ინტერნეტის ლინგვისტიკა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ინტერნეტის ლინგვისტიკაენათმეცნიერების ქვედარგი, რომელიც სწავლობს ინტერნეტ და სმს კომუნიკაციის გავლენით აღმოცენებულ ახალ ენობრივ ფორმებს.

აღნიშნული ქვედარგის ფუძემდებელი, დევიდ კრისტალი ინტერნეტ ლინგვისტიკაში კვლევების წარმართვის ოთხ პერსპექტივას ასახელებს: სოციოლინგვისტურს, სტილისტურს, გამოყენებითსა და პედაგოგიურ პერსპექტივებს, რომლებიც მჭირდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული.[1]

სოციოლინგვისტური პერსპექტივა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სოციოლინგვისტური პერსპექტივა შეისწავლის ინტერნეტ და სმს კომუნიკაციის ზეგავლენით აღმოცენეული ენობრივი ფორმების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას და მათ გამოყენებას სხვადასხვა სოციალურ კონტექსტში.[2]


ინტერნეტის სოციოლინგვისტიკაში ხუთი ძირითადი თემა შეიძლება გამოიყოს:[3]

 1. მრავალენობრიობა - ეხება ინტერნეტ სივრცეში სხვადასხვა სამეტყველო ვარიაციებისა თუ ენების სტატუსს.
 2. ენათა ცვლილება - რაც გულისხმობს ტექნიკური (დროისა და სივრცის ეკონომია, ბეჭდვითი და ა.შ.) მიზეზით აღმოცენებულ ახალ ენობრივ ფორმებს.
 3. საუბრის ანალიზი - შეისწავლის ინტერნეტ სივრცეში მიმდინარე სოციალურ ინტერაქციასა და საკომუნიკაციო პრაქტიკაში წარმოქმნილ ცვლილებებს.
 4. სტილისტური აღრევა - ეხება ინტერნეტ ჟარგონის გავრცელებას.
 5. მეტაენა და ფოლკლორის ლინგვისტიკა - სწავლობს ახალი ენობრივი ფორმების ირგვლივ მიმდინარე დისკუსიებს.

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • Aitchison, J., & Lewis, D. M. (Eds.). (2003). New Media Language. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-28303-5
 • Baron, N. S. (2000). Alphabet to Email: How Written English Evolved and Where It’s Heading. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-18685-4
 • Beard, A. (2004). Language Change. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-32056-9
 • Biewer, C., Nesselhauf, N., & Hundt, M. (Eds.). (2006). Corpus Linguistics and the Web. The Netherlands: Rodopi. ISBN 90-420-2128-4
 • Boardman, M. (2005). The Language of Websites. New York and London: Routledge. ISBN 0-415-32854-3
 • Crystal, D. (2004). A Glossary of Netspeak and Textspeak. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 0-7486-1982-8
 • Crystal, D. (2004). The Language Revolution (Themes for the 21st Century). United Kingdom: Polity Press Ltd. ISBN 0-7456-3312-9
 • Crystal, D. (2006). Language and the Internet (2nd Ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-86859-4
 • Crystal, D. (2011). Internet Linguistics: A Student Guide. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-60271-6
 • Dieter, J. (2007). Webliteralität: Lesen und Schreiben im World Wide Web. ISBN 3-8334-9729-7
 • Enteen, J. (2010). Virtual English: Internet Use, Language, and Global Subjects. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-97724-X
 • Gerrand, P. (2009). Minority Languages on the Internet: Promoting the Regional Languages of Spain. VDM Verlag. ISBN 3-639-19111-0
 • Gibbs, D., & Krause, K. (Eds.). (2006). Cyberlines 2.0.: Languages and Cultures of the Internet. Australia: James Nicholas Publishers. ISBN 1-875408-42-8
 • Jenkins, J. (2003). World Englishes: A Resource Book for Students. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-25806-5
 • Macfadyen, L. P., Roche, J., & Doff, S. (2005). Communicating Across Cultures in Cyberspace : A Bibliographical Review of Intercultural Communication Online. Lit Verlag. ISBN 3-8258-7613-6
 • Thurlow, C., Lengel, L. B., & Tomic, A. (2004). Computer Mediated Communication: Social Interaction and the Internet. London: Sage Publications. ISBN 0-7619-4954-2

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]