აზერბაიჯანის მდგრადი და ოპერატიული სოციალური უსაფრთხოების სააგენტო (DOST)

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
Jump to navigation Jump to search
სააგენტოს მთავარი ბინა. ბაქო

აზერბაიჯანის მდგრადი და ოპერატიული სოციალური უსაფრთხოების სააგენტო (აზერ. Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST)) არის სამთავრობო სააგენტო, რომელიც შეიქმნა პრეზიდენტის ბრძანებით, რათა გაუმჯობესდეს მმართველობა დასაქმების, სოციალური დაცვის, შრომის სფეროში[1][2]. იგი ხელმძღვანელობს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, რესპუბლიკის კანონებით, პრეზიდენტის ბრძანებულებებით, აზერბაიჯანის მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებებითა და დადგენილებებით, სხვა ნორმატიული სამართლებრივი აქტებითა და სააგენტოს წესდებით. იგი აგროვებს აზერბაიჯანის შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ყველა მომსახურებას ერთ ადგილზე ერთი ფანჯრის სისტემის გამოყენებით.

ისტორია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სააგენტო შეიქმნა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის # 229 ბრძანებით. ბრძანება გაფორმდა 2018 წლის 9 აგვისტოს.[1] სააგენტოს პირველი ცენტრი გაიხსნა ბაქოში, იასამალში. პრეზიდენტი დაესწრო გახსნის ცერემონიალს. გახსნის ცერემონია გაიმართა 2019 წლის 9 მაისს[3]. DOST ცენტრები შეიქმნა, რათა უზრუნველყოს დასაქმების მომსახურება, შრომა, სოციალური დაცვა და გარანტიები, ასევე სხვა მომსახურება აზერბაიჯანის შრომისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სამინისტროს საქმიანობის შესაბამისად.

სააგენტოს საწყისი დაფინანსება იყო 10 მილიონი მანათი[1].

სააგენტოს მეორე ცენტრი

DOST ცენტრი 2

მეორე სააგენტო ცენტრი გაიხსნა ბაქოს ხაზარის ადმინისტრაციულ რაიონში, პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მონაწილეობით, 2019 წლის 24 დეკემბერს.[4]

