გრაფემიკა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

გრაფემიკა, ან გრაფემატიკა (გერმ. Graphemik, აგრეთვე: Graphematik, სხვა წერითი ვარიანტები: Grafemik, Grafematik) — ჰადუმოდ ბუსმანის ენათმეცნიერების ლექსიკონის თანახმად, ბუნებრივ და კონსტრუირებულ ენათა სადამწერლო სისტემების სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულება.

საგანი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

გრაფემიკა - ლინგვისტიკური დისციპლინის ერთ-ერთი დარგობრივი მიმართულება. შეისწავლის კანონზომიერებებს, რომლებსაც შეიცავს ენის წერილობითი გამოხატვის ფორმები და აგრეთვე იმას, თუ რა მიმართებაშია ეს კანონზომიერებები წერილობითი ნორმის განვითარებასა და ფიქსირებაში (ორთოგრაფია).

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

  • Bergerhausen, Johannes; Poarangan, Siri: decodeunicode: Die Schriftzeichen der Welt. Hermann Schmidt, Mainz 2011, ISBN 978-3874398138 (alle 109.242 Grapheme des Unicode-Standards).
  • Althaus, Hans Peter: Graphemik. წიგნში: Lexikon der germanistischen Linguistik. 2., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. (გამომც.) Althaus, Hans Peter; Henne, Helmut; Wiegand, Herbert Ernst. Niemeyer, Tübingen 1980, გვ. 142–151. ISBN 3-484-10389-2
  • Eisenberg, Peter: Die Schreibsilbe im Deutschen. წიგნში: Schriftsystem und Orthographie. (გამომც.) Peter Eisenberg und Hartmut Günther. Niemeyer, Tübingen 1989, გვ. 57–84.
  • Eisenberg, Peter: Linguistische Fundierung orthographischer Regeln. Umrisse einer Wortgraphematik des Deutschen. წიგნში: Homo scribens. Perspektiven der Schriftlichkeitsforschung. (გამომც.) Jürgen Baurmann et al. Niemeyer, Tübingen 1993, გვ. 67–91.
  • Garbe, Burckhard: Phonetik und Phonologie, Graphetik und Graphemik des Neuhochdeutschen seit dem 17. Jahrhundert. წიგნში: Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2. ნახევარტომი. 2., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. (გამომც.) Besch, Werner; Betten, Anne; Reichmann, Oskar; Sonderegger, Stefan. De Gruyter, Berlin / New York 2000, გვ. 1766–1782. ISBN 3-11-015882-5
  • Günther, Hartmut / Ludwig, Otto (გამომც.): Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. 2 ნახევარტომი. De Gruyter, Berlin / New York 1994/96. ISBN 3-11-011129-2
  • Kohrt, Manfred: Phonotaktik, Graphotaktik und die grafische Worttrennung. წიგნში: Probleme der geschriebenen Sprache. Beiträge zur Schriftlinguistik auf dem XIV. Internationalen Linguistenkongress 1987 in Berlin. (გამომც.) Nerius, Dieter und Augst, Gerhard. Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, Berlin 1988, გვ. 125–165.
  • Maas, Utz: Rechtschreibung und Rechtschreibreform. Sprachwissenschaftliche und didaktische Perspektiven. წიგნში: Zeitschrift für germanistische Linguistik 22 (1994), გვ. 152–189.
  • Zifonun, Gisela; Hoffmann, Ludger; Strecker, Bruno et al.: Grammatik der deutschen Sprache, ტომი 1. De Gruyter, Berlin / New York 1997, ISBN 3-11-014752-1, გვ. 246–308.