ავსტრიის დემოგრაფია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ავსტრიის დემოგრაფია — შეისწავლის ავსტრიის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის დემოგრაფიას, მათ შორის, მოსახლეობის სიმჭიდროვეს, ეთნიკურობას, განათლების დონეს, მოსახლეობაში ჯანმრთელობის დონეს, ეკონომიკურ სტატუსსა და მოსახლეობის სხვადასხვა დემოგრაფიულ ასპექტებს.

მოსახლეობა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

მოსახლეობის დემოგრაფიული სტატისტიკა (CIA World Factbook-ისა და Statistik Austria-ს მონაცემები):

ავსტრიის მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი პირამიდა (ინგლისურენოვანი, 2014 წლის)

ნაციონალობა

ავსტრიელი (ავსტრიელები)

მოსახლეობა

8,572,895 (2014 წლის მონაცემებით)
სახელმწიფოს ადგილი მსოფლიო სახელმწიფოებს შორის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით: 93

ასაკობრივი სტატისტიკა

2014 წ. მონაცემებით:
0-14 წლის: 13.6% (მამრ. 573,146/მდედრ. 546,596)
15-24 წლის: 11.6% (მამრ. 488,564/მდედრ. 468,891)
25-54 წლის: 42.9% (მამრ. 1,766,729/მდედრ. 1,756,880)
55-64 წლის: 12.7% (მამრ. 515,913/მდედრ. 528,988)
65 წლის და მეტი: 19.2% (მამრ. 670,750/მდედრ. 906,605)2014 წ. მონაცემები
2009 წ. მონაცემებით:
0–14 years: 14.5% (მამრ. 609,748/მდედრ.581,144)
15–64 years: 67.5% (მამრ. 2,785,091/მდედრ.2,756,402)
65 years and over: 18% (მამრ. 612,613/მდედრ.865,283)
2011 წ. მონაცემებით:
0-14 years: 14% (მამრ. 590,855/მდედრ.563,300)
15-64 years: 67.7% (მამრ. 2,793,725/მდედრ.2,769,840)
65 years and over: 18.2% (მამრ. 627,456/მდედრ.872,104)

საშუალო ასაკი

2014 წლის მონაცემებით:
ზოგადად: 44.3 წელი
მამრობითი: 43.2 წელი
მდედრობითი: 45.3 წელი
2011 წლის მონაცემებით:
ზოგადად: 43 წელი
მამრობითი: 41.9 წელი
მდედრობითი: 44 წელი

შობადობა

8.76 ახალშობილი/1,000 მცხოვრები (2014 წლის მონაცემებით)
მსოფლიოს ქვეყნებს შორის: 214 ადგილი

სიკვდილიანობა

10.38 გარდაცვლილი/1,000 მცხოვრები (2014 წლის ივლისის მონაცემებით)
მსოფლიოს ქვეყნებს შორის: 42 ადგილი

მიგრაცია

1.76 მიგრანტი/1,000 მცხოვრები (2014 წლის მონაცემებით)
მსოფლიოს ქვეყნებს შორის: 50 ადგილი

მოსახლეობის ზრდა

0.01% (2014 წლის მონაცემებით)
მსოფლიოს ქვეყნებს შორის: 191

ნაყოფიანობის კოეფიციენტი

1.43 ბავშვი/1 ქალი (2012 წლის მონაცემებით)
მსოფლიოს ქვეყნებს შორის: 202

ურბანიზაცია

ქალაქში ცხოვრობს მოსახლეობის 67.7% (2011 წლის მონაცემებით)
ურბანიზაციის კოეფიციენტი: 0.48% (2010-15 წლის მონაცემებით)

სქესობრივი სტატისტიკა 2014 წლის მონაცემებით

ახალდაბადებული: 1.05 მამრობითი/1 მდედრობითი
0-14 წლის: 1.05 მამრობითი/1 მდედრობითი
15-24 წლის : 1.04 მამრობითი/1 მდედრობითი
25-54 წლის: 1.01 მამრობითი/1 მდედრობითი
55-64 წლის: 0.95 მამრობითი/1 მდედრობითი
65 წლის და მეტი: 0.73 მამრობითი/1 მდედრობითი
Total population: 0.95 მამრობითი/1 მდედრობითი

ახალშობილთა სიკვდილიანობა 2014 წლის მონაცემებით

ჯამში: 4.16 გარდაცვლილი/1,000 ჯანმრთელი
მსოფლიოს ქვეყნებს შორის: 196
მამრობითი: 5.01 გარდაცვლილი/1,000 ჯანმრთელი
მდედრობითი: 3.27 გარდაცვლილი/1,000 ჯანმრთელი

