თარგი:ნავდაფა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

ამ თარგით ბმულების ერთი ან მეტი სიის მეშვეობით სწრაფად იქმნება სანავიგაციო თარგი. იგი შეიცავს ნაგულისხმევი სტილებს, რომლებიც მოქმედია სანავიგაციო თარგების უმეტესობის შემთხვევაში. ნაგულისხმევი სტილის შეცვლა არასასურველია, თუმცა — შესაძლებელი. სასურველია ამ თარგის ან ნავდაფების კომპლექტის გამოყენება სანავიგაციო თარგების სტანდარტიზაციისთვის.

გამოყენება

შეგიძლიათ, ამოიღოთ ცარიელი პარამეტრები

{{ნავდაფა
|სახელი  = {{subst:PAGENAME}}
|სათაური  = 
|სურათი  = 
|ზედა  = 

|ჯგუფი1 = 
|სია1  = 

|ჯგუფი2 = 
|სია2  = 
 ...
|ჯგუფი30 = 
|სია30 = 

|ქვედა  = 
}}

პარამეტრების სია

The navbox uses lowercase parameter names, as shown in the box (at right). The mandatory name and title will create a one-line box if other parameters are omitted.

Notice "ჯგუფი1" (etc.) is optional, as are sections named "above/ქვედა".
The basic and most common parameters are as follows (see below for the full list):

სახელი - the name of the template.
სათაური - text in the title bar, such as: [[Widget stuff]].
მდგომარეობა - autocollapse, uncollapsed, collapsed: the status of box expansion, where "autocollapse" hides stacked navboxes automatically.
სათსტილი - a CSS style for the title-bar, such as: background:gray;
ჯგუფსტილი - a CSS style for the group-cells, such as: background:#eee;
სურათი - an optional right-side image (coded as the whole image tag: [[სურათი:XX.jpg|90პქ]] ).
სურმარცხნივ - an optional left-side image (code the same was as the "სურათი" parameter).
ზედა - text to appear above the group/list section (could be a list of overall wikilinks).
ჯგუფი# - the left-side text before list-n (if group-n omitted, list-n starts at left of box).
სია# - text listing wikilinks, often separated by middot templates, such as: [[A]]{{•}} [[B]]
ქვედა - optional text to appear below the group/list section.

Further details, and complex restrictions, are explained below under section Parameter descriptions. See some alternate navbox formats under: Layout of table.

პარამეტრების აღწერა

The following is a complete list of parameters for using {{ნავდაფა}}. In most cases, the only required parameters are name, title, and სია1, though child navboxes do not even require those to be set.

{{ნავდაფა}} shares numerous common parameter names as its sister templates {{Navbox with columns}} and {{Navbox with collapsible groups}} for consistency and ease of use. Parameters marked with a cross are common to all three master templates.

