მაცივარ-აგენტების სია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ქიმიურ მაცივარ-აგენეტებს ენიჭებათ R და რიცხვი (ზოგჯერ იარლიყს ცვლიან სიტყვა ფრეონით), რომელიც განისაზღვრება მოლეკულერი სტრუქტურის მიხედვით. ქვემოთ მოყვანილია მაცივარ აგენტების სია "ამერიკის გათბობის, მაცივრების და ჰაერის კონდენციონირების ინჟინერთა საზოგადოების" (ASHRAE) მიერ მინიჭებული ნომრების მიხედვით.

ASHRAE-ს ნომერი ქიმიური სახელწოდება (IUPAC) მოლეკულური ფორმულა CAS-ის რეგისტრაციის ნომერი ატმოსფეროში არსებობის ხანგრძლივობა (წელი) ოზონის დაშლის პოტენციალი (ODP) გლობალური დათბობის პოტენციალი (GWP)
100 წლ. პერიოდი
R-10 ნახშირბადის ტეტრაქლორიდი (ტეტრაქლორმეთანი) CCl4 56-23-5 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026[1][2] &&&&&&&&&&&&&&00.7300000,73[2] 1400[1]
R-&&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 ტრიქლორფტორმეთანი CCl3F 75-69-4 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045[1][2] &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01,0[2] 4750[1]
R-&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 დიქლორდიფტორმეთანი CCl2F2 75-71-8 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100[1][2] &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01,0[2] 10900[1]
R-&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012B1 ბრომქლორდიფტორმეთანი CBrClF2 353-59-3 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016[1][2] &&&&&&&&&&&&&&07.1000007,1[2] 1890[1]
R-&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012B2 დიბრომდიფტორმეთანი CBr2F2 75-61-6 &&&&&&&&&&&&&&02.9000002,9[2] &&&&&&&&&&&&&&01.7000001,7[2]
R-&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 ქლორტრიფტორმეთანი CClF3 75-72-9 &&&&&&&&&&&&0640.&&&&&0640[1] &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01[3] 14400[1]
R-&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013B1 ბრომტრიფტორმეთანი CF3Br 75-63-8 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065[1][2] &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016[2] 7140[1]
R-&&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 ტეტრაფტორმეთანი CF4 75-73-0 &&&&&&&&&&050000.&&&&&050 000[1] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[4] 7390[1]
R-&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 ტრიქლორმეთანი CHCl3 67-66-3 &&&&&&&&&&&&&&00.5100000,51[1] 31[1]
R-&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 დიქლორფტორმეთანი CHFCl2 75-43-4 &&&&&&&&&&&&&&01.7000001,7[2] &&&&&&&&&&&&&&00.&400000,04[5] 151[2]
R-&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 ქლორდიფტორმეთანი CHClF2 75-45-6 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012,0[1][2] &&&&&&&&&&&&&&00.&500000,05[2] 1810[1]
R-&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022B1 ბრომდიფტორმეთანი CHBrF2 ან CHF2Br 1511-62-2 &&&&&&&&&&&&&&05.8000005,8[2] &&&&&&&&&&&&&&00.7400000,74[3] 404[2]
R-&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 ტრიფტორმეთანი CHF3 75-46-7 &&&&&&&&&&&&0270.&&&&&0270[1] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[4] 14800[1]
R-&&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 დიქლორმეთანი CH2Cl2 75-09-2 &&&&&&&&&&&&&&00.3800000,38[1] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[6] 8.7[1]
R-&&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 ქლორფტორმეთანი CH2FCl 593-70-4 &&&&&&&&&&&&&&00.&200000,02[5]
R-&&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 დიფტორმეთანი CH2F2 75-10-5 &&&&&&&&&&&&&&04.9000004,9[1] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[4] 675[1]
R-&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 ქლორმეთანი CH3Cl 74-87-3 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01,0[1][2] &&&&&&&&&&&&&&00.&200000,02[2] 13[1]
R-&&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 ფტორმეთანი CH3F 593-53-3 &&&&&&&&&&&&&&02.4000002,4[1] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[4] 92[1]
R-&&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 მეთანი CH4 74-82-8 12 ± 3[1] 25[1]
R-&&&&&&&&&&&&0110.&&&&&0110 ჰექსაქლორეთანი C2Cl6 67-72-1
R-111 პენტაქლორფტორეთანი C2FCl5 354-56-3 1[3]
R-112 1,1,2,2-ტეტრაქლორ-1,2-დიფტორეთანი C2F2Cl4 76-12-0 1[3]
R-112a 1,1,1,2-ტეტრაქლორ-2,2-დიფტორეთანი C2F2Cl4 76-11-9
