politely and gently point out their mistake, reference the relevant policy/guideline/help pages, and suggest a better approach.
 • Comment on content, not on the contributor: Keep the discussions focused upon the topic of the talk page, rather than on the personalities of the editors contributing to the talk page.
 • Use the minor flag for minor changes only: The minor flag in your edits should be used as it is with article pages and should only be used for superficial differences between the current and previous versions such as typographical corrections, formatting and presentational changes or rearrangement of text without modification of content. Adding new text to the talk pages should not be marked as minor.

მიუღებელი ყოფაქცევა

მალხმობები:
WP:TP#NO
WP:TPNO
WP:TALKNO

Please note that some of the following are of sufficient importance to be official Wikipedia policy. Violations (and especially repeated violations) may lead to the offender being blocked or banned from editing Wikipedia.

 • No personal attacks: A personal attack is saying something negative about another person. This mainly means:
  • No insults: Do not make ad hominem attacks, such as calling someone an idiot or a fascist. Instead, explain what is wrong with an edit and how to fix it.
  • Do not threaten people: For example, threatening people with "admins you know" or having them banned for disagreeing with you. Explaining to an editor the consequences of violating Wikipedia policies, like being blocked for vandalism, is permitted however.
  • Do not make legal threats: Threatening a lawsuit is highly disruptive to Wikipedia, for reasons given at the linked page.
  • Never post personal details: Users who post what they believe are the personal details of other users without their consent may be blocked for any length of time, including indefinitely.
 • Do not misrepresent other people: The record should accurately show significant exchanges that took place, and in the right context. This usually means:
  • Be precise in quoting others.
  • When describing other people's contributions or edits, use diffs. The advantage of diffs in referring to a comment is that it will always remain the same, even when a talk page gets archived or a comment gets changed.
  • Generally, do not alter others' comments, including signatures. Exceptions are described in the next section.
 • Do not ask for another's personal details
 • Do not impersonate other editors
 • Do not claim to be an administrator or claim to have an access level that you do not have, as this can be highly disruptive and may cause other editors trouble in the cleanup process. User access levels can be checked at Special:ListUsers by anyone.
 • Do not use the talk page as a forum or soapbox for discussing the topic. The talk page is for discussing how to improve the article.

კომენტარის რედაქტირება

მალხმობა:
კომრედ

სხვათა კომენტარები

მალხმობა:
ვპ:სხკომ

It is not necessary to bring talk pages to publishing standards, so there is no need to correct typing/spelling errors, grammar, etc. It tends to irritate the users whose comments you are correcting. The basic rule – with some specific exceptions outlined below – is, that you should not strike out or delete the comments of other editors without their permission.

Never edit or move someone's comment to change its meaning, even on your own talk page. Do not edit apparent mistaken homophone contractions in comments of others. One may only ask the poster what they meant to say.

Editing – or even removing – others' comments is sometimes allowed. But you should exercise caution in doing so, and normally stop if there is any objection. Some examples of appropriately editing others' comments:

