ტექნიკური ტერმინოლოგია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
Jump to navigation Jump to search

ტექნიკური ტერმინოლოგია რაიმე პროფესიის ან სხვა საქმიანობის (მაგ. ჰობის, სპორტის ან ინდუსტრიის რომელიმე სეგმენტის) სპეციალიზებული ლექსიკონია. ზოგან ტექნიკური ტერმინოლოგია ჟარგონად მოიხსენიება, ან, განსაკუთრებით იურისპრუდენციაში, ხელოვნებათა ტერმინებად იწყოდება.

ფრაზა ინდუსტრიული ტერმინი იგივეა რაც ტექნიკური ტერმინოლოგია, რაც ნიშნავს იმას, რომ გარკვეულ ტერმინს აქვს გარკვეული მნიშვნელობა სპეციფიკური ინდუსტრიის სფეროში.

ჟარგონს შეიძლება ცოტა არ იყოს დამაკნინებელი მნიშვნელობაც ჰქონდეს, ხოლო ფრაზა ინდუსტრიული ტერმინი მიუთითებს, რომ ესათუის სიტყვა ან ფრაზა ტიპიურია ერთი რაიმე ინდუსტრიისა ან ბიზნესისთვის და ამ ინდუსტრიის ან ბიზნესის წრეში მყოფი ხალხისთვის ამ ტერმნიებს გასაგები მნიშვნელობა აქვს.

ზუსტი ტექნიკური ტერმინები და მათი განსაზღვრებები ფომალურად მიღებულია, დოკუმენტირებულია და საკუთარ სფეროში სწავლების საგანია. სხვა ზოგადი ტერმინები უფრო ქოლოქვიალურ ხასიათს ატარებს და უფრო სლენგს ემსგავსება. საზღვარი ფომალურსა და სლენგურ ჟარგონს შორის საკმაოდ არამყარია - ტერმინები დროდადრო სლენგიდან ფორმალურ ხასიათს იღებენ ან პირიქით. ასეთი შემთხვევებს განსაკუთრებით ხშირია ინგლისურში, რომელიც მოწინავეა ახალი ტექნიკური ტერმინების გამოგონებასა და ათვისებაში. მაგ. სიწყვა ფაირვოლი (კომპიუტერულ ქსელის მოწყობილობა, რომელიც ოფისის ქსელს ფილტრავს) თავიდან ტექნიკური სლენგი იყო, თუმცა მას შემდეგ რაც ასეთმა მოწყობილობამ ფართო ათვისება ჰპოვა და ყველასათვის გასაგები გახდა, ეს სიტყვა ფორმალური ტერმინი გახდა.

ტექნიკური ტერმინი ჩნდება რაიმე სფეროს ექსპერტთა მიერ ზუსტი მნიშვნელობით კომუნიკაციის საჭიროების გამო, თუმცა ამის არასასურველი ეფექტი ისაა, რომ ამ სფეროს გარეთ მყოფთათვის ამ ჯგუფის სპეციალიზებული ენა გაუგებარი ხდება. ეს შეიძლება პრობლემატური გახდეს, მაგ. როცა პაციენტს აღარ ძაულძს მედიკოსთა დისკუსიის აზრს ჩაწვდეს და ვერ მიხვდეს საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და მკურნალობის დანიშნულებას.


იხ. აგრეთვე სტატია: ტერმინოლოგია