შინაარსზე გადასვლა

უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

უძრავი ქონების საინვესტიციო (ეკ.)ტრასტი (ტრასტი-კაპიტალისტური მონოპოლიების ფორმა, რომლის დროსაც გაერთიანებული საწარმოები ზემოგების მიღების მიზნით, კარგავენ წარმოებითსა და კომერციულ დამოუკიდებლობას და ემორჩილებიან ერთიან მმართველობას.) - Real Estate Investment Trust (REIT). უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტი არის კომპანია, რომელიც ფლობს, მართავს ან აფინანსებს შემოსავლისმომტან უძრავ ქონებას. როგორებიცაა: საცხოვრებელი აპარტამენტები, სასტუმროები, სამედიციონო დაწესებულებები, ოფისები, საწყობები და ა.შ. ბევრი REIT საჯაროდ ივაჭრება ყველა მთავარ საფონდო ბირჟაზე და ინვესტორებს შეუძლიათ, იყიდონ და გაყიდონ ისინი, აქციების მსგავსად მთელი სავაჭრო სესიის განმავლობაში.ეს მათ ძალიან ლიკვიდურს ხდის. (ფიზიკური უძრავი ქონების ინვესტიციისგან განსხვავებით). REIT-ების უმეტესობას აქვს მარტივი ბიზნეს მოდელი: REIT აქირავებს ფართსა და აგროვებს ქირას საკუთრებაზე, შემდეგ კი ამ შემოსავალს დივიდენდების სახით ანაწილებს აქციონერებზე. იპოთეკური REIT-ები არ ფლობენ უძრავ ქონებას, მაგრამ აფინანსებენ მათ: გასცემენ სესხებს სხვა ინვესტორებისთვის, ხოლო შემოსავალს უკან პროცენტის სახით იღებენ. REIT-ებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ საინვესტიციო პორტფოლიოს დივერსიფიცირებაში. ისინი ინვესტორს სთავაზობენ ძლიერ, სტაბილურ, წლიურ დივიდენდებს და გრძელვადიანი კაპიტალის ზრდის პოტენციალს. REIT-ის მთლიანმა შემოსავლების მაჩვენებელმა ბოლო 20 წლის განმავლობაში აჯობა S&P 500 ინდექსს, სხვა ინდექსებსა და ინფლაციის მაჩვენებლებს. როგორც ყველა ინვესტიციას, REIT-ებსაც აქვთ დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დადებითი მხარეა ის, რომ REIT-ების ყიდვა-გაყიდვა მარტივია, რადგან უმეტესობა ივაჭრება საჯარო ბირჟებზე - ფუნქცია, რომელიც ამცირებს ზოგადად უძრავი ქონების ტრადიციულ ნაკლოვანებას. ეფექტურობის თვალსაზრისით, REIT-ი გთავაზობთ მიმზიდველ რისკზე მორგებულ შემოსავალსა და ფულადი სახსრების სტაბილურ ნაკადს. ასევე, უძრავი ქონების არსებობა შეიძლება კარგი იყოს პორტფოლიოსთვის, რადგან ის უზრუნველყოფს დივერსიფიკაციასა და დივიდენდებზე დაფუძნებულ შემოსავალს. ხშირად დივიდენდები უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა სახის ინვესტიციების შემთხვევაში. თუმცა REIT-ები არ გვთავაზობენ საერთო კაპიტალის ზრდას. როგორც მათი სტრუქტურის ნაწილი, მათ უნდა დაუბრუნონ შემოსავლის 90% ინვესტორებს. ასე რომ, დასაბეგრი შემოსავლის მხოლოდ 10% შეიძლება დაბრუნდეს REIT-ში რეინვესტირების მიზნით და ახალი საკუთრების შესაძენად. სხვა უარყოფითი მხარე არის ის, რომ REIT-ების დივიდენდები იბეგრება როგორც რეგულარული შემოსავალი, ხოლო ზოგიერთ REIT-ს აქვს მართვისა და ტრანზაქციის მაღალი საკომისიო.


https://www.investopedia.com/terms/r/reit.asp http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=3&t=40526