R-113 1,1,2-ტრიქლორტრიფტორეთანი C2F3Cl3 76-13-1 85[1][2] 1.0[2] 6130[1]
R-113a 1,1,1-ტრიქლორტრიფტორეთანი C2F3Cl3 354-58-5
R-114 1,2-დიქლორტეტრაფტორეთანი C2F4Cl2 76-14-2 300[1][2] 1.0[2] 10000[1]
R-114a 1,1-დიქლორტეტრაფტორეთანი C2F4Cl2 374-07-2
R-114B2 1,2-დიბრომტეტრაფტორეთანი C2F4Br2 124-73-2 20[1][2] 11.5[2] 1640[1]
R-115 ქლორპენტაფტორეთანი C2F5Cl 76-15-3 1700[1][2] 0.44[2] 7370[1]
R-116 ჰექსაფტორეთანი C2F6 76-16-4 10000[1] 0[4] 12200[1]
R-120 პენტაქლორეთანი C2HCl5 76-01-7
R-121 1,1,2,2-ტეტრაქლორ-1-ფტორეთანი C2HFCl4 354-14-3 0.01-0.04[5]
R-121a 1,1,1,2-ტეტრაქლორ-2-ფტორეთანი C2HFCl4 354-11-0
R-122 1,1,2-ტრიქლორ-2,2-დიფტორეთანი C2HF2Cl3 354-21-2 0.02-0.08[5]
R-122a 1,1,2-ტრიქლორ-1,2-დიფტორეთანი C2HF2Cl3 354-15-4
R-122b 1,1,1-ტრიქლორ-2,2-დიფტორეთანი C2HF2Cl3 354-12-1
R-123 2,2-დიქლორ-1,1,1-ტრიფტორეთანი C2HF3Cl2 306-83-2 1.3[1][2] 0.02[2] 77[1]
R-123a 1,2-დიქლორ-1,1,2-ტრიფტორეთანი C2HF3Cl2 354-23-4
R-123b 1,1-დიქლორ-1,2,2-ტრიფტორეთანი C2HF3Cl2 812-04-4
R-124 2-ქლორ-1,1,1,2-ტეტრაფტორეთანი C2HF4Cl 2837-89-0 5.8[1][2] 0.022[2] 609[1]
R-124a 1-ქლორ-1,1,2,2-ტეტრაფტორეთანი C2HF4Cl 354-25-6
R-125 პენტაფტორეთანი C2HF5 354-33-6 29[1] 0[4] 3500[1]
R-E125 პენტაფტორდიმეთილ ეთერი C2HF5O 3822-68-2 136[1] 14900[1]
R-130 1,1,2,2-ტეტრაქლორეთანი C2H2Cl4 79-34-5
R-130a 1,1,1,2-ტეტრაქლორეთანი C2H2Cl4 630-20-6
R-131 1,1,2-ტრიქლორ-2-ფტორეთანი C2H2FCl3 359-28-4 0.007-0.05[5]
R-131a 1,1,2-ტრიქლორ-1-ფტორეთანი C2H2FCl3 811-95-0
R-131b 1,1,1-ტრიქლორ-2-ფტორეთანი C2H2FCl3 2366-36-1
R-132 დიქლორდიფტორეთანი C2H2F2Cl2 25915-78-0
R-132a 1,1-დიქლორ-2,2-დიფტორეთანი C2H2F2Cl2 471-43-2
R-132b 1,2-დიქლორ-1,1-დიფტორეთანი C2H2F2Cl2 1649-08-7 0.008-0.05[5]
R-132c 1,1-დიქლორ-1,2-დიფტორეთანი C2H2F2Cl2 1842-05-3
R-132bB2 1,2-დიბრომ-1,1-დიფტორეთანი C2H2Br2F2 75-82-1 0.2-1.5[3]
R-133 1-ქლორ-1,2,2-ტრიფტორეთანი C2H2F3Cl 431-07-2
R-133a 1-ქლორ-2,2,2-ტრიფტორეთანი C2H2F3Cl 75-88-7 0.02-0.06[5]
R-133b 1-ქლორ-1,1,2-ტრიფტორეთანი C2H2F3Cl 421-04-5
R-134 1,1,2,2-ტეტრაფტორეთანი C2H2F4 359-35-3 9.6[1] 0[4] 1100[1]
R-134a 1,1,1,2-ტეტრაფტორეთანი C2H2F4 811-97-2 14[1] 0[4][6] 1430[1]
R-E134 ბის(დიფტორმეთილ)ეთერი C2H2F4O 1691-17-4 26[1] 6320[1]
R-140 1,1,2-ტრიქლორეთანი C2H3Cl3 79-00-5 5.0?[1][2] 0.12?[2] 146?[1]
R-140a 1,1,1-ტრიქლორეთანი C2H3Cl3 71-55-6 5.0[1][2] 0.12[2] 146[1]
R-141 1,2-დიქლორ-1-ფტორეთანი C2H3FCl2 430-57-9
R-141B2 1,2-დიბრომ-1-ფტორეთანი C2H3Br2F 358-97-4 0.1-1.7[3]
R-141a 1,1-დიქლორ-2-ფტორეთანი C2H3FCl2 430-53-5
R-141b 1,1-დიქლორ-1-ფტორეთანი C2H3FCl2 1717-00-6 9.3[1][2] 0.12[2] 725[1]
R-142 ქლორდიფტორეთანი C2H3F2Cl 25497-29-4
R-142a 1-ქლორ-1,2-დიფტორეთანი C2H3F2Cl 25497-29-4
R-142b 1-ქლორ-1,1-დიფტორეთანი C2H3F2Cl 75-68-3 17.9[1][2] 0.07[2] 2310[1]
R-143 1,1,2-ტრიფტორეთანი C2H3F3 430-66-0 3.5[1] 0[4] 353[1]
R-143a 1,1,1-ტრიფტორეთანი C2H3F3 420-46-2 52[1] 0[4] 4470[1]
R-143m ტრიფტორმეთილ მეთილეთერი C2H3F3O 421-14-7
R-E143a 2,2,2-ტრიფტორეთილის მეთილეთერი C3H5F3O 460-43-5 4.3[1] 756[1]
R-150 1,2-დიქლორეთანი C2H4Cl2 107-06-2
R-150a 1,1-დიქლორეთანი C2H4Cl2 75-34-3
R-151 ქლორფტორეთანი C2H4ClF 110587-14-9
R-151a 1-ქლორ-1-ფტორეთანი C2H4ClF 1615-75-4
R-152 1,2-დიფტორეთანი C2H4F2 624-72-6 0.60[1] 53[1]
R-152a 1,1-დიფტორეთანი C2H4F2 75-37-6 1.4[1] 0[4][6] 124[1]
R-160 ქლორეთანი C2H5Cl 75-00-3
R-161 ფტორეთანი C2H5F 353-36-6 0.3[1] 12[1]
R-170 ეთანი C2H6 74-84-0 5.5[1]
R-211 1,1,1,2,2,3,3-ჰეპტაქლორ-3-ფტორპროპანი C3FCl7 422-78-6 1[3]
R-212 ჰექსაქლორდიფტორპროპანი C3F2Cl6 76546-99-3 1[3]
R-213 1,1,1,3,3-პენტაქლორ-2,2,3-ტრიფტორპროპანი C3F3Cl5 2354-06-5 1[3]
R-214 1,2,2,3-ტეტრაქლორ-1,1,3,3-ტეტრაფტორპროპანი C3F4Cl4 2268-46-4 1[3]
R-215 1,1,1-ტრიქლორ-2,2,3,3,3-პენტაფტორპროპანი C3F5Cl3 4259-43-2 1[3]
R-216 1,2-დიქლორ-1,1,2,3,3,3-ჰექსაფტორპროპანი C3F6Cl2 661-97-2 1[3]
R-216ca 1,3-დიქლორ-1,1,2,2,3,3-ჰექსაფტორპროპანი C3F6Cl2 662-01-1
R-217 1-ქლორ-1,1,2,2,3,3,3-ჰეპტაფტორპროპანი C3F7Cl 422-86-6 1[3]
R-217ba 2-ქლორ-1,1,1,2,3,3,3-ჰეპტაფტორპროპანი C3F7Cl 76-18-6
R-218 ოქტაფტორპროპანი C3F8 76-19-7 2600[1] 0[4] 8830[1]
R-221 1,1,1,2,2,3-ჰექსაქლორ-3-ფტორპროპანი C3HFCl6 422-26-4 0.015-0.07[5]
R-222 პენტაქლორდიფტორპროპანი C3HF2Cl5 134237-36-8
R-222c 1,1,1,3,3-პენტაქლორ-2,2-დიფტორპროპანი C3HF2Cl5 422-49-1 0.01-0.09[5]
