შედარება (რიტორიკა)

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

შედარება სტილისტიკასა და ლიტერატურაში — ტროპის ერთ-ერთი სახე. შედარების დროს ორი სხვადასხვა საგანი ან მოვლენა შეფასებულია ერთმანეთთან არა სრული მსგავსების, არამედ ერთ-ერთი რომელიმე მსგავსების საფუძველზე, მოვლენების მხატვრული გამოსახვის მიზნით:

„მაღლით ბრძლის ველს, როგორც ხელის გულს,
     ისე დაჰყურებს მთავარსარდალი“.

შედარებისთვის აუცილებელია ორი ან მეტი მოვლენა - რა უნდა შევადაროთ და რას უნდა შევადაროთ. მაგალითად, წინადადებაში „თმა თოვლივით გაუთეთრდა“ შედარების ორი წევრია: თმა და თოვლი.

შედარების წევრები შედარებას ქმნიან გრამატიკული კავშირებით: ვითარცა, როგორც, თითქოს, მსგავსად; ან ნაწილაკებით: -ვით, -ებრ და სხვ.