Patrologia Latina

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
მე-5 ტომის გარეკანი (1844)

Patrologia Latina („პატროლოგია ლატინა“, ლათინური პატროლოგია) — ლათინურენოვან ქრისტიან ავტორთა თხზულებების კრებული, მოიცავს 217 სქელტანიან ტომს. ეს არის „პატროლოგიის სრული კურსის“ (Patrologiae Cursus Completus) პირველი ნაწილი, მეორე ნაწილია Patrologia Graeca. გამოცემულია აბატ მინეს მიერ 1844—1855 წლებში, 1862—1865 გამოქვეყნდა ინდექსები.

გამოცემა მოიცავს დაახლოებით ათასი წლის პერიოდს, II საუკუნის ბოლოდან XIII საუკუნის დასაწყისამდე. თავდაპირველად მინე გეგმავდა გამოეცა ყველა თხზულება აღორძინების ეპოქამდე, მაგრამ გამოცემის მოცულობა ძლიერ დიდი აღმჩნდა.

გამოცემაში ჩართულია საღვთისმეტყველო შრომები, ჰაგიოგრაფია, პოეზია, ისტორიული და სამეცნიერო თხზულებები, თარგმანები ბერძნულიდან, მიმოწერა, საეკლესიო კრებების მასალები, სხვადასხვა დოკუმენტები.

კორპუსში გადაბეჭდილია დიდი რაოდენობის ადრე გამოქვეყნებული თხულებები და დამოუკიდებელი ტექსტოლოგიური ღირებულება არ გააჩნია. თხზულებათა მნიშვენოლოვანი ნაწილი მას შემდეგ არ გამოცემულა და ამიტომ ამ გამოცემით კვლავ სარგებლობენ შუასაუკუნეების სპეციალისტები, თუმცა დღევანდელი დღისთვის იგი მოძველდა და თანამედროვე სამეცნიერო სტანდარტებს ვერ პასუხობს.

გამოცემაში არის სერიოზული ხარვეზები. ქრონოლოგიური პრინციპი არ არის სრულად დაცული, ზოგიერთი ავტორის შრომები განთავსებულია ერთდროულად რამდენიმე ტომში, ჩართული ასევე აშკარად აპოკრიფული თხზულებები.

პატროლოგია ლატინას ცნობილი ავტორები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ქვემოთ მოტანილია სია იმ ცნობილი ავტორებისა, რომელთა თხზულება შესულია პატროლოგიაში, იქვე მითითებულია ტომის ნომერი. ზოგიერთი მათგანი უფრო მეტად ცნობილი არიან თავიანთი საქმეებით, ვიდრე შრომებით.

შრომათა უმრავლესობა საეკლესიო ხასიათისაა, მაგრამ არის ასევე დოკუმენტები ლიტერატურული, ისტორიული თუ ლინგვისტური (მაგალითად გუთური ბიბლია მე–18 ტომში) ხასიათისა.

საერო მმართველები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

რომის პაპები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სხვა ეპისკოპოსები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სხვები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