R-223 ტეტრაქლორტრიფტორპროპანი C3HF3Cl4 134237-37-9
R-223ca 1,1,3,3-ტეტრაქლორ-1,2,2-ტრიფტორპროპანი C3HF3Cl4 422-52-6 0.01-0.08[5]
R-223cb 1,1,1,3-ტეტრაქლორ-2,2,3-ტრიფტორპროპანი C3HF3Cl4 422-50-4
R-224 ტრიქლორტეტრაფტორპროპანი C3HF4Cl3 134237-38-0
R-224ca 1,3,3-ტრიქლორ-1,1,2,2-ტეტრაფტორპროპანი C3HF4Cl3 422-54-8 0.01-0.09[5]
R-224cb 1,1,3-ტრიქლორ-1,2,2,3-ტეტრაფტორპროპანი C3HF4Cl3 422-53-7
R-224cc 1,1,1-ტრიქლორ-2,2,3,3-ტეტრაფტორპროპანი C3HF4Cl3 422-51-5
R-225 დიქლორპენტაფტორპროპანი C3HF5Cl2 127564-92-5
R-225aa 2,2-დიქლორ-1,1,1,3,3-პენტაფტორპროპანი C3HF5Cl2 128903-21-9
R-225ba 2,3-დიქლორ-1,1,1,2,3-პენტაფტორპროპანი C3HF5Cl2 422-48-0
R-225bb 1,2-დიქლორ-1,1,2,3,3-პენტაფტორპროპანი C3HF5Cl2 422-44-6
R-225ca 3,3-დიქლორ-1,1,1,2,2-პენტაფტორპროპანი C3HF5Cl2 422-56-0 1.9[1][2] 0.02[2] 122[1]
R-225cb 1,3-დიქლორ-1,1,2,2,3-პენტაფტორპროპანი C3HF5Cl2 507-55-1 5.8[1][2] 0.03[2] 595[1]
R-225cc 1,1-დიქლორ-1,2,2,3,3-პენტაფტორპროპანი C3HF5Cl2 13474-88-9
R-225da 1,2-დიქლორ-1,1,3,3,3-პენტაფტორპროპანი C3HF5Cl2 431-86-7
R-225ea 1,3-დიქლორ-1,1,2,3,3-პენტაფტორპროპანი C3HF5Cl2 136013-79-1
R-225eb 1,1-დიქლორ-1,2,3,3,3-პენტაფტორპროპანი C3HF5Cl2 111512-56-2
R-226 ქლორჰექსაფტორპროპანი C3HF6Cl 134308-72-8
R-226ba 2-ქლორ-1,1,1,2,3,3-ჰექსაფტორპროპანი C3HF6Cl 51346-64-6
R-226ca 3-ქლორ-1,1,1,2,2,3-ჰექსაფტორპროპანი C3HF6Cl 422-57-1
R-226cb 1-ქლორ-1,1,2,2,3,3-ჰექსაფტორპროპანი C3HF6Cl 422-55-9
R-226da 2-ქლორ-1,1,1,3,3,3-ჰექსაფტორპროპანი C3HF6Cl 431-87-8 0.02-0.1[5]
R-226ea 1-ქლორ-1,1,2,3,3,3-ჰექსაფტორპროპანი C3HF6Cl 359-58-0
R-227ca 1,1,2,2,3,3,3-ჰეპტაფტორპროპანი C3HF7 2252-84-8
R-227ca2 ტრიფტორმეთილ 1,1,2,2-ტეტრაფტორეთილის ეთერი C3HF7O 2356-61-8
R-227ea 1,1,1,2,3,3,3-ჰეპტაფტორპროპანი C3HF7 431-89-0 34.2[1] 0[4][6] 3220[1]
R-227me ტრიფტორმეთილ 1,2,2,2-ტეტრაფტორეთილის ეთერი C3HF7O 2356-62-9 11[2] 1540[2]
R-231 პენტაქლორფტორპროპანი C3H2FCl5 134190-48-0 0.05-0.09[5]
R-232 ტეტრაქლორდიფტორპროპანი C3H2F2Cl4 134237-39-1 0.008-0.1[5]
R-232ca 1,1,3,3-ტეტრაქლორ-2,2-დიფტორპროპანი C3H2F2Cl4 1112-14-7
R-232cb 1,1,1,3-ტეტრაქლორ-2,2-დიფტორპროპანი C3H2F2Cl4 677-54-3
R-233 ტრიქლორტრიფტორპროპანი C3H2F3Cl3 134237-40-4 0.007-0.23[5]
R-233ca 1,1,3-ტრიქლორ-2,2,3-ტრიფტორპროპანი C3H2F3Cl3 131221-36-8
R-233cb 1,1,3-ტრიქლორ-1,2,2-ტრიფტორპროპანი C3H2F3Cl3 421-99-8
R-233cc 1,1,1-ტრიქლორ-2,2,3-ტრიფტორპროპანი C3H2F3Cl3 131211-71-7
R-234 დიქლორტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Cl2 127564-83-4
R-234aa 2,2-დიქლორ-1,1,3,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Cl2 17705-30-5
R-234ab 2,2-დიქლორ-1,1,1,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Cl2 149329-24-8
R-234ba 1,2-დიქლორ-1,2,3,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Cl2 425-94-5 0.01-0.28[5]
R-234bb 2,3-დიქლორ-1,1,1,2-ტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Cl2 149329-25-9
R-234bc 1,2-დიქლორ-1,1,2,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Cl2 149329-26-0
R-234ca 1,3-დიქლორ-1,2,2,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Cl2 70341-81-0
R-234cb 1,1-დიქლორ-2,2,3,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Cl2 4071-01-6
R-234cc 1,3-დიქლორ-1,1,2,2-ტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Cl2 422-00-5
R-234cd 1,1-დიქლორ-1,2,2,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Cl2 70192-63-1
R-234da 2,3-დიქლორ-1,1,1,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Cl2 146916-90-7
R-234fa 1,3-დიქლორ-1,1,3,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Cl2 76140-39-1
R-234fb 1,1-დიქლორ-1,3,3,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Cl2 64712-27-2
R-235 ქლორპენტაფტორპროპანი C3H2F5Cl 134237-41-5 0.03-0.52[5]
R-235ca 1-ქლორ-1,2,2,3,3-პენტაფტორპროპანი C3H2F5Cl 28103-66-4
R-235cb 3-ქლორ-1,1,1,2,3-პენტაფტორპროპანი C3H2F5Cl 422-02-6
R-235cc 1-ქლორ-1,1,2,2,3-პენტაფტორპროპანი C3H2F5Cl 679-99-2
R-235da 2-ქლორ-1,1,1,3,3-პენტაფტორპროპანი C3H2F5Cl 134251-06-2
R-235fa 1-ქლორ-1,1,3,3,3-პენტაფტორპროპანი C3H2F5Cl 677-55-4
R-236cb 1,1,1,2,2,3-ჰექსაფტორპროპანი C3H2F6 677-56-5 13.6[1] 1340[1]
R-236ea 1,1,1,2,3,3-ჰექსაფტორპროპანი C3H2F6 431-63-0 10.7[1] 0[4] 1370[1]
R-236fa 1,1,1,3,3,3-ჰექსაფტორპროპანი C3H2F6 690-39-1 240[1] 0[4] 9810[1]
