შინაარსზე გადასვლა

რესტიტუცია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

რესტიტუციის კანონი ქონების ანაზღაურების კანონს ემყარება, თუმცა ის განსხვავდება კომპენსაციის კანონისგან, რომელიც დანაკარგის ანაზღაურებას ემყარება. რესტიტუციის გადაწყვეტილებით სასამართლო ავალდებულებს დამცველს მოსაჩივრეს დაუთმოს მისი ქონებისგან ამონაგები. მაშინ როდესაც კომპენსაციის დავალებისას დამცველი ვალდებულია მოსაჩივრეს მის დანაკარგები აუნაზღაუროს.