ტრანსკრიფცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
| თჿ || || ლაბიალიზებული '''თ'''
|-
| || || პრერუპტივი ''''''
|-
| ი || ||
|-
| {{UniDécomp|10D8|0304}}|| {{UniDécomp|0069|0304}} || გრძელი ''''''
|-
| || || ნაზალიზებული ''''''
|-
| || || ფარინგალიზებული ''''''
|-
| || || გრძელი ნაზალიზებული ''''''
|-
| კ || ||
|-
| || || ინტენსიური ''''''
|-
| || || პალატალიზებული ''''''
|-
| კჿ || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| ლ || ||
| || || ინტენსიური ყრუ ლატერალური აფრიკატი
|-
| || || პალატალიზებული (რბილი) ''''''
|-
| || || აბრუპტიული ლატერალური სპირანტი
|-
| || || ინტენსიური ''''''
|-
| მ || ||
| || ||
|-
| || || პალატალიზებული (რბილი) ''''''
|-
| ჲ || ||
| ო || ||
|-
| {{UniDécomp|10DD|0304}}|| {{UniDécomp|006F|0304}} || გრძელი ''''''
|-
| || || ნაზალიზებული ''''''
|-
| || || ფარანგალიზებული ''''''
|-
| || || პალატალიზებული ''''''
|-
| || || გრძელი პალატალიზებული ''''''
|-
| || || მოკლე დახურული ''''''
|-
| || || მოკლე ღია ''''''
|-
| პ || ||
|-
| || || ფარინგალიზებული ''''''
|-
| პჿ || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| ჟ || ||
|-
| || || ველარიზებული ''''''
|-
| || || პალატალიზებული ''''''
|-
| ჟჿ || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| რ || ||
|-
| || || ინტენსიური ''''''
|-
| || ||
| ს || ||
|-
| || || ინტენსიური ''''''
|-
| || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) ''''''
|-
| || || სისინ-შიშინა ლაბიალიზებული ''''''
|-
| || ||
| || || ინტენსიური გლოტალიზებული ლატერალური აფრიკატი
|-
| ტჿ || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| უ || ||
|-
| {{UniDécomp|10E3|0304}}|| {{UniDécomp|0075|0304}} || გრძელი ''''''
|-
| || || ნაზალიზებული ''''''
|-
| || || ფარინგალიზებული ''''''
|-
| || || პალატალიზებული ''''''
|-
| || || გრძელი ნაზალიზებული ''''''
|-
| || || გრძელი პალატალიზებული ''''''
|-
| {{უბრჯგუ}} || w ||
| ფ || ||
|-
| || || ინტენსიური ''''''
|-
| || ||
|-
| || || ფარინგალიზებული ''''''
|-
| || || პრერუპტივი ''''''
|-
| ქ || ||
|-
| || || ინტენსიური ''''''
|-
| || || ფარინგალიზებული ''''''
|-
| || || პალატალიზებული ''''''
|-
| || || ინტენსიური პალატალიზებული ''''''
|-
| ქჿ || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| || || ინტენსიური ლაბიალიზებული ''''''
|-
| ღ || ||
| || || მჟღერი უვულარული აფრიკატი
|-
| || || მჟღერი წინაველარული სპირანტი (პალატალიზებული '''''')
|-
| || || ფარინგალიზებული ''''''
|-
| || || ლაბიალიზებული ფარანგალური ''''''
|-
| ყ || ||
| || || ინტენსიური გლოტალიზებული აფრიკატი უველარული რიგისა
|-
| || || პალატალიზებული ''''''
|-
| ყჿ || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| || || ფარინგალიზებული ''''''
|-
| || || ლაბიალიზებული ფარინგალური ''''''
|-
| შ || ||
| || || ინტენსიური ყრუ ალვეულარული სპირანტი
|-
| შჿ || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| || || პალატალიზებული ''''''
|-
| ჩ || ||
| || || ინტენსიური ყრუ არაგლოტალიზებული ალვეულარული აფრიკატი
|-
| || || ინტენსიური ''''''
|-
| || ||
|-
| -- || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| || || პალატალიზებული ''''''
|-
| ც || ||
|-
| || || ინტენსიური ყრუ არაგლოტალიზებული პოსტდენტალური (სისინა) აფრიკატი ''''''
|-
| ცჿ || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) ''''''
|-
| || || სისინ-შიშინა ლაბიალიზებული ''''''
|-
| || || პრერუპტივი ''''''
|-
| ძ || ||
|-
| ძჿ || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| || || სისინ-შიშნა (შუა სიბილანტური რიგის) ''''''
|-
| წ || ||
|-
| || || ინტენსიური გლოტალიზებული პოსტდენტალური (სისინა) აფრიკატი ''''''
|-
| წჿ || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| || || სისინ-შიშინა (შუა სიბილანტური რიგის) ''''''
|-
| ჭ || ||
|-
| || || ინტენსიური გლოტალიზებული ალვეოლარული აფრიკატი ''''''
|-
| || ||
|-
| || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| || || პალატიზებული ''''''
|-
| ხ || ||
| || || ინტენსიური უვალარული სპირანტი
|-
| || || არაინტენსიური წინაველარული სპირანტი (პალატიზებული '''''')
|-
| || || ინტენსიური წინაველარული სპირანტი
| || ||
|-
| || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| || ||
| || || ინტენსიური არაგლოტალიზებული უვულარული აფრიკატი
|-
| || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| || || პალატალიზებული ''''''
|-
| || || ფარინგალიზებული ''''''
|-
| || || ლაბიალიზებული ფარინგალური ''''''
|-
| ჯ || ||
|-
| || || ველარიზებული ''''''
|-
| || ||
|-
| || || პალატალიზებული ''''''
|-
| || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| ჰ || ||
| || || ყრუ ფარინგალური სპირანტი
|-
| || || ლაბიალიზებული ''''''
|-
| || ||
| ჵ || ||
|-
| || || ლაბიალიზებული '''ჵ'''
| || || ლაბიალიზებულიჵ
|-
| ჸ || ||
|-
| || || ყრუ ხორხისმიერი მსკდომი ლაბიალიზებული ''''''
|-
| ჷ || || უკანა წარმოების არალაბიალური ვიწრო ხმოვანი
|-
| {{UniDécomp|10F7|0304}}|| {{UniDécomp|0259|0304}} || გრძელი ''''''
|-
| || || მჟღერი ინტერდენტალური სპირანტი

სანავიგაციო მენიუ