ხოლოდოვიჩის სისტემა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ხოლოდოვიჩის სისტემა (რუს. Систе́ма Холодо́вича) — კორეული სიტყვების კირილურ ანბანზე ტრანსკრიბირებით გადმოცემის წესების ერთობლიობა, რომელიც რუსმა აღმოსავლეთმცოდნე-კორეანისტმა ალექსანდრე ხოლოდოვიჩმა შეიმუშავა.

ალექსანდრე ხოლოდოვიჩის მიერ შექმნილი სისტემა წარმოადგენს კორეული სიტყვების რუსულად გადმოტანის სამეცნიერო სტანდარტს.

ტრანსკრიფცია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

თანხმოვნები ხმოვნები მოძველებული ასოები
ჰანგული რუსული
ტრანსკრიფცია
ლათინური
ტრანსკრიფცია
(ახალი)
ჰანგული რუსული
ტრანსკრიფცია
ლათინური
ტრანსკრიფცია
(ახალი)
ჰანგული რუსული
ტრანსკრიფცია
К- / -г- / -к g / k А a МВ
Н n Я ya В
Т- / -д- / -т d / t Ɔ eo ПФ
-Р- / -Л r / l ЙƆ yeo ВВ
М m О o Л
П- / -б- / -п b / p ЙО yo Ж
С / -т s У u '
-НЪ ng Ю yu НН
Ч / -чж- / -т j Ы eu ХХ
ЧХ / -т ch И i ПК
КХ / -к k Э ae ПТ
ТХ / -т t ЙЭ yae ПС
ПХ / -п p Е / е e ПСК
Х h ЙЕ ye ПСТ
КК kk ВЕ oe ПЧ
ТТ tt ВИ wi ПТ
ПП pp ВО wo СК
СС / -т ss ВЭ wae СЧ
ЧЧ jj ВЕ we СН
ЫЙ / -и ui СТ
ВА wa СБ

შენიშვნები:

  1. ასო ㅇ მარცვლის სასაწყისში არ იკითხება.
  2. დიდი ასოებით წერა რუსული ტრანსკრიციისთვის — ასოების ტრანსკრიფციაში გამოდმოცემის მთავარი საშუალება.
  3. ჩანაწერი ორ დეფისს შორის — ასოს ტრანსკრიფცია სიტყვის შუაში ხმოვნებს შორის ანდა სონორული თანხმოვნების (М, Н, НЪ, Л და Р) შემდეგ.
  4. ჩანაწერი დეფისის შემდეგ — სიტყვისა და მარცვლის ბოლოს მდებარე ასოს ტრანსკრიფცია.

ასოთა გადმოცემა მარცვლების ზღვარზე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

მარცვლების ზღვარზე მდებარე ასოთა ტრანსკრიბირების თავისებურებანი მოყვანილია ქვემორე ცხრილში:

პირველი მარცვლის
ბოლოკიდური
მეორე მარცვლის თავკიდური

К

Н

Т

Р

М

П

С

Ч

ЧХ

КХ

ТХ

ПХ

Х

КК

ТТ

ПП

СС

ЧЧ
ხმოვანი
К кк нън кт нън нъм кп кс кч кчх ккх кх кпх кх кк ктт кпп ксс кчч г
КК кк нън кт нън нъм кп кс кч кчх ккх кх кпх кх кк ктт кпп ксс кчч г
К кк нън кт нън нъм кп кс кч кчх ккх кх кпх кх кк ктт кпп ксс кчч г
Н нг/нк
(нкк)
нн/лл нд/нт
(нтт)
лл/нн нм нб/нп
(нпп)
нс/нсс нчж/нч
(нчч)
нчх нкх нтх нпх нх нкк нтт нпп нсс нчч н
Н нк нн нт лл нм нп нсс нч нчх нкх нтх нпх нчх нкк нтт нпп нсс нчч нчж
Н нкх нн нтх лл нм нпх нсс нчх нчх нкх нтх нпх нх нкк нтт нпп нсс нчч н
Т тк нн тт нн нм тп сс тч тчх ткх ттх тпх чх ткк тт тпп сс чч д/чж*
Л лг/лк лл лт лл лм лб/лп лс/лсс лч лчх лкх лтх лпх рх лкк лтт лпп лсс лчч р
К г/лк нъ кт нън нъм кп кс кч кчх ккх кх кпх кх кк ктт кпп ксс кчч лг
М мг/мк мн мд/мт мн мм мб/мп мс/мсс мчж/мч мчх мкх мтх мпх мх мкк мтт мпп мсс мчч лм
л лг/пк лл/мн лт/пт лл/мн лм/пм лб/пп лсс/псс лч/пч лчх/пчх мкх/пкх лтх/птх лпх/ппх рх/пх лкк/пкк лтт/птт лпп/пп лсс лчч/пчч лб
л лк лл лт лл лм лп лсс лч лчх лкх лтх лпх рх лкк лтт лпп лсс лчч лс
л лк лл лт лл лм лп лсс лч лчх лкх лтх лпх рх лкк лтт лпп лсс лчч лтх/лчх*
П пк мн пт мн мм пп пс пч пчх пкх птх ппх пх пкк птт пп псс пчч лпх
л лкх лл лтх лл лм лпх лсс лчх лчх лкх лтх лпх рх лкк лтт лпп лсс лчч р
М мг/мк мн мд/мт мн мм мб/мп мс/мсс мчж/мч мчх мкх мтх мпх мх мкк мтт мпп мсс мчч м
П пк мн пт мн пм пп пс пч пчх пкх птх ппх пх пкк птт пп псс пчч б
П пк мн пт мн пм пп пс пч пчх пкх птх ппх пх пкк птт пп псс пчч пс
Т тк нн тт нн нм тп сс тч тчх ткх ттх тпх тх ткк тт тпп сс чч с
Т тк нн тт нн нм тп сс тч тчх ткх ттх тпх тх ткк тт тпп сс чч сс
НЪ нъг/
нък[к]
нън/лл нъд/
нът[т]
лл/нън нъм нъб/
нъп[п]
нъс[с] нъчж/
нъч[ч]
нъчх нъкх нътх нъпх нъх нъкк нътт нъпп нъсс нъчч нъ
Т тк нн тт нн нм тп сс чч ччх ткх ттх тпх тх ткк тт тпп сс чч чж
Т тк нн тт нн нм тп сс чч ччх ткх ттх тпх тх ткк тт тпп сс чч чх
К кк нън кт нън нъм кп кс кч кчх ккх кх кпх кх кк ктт кпп ксс кчч кх
Т тк нн тт нн нм тп сс тч тчх ткх ттх тпх тх ткк тт тпп сс чч тх/чх*
П пк мн пт мн пм пп пс пч пчх пкх птх ппх пх пкк птт пп псс пчч пх
Т тк нн тт нн нм тп сс тч тчх ткх ттх тпх тх ткк тт тпп сс чч
ხმოვანი г н д р м б с чж чх кх тх пх х кк тт пп сс чч

იხილეთ აგრეთვე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]