ადგილობრივი მმართველობა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
Jump to navigation Jump to search

ადგილობრივი მმართველობა — სახელმწიფო აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ურთიერთკოორდინირებული საქმიანობა ადგილობრივ მოთხოვნილებათა გათვალისწინებით სახელმწიფო ინტერესების დაცვის უზრუნველსაყოფად. ადგილობრივი მმართველობა ხორციელდება რაონებსა და იმ ქალაქებში, რომლებიც არ შედიან რაიონის შემადგენლობაში. ეს ქალაქებია: ბათუმი, რუსთავი, სოხუმი, ფოთი, ქუთაისი და ცხინვალი. ქალაქ თბილისში ადგილობრივი თვითმართველობისა და მმართველობის განხორციელების წესი განისაზღვრება ცალკე საკანონმდებლო აქტით. ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები წარმოადგენენ საჯარო-სამართლებრივ იურიდიულ პირებს.

ადგილობრივ მმართველობის კომპეტენციას განეკუთვნება: ა) საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა; ბ) კონტროლი ადამიანთა უფლებებისა და კანონიერების დაცვაზე; გ) ადგილობრივი ქონების ფლობა, სარგებლობა და განკარგვა; დ) ბუნებათსარგებლობა, გარემოს დაცვა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; ე) განათლების, სკოლამდელი დაწესებულებების ჯანმრთელობის დაცვის, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხების გადაწყვეტა; ვ) მოსახლეობის სოციალური დაცვა და დასაქმება; თ) კანონით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელება.

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]