ალგებრის ფუნდამენტური თეორემა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ალგებრის ფუნდამენტური თეორემა შემდეგში მდგომარეობს:

ერთი ცვლადის კომპლექსურ კოეფიციენტებიან მრავალწევრს გააჩნია ერთი მაინც კომპლექსური ფესვი. ე.ი. თუ p(z) კომპლექსურ კოეფიციენტებიანი მრავალწევრია, მაშინ არსებობს ისეთი კომპლექსური რიცხვი z0, რომ p(z0)=0.
სხვა სიტყვებით, კომპლექსურ რიცხვთა ველი ალგებრულად ჩაკეტილი ველია.