მუშაობა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
Jump to navigation Jump to search

თუ სხეულზე მოქმედებს F ძალა და სხეული S მანძილით გადაადგილდება ამ ძალის გასწვრივ, მაშინ სრულდება მექანიკა მუშაობა: A=|F|.|S| . მუშაობის ერთეულია ჯოული (ჯ)- ეს არის მუშაობა, რომელსაც ასრულებს 1ნ ძალა ძალის მოდების წერტილის 1მ-ზე გადაადგილებისას ძალის მოდების წრფის გასწვრივ. როდესაც ძალის მიმართულება გადაადგილება მიმართულებასთან α კუთხეს ქმნის:A=|F|.|S|cosα. ზოგადად ,სხეულზე მოქმედი ძალის მიერ შესრულებული ძალის მუშაობა ტოლია ძალისა და გადაადგილების მოდულების ნამრავლისა მათ შორის მდებარე კუთხის კოსინუსზე. მუშაობა ალგებრული სიდიდეა-დადებითიც შეიძლება იყოს და უარყოფითიც. მუშაობის ნიშანს განსაზღვრავს კოსინუსის ნიშანი: მუშობა დადებითია, კუთხე ძალასა და გადაადგილებას შორის მახვილია, და უარყოფითია, თუ ეს კუთხე ბლაგვი კუთხე. კერძოდ, სრიალის ხახუნის მუშაობა ყოველთვის უარყოფითია:α= 180°,cosα=-1.თუ კუთხე ძალასა და გადაადგილებას შორის მართი კუთხე,მაშინ ეს ძალა მუშაობას არ ასრულებს. ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება სხეული მასზე მოქმედი ძალის გავლენით გადაადგილდეს, მაგრამ ამ დროს მუშაობა არ შესრულდეს. მაგალითად, წრეწირზე მოძრაობა ცენტრისკენული ძალა მუშაობას არ ასრულებს.