რომის რესპუბლიკის კონსულების სია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება
Under construction icon-red.svg ამ სტატიას ამჟამად აქტიურად არედაქტირებს Pkhoveli.

გთხოვთ, ნუ შეიტანთ მასში ცვლილებებს, სანამ ეს განცხადება არ გაქრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა, მოხდეს რედაქტირების კონფლიქტი.
ამ შეტყობინების განთავსების თარიღია 2016 წლის 4 თებერვალი და იგი მხოლოდ ერთი კვირა შეიძლება დარჩეს სტატიაში.


მომხმარებლის სახელის და თარიღის ავტომატურად მისათითებლად, გამოიყენეთ თარგი {{subst:L}}

ეს არის რომაელ კონსულთა სია ვარონის ქრონიკებზე დაყრდნობით.

ძვ. წ. VI საუკუნე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

წელი პირველი კონსული მეორე კონსული
509 ლუციუს იუნიუს ბრუტუსი ლუციუს ტარკვინიუს კოლატინუსი
სუფექტი სპურიუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუსი პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლა
სუფექტი მარკუს ჰორაციუს პულვილუსი
508 პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლა (მე-2 ვადით) ტიტუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუსი
507 პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლა (მე-3 ვადით) მარკუს ჰორაციუს პულვილუსი (მე-2 ვადით)
506 სპურიუს ლარციუს ფლავიუსი ტიტუს ჰერმინიუს აკვილინუსი
505 მარკუს ვალერიუს ვოლუსუსი პუბლიუს პოსტუმიუს ტუბერტუსი
504 პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლა (მე-4 ვადით) ტიტუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუსი (მე-2 ვადით)
503 აგრიპა მენენიუს ლანატუსი პუბლიუს პოსტუმიუს ტუბერტუსი (მე-2 ვადით)
502 ოპიტერ ვერგინიუს ტრიკოსტუსი სპურიუს კასიუს ვისცელინუსი
501 პოსტუმუს კომინიუს აურუნკუსი ტიტუს ლარციუს ფლავიუსი

