უკრაინის დემოგრაფია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

უკრაინის დემოგრაფია — შეისწავლის უკრაინის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის დემოგრაფიას, მათ შორის, მოსახლეობის სიმჭიდროვეს, ეთნიკურობას, განათლების დონეს, მოსახლეობაში ჯანმრთელობის დონეს, ეკონომიკურ სტატუსსა და მოსახლეობის სხვადასხვა დემოგრაფიულ ასპექტებს.

ქვემოთ მოყვანილი სტატისტიკა დაფუძნებულია CIA World Factbook-სა და უკრაინის სახელმწიფოს სტატისტიკის კომიტეტზე.

მოსახლეობა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

45,426,249 (2013 წლის 1 იანვარის მდგომარეობით)

1970–2010 წლებში მოსახლეობის ცვლილება

ასაკობრივი სტატისტიკა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

1989 წლის ოფიციალური სტატისტიკა:

 • 0–14 წლის: 21.6%
 • 15–64 წლის: 70.2%
 • 65 წლის და მეტი: 15.2%

2005 წლის ოფიციალური სტატისტიკა:

 • 0–14 წლის: 14.8%
 • 15–64 წლის: 69.2%
 • 65 წლის და მეტი: 16.0%

2015 წლის ოფიციალური სტატისტიკა:

 • 0–14 წლის: 15.1%
 • 15–64 წლის: 69.3%
  1970–1979 წლებში მოსახლეობის ცვლილება
 • 65 წლის და მეტი: 15.6%

საშუალო ასაკი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • ჯამში: 34.8 წლის
 • მამრობითი: 31.9 წლის
 • მდედრობითი: 37.7 წლის (1989 წელს)
 • ჯამში: 39.7 წლის
 • მამრობითი: 39.5 წლის
 • მდედრობითი: 40.1 წლის (2013 წელს)
 • ჯამში: 39.8 წლის
 • მამრობითი: 39.7 წლის
 • მდედრობითი: 40.1 წლის (2014 წელს)
1989–2001 წლებში მოსახლეობის ცვლილება
1989–2012 წლებში მოსახლეობის ცვლილება

ვიტალური სტატისტიკა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

1900-1914 წ.წ., უკრაინის პროვინცია რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

წელი მოსახლეობა (x 1000) შობადობა გარდაცვალება კანონზომიერი

ცვლილება

შობადობის კოეფიციენტი

(1,000 მცხ.)

გარდაცვალების კოეფიციენტი

(1,000 მცხ.)

კანონზომიერი

ცვლილება

(1,000 მცხ.)

1900 24,969 1,203,334 660,723 542,611 48.2 26.5 21.7
1901 25,505 1,123,519 657,883 465,636 44.1 25.8 18.3
1902 25,935 1,207,512 681,580 525,932 46.6 26.3 20.3
1903 26,449 1,188,404 663,067 525,337 44.9 25.1 19.9
1904 26,961 1,228,116 682,068 546,048 45.6 25.3 20.3
1905 28,210 1,160,308 779,107 381,201 41.1 27.6 13.5
1906 27,949 1,225,951 724,045 501,906 43.9 25.9 18.0
1907 28,418 1,279,027 701,451 577,576 45.0 24.7 20.3
1908 29,069 1,232,862 692,624 540,238 42.4 23.8 18.6
1909 29,700 1,226,155 744,818 481,337 41.3 25.1 16.2
1910 30,297 1,225,658 839,491 386,167 40.5 27.7 12.7
1911 30,858 1,240,985 670,742 570,243 40.2 21.7 18.5
1912 30,580 1,245,358 654,157 591,201 40.7 21.4 19.3
1913 31,142 1,222,277 715,924 506,353 39.2 23.0 16.3
1914 30,973 1,240,114 716,875 523,239 40.0 23.1 16.9
1970–1989 წლებში ურბანულ დასახლებებში მოსახლეობის ცვლილება

I და II მსოფლიო ომების შუა პერიოდი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

წელი მოსახლეობა (x 1000) შობადობა გარდაცვალება კანონზომიერი

ცვლილება

შობადობის კოეფიციენტი

(1,000 მცხ.)

გარდაცვალების კოეფიციენტი

(1,000 მცხ.)

კანონზომიერი

ცვლილება

(1,000 მცხ.)

ნაყოფიერების კოეფიციენტი
1924 27,400 1,150,577 484,880 665,697 41.8 17.6 24.2
1925 28,000 1,185,028 531,819 653,209 42.7 19.2 23.5
1926 28,700 1,207,907 518,656 689,251 42.1 18.1 24.0 5.39
1940 40,649 1,100,000 27.3 3.80
1989–2010 წლებში ურბანულ დასახლებებში მოსახლეობის ცვლილება

II მსოფლიო ომის შემდეგი პერიოდი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

წელი მოსახლეობა (x 1000) შობადობა გარდაცვალება კანონზომიერი

ცვლილება

შობადობის კოეფიციენტი

(1,000 მცხ.)

