აზერბაიჯანის გადასახადების სამინისტრო

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
აზერბაიჯანის გადასახადების სამინისტრო
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
აზერბაიჯანის გადასახადების სამინისტრო
უწყების შესახებ
შეიქმნა 11 თებერვალი, 2000
წინამორბედი უწყება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავარი სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექცია
მინისტრი მიქაილ ჯაბბაროვი
საიტი
taxes.gov.az

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგადასახადო სამინისტრო (აზერ. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi) — ცენტრალური აღმასრულებელი ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფო საგადასახადო პოლიტიკის განხორციელებას, სახელმწიფოს ბიუჯეტში სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადებისა და სხვა შემოსავლების დროულ და სრულ შეგროვებას, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ერთიანი საფინანსო და საბიუჯეტო პოლიტიკის ფარგლებში სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებას.

სტრუქტურის ხელმძღვანელია მინისტრი მიქაილ ჯაბბაროვი.

ისტორია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

1919 წლის 17 ივნისს, აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის საქმიანობის დროს, რესპუბლიკის პარლამენტის გადაწყვეტილებით ფინანსთა სამინისტროში შეიქმნა საგადასახადო ინსპექცია. ამ პერიოდის შემდეგ დაიწყო საგადასახადო სამსახურის საქმიანობა აზერბაიჯანში.

1920-1991 წლებში საგადასახადო საკითხები აზერბაიჯანულ სსრ-ში, საბჭოთა კავშირის საგადასახადო კანონმდებლობით რეგულირდებოდა.

სახელმწიფო დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, 1990 წლის ივლისში, ფინანსთა სამინისტროში შეიქმნა საგადასახადო სამსახური, სრული და დროული კრებული გადასახადებისა და სხვა სავალდებულო გადასახადების შესრულებისთვის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში.

1991 წლის ოქტომბერში მოხდა ამ სამსახურის რეორგანიზება საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად ზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით.

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულებით 2000 წლის 11 თებერვლის ბრძანებით, მთავარი სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექცია ლიკვიდირებული იყო და მის საფუძველზე შეიქმნა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის გადასახადების სამინისტრო — ცენტრალური აღმასრულებელი ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფო საგადასახადო პოლიტიკის განხორციელებას, გადასახადებისა და სხვა სავალდებულო სახელმწიფო გადასახადების სრულ და დროულად მიღებას, ასევე სხვა გადასახადებზე სახელმწიფო კონტროლს ამ სფეროში[1].

სამინისტროს უფლებები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სამინისტრო უფლებამოსილია განახორციელოს თავისი მოვალეობები:

 • კანონმდებლობის შესაბამისად საგადასახადო და საკაბელო ინსპექტირების ჩატარება;
 • გადასახადის გადამხდელთა ეფექტიანი კონტროლის განხორციელება კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით;
 • საგადასახადო შეღავათებისა და გადასახადის გადამხდელებთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტების შემოწმება;
 • აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგადასახადო კოდექსის მითითებით, დროებითი სწავლების მეთოდების გამოყენება;
 • საგადასახადო სამართალდამცავების მიერ საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევის უზრუნველყოფა;
 • საგადასახადო გაანგარიშების მიზნით საბაზრო ფასების გათვალისწინებით ბაზრის ფასებისა და რეგისტრაციის უზრუნველყოფა;
 • საგადასახადო კოდექსის მიხედვით საგადასახადო ვალდებულებების შეცვლა;
 • საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევის გამოვლენა, გადასახადის გადამხდელთა ვალების ზუსტი პროცენტის გაანგარიშება, კანონით გათვალისწინებული ფინანსური სანქციებისა და ადმინისტრაციული სასჯელის დაწესება;
 • საგადასახადო დავალიანების გადაცემის უზრუნველყოფა სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად;
 • საოპერაციო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელება, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონის შესაბამისად;
 • აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და წესების შესწავლისა და გამოძიების ფუნქციების განხორციელება;
 • ექსპერტების, სპეციალისტებისა და დამკვირვებლების ჩართვა კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და წესების დაცვაზე კონტროლის მიზნით;
 • კანონმდებლობის შესაბამისად დებულებების მიღება ნებისმიერი საქმიანობის შესახებ, რომელსაც არ გააჩნია ლიცენზია;
 • ფულადი სახსრების კონტროლის აპარატის რეალიზაციის მონიტორინგი;
 • არასწორი გზით გამოყენებული ფასებისა და ტარიფების შეცვლის ან აღმოფხვრისათვის საჭირო ორგანოებისათვის მიმართვის წარდგენა;
 • საწარმოების საგადასახადო პუნქტების შექმნის ადგილები, რომლებიც მუდმივ კონტროლს მოითხოვს;
 • რეგიონული საგადასახადო ორგანოებისა და სხვა სტრუქტურული განყოფილებების საქმიანობის გაუქმება;
 • რეგიონალური საგადასახადო ორგანოების განაცხადების რეგისტრაცია მათი საქმიანობის მონიტორინგი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით;
 • კანონმდებლობისა და ინფორმაციის მიწოდების სისტემის ჩამოყალიბება კანონმდებლობის შესაბამისად;
 • განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული მრავალი სხვა უფლებები.

სტრუქტურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • სამინისტროს აპარატი
 1. ტერიტორიული საგადასახადო ორგანოები
 • ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის გადასახადების სამინისტრო
 1. ნახიჩევანის ტერიტორიული საგადასახადო ადმინისტრაცია
 2. ტერიტორიული საგადასახადო ორგანოები
 • საგადასახადო პოლიტიკისა და სტრატეგიული კვლევების მთავარი სამმართველო
 • საგადასახადო აუდიტის მთავარი სამმართველო
 • შიდა უსაფრთხოების მთავარი სამმართველო
 • კომერციული იურიდიული პირებისა და ეკონომიკური ანალიზის ორგანიზების გენერალური დირექტორატი
 • საოპერაციო კონტროლის ოფისი
 • საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
 • გადასახადის გადამხდელის დეპარტამენტი
 • საგადასახადო დავალიანების აღსრულების სამუშაოების ორგანიზების დეპარტამენტი
 • პერსონალის პოლიტიკა და ტრეინინგი
 • იურიდიული დეპარტამენტი
 • სპეციალური საგადასახადო სამსახურის დეპარტამენტი
 • გადასახადების სამინისტროს საგადასახადო დანაშაულის წინასწარი გამოძიების დეპარტამენტი
 • საგადასახადო აუდიტის დეპარტამენტი გადასახადების განკარგულებაშია
 • ბაქოს საგადასახადო დეპარტამენტი
 1. ბაქოს საგადასახადო დეპარტამენტის პირველი ფუნქციონალური ადმინისტრირება
 2. ბაქოს საგადასახადო დეპარტამენტის მეორე ფუნქციონალური ადმინისტრირება
 3. ბაქოს საგადასახადო დეპარტამენტის მესამრე ფუნქციონალური განყოფილება
 • სასწავლო ცენტრი

„ერთი ფანჯარა“[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანების შესაბამისად „ერთიანი ფანჯრის პრინციპით ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობის ორგანიზების უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ“. იურიდიული პირების რეგისტრაციისა და სამეწარმეო საქმიანობაში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია იუსტიციის სამინისტროდან აზერბაიჯანის გადასახადების სამინისტროს გადაეცა. ეს ინოვაცია მიზნად ისახავდა კომპანიების რეგისტრაციის მექანიზმების გამარტივებასა და აზერბაიჯანში მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის განმტკიცებას[2]. 2009 წლის პირველი ცხრა თვის განმავლობაში მხოლოდ „ერთი ფანჯრის“ პრინციპის დანერგვის შედეგად დარეგისტრირდა 33,692 ეკონომიკური სუბიექტი, საიდანაც 11.4% იყვნენ იურიდიული პირები[3].

მობილური ხელმოწერა - ASAN İmza[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

2013 წლის 1 სექტემბრიდან გადასახადების სამინისტრომ დაიწყო სისტემა Asan İmza-ს (მობილური ხელმოწერა) რეალიზაცია. ეს არის მომსახურება, რომელსაც წარუდგენენ სახელმწიფო დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს, კერძო პირებს, რომელიც მიზნად ისახავს მომხმარებლის აუთენთიფიკაციას ელექტრონული ხელმოწერით მობილური ტელეფონის სიმ-ბარათის მეშვეობით. ციფრული ხელმოწერის პლატფორმის დეველოპერია B.EST Solutions. ASAN İmza აზერბაიჯანის ორიგინალური პროდუქტია, რომელიც უზრუნველყოფს საიმედო ციფრულ იდენტიფიკაციას. მობილური ID, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაადასტუროთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ელექტრონული ფორმით ხელი მოაწეროთ დოკუმენტს, ყველა მობილური ოპერატორის მიერაა დადგენილი აზერბაიჯანში. 2013 წლის ივლისიდან მობილური ციფრული ხელმოწერის გაცემის პროცესი დაიწყო. დღეს დღეობით ამ მომსახურებით სარგებლობენ ონლაინ გადამხდელები[4][5].

იხილეთ აგრეთვე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]