R-236me 1,2,2,2-ტეტრაფტორეთილი დიფტორმეთილის ეთერი C3H2F6O 57041-67-5 5.8[2] 989[2]
R-240FE-36 ჰექსაფტორპროპანი C3H2F6 359-58-0
R-241 ტეტრაქლორფტორპროპანი C3H3FCl4 134190-49-1 0.004-0.09[5]
R-242 ტრიქლორდიფტორპროპანი C3H3F2Cl3 134237-42-6 0.005-0.13[5]
R-243 დიქლორტრიფტორპროპანი C3H3F3Cl2 134237-43-7 0.007-0.12[5]
R-243ca 1,3-დიქლორ-1,2,2-ტრიფტორპროპანი C3H3F3Cl2 67406-68-2
R-243cb 1,1-დიქლორ-2,2,3-ტრიფტორპროპანი C3H3F3Cl2 70192-70-0
R-243cc 1,1-დიქლორ-1,2,2-ტრიფტორპროპანი C3H3F3Cl2 7125-99-7
R-243da 2,3-დიქლორ-1,1,1-ტრიფტორპროპანი C3H3F3Cl2 338-75-0
R-243ea 1,3-დიქლორ-1,2,3-ტრიფტორპროპანი C3H3F3Cl2 151771-08-3
R-243ec 1,3-დიქლორ-1,1,2-ტრიფტორპროპანი C3H3F3Cl2 149329-27-1
R-244 ქლორტეტრაფტორპროპანი C3H3F4Cl 134190-50-4 0.009-0.14[5]
R-244ba 2-ქლორ-1,2,3,3-ტეტრაფტორ პროპანი C3H3F4Cl
R-244bb 2-ქლორ-1,1,1,2-ტეტრაფტორპროპანი C3H3F4Cl 421-73-8
R-244ca 3-ქლორ-1,1,2,2-ტეტრაფტორპროპანი C3H3F4Cl 679-85-6
R-244cb 1-ქლორ-1,2,2,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H3F4Cl 67406-66-0
R-244cc 1-ქლორ-1,1,2,2-ტეტრაფტოეპროპანი C3H3F4Cl 421-75-0
R-244da 2-ქლორ-1,1,3,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H3F4Cl 19041-02-2
R-244db 2-ქლორ-1,1,1,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H3F4Cl 117970-90-8
R-244ea 3-ქლორ-1,1,2,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H3F4Cl
R-244eb 3-ქლორ-1,1,1,2-ტეტრაფტორპროპანი C3H3F4Cl
R-244ec 1-ქლორ-1,1,2,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H3F4Cl
R-244fa 3-ქლორ-1,1,1,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H3F4Cl
R-244fb 1-ქლორ-1,1,3,3-ტეტრაფტორპროპანი C3H3F4Cl 2730-64-5
R-245ca 1,1,2,2,3-პენტაფტორპროპანი C3H3F5 679-86-7 6.2[1] 0[4] 693[1]
R-245cb პენტაფტორპროპანი C3H3F5 1814-88-6
R-245ea 1,1,2,3,3-პენტაფტორპროპანი C3H3F5 24270-66-4
R-245eb 1,1,1,2,3-პენტაფტორპროპანი C3H3F5 431-31-2
R-245fa 1,1,1,3,3-პენტაფტორპროპანი C3H3F5 460-73-1 7.6}}[1] 0[4][6] 1030[1]
R-245mc მეთილ პენტაფტორეთილის ეთერი C3H3F5O 22410-44-2
R-245mf დიფტორმეთილ 2,2,2-ტრიფტორეთილის ეთერი C3H3F5O 1885-48-9 2.2[2] 286[2]
R-245qc დიფტორმეთილ 1,1,2-ტრიფტორეთილის ეთერი C3H3F5O 69948-24-9
R-251 ტრიქლორფტორპროპანი C3H4FCl3 134190-51-5 0.001-0.01[5]
R-252 დიქლორდიფტორპროპანი C3H4F2Cl2 134190-52-6 0.005-0.04[5]
R-252ca 1,3-დიქლორ-2,2-დიფტრპროპანი C3H4F2Cl2 1112-36-3
R-252cb 1,1-დიქლორ-2,2-დიფტორპროპანი C3H4F2Cl2 1112-01-2
R-252dc 1,2-დიქლორ-1,1-დიფტორპროპანი C3H4F2Cl2
R-252ec 1,1-დიქლორ-1,2-დიფტორპროპანი C3H4F2Cl2
R-253 ქლორტრიფტორპროპანი C3H4F3Cl 134237-44-8 0.003-0.03[5]
R-253ba 2-ქლორ-1,2,3-ტრიფტორპროპანი C3H4F3Cl
R-253bb 2-ქლორ-1,1,2-ტრიფტორპროპანი C3H4F3Cl
R-253ca 1-ქლორ-2,2,3-ტრიფტორპროპანი C3H4F3Cl 56758-54-4
R-253cb 1-ქლორ-1,2,2-ტტრიფტორპროპანი C3H4F3Cl 70192-76-6
R-253ea 3-ქლორ-1,1,2-ტრიფტორპროპანი C3H4F3Cl
R-253eb 1-ქლორ-1,2,3-ტრიფტორპროპანი C3H4F3Cl
R-253ec 1-ქლორ-1,1,2-ტრიფტორპროპანი C3H4F3Cl
R-253fa 3-ქლორ-1,3,3-ტრიფტორპროპანი C3H4F3Cl
R-253fb 3-ქლორ-1,1,1-ტრიფტორპროპანი C3H4F3Cl 460-35-5
R-253fc 1-ქლორ-1,1,3-ტრიფტორპროპანი C3H4F3Cl
R-254cb 1,1,2,2-ტეტრაფტორპროპანი C3H4F4 40723-63-5
R-254pc მეთილ 1,1,2,2-ტეტრაფტორეთილის ეთერი C3H4F4O 425-88-7 2.6[1] 359[1]
R-261 დიქლორფტორპროპანი C3H5FCl2 134237-45-9
R-261ba 1,2-დიქლორ-2-ფტორპროპანი C3H5FCl2 420-97-3 0.002-0.02[5]
R-262 ქლორდიფტორპროპანი C3H5F2Cl 134190-53-7 0.002-0.02[5]
R-262ca 1-ქლორ-2,2-დიფტორპროპანი C3H5F2Cl 420-99-5
R-262fa 3-ქლორ-1,1-დიფტორპროპანი C3H5F2Cl
R-262fb 1-ქლორ-1,3-დიფტორპროპანი C3H5F2Cl
R-263 ტრიფტორპროპანი C3H5F3
R-271 ქლორფტორპროპანი C3H6FCl 134190-54-8 0.001-0.03[5]
R-271b 2-ქლორ-2-ფტორპროპანი C3H6FCl 420-44-0
R-271d 2-ქლორ-1-ფტორპროპანი C3H6FCl
R-271fb 1-ქლორ-1-ფტორპროპანი C3H6FCl
R-272 დიფტორპროპანი C3H6F2
R-281 ფტორპროპანი C3H7F
R-290 პროპანი C3H8 74-98-6 3.3[1]
R-C316 დიქლორჰექსაფტორციკლობუტანი C4Cl2F6 356-18-3
R-C317 ქლორჰეპტაფტორციკლობუტანი C4ClF7 377-41-3
R-C318 ოქტაფტორციკლობუტანი C4F8 115-25-3 3200[1] 0[4] 10300[1]
R-3-1-10 დეკაფტორბუტანი C4F10 2600[1] 0[4] 8860[1]
R-329ccb 1,1,1,2,2,3,3,4,4-ნონაფტორბუტანი C4HF9 375-17-7
R-338eea 1,1,1,2,3,4,4,4-ოქტაფტორბუტანი C4H2F8 75995-72-1
R-347ccd 1,1,1,2,2,3,3-ჰეპტაფტორბუტანი C4H3F7 662-00-0
R-347mcc პერფტორპროპილ მეთილის ეთერი C4H3F7O 375-03-1 5.2[1] 575[1]
R-347mmy პერფტორიზოპრპილ მეთილის ეთერი C4H3F7O 22052-84-2 3.4[2] 343[2]