დაყენების პარამეტრები

სახელი
The name of the template, which is needed for the "v • d • e" ("view • discuss • edit") links to work properly on all pages where the template is used. You can enter {{subst:PAGENAME}} for this value as a shortcut. The name parameter is only mandatory if a title is specified, and the კონტური parameter is not set.
მდგომარეობა [autocollapse, uncollapsed, collapsed, plain, off]
 • Defaults to autocollapse. A navbox with autocollapse will start out collapsed if there are two or more tables on the same page that use other collapsible tables. Otherwise, the navbox will be expanded. For the technically minded, see MediaWiki:Common.js.
 • თუ მითითებულია collapsed, the navbox will always start out in a collapsed state.
 • თუ მითითებულია plain, the navbox will always be expanded with no [hide] link on the right, and the title will remain centered (by using padding to offset the v • d • e links).
 • თუ მითითებულია off, the navbox will always be expanded with no [hide] link on the right, but no padding will be used to keep the title centered. This is for advanced use only; the "plain" option should suffice for most applications where the [show]/[hide] button needs to be hidden.
 • If set to anything other than autocollapse, collapsed, plain, or off (such as "uncollapsed"), the navbox will always start out in an expanded state, but have the "hide" button.
To show the box when standalone (non-included) but then auto-hide contents when in an article, put "uncollapsed" inside <noinclude> tags:
 • მდგომარეობა = <noinclude>uncollapsed</noinclude>
 • That setting will force the box visible when standalone (even when followed by other boxes), displaying "[hide]" but then auto-collapse the box when stacked inside an article.
Often times, editors will want a default initial state for a navbox, which may be overridden in an article. Here is the trick to do this:
 • In your intermediate template, create a parameter also named "state" as a pass-through like this:
 • | state = {{{state<includeonly>|your_desired_initial_state</includeonly>}}}
 • The <includeonly>| will make the template expanded when viewing the template page by itself.
 • მაგალითი: {{peso}} with autocollapse as the default initial state. Bolivian peso transcludes it and has only one navbox. So the peso navbox shows. Chilean peso has two navboxes. So the peso navbox collapses.
 • მაგალითი: {{Historical currencies of Hungary}} with expanded as the default initial state. All transcluding articles shows the content by default, unless there were an hypothetical article that specifies state = collapsed when transcluding.
ნავბარი
Defaults to Tნავბარი. If set to plain, the v • d • e links on the left side of the titlebar will not be displayed, and padding will be automatically used to keep the title centered. Use off to remove the v • d • e links, but not apply padding (this is for advanced use only; the "plain" option should suffice for most applications where a ნავბარი is not desired). Note that it is highly recommended that one does not hide the ნავბარი, in order to make it easier for users to edit the template, and to keep a standard style across pages.
კონტური
See section below on using navboxes within one another for examples and a more complete description. If set to child or subgroup, then the navbox can be used as a borderless child that fits snuggly in another navbox. The border is hidden and there is no padding on the sides of the table, so it fits into the list area of its parent navbox. If set to none, then the border is hidden and padding is removed, and the navbox may be used as a child of another container (do not use the none option inside of another navbox; similarly, only use the child/subgroup option inside of another navbox). If set to anything else (default), then a regular navbox is displayed with a 1px border. An alternate way to specify the border to be a subgroup style is like this (i.e. use the first unnamed parameter instead of the named კონტური parameter):
{{ნავდაფა|child|...}}

უჯრები

სათაური
Text that appears centered in the top row of the table. It is usually the template's topic, i.e. a succinct description of the body contents. This should be a single line, but if a second line is needed, use {{-}} to ensure proper centering. This parameter is technically not mandatory, but using {{ნავდაფა}} is rather pointless without a title.
ჯგუფი#
(i.e. ჯგუფი1, ჯგუფი2 და ა.შ..) If specified, text appears in a header cell displayed to the left of list#. If omitted, list# uses the full width of the table.
სია#
(i.e. სია1, სია2 და ა.შ..) The body of the template, usually a list of links. Format is inline, although the text can be entered on separate lines if the entire list is enclosed within <div> </div>. At least one list parameter is required; each additional list is displayed in a separate row of the table. Each list# may be preceded by a corresponding group# parameter, if provided (see below).
სურათი
An image to be displayed in a cell below the title and to the right of the body (the groups/lists). For the image to display properly, the სია1 parameter must be specified. The სურათი parameter accepts standard wikicode for displaying an image, i.e.
სურათი = [[სურათი:Example.jpg|100პქ]]
სურმარცხნივ
An image to be displayed in a cell below the title and to the left of the body (lists). For the image to display properly, the სია1 parameter must be specified and no groups can be specified. The სურმარცხნივ parameter accepts standard wikicode for displaying an image, i.e.
სურმარცხნივ = [[სურათი:Example.jpg|100პქ]]
ზედა
A full-width cell displayed between the titlebar and first group/list, i.e. above the template's body (groups, lists and image). In a template without an image, above behaves in the same way as the სია1 parameter without the ჯგუფი1 parameter.
ქვედა
A full-width cell displayed ქვედა the template's body (groups, lists and image). In a template without an image, ქვედა behaves in the same way as the template's final list# parameter without a group# parameter. For an example of the ქვედა parameter in use, see {{Lists of the provinces and territories of Canada}}.