პატროლოგიის შინაარსი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ტომი ავტორები
1–2 ტერტულიანე
3–5 მინუციუს ფელიქსი, დიონისე ალექსანდრიელი, Cornelius papa, ნოვაციანუსი, სტეფანე I, კვიპრიანე კართაგენელი, არნობიუსი, დიონისე ალექსანდრიელი, კომოდიანუს ღაზელი
6–7 ლაკტანციუსი
8 კონსტანტინე I დიდი, Victorinus Petavionensis
9–10 ჰილარიუს პიქტავიელი
11 Zeno Veronensis, Optatus Milevitanus
12 Eusebius Vercellensis, ფირმიკუს მატერნუსი
13 Damasus, Pacianus, Lucifer Calaritanus
14–17 ამბროსი მედიოლანელი
18 ვულფილა, Symmachus, Martinus Turonensis, Tichonius
19 Juvencus, Sedulius Coelius, Optatianus, სევერუს რიტორი, Faltonia Proba
20 სულპიციუს სევეროსი, Paulinus Mediolanensis, Faustus Manichaeus, ინოკენტი I
21 რუფინუს აკვილელი, Pelagius haeresiarcha
22–30 იერონიმე სტრიდონელი
31 Flavius Lucius Dexter, პავლე ოროსიუსი
32–47 ნეტარი ავგუსტინე
48 Marius Mercator
49–50 იოანე კასიანე
51 Prosper Aquitanus
52 პეტრე ფსიქოლოგი
53 Mamertus Claudianus, Salvianus Massiliensis, არნობიუს მცირე, წმინდა პატრიკი
54–56 ლეო I
57 Maximus Taurinensis
58 ჰილარიუსი, სიმპლიციუსი, ფელიქსი
59 გელასი I, Avitus Viennensis, Faustinus
60 ნეტარი პრუდენტიუსი, Dracontius
61 Paulinus Nolanus, Orientius, Auspicius Tullensis
62 Paschasius Diaconus, Sanctus Symmachus, პეტრე დიაკონი, Vigilius Tapsensis, Leo I Magnus, ქალკედონის კრება, Athanasius, Rusticus Helpidius, Eugyppius Africae
63 ბოეთიუსი, Ennodius Felix, Trifolius presbyter, ჰორმიზდას I, Elpis
64 ბოეთიუსი
65 Fulgentius Ruspensis, ფელიქს IV, ბონიფაციუს II
66 Benedictus pater monachorum Occidentalium
67 Dionysius Exiguus, Viventiolus Lugdunensis, Trojanus Santonensis, Pontianus Africae, Caesarius Arelatensis, Fulgentius Ferrandus
68 Primasius Adrumetanus, Arator, Nicetius Trevirensis, Aurelianus Arelatensis
69–70 კასიოდორუსი
71 გრიგოლ ტურელი
72 პელაგიუს II, იოანე II, ბენედიქტე I
73–74 Vitae Patrum
75–78 გრიგოლ I
79 Eutropius Episcopus, გრიგოლ I, Paterius (Notarius Gregorii I), Alulfus Tornacensis
80 Auctores VI-VII saec. (Maximus Caesaraugustanus Episcopus, Eutropius Episcopus, Tarra Monachus, Dinothus Abbas, Dynamus Patricius, Augustinus Apostolus Anglorum, SS Bonifacius IV, Concilium Romanum III, ბულგარანუსი, Paulus Emeritanus Diaconus, Tamaius De Vargas. Thomas, Gondemarus Rex Gothorum, Marcus Cassinensis, Warnaharius Lingonensis Episcopus, Columbanus Hibernus, Alphanus Beneventianus Episcopus, Aileranus Scoto Hibernus, Ethelbertus Anglorum, SS Adeodatus I, Sisebutus Gothorum, Bertichramnus Cenomanensis, Protandius Vesuntinus Archiepiscopus, SS Bonifacius V, Sonniatus Rhemensis Archiepiscopus, Verus Ruthenensis Episcopus, Chlotarius II Francorum Rex, SS Honorius I, Dagobertus Francorum Rex, Hadoinudus Cenomanensis Episcopus, Sulpicius Bituricensis Episcopus, Autbertus Cameracensis, SS Ioannes IV, Eutrandus Ticinensis Diaconus, Victor Carthaginensis Episcopus, Braulio Caesaraugustiani, Taio Caesaraugustianus Episcopus)
81–84 Isidorus Hispalensis
85–86 მოზარაბიული ლიტურგია
87 Auctores VII saec.
88 Venantius Fortunatus, კრისკონიუს აფრიკანუსი
89 სერგიუს I, იოანე VI, Felix Ravennatensis, Bonifacius Moguntinus
90–95 ღირსი ბედა
96 Hildefonsus Toletanus, Julianus Toletanus, ლეო II
97–98 Carolus Magnus, Ludovicus I, Lotharius, Rudolphus I
99 Paulinus Aquileiensis, Theodorus Cantuariensis
100–101 ალკვინუსი
102 Smaragdus S. Michaelis
103 Benedictus Anianensis, Sedulius Scotus
104 Agobardus Lugdunensis, Eginhardus, Claudius Taurinensis, Ludovicus Pius
105 Theodulfus Aurelianensis, Eigil Fuldensis, Dungalus reclusus, Ermoldus Nigellus, Symphosius Amalarius
106 გრიგოლ IV, სერგიუს II, Jonas Aurelianensis, Freculphus Lexoviensis, Frotharius Tullensis
107–112 Rabanus Maurus
113–114 Walafridus Strabo, გლოსა ორდინარია
115 ლეო IV, ბენედიქტე III, Eulogius Toletanus, Prudentius Trecensis, Angelomus Lexoviensis
116–118 Haymo Halberstatensis
119 ნიკოლოზ I, Florus Lugdunensis, Lupus Ferrariensis
120 Paschasius Radbertus
121 Ratramnus Corbeiensis, Aeneas Parisiensis, Remigius Lugdunensis, Wandalbertus Prumiensis, Paulus Alvarus Cordubensis, Gotteschalcus Orbacensis
122 იოან სკოტ ერიუგენა
123 Ado Viennensis
124 Usuardus Sangermanii, Carolus II Calvus
125–126 Hincmarus Rhemensis
127–129 Anastasius bibliothecarius
130 Isidorus Mercator
131 Remigius Antissiodorensis, Notkerus Balbulus
