ელექტრული ველის დაძაბულობა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ფიზიკაში ელექტრული ველის დაძაბულობავექტორული სიდიდე, რომელიც ახასიათებს ელექტრულ ველს. სივრცის მოცემულ წერტილში მისი მნიშვნელობა ტოლია ამ წერტილში მოთავსებულ საცდელ მუხტზე მოქმედი ძალის ფარდობისა ამ მუხტის სიდიდეზე:

.

SI სისტემაში დაძაბულობის ერთეულია 1ნ/კ. 1ნ/კ არის დახაბულობა ველის იმ წერტილში რომელშიც 1 კ მუხტზე მოქმედებს 1ნიუტონი ძალა

წერტილოვანი მუხტის ელექტრული ველის დაძაბულობა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

SI სისტემისთვის[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ელექტრული პოტენციალის მეშვეობით ვექტორი შეიძლება გამოვსახოთ როგორც პოტენციალის გრადიენტი აღებული მინუს ნიშნით

მაგალითად, წერტილოვანი მუხტისთვის კულონის კანონიდან გამომდინარე გვაქვს

ამ შემთხვევაში სფერული სიმეტრიის გამო ეკვიპოტენციური ზედაპირები სფეროებს წარმოადგენეს. შედეგად წარმოებული ნორმალის გასწვრივ ხდება წარმოებული რადიუსით და ვიღებს ე.წ. კულონის ველს

.

გაუსის ერთეულთა სისტემისთვის[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ამ სისტემაში მსჯელობები ზემოთ განხილულის ანალოგიურია, განსხვავება ის არის, რომ იცვლება პოტენციალის სახე:

,

ხოლო მაქსველის განტოლებისთვის გვექნება

და

.

შედეგად გაუსის ერთეულთა სისტემაში გვაქვს

ერთეულები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

გაუსის ერთეულთა სისტემაში ელექტრული ველის დაძაბულობის ერთეულია სტატვ/სმ, ხოლო SI სისტემაში /.

იხილეთ აგრეთვე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]