სტილის პარამეტრები

Styles are generally not recommended as to maintain consistency among templates and pages in Wikipedia. However, the option to modify styles is given.

style
Specifies CSS styles to apply to the template body. The parameter შუასტილი also does the example same thing and can be used in place of this style parameter. This option should be used sparingly as it can lead to visual inconsistencies. Examples:
style = background:#nnnnnn;
style = width:N [em/%/px or width:auto];
style = float:[left/right/none];
style = clear:[right/left/both/none];
საბსტილი
CSS styles to apply to the title, above, ქვედა, and group cells all at once. The style are not applied to list cells. This is convenient for easily changing the basic color of the navbox without having to repeat the style specifications for the different parts of the navbox. Examples:
საბსტილი = background:lightskyblue;
სათსტილი
CSS styles to apply to title, most often the titlebar's background color:
სათსტილი = background:#nnnnnn;
სათსტილი = background:name;
ჯგუფსტილი
CSS styles to apply to the groupN cells. This option overrides any styles that are applied to the entire table. Examples:
ჯგუფსტილი = background:#nnnnnn;
ჯგუფსტილი = text-align:[left/center/right];
ჯგუფსტილი = vertical-align:[top/middle/bottom];
group#style
CSS styles to apply to a specific group, in addition to any styles specified by the ჯგუფსტილი parameter. This parameter should only be used when absolutely necessary in order to maintain standardization and simplicity. Examples:
ჯგუფი3სტილი = background:red;color:white;
სიასტილი
CSS styles to apply to all lists. Overruled by the კენტსტილი and ლუწსტილი parameters (if specified) below.
list#style
CSS styles to apply to a specific group, in addition to any styles specified by the ჯგუფსტილი parameter. This parameter should only be used when absolutely necessary in order to maintain standardization and simplicity. Examples:
სია5სტილი = background:#ddddff;
listpadding
A number and unit specifying the padding in each list cell. The list cells come equipped with a default padding of 0.25em on the left and right, and 0em on the top and bottom. Due to complex technical reasons, simply setting "სიასტილი=padding:0.5em;" (or any other padding setting) will not work. Examples:
listpadding = 0.5em 0em; (sets 0.5em padding for the left/right, and 0em padding for the top/bottom.)
listpadding = 0em; (removes all list padding.)
კენტსტილი
ლუწსტილი
Applies to odd/even list numbers. Overrules styles defined by სიასტილი. The default behavior is to add striped colors (white and gray) to odd/even rows, respectively, in order to improve readability. These should not be changed except in extraordinary circumstances.
evenodd [swap, even, odd, off]
If set to swap, then the automatic striping of even and odd rows is reversed. Normally, even rows get a light gray background for striping; when this parameter is used, the odd rows receive the gray striping instead of the even rows. Setting to even or odd sets all rows to have that striping color. Setting to off disables automatic row striping. This advanced parameter should only be used to fix problems when the navbox is being used as a child of another navbox and the stripes do not match up. Examples and a further description can be found in the section on child navboxes below.
ზედასტილი
ქვედასტილი
CSS styles to apply to the top cell (specified via the above parameter) and bottom cell (specified via the below parameter). Typically used to set background color or text alignment:
ზედასტილი = background:#nnnnnn;
ზედასტილი = text-align:[left/center/right];
სურათსტილი
სურმარცხნივstyle
CSS styles to apply to the cells where the image/სურმარცხნივ sits. These styles should only be used in exceptional circumstances, usually to fix width problems if the width of groups is set and the width of the image cell grows too large. Examples:
სურათსტილი = width:5em;
ნაგულისხმევი სტილები

The style settings listed here are those that editors using the navbox change most often. The other more complex style settings were left out of this list to keep it simple. Most styles are set in MediaWiki:Common.css.