ძვ. წ. V საუკუნე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

წელი პირველი კონსული მეორე კონსული
500 სერვიუს სულპიციუს კამარინუს კორნუტუსი მანიუს ტულიუს ლონგუსი
499 ტიტუს ებუტიუს ჰელვა გაიუს ვეტუსიუს გემინიუს ციკურინუსი
498 კვინტუს კლოელიუს სიკულუსი ტიტუს ლარციუს ფლავუსი (მე-2 ვადით)
497 აულუს სემპრონიუს ატრატინუსი მარკუს მინუციუს აუგურინუსი
496 აულუს პოსტუმიუს ალბუს რეგილენსისი ტიტუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს ცელიომონტანუსი
495 აპიუს კლავდიუს საპინუს ინრეგილენსისი პუბლიუს სერვილიუს პრისკუს სტრუკტუსი
494 აულუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს ცელიომონტანუსი ტიტუს ვეტურიუს გემინუს ციკურინუსი
494 დიქტატორი: მანიუს ვალერიუს მაქსიმუსი
493 პოსტუმუს კომინიუს აურუნკუსი (მე-2 ვადით) სპურიუს კასიუს ვისცელინუსი (მე-2 ვადით)
492 ტიტუს გეგანიუს მაცერინუსი პუბლიუს მინუციუს ავგურინუსი
491 მარკუს მინუციუს აუგურინუსი (მე-2 ვადით) აულუს სემპრონიუს ატრატინუსი (მე-2 ვადით)
490 კვინტუს სულპიციუს კამერინუს კორნუტუსი სპურიუს ლარციუს ფლავუსი (მე-2 ვადით)
489 გაიუს იულიუს იულუსი პუბლიუს პინარიუს მამერცინუს რუფუსი
488 სპურიუს ნაუტიუს რუტილუსი სექსტუს ფურიუს მედულინუსი
487 ტიტუს სიცინიუს საბინუსი გაიუს აკვილიუს ტუსკუსი
486 სპურიუს კასიუს ვისცელინუსი (მე-3 ვადით) პროკულუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს რუტილუსი
485 სერვიუს კორნელიუს მალუგინენსისი კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუსი
484 ლუციუს აემილიუს მამერკუსი კაესო ფაბიუს ვიბულანუსი
483 მარკუს ფაბიუს ვიბულანუსი ლუციუს ვალერიუს პოტიტუსი
482 კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-2 ვადით) გაიუს იულიუს იულუსი
481 კაესო ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-2 ვადით) სპურიუს ფურიუს მედულინუსი
480 მარკუს ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-2 ვადით) გნაეუს მანლიუს ცინცინატუსი
479 კაესო ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-3 ვადით) ტიტუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს რუტილუსი
478 ლუციუს აემილიუს მამერკუსი (მე-2 ვადით) გაიუს სერვილიუს სტრუქტუს აჰალა
სუფექტი ოპიტერ ვერგინიუს ექსვილინუსი
477 გაიუს ჰორაციუს პულვილუსი ტიტუს მენენიუს ლანატუსი
476 აულუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს რუტილუსი სპურიუს სერვილიუს პრისკუს სტრუკტუსი
475 პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლა გაიუს ნაუტიუს რუტილუსი
474 ლუციუს ფურიუს მედულინუსი აულუს მანლიუს ვულსო
473 ლუციუს აემილიუს მამერკუსი (მე-3 ვადით) ვოპისკუს იულიუს იულუსი
472 ლუციუს პინარიუს მამერცინუს რუფუსი პუბლიუს ფურიუს მედულინუსი ფუსუსი
471 აპიუს კლავდიუს კრასუსი ტიტუს კვინკციუს კაპიტოლინუს ბარბატუსი
470 ლუციუს ვალერიუს პოტიტუსი (მე-2 ვადით) ტიბერიუს აემილიუს მამერკუსი
469 ტიტუს ნუმიციუს პრისკუსი აულუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს ცელიომონტანუსი
468 ტიტუს კვინკციუს კაპიტოლინუს ბარბატუსი (მე-2 ვადით) კვინტუს სერვილიუს პრისკუს სტრუკტუსი
467 ტიბერიუს აემილიუს მამერკუსი (მე-2 ვადით) კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუსი
466 კვინტუს სერვილიუს პრისკუს სტრუკტუსი (მე-2 ვადით) სპურიუს პოსტუმიუს ალბუს რეგილენსისი
465 კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-2 ვადით) ტიტუს კვინკციუს კაპიტოლინუს ბარბატუსი (მე-3 ვადით)
464 აულუს პოსტუმიუს ალბუს რეგილენსისი სპურიუს ფურიუს მედულინუსი ფუსუსი
463 პუბლიუს სერვილიუს პრისკუსი ლუციუს ებუტიუს ჰელვა
462 ლუციუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუსი ტიტუს ვეტურიუს გემინუს ციკურინუსი
461 პუბლიუს ვოლუმნიუს ამინიციუს გალუსი სერვიუს სულპიციუს კამერინუს კორნუტუსი
460 პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლა გაიუს კლავდიუს ინრეგილენსისი საბინუსი
სუფექტი ლუციუს კვინტუს ცინცინატუსი
459 კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუსი (მე-3 ვადით) ლუციუს კორნელიუს მალუგინენსის ურიტინუსი
458 გაიუს ნაუტიუს რუტილუსი (მე-2 ვადით) ლუციუს მინუციუს ესკვილინუს აუგურინუსი
458 დიქტატორი: ლუციუს კვინტუს ცინცინატუსი
457 გაიუს ჰორაციუს პულვილუსი (მე-2 ვადით) კვინტუს მინუციუს ესკვილინუსი
ან: ლუციუს კვინტუს ცინცინატუსი ან: მარკუს ფაბიუს ვიბულანუსი
456 მარკუს ვალერიუს მაქსიმუს ლაკტუკა სპურიუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს ცელიომონტანუსი
455 ტიტუს რომილიუს როკუს ვატიკანუსი გაიუს ვეტურიუს ციკურინუსი
454 სპურიუს ტარპეიუს მონტანუს კაპიტოლინუსი აულუს ატერნიუს ვარუს ფონტინალისი
453 სექსტუს კვინკტილიუს ვარუსი პუბლიუს კურიატიუს ფისტუს ტრიგემინუსი
სუფექტი სპურიუს ფურიუს მედულინუსი ფუსუსი (მე-2 ვადით)
452 ტიტუს მენენიუს ლანატუსი პუბლიუს სენტიუს კაპიტოლინუს ვატიკანუსი
451 აპიუს კლავდიუს კრასუს რეგილენსის საბინუსი ტიტუს გენუციუს აუგურინუსი
451 დეცემვირების პირველი კოლეგია
აპიუს კლავდიუს კრასუს რეგილენსის საბინუსი აულუს მანლიუს ვულსო
ტიტუს გენუციუს აუგურინუსი სერვიუს სულპიციუს კამერინუს კორნუტუსი
ტიტუს ვეტურიუს გემინუს ციკურინუსი პუბლიუს კურიატიუს ფისტუს ტრიგემინუსი
პუბლიუს სენტიუს კაპიტოლინუს ვატიკანუსი ტიტუს რომილიუს როკუს ვატიკანუსი
გაიუს იულიუს იულუსი აულუს პოსტუმიუს ალბუს რეგილენსისი