 • If you have their permission.
 • Removing prohibited material such as libel, personal details, violations of policy about living persons, or copyright violations.
 • Removing harmful posts, including personal attacks, trolling and vandalism. This generally does not extend to messages that are merely incivil; deletions of simple invective are controversial. Posts that may be considered disruptive in various ways are another borderline case and are usually best left as-is or archived.
 • Refactoring for relevance: Archiving material not relevant to improving the article (per the above subsection #How to use article talk pages). Formerly it was not uncommon to simply delete off-topic posts, but this has led to disputes from time to time, and it is generally better to move such threads to an archive page. It is still common, and uncontroversial, to simply delete gibberish, rants about the article subject (as opposed to its treatment in the article) and test edits, as well as harmful or prohibited material as described above. Another form of refactoring is to move a thread of entirely personal commentary between two editors to the talk page of the editor who started the off-topic discussion.
 • Attributing unsigned comments: You are allowed to append attribution (which can be retrieved from the page history) to the end of someone's comment if they have failed to sign it. This typically takes the form — {{User|USERNAME}} TIMESTAMP OF EDIT (UTC). The template {{unsigned}} or one of its variants can be used to do this more explicitly: {{subst:unsigned|USER NAME OR IP|DATE AND TIME}}, which results in —The preceding unsigned comment was added by USER NAME OR IP (talkcontribs) DATE AND TIME.
 • Signature cleanup: If a signature violates the guidelines for signatures, or is an attempt to fake a signature, you may edit the signature to the standard form with correct information (— {{User|USERNAME}} TIMESTAMP OF EDIT (UTC)) or some even simpler variant. Do not modify others' signatures for any other reason. If the user's signature has a coding error in it, you will need to contact the editor to fix this in their preferences.
 • Interruptions: In some cases, it is okay to interrupt a long contribution, either with a short comment (as a reply to a minor point) or with a heading (if the contribution introduces a new topic or subtopic; in that case, one might add :<small>Heading added for REASON by ~~~~</small> below the heading to make the nature of the change clearer). When introducing an interruptive break, please add {{subst:interrupted|USER NAME OR IP}} before the interruption. One may also manually ensure that attribution is preserved by copy-pasting the original signature to just before the interruption.
 • Fixing format errors that render material difficult to read. In this case, restrict the edits to formatting changes only and preserve the content as much as possible. Examples include fixing indentation levels, removing bullets from discussions that are not consensus polls or requests for comment (RfC), using <nowiki> and other technical markup to fix code samples, and providing wikilinks if it helps in better navigation.
 • Fixing layout errors: This could include moving a new comment from the top of a page to the bottom, adding a header to a comment not having one, repairing accidental damage by one party to another's comments, correcting unclosed markup tags that mess up the entire page's formatting, accurately replacing HTML table code with a wikitable, etc.
 • Sectioning: If a thread has developed new subjects, it may be desirable to split it into separate discussions with their own headings or subheadings. When a topic is split into two topics, rather than subsectioned, it is often useful for there to be a link from the new topic to the original and vice versa. A common way of doing this is noting the change at the [then-]end of the original thread, and adding an unobtrusive note under the new heading, e.g. :<small>This topic was split off from [[#FOOBAR]], above.. Some reformatting may be necessary to maintain the sense of the discussion to date and to preserve attribution. It is essential that splitting does not inadvertently alter the meaning of any comments.
 • Section headings: Because threads are shared by multiple editors (regardless how many have posted so far), no one, including the original poster, "owns" a talk page discussion or its heading. It is generally acceptable to change headings when a better header is appropriate, e.g. one more descriptive of the content of the discussion or the issue discussed, less one-sided, more appropriate for accessibility reasons, etc. To avoid disputes it is best to discuss a heading change with the editor who started the thread, if possible, when a change is likely to be controversial. It can also sometimes be appropriate to merge entire sections under one heading (often preserving the later one as a subheading) if their discussions are redundant. In order to ensure links to the previous section heading (including automatically generated links in watchlists and histories) continue to work, one should use one of the following templates to anchor the old title: {{formerly}}, {{anchord}}, {{anchor}}.
 • Disambiguating or fixing links, if the linked-to page has moved, a talk page section has been archived, the link is simply broken by a typographical error, etc. Do not change links in others' posts to go to entirely different pages. If in doubt, ask the editor in question to update their own post, or add a follow-up comment of your own suggesting the alternative link. Only fix a link to a template that has been replaced or deprecated if the effect of the new template is essentially the same as what the poster used (otherwise, simply allow the post to red link to the old template, as a broken post is preferable to one with altered meaning).
 • Hiding or resizing images: You may hide an image (e.g. change [[File:foo.jpg|<var>...details...</var>]] to [[:File:foo.jpg|<var>...details...</var>]] by adding a colon) once discussion of it has ended. This is especially appropriate for "warning" and "alert" icons included in bot-posted notices which are usually quickly resolved. Another common image-related edit is re-sizing images that were posted in full size and take up too much room on the talk page.
 • De-linking categories: you may make category links inactive (e.g. change [[Category: foobar]] to [[:Category: foobar]] by adding a colon) to prevent the page from being added to a discussed category.
 • Hiding old code samples: You may redact (replace with a note, or collapse) large code samples once discussion of the sample has ended; for instance fulfilled {{editprotected}} requests.
 • Personal talk page cleanup: On your own user talk page, you may archive threads at your discretion. Simply deleting others' comments on your talk page is permitted, but archiving is strongly preferred. Many new users believe they can hide critical comments by deleting them. This is not true: Such comments can always be retrieved from the page history. Removal of a comment is taken as proof that the user has read it.