ორსულთა სიკვდილიანობა 2010 წლის მონაცემებით

4 გარდაცვლილი/100,000 მშობიარობა (2010 წლის მონაცემებით)
მსოფლიოს ქვეყნებს შორის: 178

სიცოცხლის ხანგრძლივობა

80.17 წელი
მსოფლიოს ქვეყნებს შორის: 32
მამრობითი: 77.25 years
მდედრობითი: 83.24 years (2014 წლის მონაცემებით)

ვიჩ-ვირუსის მატარებლები (HIV/AIDS)

მოზრდილებში გავრცელების კოეფიციენტი: 0.3% (2009 წლის მონაცემებით)
მსოფლიოს ქვეყნებს შორის: 90
ვიჩ-ვირუსით ინფიცირეულთა რაოდენობა: 15,000 (2009 წლის მონაცემებით)
მსოფლიოს ქვეყნებს შორის: 84
ვიჩ-ვირუსით ინფიცირეულთა გამოვლენა: 453 (2005 წლის მონაცემებით)
გარდაცვალება: 54 (2004 წელს)

ვიტალური სტატისტიკა 1990 წლიდან 2015 წლამდე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

წელი მოსახლეობა

(x 1000)

შობადობა გარდაცვალება კანონზომიერი ცვლილება შობადობის კოეფიციენტი (1000 მცხ.) გარდაცვალების კოეფიციენტი

(1000 მცხ.)