R-356mcf
R-356mffm
R-365mfc 1,1,1,3,3-პენტაფტორბუტანი C4H5F5 406-58-6 8.6[1] 0[4][6] 794[1]
FC-72 ტეტრადეკაფტორჰექსანი C6F14 355-42-0 3200[1] 0[4] 9300[1]
R-&&&&&&&&&&&&0400.&&&&&0400 R-12/R-114 (60/40 wt%) &&&&&&&&&&&&0180.&&&&&0180[7] &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01,0[8] &&&&&&&&&&010540.&&&&&010 540[7]
R-&&&&&&&&&&&&0401.&&&&&0401A R-22/R-152a/R-124 (53/13/34) &&&&&&&&&&&&&&08.5140008,514[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&339800,03398[8] &&&&&&&&&&&01182.5000001 182,5[7]
R-&&&&&&&&&&&&0401.&&&&&0401B R-22/R-152a/R-124 (61/11/28) &&&&&&&&&&&&&&09.&980009,098[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&366600,03666[8] &&&&&&&&&&&01288.3000001 288,3[7]
R-&&&&&&&&&&&&0401.&&&&&0401C R-22/R-152a/R-124 (33/15/52) &&&&&&&&&&&&&&07.1860007,186[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&279400,02794[8] &&&&&&&&&&&&0932.600000932,6[7]
R-&&&&&&&&&&&&0402.&&&&&0402A R-125/R-290/R-22 (60/2/38) &&&&&&&&&&&&&022.20000022,2?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&190000,019?[8] &&&&&&&&&&&02787.9000002 787,9[7]
R-&&&&&&&&&&&&0402.&&&&&0402B R-125/R-290/R-22 (38/2/60) &&&&&&&&&&&&&018.46000018,46?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&300000,03?[8] &&&&&&&&&&&02416.1000002 416,1[7]
R-&&&&&&&&&&&&0403.&&&&&0403A R-290/R-22/R-218 (5/75/20) &&&&&&&&&&&&0529.600000529,6?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&375000,0375?[8] &&&&&&&&&&&03123.7000003 123,7[7]
R-&&&&&&&&&&&&0403.&&&&&0403B R-290/R-22/R-218 (5/56/39) &&&&&&&&&&&01021.3200001 021,32?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&280000,028?[8] &&&&&&&&&&&04457.5000004 457,5[7]
R-&&&&&&&&&&&&0404.&&&&&0404A R-125/R-143a/R-134a (44/52/4) &&&&&&&&&&&&&040.36000040,36[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&03921.6000003 921,6[7]
R-&&&&&&&&&&&&0405.&&&&&0405A R-22/R-152a/R-142b/R-C318 (45/7/5.5/42.5) &&&&&&&&&&&01366.4825001 366,4825[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&263500,02635[8] &&&&&&&&&&&05327.7000005 327,7[7]
R-&&&&&&&&&&&&0406.&&&&&0406A R-22/R-600a/R-142b (55/04/41) &&&&&&&&&&&&&014.&1900014,019?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&562000,0562[8] &&&&&&&&&&&01942.8000001 942,8?[7]
R-&&&&&&&&&&&&0407.&&&&&0407A R-32/R-125/R-134a (20/40/40) &&&&&&&&&&&&&018.18000018,18[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&02107.&&&&&02 107[7]
R-&&&&&&&&&&&&0407.&&&&&0407B R-32/R-125/R-134a (10/70/20) &&&&&&&&&&&&&023.59000023,59[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&02803.5000002 803,5[7]
R-&&&&&&&&&&&&0407.&&&&&0407C R-32/R-125/R-134a (23/25/52) &&&&&&&&&&&&&015.65700015,657[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&01773.9000001 773,9[7]
R-&&&&&&&&&&&&0407.&&&&&0407D R-32/R-125/R-134a (15/15/70) &&&&&&&&&&&&&014.88500014,885[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&01627.3000001 627,3[7]
R-&&&&&&&&&&&&0407.&&&&&0407E R-32/R-125/R-134a (25/15/60) &&&&&&&&&&&&&013.97500013,975[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&01551.8000001 551,8[7]
R-&&&&&&&&&&&&0408.&&&&&0408A R-125/R-143a/R-22 (7/46/47) &&&&&&&&&&&&&031.59000031,59[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&235000,0235[8] &&&&&&&&&&&03151.9000003 151,9[7]
R-&&&&&&&&&&&&0409.&&&&&0409A R-22/R-124/R-142b (60/25/15) &&&&&&&&&&&&&011.33500011,335[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&460000,046[8] &&&&&&&&&&&01584.8000001 584,8[7]
R-&&&&&&&&&&&&0409.&&&&&0409B R-22/R-124/R-142b (65/25/10) &&&&&&&&&&&&&011.&4000011,04[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&450000,045[8] &&&&&&&&&&&01559.8000001 559,8[7]
R-&&&&&&&&&&&&0410.&&&&&0410A R-32/R-125 (50/50) &&&&&&&&&&&&&016.95000016,95[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&02087.5000002 087,5[7]
R-&&&&&&&&&&&&0410.&&&&&0410B R-32/R-125 (45/55) &&&&&&&&&&&&&018.15500018,155[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&02228.8000002 228,8[7]
R-&&&&&&&&&&&&0411.&&&&&0411A R-1270/R-22/R-152a (1.5/87.5/11) &&&&&&&&&&&&&010.66750010,6675[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&437500,04375[8] &&&&&&&&&&&01597.4000001 597,4[7]