შუასტილი = background:#fdfdfd; width:100%; vertical-align:middle;
სათსტილი = background:#ccccff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;
ზედასტილი = background:#ddddff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;
ქვედასტილი = background:#ddddff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;
ჯგუფსტილი = background:#ddddff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:right;
სიასტილი = background:transparent; text-align:left/center;
კენტსტილი = background:transparent;
ლუწსტილი = background:#f7f7f7;

Since სიასტილი and კენტსტილი are transparent odd lists have the color of the შუასტილი, which defaults to #fdfdfd (white with a hint of gray). A list has text-align:left; if it has a group, if not it has text-align:center;. Since only შუასტილი has a vertical-align all the others inherit its vertical-align:middle;.

გაფართოებული პარამეტრები

სათჯგუფი
This puts a group in the title area, with the same default styles as group#. It should be used only in exceptional circumstances (usually advanced meta-templates) and its use requires some knowledge of the internal code of {{ნავდაფა}}; you should be ready to manually set up CSS styles to get everything to work properly if you wish to use it. If you think you have an application for this parameter, it might be best to change your mind, or consult the talk page first.
სათჯგუფსტილი
The styles for the სათჯგუფი cell.
შიგსტილი
A very advanced parameter to be used only for advanced meta-templates employing the navbox. Internally, the navbox uses an outer table to draw the border, and then an inner table for everything else (title/above/groups/lists/below/images და ა.შ..). The style/შუასტილი parameter sets the style for the outer table, which the inner table inherits, but in advanced cases (meta-templates) it may be necessary to directly set the style for the inner table. This parameter provides access to that inner table so styles can be applied. Use at your own risk.
სიაკლასი

თარგის სიაში ჩამოთვლილი ელემენტების გამოსაყოფად შესაძლებელია, როგორც მძიმეების (,), ასევე სპეციალური გამყოფი წერტილების ჩასმა {{·}} ( · ), თუმცა ალტერნატივის სახით შესაძლებელია „სიაკლასში“ მივუთითოთ — hlist, ხოლო სიის ნაწილში ვერტიკალურად (და არა ჰორიზონტალურად) ჩამოვწეროთ ელემენტები წინ ფიფქის (*) მითითებით.

მაგალითად:

{{ნავდაფა
|სახელი = ნავდაფა/ინფო
|სათაური = [[Multimedia Super Corridor|MSC (Multimedia Super Corridor) Malaysia]]
|სურათი = [[სურათი:Flag of Malaysia.svg|80პქ]]
|სიაკლასი=hlist
|ჯგუფი1 = Centre
|სია1 = 
*[[Petronas Twin Towers]]
*[[Kuala Lumpur Tower]]
*[[Kuala Lumpur Sentral]]
*[[Technology Park Malaysia]]
*[[Putrajaya]]
*[[Cyberjaya]]
*[[Kuala Lumpur International Airport]]
}}

მივიღებთ:

ცხრილის სტილი

Table generated by {{ნავდაფა}} without image, above and below parameters (gray list background color added for illustration only):

Table generated by {{ნავდაფა}} with image, above and below parameters (gray list background color added for illustration only):


Table generated by {{ნავდაფა}} with image, სურმარცხნივ, lists, and without groups, above, below (gray list background color added for illustration only):

მაგალითები

სურათის გარეშე

{{ნავდაფა
|სახელი = ნავდაფა/ინფო
|სათაური = [[Multimedia Super Corridor|MSC (Multimedia Super Corridor) Malaysia]]{{-}}''without image''

|ჯგუფი1 = Centre
|სია1 = [[Cyberjaya]]

|ჯგუფი2 = Area
|სია2 = [[Klang Valley]]

|ჯგუფი3 = Major landmarks
|სია3 = [[Petronas Twin Towers]]{{}} [[Kuala Lumpur Tower]]{{}} [[Kuala Lumpur Sentral]]{{}} [[Technology Park Malaysia]]{{}} [[Putrajaya]]{{}} [[Cyberjaya]]{{}} 
[[Kuala Lumpur International Airport]]