კანონზომიერი ცვლილება (1000 მცხ.) ნაყოფიანობის კოეფიციენტი ბავშვთა სიკვდილიანობა (1000 ახალშობილი) სიცოცხლის ხანგრძლივობა მამრობით სქესში სიცოცხლის ხანგრძლივობა მდედრობით სქესში კვლავწარმოება
1900 5 973 187 094 138 509 48 585 31.3 23.2 8.1
1901 6 035 189 539 134 234 55 305 31.4 22.2 9.2
1902 6 099 191 926 134 479 57 447 31.5 22.0 9.4
1903 6 164 184 244 133 435 50 809 29.9 21.6 8.2
1904 6 228 187 963 131 309 56 654 30.2 21.1 9.1
1905 6 292 181 685 142 673 39 012 28.9 22.7 6.2
1906 6 357 184 477 129 084 55 393 29.0 20.3 8.7
1907 6 421 181 026 132 006 49 020 28.2 20.6 7.6
1908 6 485 184 477 136 434 48 043 28.4 21.0 7.4
1909 6 550 180 106 134 152 45 954 27.5 20.5 7.0
1910 6 614 176 588 127 243 49 345 26.7 19.2 7.5
1911 6 669 168 916 132 615 36 301 25.3 19.9 5.4
1912 6 724 170 555 122 759 47 796 25.4 18.3 7.1
1913 6 767 163 354 124 388 38 966 24.1 18.4 5.8
1914 6 680 161 692 124 560 37 132 24.2 18.6 5.6
1915 6 690 125 680 144 259 -18 579 18.8 21.6 -2.8
1916 6 660 98 895 139 324 -40 429 14.8 20.9 -6.1
1917 6 610 92 289 150 346 -58 057 14.0 22.7 -8.8
1918 6 543 92 560 172 573 -80 013 14.1 26.4 -12.2
1919 6 420 118 518 130 658 -12 140 18.5 20.4 -1.9
1920 6 455 146 644 122 775 23 869 22.7 19.0 3.7
1921 6 504 151 138 110 451 40 687 23.2 17.0 6.3
1922 6 528 150 958 113 467 37 491 23.1 17.4 5.7
1923 6 543 146 885 99 924 46 961 22.4 15.3 7.2
1924 6 562 142 141 98 055 44 086 21.7 14.9 6.7
1925 6 582 135 841 94 988 40 853 20.6 14.4 6.2
1926 6 603 127 250 98 905 28 345 19.3 15.0 4.3
1927 6 623 118 669 99 080 19 589 17.9 15.0 3.0
1928 6 643 116 729 95 959 20 770 17.6 14.4 3.1
1929 6 664 112 047 97 300 14 747 16.8 14.6 2.2
1930 6 684 112 330 90 315 22 015 16.8 13.5 3.3
1931 6 705 106 324 93 895 12 429 15.9 14.0 1.9
1932 6 725 102 277 93 599 8 678 15.2 13.9 1.3
1933 6 746 96 369 88 977 7 392 14.3 13.2 1.1
1934 6 755 91 567 85 685 5 882 13.6 12.7 0.9
1935 6 761 88 689 92 524 -3 835 13.1 13.7 -0.6
1936 6 758 88 264 89 078 - 814 13.1 13.2 -0.1
1937 6 755 86 351 90 035 -3 684 12.8 13.3 -0.5
1938 6 753 93 812 94 755 - 943 13.9 14.0 -0.1
1939 6 658 137 825 101 709 36 116 20.7 15.3 5.4
1940 6 705 145 926 99 475 46 451 21.8 14.8 6.9
1941 6 731 135 398 94 121 41 277 20.1 14.0 6.1
1942 6 799 116 172 90 510 25 662 17.1 13.3 3.8
1943 6 815 122 443 94 269 28 174 18.0 13.8 4.1
1944 6 837 126 938 109 622 17 316 18.6 16.0 2.5
1945 6 793 101 369 173 767 -72 398 14.9 25.6 -10.7
1946 7 000 111 302 94 077 17 225 15.9 13.4 2.5 2.01 81.4
1947 6 971 128 953 90 027 38 926 18.5 12.9 5.6 2.35 78.3
1948 6 953 123 221 84 213 39 008 17.7 12.1 5.6 2.25 76.2
1949 6 942 113 375 89 247 24 128 16.3 12.9 3.5 2.07 75.2
1950 6 935 107 854 85 710 22 144 15.6 12.4 3.2 2.09 66.1
1951 6 934 102 764 88 253 14 511 14.8 12.7 2.1 2.02 61.3
1952 6 928 103 012 83 372 19 640 14.9 12.0 2.8 2.06 51.9
1953 6 932 102 867 83 399 19 468 14.8 12.0 2.8 2.09 49.9
1954 6 940 103 985 84 632 19 353 15.0 12.2 2.8 2.15 48.3
1955 6 947 108 575 84 995 23 580 15.6 12.2 3.4 2.29 45.6
1956 6 952 115 827 86 824 29 003 16.7 12.5 4.2 2.48 43.3
1957 6 966 118 712 89 298 29 414 17.0 12.8 4.2 2.57 44.2
1958 6 987 119 755 85 980 33 775 17.1 12.3 4.8 2.60 40.7
1959 7 014 124 377 87 970 36 407 17.7 12.5 5.2 2.69 39.8
1960 7 048 125 945 89 603 36 342 17.9 12.7 5.2 2.70 37.5
1961 7 087 131 563 85 673 45 890 18.6 12.1 6.5 2.79 32.7 1.29
1962 7 130 133 253 90 854 42 399 18.7 12.7 5.9 2.80 32.8 1.30
1963 7 176 134 809 91 579 43 230 18.8 12.8 6.0 2.82 31.3 1.31
1964 7 224 133 841 89 081 44 760 18.6 12.3 6.2 2.80 29.2 1.30
