ვიკიპედია:ფერები

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ფერები, როგორც წესი, გამოყენებულია ვიკიპედიის სტატიების თარგებში და ცხრილებში.

თუ ეძებთ რაიმე სპეციფიურ ფერს, იხ. გვერდები:

თარგში ან ცხრილში ფერის გამოსაყენებლად შეგიძლიათ იხმაროთ ე.წ. hex triplet. მაგ.: ბრინჯაოსფერი არის #CD7F32.

ალტერნატიულად, ზოგიერთი ძირითადი ფერი შეიძლება საკუთარი სახელით დაიწეროს ინგლისურად (HTML 4 ფერი). მაგ.: green.

ვიკიმედიის ფერთა სქემა

ვიკიპედია

ვიკიპედია იყენებს ამ ფერთა სქემას მთავარ გვერდზე.

ყურადღება მიაქციეთ, რომ ჩარჩოს ფერი გარე ბოქსზე იგივეა რაც მცირე (ტიტული) ბოქსის ფონის ფერი.
background:#f5fffa border:#cef2e0   background:#cef2e0 border:#a3bfb1  
background:#f5faff border:#cedff2   background:#cedff2 border:#a3b0bf  
background:#faf5ff border:#ddcef2   background:#ddcef2 border:#afa3bf  
background:#fcfcfc border:#cccccc  


ხოლო დამატებითი ფერი Community Portal-ზე:

background:#fffcf5 border:#f2e6ce   background:#f2e6ce border:#d9ceb8  

დამატებითი 3-ფერი პალეტები, რომელიც იყენებს იგივე წარმოების სქემას განთავსებულია განხილვის გვერდზე.

Commons

Commons იყენებს ამ ფერთა სქემას commons:Help:Contents.

background colour: #d0e5f5

background colour: #f1f5fc

border colour: #abd5f5
background colour: #faecc8

background colour: #faf6ed

border colour: #fad67d

სხვა ფერთა ნუმუშები

რბილი და პასტელის ფერები

მაქსიმალური სატურაცია 50%.


#E5E5E5 #ECECEC #DFDFDF #B2B2B2 #868686
#FFE5E5 #FFB2B2 #FF8080 #CC6666 #994C4C
#FFEFE5 #FFCFB2 #FFAE80 #CC8B66 #99694C
#FFF9E5 #FFECB2 #FFDF80 #CCB266 #99864C
#FCFFE5 #F6FFB2 #F0FF80 #C0CC66 #90994C
#F2FFE5 #D9FFB2 #BFFF80 #99CC66 #73994C
#E9FFE5 #BDFFB2 #90FF80 #74CC66 #57994C
#E5FFEC #B2FFC6 #80FF9F #66CC80 #4C9960
#E5FFF5 #B2FFE2 #80FFCE #66CCA5 #4C997C
#E5FFFF #B2FFFF #80FFFF #66CCCC #4C9999
#E5F6FF #B2E3FF #80D0FF #66A7CC #4C7D99
#E5ECFF #B2C6FF #809FFF #6680CC #4C6099
#E8E5FF #BBB2FF #8E80FF #7266CC #554C99
#F2E5FF #D9B2FF #BF80FF #9966CC #734C99
#FCE5FF #F5B2FF #EE80FF #BE66CC #8F4C99
#FFE5F9 #FFB2EC #FF80DF #CC66B2 #994C86
#FFE5EF #FFB2D0 #FF80B0 #CC668D #994C6A

ვინდოუსის პალეტა

გამოიყენეთ ექვსნიშნა კოდი (წინ დაამატეთ პრეფიქსი #) პალეტის ფერების გამოსაყენებლად:
FF8080 FFFF80 80FF80 00FF80 80FFFF 0080FF FF80C0 FF80FF
FF0000 FFFF00 80FF00 00FF40 00FFFF 0080C0 8080C0 FF00FF
804040 FF8040 00FF00 008080 004080 8080FF 800040 FF0080
800000 FF8000 008000 008040 0000FF 0000A0 800080 8000FF
400000 804000 004000 004040 000080 000040 400040 400080
000000 808000 808040 808080 408080 C0C0C0 400040 FFFFFF

ფერები

Le tableau ci-dessous donne, dans la partie supérieure, des couleurs échelonnées sur des écarts de 17 unités sur chaque paramètres de couleur , pour avoir un écart identique entre les cases prises deux à deux, d'un bout à l'autre du tableau. La partie inférieure du tableau donne diverses couleurs complexes.


001100 002200 003300 004400 005500 006600 007700 008800 009900 00aa00 00bb00 00cc00 00dd00 00ee00 00ff00
11ff11 22ff22 33ff33 44ff44 55ff55 66ff66 77ff77 88ff88 99ff99 aaffaa bbffbb ccffcc ddffdd eeffee ffffff
110000 220000 330000 440000 550000 660000 770000 880000 990000 aa0000 bb0000 cc0000 dd0000 ee0000 ff0000
f11111 f22222 f33333 f44444 ff5555 ff6666 ff7777 ff8888 ff9999 ffaaaa ffbbbb ffcccc ffdddd ffeeee ffffff
000011 000022 000033 000044 000055 000066 000077 000088 000099 0000aa 0000bb 0000cc 0000dd 0000ee 0000ff
1111ff 2222ff 3333ff 4444ff 5555ff 6666ff 7777ff 8888ff 9999ff aaaaff bbbbff ccccff ddddff eeeeff eeeeff
110011 220022 330033 440044 550055 660066 770077 880088 990099 aa00aa bb00bb cc00cc dd00dd ee00ee ff00ff
ff11ff ff22ff ff33ff ff44ff ff55ff ff66ff ff77ff ff88ff ff99ff ffaaff ffbbff ffccff ffddff ffeeff ffeeff
001111 002222 003333 004444 005555 006666 007777 008888 009999 00aaaa 00bbbb 00cccc 00dddd 00eeee 00ffff
11ffff 22ffff 33ffff 44ffff 55ffff 66ffff 77ffff 88ffff 99ffff aaffff bbffff ccffff ddffff eeffff ffffff
111100 222200 333300 444400 555500 666600 777700 888800 999900 aaaa00 bbbb00 cccc00 dddd00 eeee00 ffff00
ffff11 ffff22 ffff33 ffff44 ffff55 ffff66 ffff77 ffff88 ffff99 ffffaa ffffbb ffffcc ffffdd ffffee 123456
FF8050 FFaa80 80FF50 00FF80 80FF10 0080FF FF80C0 FF8088 FF0030 FF4000 80FF00 00FF40 00FF80 0080C0 8040C0
FF0090 804090 FF8040 40FF00 0080aa 004080 aa80FF 800040 FF0080 800022 FF8000 008022 008040 2200FF 3300A0
800020 8000FF 400020 804000 204000 004060 200080 1a0040 600040 400080 102030 804000 802040 80aa40 4080aa
C0bbdd 400060 FFFFFF 003b20 203d00 003210 103400 303510 503600 003750 003870 66ff90 77ff50 88ff40 99ff30
655321 fd36gf 456468 dg4562 aa44ee 33dfdd 232526 9945ff 989898 981245 123299 155115 666666 afaf00 00afaf

ფერთა გამის სრული ცხრილი

ფერთა გამის სრული სია შეგიძლიათ იხილოთ აქ fr:Aide:Couleurs/table détaillée (ჯერჯერობით მხოლოდ ფრანგულად). ამ გვერდის ზომა აღემატება 170კბ-ს !

იხ. აგრეთვე