|ჯგუფი4 = Infrastructure
|სია4 = [[Express Rail Link]]{{}} [[KL-KLIA Dedicated Expressway]]

|ჯგუფი5 = Prime applications
|სია5 = [[EGovernment]]{{}} [[MyKad]] 
}}

სურათით, ჯგუფების გარეშე

{{ნავდაფა
|სახელი = ნავდაფა/ინფო
|სათაური = [[Multimedia Super Corridor|MSC (Multimedia Super Corridor) Malaysia]]
|სურათი = [[სურათი:Flag of Malaysia.svg|80პქ]]
|სია1 = [[Petronas Twin Towers]]{{}} [[Kuala Lumpur Tower]]{{}} [[Kuala Lumpur Sentral]]{{}} [[Technology Park Malaysia]]{{}} [[Putrajaya]]{{}} [[Cyberjaya]]{{}} [[Kuala Lumpur International Airport]]
}}


ორი სურათი, ჯგუფების გარეშე, რამდენიმე სია

{{ნავდაფა
|სახელი = ნავდაფა/ინფო
|სათაური = [[Multimedia Super Corridor|MSC (Multimedia Super Corridor) Malaysia]]
|სურათი = [[სურათი:Flag of Malaysia.svg|80პქ]]
|სურმარცხნივ = [[სურათი:Flag of Malaysia.svg|80პქ]]
|სია1 = [[Petronas Twin Towers]]{{}} [[Kuala Lumpur Tower]]{{}} [[Kuala Lumpur Sentral]]
|სია2 = [[Express Rail Link]]{{}} [[KL-KLIA Dedicated Expressway]]
|სია3 = [[EGovernment]]{{}} [[MyKad]]
|სია4 = [[Klang Valley]]
}}


სურათით, ჯგუფებით, ზედა და ქვედა ხაზებით

{{ნავდაფა
|სახელი = ნავდაფა/ინფო
|სათაური = [[Multimedia Super Corridor|MSC (Multimedia Super Corridor) Malaysia]]
|სურათი = [[სურათი:Flag of Malaysia.svg|80პქ]]

|ზედა = ზედა ხაზი იწერება აქ

|ჯგუფი1 = Centre
|სია1 = [[Cyberjaya]]

|ჯგუფი2 = Area
|სია2 = [[Klang Valley]]

|ჯგუფი3 = Major landmarks
|სია3 = [[Petronas Twin Towers]]{{}} [[Kuala Lumpur Tower]]{{}} [[Kuala Lumpur Sentral]]{{}} [[Technology Park Malaysia]]{{}} [[Putrajaya]]{{}} [[Cyberjaya]]{{}} [[Kuala Lumpur International Airport]]

|ჯგუფი4 = Infrastructure
|სია4 = [[Express Rail Link]]{{}} [[KL-KLIA Dedicated Expressway]]

|ჯგუფი5 = Prime applications
|სია5 = [[EGovernment]]{{}} [[MyKad]]

|ქვედა = საიტი [http://www.msc.com.my/ www.msc.com.my]
}}


ქვენავდაფები (child)

It is possible to place multiple navboxes within a single border with the use of the კონტური parameter, or by specifying the first parameter to be "child". The basic code for doing this is as follows (which adds a subgroup for the first group/list area):

{{ნავდაფა
|სახელი = {{subst:PAGENAME}}
|სათაური = Title

|ჯგუფი1 = [optional]
|სია1 = {{ნავდაფა|child
  ...child navbox parameters...
 }}

...
}}

ჯგუფების მაგალითი

This example shows how subgroups can be used. It is recommended that one uses {{ნავდაფა ქვეჯგუფი}}, but the same result can be reached by using {{ნავდაფა}} with კონტური = child or the first unnamed parameter set to child. Note that the evenodd parameter is used to reverse striping in some of the subgroups in order to get all of the stripes to line up properly. If you wish to remove the striping altogether, you can set სიასტილი = background:transparent; in each of the navboxes.