132 Regino Prumiensis, Hucbaldus S. Amandi
133 Odo Cluniacensis
134 Atto Vercellensis
135 Flodoardus Remensis, იოანე XIII
136 Ratherius Veronensis, Liutprandus Cremonensis
137 Hrothsuita Gandersheimensis, Widukindus Corbeiensis, Dunstanus Cantuariensis, Adso Dervensis, Joannes S. Arnulfi Metensis
138 Richerus S. Remigii
139 Sylvester II (Gerbertus), Aimoinus Floriacensis, Abbo Floriacensis, Thietmarus Merseburgensis
140 Burchardus Wormaciensis, Henricus II imperator, Adelboldus Trajectensis, Thangmarus Hildesheimensis
141 Fulbertus Carnotensis, Guido Aretinus, იოანე XIX
142 Bruno Herbipolensis, Odilo Cluniacensis, Berno Augiae Divitis
143 Hermannus Contractus, Humbertus Silvae Candidae, ლეო IX
144–145 პეტრუს დამიანუსი
146 Othlonus S. Emmerammi, Adamus Bremensis, Gundecharus Eichstetensis, Lambertus Hersfeldensis, Petrus Malleacensis
147 Joannes Abrincensis, Bertholdus Constantiensis, Bruno Magdeburgensis, Marianus Scottus, Landulfus Mediolanensis, Alphanus Salernitanus
148 გრიგოლ VII
149 Victor III, Anselmus Lucensis, Willelmus Calculus
150 Lanfrancus Cantuariensis, Herluinus Beccensis, Willelmus Beccensis Abbas, Boso Beccensis Abbas, Theobaldus Beccensis Abbas, Letardus Beccensis Abbas, Augustinus Cantuariensis Episcopus, Bonizio Sutrensis Placentinus Episcopus, Guillelmus Metensis Abbas, Wilhelmus Hirsaugensis Abbas, Herimannus Metensis Episcopus, Theodoricus S Audoeni Monachus, Guido Farfensis Abbas, Aribo Scholasticus, Henricus Pomposianus Clericus, Robertus De Tumbalena Abbas, Gerardus Cameracensis Episcopus II, Reynaldus Remensis Archiepiscopus I, Joannes Cotto, Fulco Corbeiensis Abbas, Gillebertus Elnonensis Monachus, Willelmus Clusiensis Monachus, Durandus Claromontanus Episcopus, Hemmingus Wigorniensis Monachus, Radbodus Tornacensis Episcopus, Agano Augustodunensis Episcopus, ოლდარიკუს პრეპოსიტუსი, Bernardus Lutevensis Episcopus, Fulcoius Meldensis Subdiaconus, Constantinus Africanus Casinensis, Deusdedit Cardinalis, Willelmus Pictavensis Archidiaconus, Joannes De Garlandia, Rufinus Episcopus
151 ურბან II
152–153 Bruno Carthusianorum
154 Hugo Flaviniacensis, Ekkehardus Uraugiensis, Wolphelmus Brunwillerensis
155 Godefridus Bullonius, Radulfus Ardens, Lupus Protospatarius
156 Guibertus S. Mariae de Novigento
157 Goffridus Vindocinensis, Thiofridus Efternacensis, Petrus Alphonsus
158–159 ანსელმ კენტერბერიელი
160 Sigebertus Gemblacensis
161 Ivo Carnotensis
162 Ivo Carnotensis, Petrus Chrysolanus, Anselmus Laudunensis
163 Paschalis II, Gelasius II, Calixtus II
164–165 Bruno Astensis
166 Baldricus Dolensis, Honorius II, Cosmas Pragensis
167–170 Rupertus Tuitensis
171 Hildebertus Turonensis, Marbodus Redonensis
172 Honorius Augustodunensis
173 Leo Marsicanus, Petrus diaconus, Rodulfus S. Trudonis
174 Godefridus Admontensis
175–177 Hugo de S. Victore
178 Petrus Abaelardus
179 Willelmus Malmesburiensis
180 Eugenius III, Guillelmus S. Theodorici
181 Herveus Burgidolensis
182–185 ბერნარ კლერვოელი
186 Sugerius S. Dionysii, Robertus Pullus, Zacharias Chrysopolitanus
187 გრაციანუსი
188 Ordericus Vitalis, ანასტასი IV, ადრიანე IV
189 Petrus Venerabilis
190 Thomas Cantuariensis, Herbertus de Boseham, Gilbertus Foliot
191–192 Petrus Lombardus
193 Garnerius S. Victoris, Gerhohus Reicherspergensis
194 Gerhohus Reicherspergensis, Hugo Pictavinus, Isaac de Stella, Alcherus Claraevallensis
195 Aelredus Rievallensis, Wolbero S. Pantaleonis, Elisabeth Schonaugiensis
196 Richardus S. Victoris
197 აბატი ჰილდეგარდა
198 Adamus Scotus, Petrus Comestor, Godefridus Viterbiensis
199 Joannes Saresberiensis
200 ალექსანდრე III
201 Arnulfus Lexoviensis, Guillelmus Tyrensis
202 Petrus Cellensis, ურბან III, გრიგოლ VIII, Hugo Eterianus, Gilbertus Foliot
203 Philippus de Harveng
204 Reinerus S. Laurentii Leodiensis, კლიმენტ III
205 პეტრე კანტორი
206 Coelestinus III, Thomas Cisterciensis, Joannes Algrinus
207 Petrus Blesensis
208 Martinus Legionensis
209 Martinus Legionensis, Wilhelmus Daniae, Gualterus de Castellione
210 Alanus de Insulis
211 Stephanus Tornacensis, Petrus Pictaviensis, Adamus Perseniae
212 Helinandus Frigidi Montis, Guntherus Cisterciensis, Odo de Soliaco
213 Sicardus Cremonensis, Petrus Sarnensis
214–217 ინოკენტი III
218–221 ინდექსები

იხილეთ აგრეთვე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]