მორფოლოგია (ენათმეცნიერება)

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
Jump to navigation Jump to search
Disambig-dark.svg სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ მორფოლოგია.

მორფოლოგია — მეცნიერება, რომელიც იკვლევს სიტყვების ფორმათა ცვალებადობას და ამ ფორმაცვალებადობასთან დაკავშირებულ სიტყვის შინაარსის ცვლას.

მორფოლოგიის კვლევის მთავარი საგანი ფლექსიაა, რომელიც მოიცავს ბრუნების, უღლების და შედარებითი ხარისხის კატეგორიებს. მორფოლოგია ცდილობს ხსენებულ კატეგორიებში მოაქციოს სიტყვის ფორმები, დაჰყოს ისინი გარკვეულ ნიშნის მიხედვით პარადიგმებად და კლასებად.

მორფოლოგია მომდინარეობს ბერძნული სიტყვებისგან "morphe"-ფორმა,"logos"-მოძღვრება."morphe" სიტყვასიტყვით "ფორმას" აღნიშნავს და ასე განიმარტება:"სიტყვის ნაწილი(სუფიქსი,პრეფიქსი,ძირი),რომელსაც აქვს ლექსიკური ან გრამატიკული მნიშვნელობა"(უცხო სიტყვათა ლექსიკონი).სუფიქსი,პრეფიქსი,აფიქსი ლათინური სიტყვებისგან მომდინარეობს და მორფოლოგიაში ეს ტერმინები ხშირად გამოიყენება.მათი მნიშვნელობებია:აფიქსი-(affixus-მიმაგრებული) სიტყვის ნაწილი,რომელსაც აქვს გრამატიკული(და არა საგნობრივი)მნიშვნელობა.სუფიქსი-(suffixus-ბოლოს მიმაგრებული)სიტყვის ძირის შემდეგ მოთავსებული აფიქსი;ბოლოსართი.პრეფიქსი-(praefixus-წინიდან მიმაგრებული)სიტყვის მარტივი ფუძის(ძირის) წინ მოთავსებული აფიქსი;თავსართი.მაგ.:ა-შენ-ებ-ს სიტყვაში ა-,-ებ და -ს აფიქსებია.ამ ლათინურ ტერმინებთან ერთად გამოიყენება ქართული წარმომავლობის სიტყვები:სართი(ანუ რაც დაერთვის),თავსართი და ბოლოსართი.

ენაში არსებული სიტყვები იყოფა დამოუკიდებელი მნიშვნელობის და დამხმარე სიტყვებად.დამოუკიდებელ სიტყვას სხვაგვარად სრუმნიშვნელოვან სიტყვასაც უწოდებენ.ეს იმას ნიშნავს,რომ ცალკე აღებულ სიტყვას თავისი მნიშვნელობა აქვს და მისი წარმოთქმისას ან წაკითხვისას გარკვეული წარმოდგენა გვექმნება მასზე.

ენაში არსებული ყველა ფორმა,დამოუკიდებელი თუ დამხმარე,რამდენიმე ჯგუფად დაყვეს იმისათვის,რომ უფრო ადვილი ყოფილიყო მათი შესწავლა და შემდგომ გარკვეული წესების დადგენა მათი გამოყენებისათვის.

ამ ჯგუფებს მეტყველების ნაწილები ჰქვია. ქართულ ენაში ათი მეტყველების ნაწილია.ესენია: 1.არსებითი სახელი:მაგიდა,სკამი,სახლი,სიხარული....... 2.ზედსართავი სახელი:ლამაზი,მწარე,თეთრი....... 3.რიცხვითი სახელი:ერთი,ათი,ასი,ბევრი,მეხუთედი... 4.ნაცვალსახელი:მე,შენ,ისინი,ვინ,რა,თვითონ...... 5.ზმნა:ვწერ,მივდივარ,ვზივარ,მეძინა... 6.ზმნიზედა:გუშინ,შარშან,გაისად,ზეგ... 7.თანდებული:ვით,ზე,გან,შესახებ....... 8.კავშირი:და,რომ,როდესაც,რათა...... 9.ნაწილაკი:არა,ვერა,ხოლმე,მეთქი..... 10.შორისდებული:ყოჩაღ,ვაიმე,უჰ.....

მათგან პირველი ოთხი სახელია.მათ გარკვეული ნიშნები ერთნაირი აქვთ,მაგალითად,ის,რომ იცვლებიან ბრუნვების მიხედვით. სახელები და ზმნა ცვალებადი სიტყვებია,ისინი სხვადასხვაგვარად იცვლებიან და სხვადასხვა მნიშვნელობას იღებენ. ზმნიზედა უცვლელია,მაგრამ დამოუკიდებელი მნიშვნელობის მქონეა. ბოლო ოთხი კი-თანდებული,კავშირი, ნაწილაკი,შორისდებული-უცვლელი მეტყველების ნაწილებია,ამავე დროს ისინი დამხმარე სიტყვებია,მათ დამოუკიდებელი მნიშვნელობა არა აქვთ,მაგრამ წინადადებაში გარკვეულ როლს ასრულებენ.