In the past, it was standard practice to "summarize" talk page comments, but this practice has fallen into disuse. Refactoring and archiving are still appropriate.

პირადი კომენტარები

მალხმობები:
WP:REDACT
WP:REDACTED

It is best to avoid changing your own comments. Other users may have already quoted you with a diff (see above) or have otherwise responded to your statement. Therefore, use "Show preview" and think about how your amended statement may look to others before you save it.

Substantially altering a comment after it has been replied to may deny the reply of its original context. It can also be confusing. Before you change your own comment, consider taking one of the following steps:

 • Contact the person(s) who replied (through their talk page) and ask if it is okay to delete or change your text.
 • Use deletion and insertion markup or a place-holder to show the comment has been altered.
  • Deletion (which in most browsers is rendered as struck-through text, is coded <del>like this</del> and ends up like this.
  • An insertion, which in most browsers is rendered as underlined text, is coded <ins>like that</ins> and ends up like that.
  • A placeholder is a phrase such as "[Thoughtless and stupid comment removed by the author.]". This will ensure that your fellow editors' irritated responses still make sense. In turn, they may then wish to replace their reply with something like, "[Irritated response to deleted comment removed. Apology accepted.]"
  • Please do not apply any such changes to other editors' comments without permission.
 • When modifying a comment, you can add a parenthetical note pointing out the change. You can also add an additional timestamp by typing ~~~~~ (five tildes).

განხილვები

If you have a disagreement or a problem with someone's behavior, please read Wikipedia:Dispute resolution.

ტექნიკური ინფორმაცია

გვერდის სტრუქტურა

მალხმობა:
WP:TOPPOST
 • გახსენით ახალი თემა გვერდის ბოლოში: თუ ახალ თემას გვერდის თავში გახსნით, შესაძლებელია ის იგნორირებული იყოს. უკანასკნელი თემა გვერდის ბოლოში უნდა იყოს. სხვის მიერ გახსნილი თემა იქნება მის ქვევით და ა.შ. ეს სხვებისათვის ადვილს გახდის ქრონოლოგიური წყობის დანახვას. ყველაზე სწრაფი საშუალება ამისათვის არის "თემის დამატება" ღილაკზე დაჭერა.
 • გამოტოვეთ აბზაცები: სხვის არგუმენტზე პასუხის გაცემისას გამოტოვეთ აბზაცი (ცარიელი ხაზი), რათა უფრო ნათელი იყოს სად მთავრდება სხვისი და სად იწყება თქვენი არგუმენტი. აბზაცი არ არის საჭირო მაშინ, როდესაც გამოიყენება ორწერტილები.