1965 7 271 129 924 94 273 35 651 17.9 13.0 4.9 2.71 28.3 1.26
1966 7 322 128 577 91 440 37 137 17.6 12.5 5.1 2.66 28.1 1.24
1967 7 377 127 404 95 438 31 966 17.4 13.0 4.4 2.62 26.4 1.23
1968 7 415 126 115 96 014 30 101 17.1 13.0 4.1 2.59 25.5 1.21
1969 7 441 121 377 98 715 22 662 16.4 13.4 3.1 2.50 25.4 1.17
1970 7 467 112 301 98 819 13 482 15.1 13.3 1.8 2.29 25.9 66.5 73.4 1.07
1971 7 500 108 510 97 334 11 176 14.6 13.1 1.5 2.20 26.1 66.6 73.7 1.03
1972 7 544 104 033 95 323 8 710 13.9 12.7 1.2 2.09 25.2 66.9 74.0 0.98
1973 7 586 98 041 92 768 5 273 13.0 12.3 0.7 1.94 23.8 67.5 74.6 0.91
1974 7 599 97 430 94 324 3 106 12.9 12.5 0.4 1.91 23.5 67.5 74.7 0.90
1975 7 579 93 757 96 041 -2 284 12.4 12.7 -0.3 1.83 20.5 67.7 74.7 0.86
1976 7 566 87 446 95 140 -7 694 11.6 12.6 -1.0 1.69 18.2 68.2 75.1 0.80
1977 7 568 85 595 92 402 -6 807 11.3 12.2 -0.9 1.63 16.8 68.5 75.5 0.77
1978 7 562 85 402 94 617 -9 215 11.3 12.5 -1.2 1.61 15.0 68.5 75.7 0.76
1979 7 549 86 388 92 012 -5 624 11.4 12.2 -0.7 1.60 14.7 68.8 76.0 0.76
1980 7 549 90 872 92 442 -1 570 12.0 12.2 -0.2 1.65 14.3 69.0 76.1 0.78
1981 7 569 93 867 92 585 1 282 12.4 12.2 0.2 1.67 12.7 69.3 76.4 0.80
1982 7 574 94 840 91 339 3 501 12.5 12.1 0.5 1.66 12.8 69.4 76.6 0.79
1983 7 562 90 118 93 041 -2 923 11.9 12.3 -0.4 1.56 11.9 69.5 76.6 0.74
1984 7 561 89 234 88 466 768 11.8 11.7 0.1 1.52 11.4 70.0 77.2 0.73
1985 7 565 87 440 89 578 -2 138 11.6 11.8 -0.3 1.47 11.2 70.4 77.3 0.70
1986 7 570 86 964 87 071 - 107 11.5 11.5 -0.0 1.45 10.3 70.9 77.7 0.69
1987 7 575 86 503 84 907 1 596 11.4 11.2 0.2 1.43 9.8 71.4 78.1 0.68
1988 7 585 88 052 83 263 4 789 11.6 11.0 0.6 1.45 8.1 71.9 78.6 0.69
1989 7 620 88 759 83 407 5 352 11.6 10.9 0.7 1.44 8.3 71.9 78.7 0.69
1990 7 678 90 454 82 952 7 502 11.8 10.8 1.0 1.46 7.8 72.2 78.9 0.70
1991 7 755 94 629 83 428 11 201 12.2 10.8 1.4 1.51 7.5 72.3 79.0 0.72
1992 7 841 95 302 83 162 12 140 12.2 10.6 1.5 1.51 7.5 72.5 79.2 0.72
1993 7 906 95 227 82 517 12 710 12.0 10.4 1.6 1.50 6.5 72.8 79.4 0.72
1994 7 936 92 415 80 684 11 731 11.6 10.2 1.5 1.47 6.3 73.1 79.7 0.70
1995 7 948 88 669 81 171 7 498 11.2 10.2 0.9 1.42 5.4 73.3 80.0 0.68
1996 7 959 88 809 80 790 8 019 11.2 10.2 1.0 1.45 5.1 73.7 80.1 0.69
1997 7 968 84 045 79 432 4 613 10.5 10.0 0.6 1.39 4.7 74.0 80.6 0.67
1998 7 977 81 233 78 339 2 894 10.2 9.8 0.4 1.37 4.9 74.5 80.8 0.66
1999 7 992 78 138 78 200 - 62 9.8 9.8 0.0 1.34 4.4 74.8 80.9 0.64
2000 8 012 78 268 76 780 1 488 9.8 9.6 0.2 1.36 4.8 75.1 81.1 0.66
2001 8 042 75 458 74 767 691 9.4 9.3 0.1 1.33 3.7 75.6 81.6 0.64
2002 8 082 78 399 76 131 2 268 9.7 9.4 0.3 1.39 4.3 75.8 81.7 0.67
2003 8 121 76 944 77 209 - 265 9.5 9.5 -0.0 1.38 4.0 75.9 81.5 0.66
2004 8 172 78 968 74 292 4 676 9.7 9.1 0.6 1.42 4.0 76.4 82.1 0.68
2005 8 228 78 190 75 189 3 001 9.5 9.1 0.4 1.41 3.7 76.6 82.2 0.68
2006 8 269 77 914 74 295 3 619 9.4 9.0 0.4 1.41 4.0 77.1 82.7 0.68
2007 8 301 76 250 74 625 1 625 9.2 9.0 0.2 1.38 3.8 77.3 82.8 0.67
2008 8 337 77 752 75 083 2 669 9.3 9.0 0.3 1.41 3.3 77.6 83.0 0.68
2009 8 363 76 344 77 381 -1 037 9.1 9.3 -0.2 1.39 3.7 77.4 82.9 0.67
2010 8 388 78 742 77 199 1 543 9.4 9.2 0.2 1.44 3.8 77.7 83.2 0.69
2011 8 421 78 109 76 479 1 630 9.3 9.1 0.2 1.43 3.8 78.1 83.4 0.69
2012 8 464 78 952 79 436 -484 9.3 9.4 -0.1 1.43 3.2 78.3 83.3
2013 8 518 79 330 79 526 -196 9.3 9.3 -0.0 1.45 3.1
2014 8 584 81 722 78 252 3 470 9.6 9.1 0.5 1.465
2015 84 023

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]