R-&&&&&&&&&&&&0411.&&&&&0411B R-1270/R-22/R-152a (3/94/3) &&&&&&&&&&&&&011.34900011,349[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&470000,047[8] &&&&&&&&&&&01705.2000001 705,2[7]
R-&&&&&&&&&&&&0412.&&&&&0412A R-22/R-218/R-142b (70/5/25) &&&&&&&&&&&&0142.875000142,875[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&525000,0525[8] &&&&&&&&&&&02286.&&&&&02 286[7]
R-&&&&&&&&&&&&0413.&&&&&0413A R-218/R-134a/R-600a (9/88/3) &&&&&&&&&&&&0246.380000246,38?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&02053.2000002 053,2?[7]
R-&&&&&&&&&&&&0414.&&&&&0414A R-22/R-124/R-600a/R-142b (51/28.5/4.0/16.5) &&&&&&&&&&&&&010.80650010,8065?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&433200,04332[8] &&&&&&&&&&&01478.&&&&&01 478?[7]
R-&&&&&&&&&&&&0414.&&&&&0414B R-22/R-124/R-600a/R-142b (50/39/1.5/9.5) &&&&&&&&&&&&&&09.9925009,9925?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&402300,04023[8] &&&&&&&&&&&01362.&&&&&01 362?[7]
R-&&&&&&&&&&&&0415.&&&&&0415A R-22/R-152a (82/18) &&&&&&&&&&&&&010.&9200010,092[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&410000,041[8] &&&&&&&&&&&01506.5000001 506,5[7]
R-&&&&&&&&&&&&0415.&&&&&0415B R-22/R-152a (25/75) &&&&&&&&&&&&&&04.&500004,05[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&125000,0125[8] &&&&&&&&&&&&0545.500000545,5[7]
R-&&&&&&&&&&&&0416.&&&&&0416A R-134a/R-124/R-600 (59/39.5/1.5) &&&&&&&&&&&&&010.58100010,581[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&86900,00869[8] &&&&&&&&&&&01084.3000001 084,3[7]
R-&&&&&&&&&&&&0417.&&&&&0417A R-125/R-134a/R-600 (46.6/50.0/3.4) &&&&&&&&&&&&&020.58200020,582[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&02346.1000002 346,1[7]
R-&&&&&&&&&&&&0418.&&&&&0418A R-290/R-22/R-152a (1.5/96/2.5) &&&&&&&&&&&&&011.57900011,579?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&480000,048[8] &&&&&&&&&&&01740.7000001 740,7[7]
R-&&&&&&&&&&&&0419.&&&&&0419A R-125/R-134a/R-E170 (77/19/4) &&&&&&&&&&&&&025.&9000025,09?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&02966.9000002 966,9+[7]
R-&&&&&&&&&&&&0420.&&&&&0420A R-134a/R-142b (88/12) &&&&&&&&&&&&&014.46800014,468[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&84000,0084[8] &&&&&&&&&&&01547.6000001 547,6[7]
R-&&&&&&&&&&&&0421.&&&&&0421A R-125/R-134a (58/42) &&&&&&&&&&&&&022.70000022,7[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&02630.6000002 630,6[7]
R-&&&&&&&&&&&&0421.&&&&&0421B R-125/R-134a (85/15) &&&&&&&&&&&&&026.75000026,75[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&03189.5000003 189,5[7]
R-&&&&&&&&&&&&0422.&&&&&0422A R-125/R-134a/R-600a (85.1/11.5/3.4) &&&&&&&&&&&&&026.35700026,357?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&03143.1000003 143,1?[7]
R-&&&&&&&&&&&&0422.&&&&&0422B R-125/R-134a/R-600a (55/42/3) &&&&&&&&&&&&&021.89000021,89?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&02525.7000002 525,7?[7]
R-&&&&&&&&&&&&0422.&&&&&0422C R-125/R-134a/R-600a (82/15/3) &&&&&&&&&&&&&025.94000025,94?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&03084.6000003 084,6?[7]
R-&&&&&&&&&&&&0422.&&&&&0422D R-125/R-134a/R-600a (65.1/31.5/3.4) &&&&&&&&&&&&&023.35700023,357?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&02729.1000002 729,1?[7]
R-&&&&&&&&&&&&0423.&&&&&0423A R-134a/R-227ea (52.5/47.5) &&&&&&&&&&&&&023.59500023,595[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&02280.3000002 280,3[7]
R-&&&&&&&&&&&&0424.&&&&&0424A R-125/R-134a/R-600a/R-600/R-601a (50.5/47/.9/1/.6) &&&&&&&&&&&&&021.27800021,278?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&02439.7000002 439,7?[7]
R-&&&&&&&&&&&&0425.&&&&&0425A R-32/R-134a/R-227ea (18.5/69.5/12) &&&&&&&&&&&&&014.74050014,7405[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&01505.1000001 505,1[7]
R-&&&&&&&&&&&&0426.&&&&&0426A R-125/R-134a/R-600/R-601a (5.1/93/1.3/.6) &&&&&&&&&&&&&014.54000014,54?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&01508.5000001 508,5?[7]
R-&&&&&&&&&&&&0427.&&&&&0427A R-32/R-125/R-143a/R-134a (15/25/10/50) &&&&&&&&&&&&&020.18500020,185[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&02138.3000002 138,3[7]