განხილვის გვერდის ახალი თემები და სათაურები

 • გახსენით ახალი თემა გვერდის ბოლოში: თუ ახალ თემას გვერდის თავში გახსნით, შესაძლებელია ის იგნორირებული იყოს. ამრიგად, უკანასკნელი თემა გვერდის ბოლოში უნდა იყოს.
 • ახალი თემა დაასათაურეთ ახალი სათაურით: ეს გამოაჩენს მას სექციების სიაში გვერდის თავში. დასათაურებლად უნდა გამოიყენოთ == ორივე მხარეს, ანუ მაგალითად == სათაური ==. ღილაკით "თემის დამატება" თქვენ ავტომატურად შეგიძლიათ ამის გაკეთება.
 • გახსენით თემა, რომელიც ეხება სტატიას. თემის სათაური ნათელს უნდა ხდიდეს თუ რა საკითხებზე გსურთ განხილვა. არ დაწეროთ "ეს სტატია არ ვარგა", იმსჯელეთ მხოლოდ სტატიის ნაკლოვანებებზე.
 • თემის სათაური ნეიტრალური უნდა იყოს: სათაური თემას უნდა ეხებოდეს და არა თქვენს პირად თვალსაზრისს.
  • Do not praise in headings: You may wish to commend a particular edit, but this could be seen in a different light by someone who disagrees with the edit.
  • ნუ იქნები კრიტიკული სათაურში: სტატია ჩვეულებრივი ადამიანების მიერაა დაწერილი, რომლებმაც კრიტიკული სათაური შეიძლება პირად შეურაცყოფად მიიღონ.
  • Never address other users in a heading: A heading should invite all editors to respond to the subject addressed. Headings may be about a user's edits but not specifically to a user.
  • Never use headings to attack other users: While NPA and AGF apply everywhere at Wikipedia, using headings to attack other users by naming them in the heading is especially egregious, since it places their name prominently in the Table of Contents, and can thus enter that heading in the edit summary of the page's edit history. Since edit summaries and edit histories aren't normally subject to revision, that wording can then haunt them and damage their credibility for an indefinite time period, even though edit histories are excluded from search engines.[2] Reporting on another user's edits from a neutral point of view is an exception, especially reporting edit warring or other incidents to administrators.
 • Create subsections if helpful. Talk page discussions should be concise, but if a single discussion becomes particularly long, it may be helpful to add a subsection (such as ===Arbitrary break===) for ease of editing. This is preferable to using templates like {{hidden}} and may facilitate the involvement of editors with slower computers and Internet connections.

ბმულები, დრო და გვერდის სახელი

 • Make links freely: Links to articles are as useful on talk pages as anywhere else, and links to non-existent articles can help get them onto the most wanted articles list.
 • Use Coordinated Universal Time, when referring to a time, e.g. the time of an edit or page move.
 • When mentioning the name of the page, cite the current name: This applies when a page is moved (i.e. retitled). In such a case, the Talk page is usually also moved. If you continue to use the old name, it will be confusing, especially for new editors to the article.

როდის მოხდეს გვერდის დაარქივება

Large talk pages become difficult to read and strain the limits of older browsers. It is helpful to archive or refactor a page either when it exceeds 50 KB, or has more than 10 main topics.

 • Archive—do not delete: When a talk page has become too large or a particular subject is not discussed any more, do not delete the content—archive it. See Help:Archiving a talk page for details on why and how to.
 • Summarize ("refactor"): See Wikipedia:Refactoring talk pages for details on why and how to refactor talk pages.

მომხმარებლის განხილვა

მალხმობა:
WP:OWNTALK

While the purpose of article talk pages is to discuss the content of articles, the purpose of user talk pages is to draw the attention or discuss the edits of a user. Wikipedia is not a social networking site, and all discussion should ultimately be directed solely toward the improvement of the site.

Users may freely remove comments from their own talk pages, though archiving is preferred. They may also remove some content in archiving. The removal of a warning is taken as evidence that the warning has been read by the user. This specifically includes both registered and anonymous users.

სქოლიო

 1. People are assumed to be living unless there is reason to believe otherwise. This policy does not apply to people declared dead in absentia.
 2. URLs of edit histories and revision differences begin with http://en.wikipedia.org/w/, and Wikipedia's robots.txt file disallows /w/.