ინტერნეტის ლინგვისტიკა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ინტერნეტის ლინგვისტიკაენათმეცნიერების ქვედარგი, რომელიც სწავლობს ინტერნეტ და სმს კომუნიკაციის გავლენით აღმოცენებულ ახალ ენობრივ ფორმებს.

აღნიშნული ქვედარგის ფუძემდებელი, დევიდ კრისტალი ინტერნეტ ლინგვისტიკაში კვლევების წარმართვის ოთხ პერსპექტივას ასახელებს: სოციოლინგვისტურს, სტილისტურს, გამოყენებითსა და პედაგოგიურ პერსპექტივებს, რომლებიც მჭირდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული.[1]

სოციოლინგვისტური პერსპექტივა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სოციოლინგვისტური პერსპექტივა შეისწავლის ინტერნეტ და სმს კომუნიკაციის ზეგავლენით აღმოცენეული ენობრივი ფორმების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას და მათ გამოყენებას სხვადასხვა სოციალურ კონტექსტში.[2]


ინტერნეტის სოციოლინგვისტიკაში ხუთი ძირითადი თემა შეიძლება გამოიყოს:[3]

 1. მრავალენობრიობა - ეხება ინტერნეტ სივრცეში სხვადასხვა სამეტყველო ვარიაციებისა თუ ენების სტატუსს.
 2. ენათა ცვლილება - რაც გულისხმობს ტექნიკური (დროისა და სივრცის ეკონომია, ბეჭდვითი და ა.შ.) მიზეზით აღმოცენებულ ახალ ენობრივ ფორმებს.
 3. საუბრის ანალიზი - შეისწავლის ინტერნეტ სივრცეში მიმდინარე სოციალურ ინტერაქციასა და საკომუნიკაციო პრაქტიკაში წარმოქმნილ ცვლილებებს.
 4. სტილისტური აღრევა - ეხება ინტერნეტ ჟარგონის გავრცელებას.
 5. მეტაენა და ფოლკლორის ლინგვისტიკა - სწავლობს ახალი ენობრივი ფორმების ირგვლივ მიმდინარე დისკუსიებს.

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • Aitchison, J., & Lewis, D. M. (Eds.). (2003). New Media Language. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-28303-5
 • Baron, N. S. (2000). Alphabet to Email: How Written English Evolved and Where It’s Heading. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-18685-4
 • Beard, A. (2004). Language Change. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-32056-9
 • Biewer, C., Nesselhauf, N., & Hundt, M. (Eds.). (2006). Corpus Linguistics and the Web. The Netherlands: Rodopi. ISBN 90-420-2128-4
 • Boardman, M. (2005). The Language of Websites. New York and London: Routledge. ISBN 0-415-32854-3
 • Crystal, D. (2004). A Glossary of Netspeak and Textspeak. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 0-7486-1982-8
 • Crystal, D. (2004). The Language Revolution (Themes for the 21st Century). United Kingdom: Polity Press Ltd. ISBN 0-7456-3312-9
 • Crystal, D. (2006). Language and the Internet (2nd Ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-86859-4
 • Crystal, D. (2011). Internet Linguistics: A Student Guide. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-60271-6
 • Dieter, J. (2007). Webliteralität: Lesen und Schreiben im World Wide Web. ISBN 3-8334-9729-7
 • Enteen, J. (2010). Virtual English: Internet Use, Language, and Global Subjects. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-97724-X
 • Gerrand, P. (2009). Minority Languages on the Internet: Promoting the Regional Languages of Spain. VDM Verlag. ISBN 3-639-19111-0
 • Gibbs, D., & Krause, K. (Eds.). (2006). Cyberlines 2.0.: Languages and Cultures of the Internet. Australia: James Nicholas Publishers. ISBN 1-875408-42-8
 • Jenkins, J. (2003). World Englishes: A Resource Book for Students. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-25806-5
 • Macfadyen, L. P., Roche, J., & Doff, S. (2005). Communicating Across Cultures in Cyberspace : A Bibliographical Review of Intercultural Communication Online. Lit Verlag. ISBN 3-8258-7613-6
 • Thurlow, C., Lengel, L. B., & Tomic, A. (2004). Computer Mediated Communication: Social Interaction and the Internet. London: Sage Publications. ISBN 0-7619-4954-2

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]