უფლებები და მოვალეობები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • სააგენტო ასრულებს თავის მოვალეობებს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციით დადგენილ უფლებებზე დაყრდნობით[1]. ეს უფლებები მოიცავს:
  "DOST" ცენტრების საქმიანობის ორგანიზება და მართვა;
 • წინადადებების წარდგენა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოების ორგანიზების შესახებ "DOST”ცენტრებში, რათა უზრუნველყონ შესაბამისი ინსტიტუციების განხორციელება დაკავშირებული წესით;
 • "DOST" ცენტრების საქმიანობაზე კონტროლი;
 • "DOST" ცენტრების საქმიანობის შეფასება, წინადადებების წარდგენა გაწეული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და გაუმჯობესების მიზნით და მათი განხორციელებისთვის ზომების მიღება;
 • მიიღონ ზომები მობილური სერვისების გაწევის ორგანიზებისთვის DOST ცენტრებში;
 • კოორდინაციას უწევს სახელმწიფო ორგანოების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, იურიდიული პირებისა და ფიზიკური პირების საქმიანობას შესაბამის სფეროში;
 • გააანალიზონ და შეაჯამონ ანალიტიკური მასალები;
 • ჩაატაროს გამოკითხვები სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე პირთა შორის, შეისწავლოს მათი პრობლემები, დაიცვას მათი უფლებები და წინადადებები მიიღოს მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად;
 • მონაწილეობა მიიღოს სოციალური დაცვისა და დაცვის ზომების ზოგადი პირობების, ფორმების და მექანიზმების შემუშავებაში, გაუმჯობესებაში და განხორციელებაში, სამინისტროს შესაბამის სამინისტროებთან ერთად;
 • მონაწილეობა მიიღონ შესაბამის სფეროში ნორმატიული სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებასა და განხორციელებაში;
 • შესაბამის სფეროში მოწოდებული სერვისების სრული ავტომატიზაციის უზრუნველსაყოფად, წინადადებების მომზადება და წარდგენა;
 • DOST ცენტრებში სერვისის განცხადების მიღებისას, გადახედეთ განაცხადს და მიიღეთ გადაწყვეტილება იმ ადგილზე, სადაც შესაძლებელია გასაჩივრების შედეგის დოკუმენტაცია;
 • სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფთან შესაბამის სფეროში ელექტრონული სერვისების უზრუნველსაყოფად საინფორმაციო სისტემების შექმნა, მათი ინტეგრაცია სხვა სახელმწიფო ინფორმაციულ სისტემებთან;
 • სასულიერო საქმიანობა და მოქალაქეების მიღება შესაბამისი ნორმატიული სამართლებრივი აქტების მოთხოვნების შესაბამისად;
 • პერსონალის დამატებითი ტრენინგის და პროფესიონალური განვითარების ორგანიზება, მათ შორის ტრენინგების ორგანიზება ეთიკის კურსების ორგანიზებაზე, მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ემსახურებიან მოქალაქეებს DOST ცენტრებში, მოქალაქეთა ნაკადის მართვა, მოქალაქეებთან შეხვედრა, მოსმენა, კითხვა და სხვა უნარები;
 • DOST ცენტრების მიერ გაწეული მომსახურების გაუმჯობესება და შესაბამისი სფეროში მოქალაქეების მხარდასაჭერად განხორციელებული პროექტების და პროგრამების განხორციელება, შესაბამის საზოგადოებრივ და კერძო საფინანსო ინსტიტუტებთან, ასევე იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან თანამშრომლობის განხორციელება;
 • მოხალისეების ჩართვა (განსაკუთრებით ახალგაზრდა პროფესიონალები და სტუდენტები) "DOST" ცენტრების საქმიანობაში, მიიღონ ზომები მათ გასამხნევებლად და ამ მიზნით თანამშრომლობენ სასწავლო დაწესებულებებთან;
 • ზომების მიღება სახელმწიფო და კომერციული საიდუმლოებების, აგრეთვე კონფიდენციალურობის რეჟიმის დასაცავად;
 • საზოგადოების ინფორმირება მისი საქმიანობის შესახებ, ვებსაიტის დამკვიდრება და შენარჩუნება და ამ საიტზე კანონში მითითებული საჯარო ინფორმაციის საჯაროდ გამოქვეყნება და ამ ინფორმაციის მუდმივად განახლების უზრუნველყოფა;
 • მასმედიისა და სოციალური ქსელების საშუალებით პროპაგანდის უზრუნველყოფა, აგრეთვე ”ქოლ ცენტრის” შექმნა და მისი ეფექტური ფუნქციონირების ორგანიზება, რათა საზოგადოებას დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია სამინისტროს, სააგენტოსა და ”DOST” ცენტრების საქმიანობის შესახებ;
 • წინადადებების წარდგენა საქმიანობის სფეროში პროფესიონალი სპეციალისტების მოსამზადებლად და საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადების მიზნით, მონაწილეობა მიიღონ მათ განხორციელებაში;
 • ზომების მიღება სააგენტოს სტრუქტურისა და საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით;
 • მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული საქონლის (სამუშაოების და მომსახურების) შესყიდვა, აგრეთვე ტენდერების ჩატარება და ხელშეკრულების გაფორმება კანონის შესაბამისად, შესაბამის სფეროში მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად;
 • ჩაატაროს კვლევა საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, შექმნან სამუშაო ჯგუფები და კომისიები;
 • უზრუნველყოს გრანტებისა და სხვა ფინანსური რესურსების გამოყოფა შესაბამისი ტერიტორიისთვის და სხვა[1].

სააგენტოს ფუნქციები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სამთავრობო სააგენტო DOST აწარმოებს აზერბაიჯანის შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მომსახურებასა და სხვა დაკავშირებულ სერვისებს ერთ ადგილზე (მოსახერხებელი "ერთი ფანჯრის" სისტემის გამოყენებით). სააგენტოს მომსახურების ძირითადი სფეროებია:[5]

 • შრომა
 • დასაქმება
 • სოციალური უსაფრთხოება
 • პენსიების დანიშვნა
 • მიზნობრივი სოციალური დახმარება
 • ინვალიდობის შეფასება
 • შეზღუდული შესაძლებლობის განსაზღვრა
 • საბანკო მომსახურება
 • ადვოკატთა კონსულტაცია
 • სადაზღვევო მომსახურება და ა.შ.

DOST ცენტრები ასევე საშუალებას იძლევიან დამსაქმებლებსა და თანამშრომლებს მეთოდოლოგიური დახმარების გაწევაში. DOST ცენტრებს აქვთ შრომითი ხელშეკრულებების რეგისტრაციის კომპეტენცია. გარდა ამისა, სპეციალურ შემთხვევებში, სააგენტო უშვებს უმუშევარ პირებს თვითდასაქმების შესაძლებლობას, უზრუნველყოფს ინვალიდობის განსაზღვრის ახალ სისტემას[5].

DOST ცენტრებს ასევე ევალებათ შექმნან და განაახლონ ვაკანსიების ერთიანი პორტალი, დაარეგისტრირონ CV იმ ადამიანებისა, რომლებიც ეძებენ სამუშაოს. DOST სააგენტო მოქმედებს კომერციულ საფუძველზე (თვითდაფინანსების ავტონომიური პრინციპი) და მომსახურების უმეტესობა ფასიანია.[5]

იხილეთ აგრეთვე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]