R-&&&&&&&&&&&&0428.&&&&&0428A R-125/R-143a/R-290/R-600a (77.5/20/.6/1.9) &&&&&&&&&&&&&032.92260032,9226?[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&03606.6000003 606,6?[7]
R-&&&&&&&&&&&&0500.&&&&&0500 R-12/R-152a (73.8/26.2) &&&&&&&&&&&&&074.16680074,1668[7] &&&&&&&&&&&&&&00.7380000,738[8] &&&&&&&&&&&08076.7000008 076,7[7]
R-&&&&&&&&&&&&0501.&&&&&0501 R-22/R-12 (75/25) &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034[7] &&&&&&&&&&&&&&00.2875000,2875[8] &&&&&&&&&&&04082.5000004 082,5[7]
R-&&&&&&&&&&&&0502.&&&&&0502 R-22/R-115 (48.8/51.2) &&&&&&&&&&&&0876.256000876,256[7] &&&&&&&&&&&&&&00.2496800,24968[8] &&&&&&&&&&&04656.7000004 656,7[7]
R-&&&&&&&&&&&&0503.&&&&&0503 R-23/R-13 (40.1/59.9) &&&&&&&&&&&&0491.630000491,63[7] &&&&&&&&&&&&&&00.5990000,599[8] &&&&&&&&&&014560.40000014 560,4[7]
R-&&&&&&&&&&&&0504.&&&&&0504 R-32/R-115 (48.2/51.8) &&&&&&&&&&&&0882.961800882,9618[7] &&&&&&&&&&&&&&00.2279200,22792[8] &&&&&&&&&&&04143.&&&&&04 143[7]
R-&&&&&&&&&&&&0505.&&&&&0505 R-12/R-31 (78/22) &&&&&&&&&&&&&078.&8360078,0836+[7] &&&&&&&&&&&&&&00.7844000,7844[8] &&&&&&&&&&&08503.9000008 503,9+[7]
R-&&&&&&&&&&&&0506.&&&&&0506 R-31/R-114 (55.1/44.9) &&&&&&&&&&&&0134.909380134,90938+[7] &&&&&&&&&&&&&&00.4600200,46002[8] &&&&&&&&&&&04494.8000004 494,8+[7]
R-&&&&&&&&&&&&0507.&&&&&0507 R-125/R-143a (50/50) &&&&&&&&&&&&&040.50000040,5[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&&03985.&&&&&03 985[7]
R-&&&&&&&&&&&&0508.&&&&&0508A R-23/R-116 (39/61) &&&&&&&&&&&06205.3000006 205,3[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&013214.&&&&&013 214[7]
R-&&&&&&&&&&&&0508.&&&&&0508B R-23/R-116 (46/54) &&&&&&&&&&&05524.2000005 524,2[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[8] &&&&&&&&&&013396.&&&&&013 396[7]
R-&&&&&&&&&&&&0509.&&&&&0509A R-22/R-218 (44/56) &&&&&&&&&&&01461.2800001 461,28[7] &&&&&&&&&&&&&&00.&220000,022[8] &&&&&&&&&&&05741.2000005 741,2[7]
R-600 ბუტანი CH3CH2CH2CH3 106-97-8 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00[6] 4.0[1]
R-600a იზობუტანი CH(CH3)2CH3 75-28-5 0[6] 4.0?[1]
R-601 პენტანი CH3CH2CH2CH2CH3 109-66-0 0[6]
R-601a იზოპენტანი (CH3)2CHCH2CH3 78-78-4 0[6]
R-610 დიეთილ ეთერი C2H5OC2H5 60-29-7
R-611 მეთილ ფორმიატი C2H4O2 107-31-3 0[6]
R-630 მეთილამინი CH3NH2 74-89-5
R-631 ეთილამინი C2H5NH2 75-04-7
R-702 წყალბადი H2 1333-74-0 5.8[1]
R-704 ჰელიუმი He 7440-59-7 0
R-717 ამიაკი NH3 7664-41-7 7/365.25< 0.019165[9] 0[9] 0[9]
R-718 წყალი H2O 7732-18-5 &&&&&&&&&&&&&&00.&260100,02601 ± 0.00137 &&&&&&&&&&&&&&00.2000000,2 ± 0.2[1]
R-720 ნეონი Ne 7440-01-9 0
R-728 აზოტი N2 7727-37-9
R-732 ჟანგბადი O2 7782-44-7
R-740 არგონი Ar 7440-37-1 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
R-744 ნახშირორჟანგი CO2 124-38-9 29,300-36,100[10] 0[6] 1[1]
R-744A აზოტის ოქსიდი N2O 10024-97-2 114[1] 0.001-0.52[11] 298[1]
R-764 გოგირდის დიოქსიდი SO2 7446-09-5
R-784 კრიპტონი Kr 7439-90-9 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
R-1112a 1,1-დიქლორ-2,2-დიფტორეთილენი C2Cl2F2 79-35-6
R-1113 ქლორტრიფტორეთილენი C2ClF3 79-38-9
R-1114 ტეტრაფტორეთილენი C2F4 116-14-3
R-1120 ტრიქლორეთილენი C2HCl3 79-01-6
R-1130 ცის-1,2-დიქლორეთილენი C2H2Cl2 156-59-2 0[6]
R-1132 1,1-დიფტორეთილენი C2H2F2 75-38-7
R-1140 ქლორეთილენი C2H3Cl 75-01-4
R-1141 ფტორეთილენი C2H3F 75-02-5
R-1150 ეთილენი C2H4 74-85-1 3.7[1]
R-1216 ჰექსაფტორპროპილენი C3F6 116-15-4 1000+[1][2] 17340+[1][2]
R-1234yf 2,3,3,3-ტეტრაფტორპროპენი C3H2F4 754-12-1 &&&&&&&&&&&&&&00.&301160,030116[12] 4[12]
R- ჰექსაფტორპროპენ ტრიმერი (C3F6)3 6792-31-0
R-1270 პროპილენი C3H6 115-07-1 &&&&&&&&&&&&&&01.8000001,8[1]
ASHRAE
ნომერი
ქიმიური სახელი (IUPAC) მოლეკულური ფორმულა CAS
რეგისტრაციის
ნომერი
ატმოსფეროში არსებობის ხანგრძლივობა (წელი) ოზონის დაშლის პოტენციალი (ODP) გლობალური დათბობის პოტენციალი (GWP)

100 წლ. პერიოდი


იხილეთ აგრეთვე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 1. 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.110 1.111 1.112 1.113 1.114 1.115 1.116 Forster, P.M.F.; Ramaswamy, V.. Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing (PDF). IPCC: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. (2007). ციტირების თარიღი: 2010-12-16.