ჩვენების/დამალვის რამდენიმე ფუნქცია ერთ შემცველში

The example below is generated using a regular navbox for the main container, then its სია1, სია2, and სია3 parameters each contain another navbox, with კონტური = child set. Note that each of the child navboxes has its own VDE ნავბარი; these could be hidden using ნავბარი = plain for each of them, or by just leaving out the name parameter (child navboxes do not require the name parameter to be set, unlike regular navboxes).

დამატებითი მაგალითები

You may find additional examples of complex subgroups and child navboxes at the advanced navbox examples page and the Navbox code test page.

კავშირი ნავდაფისგან შექმნილ სხვა თარგებთან

This navbox template is specifically designed to work in conjunction two other sister templates: {{Navbox with columns}} and {{Navbox with collapsible groups}}. All three of these templates share common parameters for consistency and ease of use (such parameters are marked with a in the complete parameter list above). Most importantly, all three of these templates can each be used as children of one another (by using the კონტური = child parameter, or by specifying the first unnamed parameter to be child (i.e. use {{ნავდაფა|child, {{ნავდაფა with columns|child, or {{ნავდაფა with collapsible groups|child). For examples on how this is done, see the page on advanced navbox examples.

ტექნიკური დეტალები

 • This template uses CSS classes for most of its looks, thus it is fully skinnable.
 • Internally this meta template uses HTML markup instead of wiki markup for the table code. That is the usual way we make meta templates since wiki markup has several drawbacks. For instance it makes it harder to use parser functions and special characters in parameters.

სირთულეები

 • The 2px wide border between groups and lists is drawn using the border-left property of the list cell. Thus, if you wish to change the background color of the template (for example შუასტილი = background:purple;), then you'll need to make the border-left-color match the background color (i.e. სიასტილი = border-left-color:purple;). If you wish to have a border around each list cell, then the 2px border between the list cells and group cells will disappear; you'll have to come up with your own solution.
 • The list cell width is initially set to 100%. Thus, if you wish to manually set the width of group cells, you'll need to also specify the სიასტილი to have width:auto. If you wish to set the group width and use images, it's up to you to figure out the CSS in the ჯგუფსტილი, სიასტილი, სურათსტილი, and სურმარცხნივstyle parameters to get everything to work correctly. Example of setting group width:
ჯგუფსტილი = width:10em;
სიასტილი = width:auto;
 • Adjacent navboxes have only a 1 pixel border between them (except in IE6, which doesn't support the necessary CSS). If you set the top or bottom margin of style/შუასტილი, then this will not work.
 • The default margin-left and margin-right of the outer navbox table are set to "auto;". If you wish to use navbox as a float, you need to manually set the margin-left and margin-right values, because the auto margins interfere with the float option. For example, add the following code to use the navbox as a float:
style = width:22em;float:right;margin-left:1em;margin-right:0em;

იხილეთ აგრეთვე

სანავიგაციო თარგის შედარება
გაშლადი სათაურის ფერი სურათი ჯგუფები სტილი (ძირ.)
პარამეტრები
ნიმუშები
{{ნავდაფა}} გაშლადი ნავდაფა შიგთავსის მარც/მარჯვნივ ჰო ჰო {{USCongress}}, {{მზის სისტემა}}
{{ნავიგაცია სვეტებით}} გაშლადი ნავდაფა სვეტების მარც/მარჯვნივ არა ჰო {{Current U.S. Senators}}, {{Czech lands}}
{{ნავდაფა გაშლადი ჯგუფებით}} გაშლადი ნავდაფა შიგთავსის ან ყოველი სიის მარც/მარჯვნივ ჰო ჰო {{University of Michigan}}, {{Scouting}}
გაშლის ატრიბუტები
ტიპი CSS კლასები ჯავასკრიპტი იშლება როცა მისადაგება
საწყისი მდგომარ.
მორგება
გაშლადი ცხრილები გაშლადი განსაზღვრულია Common.js-ით 2 ან მეტი გაშლა გვერდზე ჰო ჰო