საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
Jump to navigation Jump to search
Mail-mark-junk red.svg ეს ეს სტატია წამოყენებულია წაშლის კანდიდატად მიზეზების გაგება და განხილვაში მონაწილეობა შეგიძლიათ განხილვის გვერდზე.

განხილვის პარალელურად თქვენ შეგიძლიათ სტატიის გაუმჯობესება, თუმცა გთხოვთ, თავი შეიკავოთ სახელის შეცვლისა და შინაარსის არამოტივირებული წაშლისაგან.
განხილვის დასრულებამდე არ ამოიღოთ ეს თარგი სტატიიდან.

წაშლის კანდიდატი

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია არის პირთა წევრობაზე დაფუძნებული საჯარო სამართლის კორპორაცია, რომელიც შექმნილია “ადვოკატთა შესახებ” და “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ” საქართველოს კანონების საფუძველზე.

მისია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ადვოკატთა ასოციაციის მისიაა, ხელი შეუწყოს საქართველოში ხარისხიანი და სანდო მართლმსაჯულების სისტემის დამკვიდრებას, იურიდიული პროფესიის დამოუკიდებლობისა და საადვოკატო საქმიანობაში მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფის გზით.

სტრუქტურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის უმაღლესი ორგანოა ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება, რომელიც ირჩევს ასოციაციის თავმჯდომარეს, ასევე აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიის და სარევიზიო კომისიის წევრებს.

ადვოკატთა ასოციაციის ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულებასა და ასოციაციის ყოველდღიურ საქმიანობას უზრუნველყოფს ასოციაციის აპარატი, რომელსაც ხელმძღვანელობს აღმასრულებელი მდივანი. ასოციაციის აპარატის შემადგენლობაში შედის ადმინისტრაციული დეპარტამენტი, სასწავლო ცენტრი და ეთიკის კომისიის აპარატი.

სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების, კონკრეტული სამართლის დარგის განვითარებისა და იურიდიულ პროფესიაში არსებული პრობლემატური საკითხების გადაჭრის მიზნით, აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით, ასოციაციაში იქმნება კომიტეტები, კომისიები და სამუშაო ჯგუფები. ამჟამად, ასოციაციაში ფუნქციონირებს  32 კომიტეტი, 1 სამუშაო ჯგუფი და 1 კომისია.

თავმჯდომარე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ადვოკატთა ასოციაციის წევრთაგან ირჩევს ასოციაციის საერთო კრება 4 წლის ვადით. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე იმავდროულად არის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე და წარმოადგენს ასოციაციას.

2017 წლის 21 დეკემბერს  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრებამ ასოციაციის თავმჯდომარედ აირჩია დავით ასათიანი.

ყოფილი თავმჯდომარეები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

  • ზაზა ხატიაშვილი 2009-2017
  • კახაბერ ასლანიშვილი 2005 – 2008

აღმასრულებელი საბჭო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ასოციაციის მართვის ორგანოა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო. აღმასრულებელი საბჭო შედგება 12 წევრისაგან, რომელთაგან 11-ს ოთხი წლის ვადით, ფარული კენჭისყრით, ირჩევს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება, ადვოკატთა ასოციაციის სიითი შემადგენლობიდან. ასოციაციის თავმჯდომარე თანამდებობრივად შედის აღმასრულებელი საბჭოს შემადგენლობაში.

ეთიკის კომისია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ეთიკის კომისია დამოუკიდებელია და თავის საქმიანობას ახორციელებს აღნიშნული კანონისა და პროფესიული ეთიკის ნორმების საფუძველზე. ეთიკის კომისიის კომპეტენციაა შეამოწმოს ადვოკატზე შემოსული ინფორმაცია, შეისწავლოს მისი საფუძვლიანობა და გადაწყვიტოს ადვოკატის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი. ეთიკის კომისია შედგება 15 წევრისაგან, რომელთაგან არანაკლებ 12 ადვოკატია, ხოლო ეთიკის კომისიის საქმიანობის ეფექტურობისა და საზოგადოებრივი ნდობის ამაღლების მიზნით, 3 წევრი არის საზოგადოების სხვადასხვა წრეების წარმომადგენელი.

სარევიზიო კომისია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სარევიზიო კომისია ახორციელებს კონტროლს ასოციაციის თავმჯდომარის, აღმასრულებელი საბჭოს, აღმასრულებელი მდივნისა და მათ მიერ დანიშნული (დამტკიცებული) პირების კანონის, ასოციაციის წესდების შესრულებისა და ფინანსური სახსრების თუ სხვა ქონების საწესდებო მიზნების შესაბამისად გამოყენებაზე. სარევიზიო კომისია შედგება ასოციაციის საერთო კრების მიერ 4 წლის ვადით, ფარული კენჭისყრით, არჩეული 5 წევრისგან.

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ოფიციალური საიტი

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია -  facebook - ზე

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია -   youtubze- ზე

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია - linkedin- ზე

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია -   Instagram - ზე