  Forster, P.M.F.; Ramaswamy, V.. Errata for the Working Group I Fourth Assessment Report (PDF). IPCC: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. (1 December 2008). დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2010-11-06. ციტირების თარიღი: 2010-12-28.
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 Daniel, J.S.; Velders, G.J.M.. Halocarbon Scenarios, Ozone Depletion Potentials, and Global Warming Potentials (PDF). Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2006. World Meteorological Organization, 7bis, avenue de la Paix, Case postale No. 2300, CH-1211 Geneva 2, Switzerland (February 2007). ციტირების თარიღი: 2010-12-16.[მკვდარი ბმული]
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 Class I Ozone-depleting Substances. Science - Ozone Layer Protection. US EPA (2007). ციტირების თარიღი: 2010-12-16.
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 Global Warming Potentials of ODS Substitutes. Science - Ozone Layer Protection. US EPA (2007). ციტირების თარიღი: 2010-12-16.
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 Class II Ozone-depleting Substances. Science - Ozone Layer Protection. US EPA (2007). ციტირების თარიღი: 2010-12-16.
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer: 2006 Report of the Rigid and Flexible Foams Technical Options Committee (FTOC); 2006 Assessment, United Nations Environment Programme (UNEP) Ozone Secretariat P.O. Box 30552 Nairobi, Kenya, March 2007, ISBN 978-92-807-2826-2, http://ozone.unep.org/teap/Reports/FTOC/ftoc_assessment_report06.pdf. წაკითხვის თარიღი: 2010-12-16 დაარქივებული 2011-07-21 საიტზე Wayback Machine.
 7. 7.000 7.001 7.002 7.003 7.004 7.005 7.006 7.007 7.008 7.009 7.010 7.011 7.012 7.013 7.014 7.015 7.016 7.017 7.018 7.019 7.020 7.021 7.022 7.023 7.024 7.025 7.026 7.027 7.028 7.029 7.030 7.031 7.032 7.033 7.034 7.035 7.036 7.037 7.038 7.039 7.040 7.041 7.042 7.043 7.044 7.045 7.046 7.047 7.048 7.049 7.050 7.051 7.052 7.053 7.054 7.055 7.056 7.057 7.058 7.059 7.060 7.061 7.062 7.063 7.064 7.065 7.066 7.067 7.068 7.069 7.070 7.071 7.072 7.073 7.074 7.075 7.076 7.077 7.078 7.079 7.080 7.081 7.082 7.083 7.084 7.085 7.086 7.087 7.088 7.089 7.090 7.091 7.092 7.093 7.094 7.095 7.096 7.097 7.098 7.099 7.100 7.101 7.102 7.103 7.104 7.105 7.106 7.107 7.108 7.109 7.110 7.111 7.112 7.113 Blend Calculation using the following reference:
  Forster, P.M.F.; Ramaswamy, V.. Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing (PDF). IPCC: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. (2007). ციტირების თარიღი: 2010-12-16.
  Forster, P.M.F.; Ramaswamy, V.. Errata for the Working Group I Fourth Assessment Report (PDF). IPCC: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. (1 December 2008). დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2010-11-06. ციტირების თარიღი: 2010-12-28.
 8. 8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.42 8.43 8.44 8.45 8.46 8.47 8.48 8.49 8.50 8.51 8.52 8.53 8.54 8.55 8.56 Blend Calculation using the following reference(s):
  1.Daniel, J.S.; Velders, G.J.M.. Halocarbon Scenarios, Ozone Depletion Potentials, and Global Warming Potentials (PDF). Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2006. World Meteorological Organization, 7bis, avenue de la Paix, Case postale No. 2300, CH-1211 Geneva 2, Switzerland (February 2007). ციტირების თარიღი: 2010-12-16.[მკვდარი ბმული]
  2.Class I Ozone-depleting Substances. Science - Ozone Layer Protection. US EPA (2007). ციტირების თარიღი: 2010-12-16.
  3.Global Warming Potentials of ODS Substitutes. Science - Ozone Layer Protection. US EPA (2007). ციტირების თარიღი: 2010-12-16.
  4.Class II Ozone-depleting Substances. Science - Ozone Layer Protection. US EPA (2007). ციტირების თარიღი: 2010-12-16.
  5. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer: 2006 Report of the Rigid and Flexible Foams Technical Options Committee (FTOC); 2006 Assessment, United Nations Environment Programme (UNEP) Ozone Secretariat P.O. Box 30552 Nairobi, Kenya, March 2007, ISBN 978-92-807-2826-2, http://ozone.unep.org/teap/Reports/FTOC/ftoc_assessment_report06.pdf. წაკითხვის თარიღი: 2010-12-16 დაარქივებული 2011-07-21 საიტზე Wayback Machine.
 9. 9.0 9.1 9.2 II. ADVANTAGES OF AMMONIA AS A REFRIGERANT. Ammonia: The Natural Refrigerant of Choice (An IIAR Green Paper). IIAR: International Institute of Ammonia Refrigeration. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2011-07-26. ციტირების თარიღი: 2010-12-21.
 10. Archer, David (2005). „Fate of fossil fuel CO2 in geologic time“ (PDF). Journal of Geophysical Research. 110 (C9): C09S05.1–6. doi:10.1029/2004JC002625. ციტირების თარიღი: 27 July 2007.
 11. Grossman, Lisa. Laughing gas is biggest threat to ozone layer. Climate Change. NewScientist - Reed Business Information Ltd. (18:49 28 August 2009). ციტატა: „...nitrous oxide's potential to deplete ozone is comparable to other ozone-depleting substances, called hydroCFCs, ... in the process of being phased out.“ ციტირების თარიღი: 2010-12-27.
 12. 12.0 12.1 GM First to Market Greenhouse Gas-Friendly Air Conditioning Refrigerant in U.S.