გარდაცვალების კოეფიციენტი

(1,000 მცხ.)

კანონზომიერი

ცვლილება

(1,000 მცხ.)

ნაყოფიერების კოეფიციენტი ურბანიზაციის კოეფიციენტი სოფლის მცხოვრებთა კოეფიციენტი აბორტები

(დაფიქსირებული)

1946 753,493
1947 712,994
1948 757,783
1949 911,641
1950 36,905 844,585 315,300 529,300 22.9 8.5 14.3 2.81
1951 37,569 858,052 327,500 530,600 22.8 8.7 14.1
1952 38,141 846,434 325,700 520,700 22.2 8.5 13.7
1953 38,678 795,652 326,800 468,900 20.6 8.4 12.1
1954 39,131 845,128 318,500 526,600 21.6 8.1 13.5
1955 39,506 792,696 296,200 496,500 20.1 7.5 12.6 2.70
1956 40,082 822,569 293,000 529,600 20.5 7.3 13.2
1957 40,800 847,781 304,800 543,000 20.8 7.5 13.3
1958 41,512 873,483 286,700 586,800 21.0 6.9 14.1 2.30
1959 42,155 880,552 316,800 563,800 20.9 7.5 13.4 2.29
1960 42,469 878,768 296,171 582,597 20.7 7.0 13.7 2.24
1961 43,097 843,482 304,346 539,136 19.6 7.1 12.5 2.17
1962 43,559 823,151 331,454 491,697 18.9 7.6 11.3 2.14
1963 44,088 794,969 323,556 471,413 17.9 7.3 10.6 2.06
1964 44,664 741,668 315,340 426,328 16.5 7.0 9.5 1.96
1965 45,133 692,153 342,717 349,436 15.3 7.6 7.7 1.99
1966 45,548 713,492 344,850 368,642 15.6 7.5 8.1 2.02
1967 45,997 699,381 368,573 330,808 15.1 8.0 7.2 2.01
1968 46,408 693,064 374,440 318,624 14.9 8.0 6.8 1.99
1969 46,778 687,991 404,151 283,840 14.7 8.6 6.0 2.04
1970 47,127 719,213 418,679 300,534 15.2 8.9 6.4 2.10 1,130,315
1971 47,507 736,691 424,717 311,974 15.4 8.9 6.5 2.12
1972 47,903 745,696 443,038 302,658 15.5 9.2 6.3 2.08
1973 48,274 719,560 449,351 270,209 14.9 9.3 5.6 2.04
1974 48,571 736,616 455,970 280,646 15.1 9.4 5.8 2.04
1975 48,881 738,857 489,550 249,307 15.1 10.0 5.1 2.02 1,110,223
1976 49,151 747,069 500,584 246,485 15.2 10.2 5.0 1.99
1977 49,388 726,217 517,967 208,250 14.7 10.5 4.2 1.94
1978 49,578 732,187 529,681 202,506 14.7 10.7 4.1 1.96
1979 49,755 735,188 552,019 183,169 14.7 11.1 3.7 1.96
1980 50,044 742,489 568,243 174,246 14.8 11.4 3.5 1.95 1,197,000
1981 50,222 733,183 568,789 164,394 14.6 11.3 3.3 1.93 1,112,734
1982 50,388 745,591 568,231 177,360 14.8 11.3 3.5 1.94 1,131,437
1983 50,573 807,111 583,496 223,615 16.0 11.6 4.4 2.11 1,125,686
1984 50,768 792,035 610,338 181,697 15.6 12.0 3.6 2.08 1,127,627
1985 50,941 762,775 617,548 145,227 15.0 12.1 2.9 2.02 1,179,000
1986 51,143 792,574 565,150 227,424 15.5 11.1 4.4 2.13 1,166,039
1987 51,373 760,851 586,387 174,464 14.8 11.4 3.4 2.07 1,168,136
1988 51,593 744,056 600,725 143,331 14.4 11.6 2.8 2.04 1,080,029
1989 51,770 690,981 600,590 90,391 13.3 11.6 1.7 1.92 1.78 2.33 1,058,414
1990 51,838 657,202 629,602 27,600 12.7 12.1 0.6 1.84 1.69 2.27 1,019,038
1991 51,944 630,813 669,960 −39,147 12.1 12.9 −0.8 1.77 1.61 2.33 957,022
1992 52,056 596,785 697,110 −100,325 11.4 13.4 −2.0 1.67 1.48 2.19 932,272
1993 52,244 557,467 741,662 −184,195 10.7 14.2 −3.5 1.56 1.37 2.07 860,996
1994 52,114 521,545 764,669 −243,124 10.0 14.7 −4.7 1.47 1.28 1.97 798,538
1995 51,728 492,861 792,587 −299,726 9.6 15.4 −5.8 1.40 1.22 1.86 740,172
1996 51,297 467,211 776,717 −309,506 9.2 15.2 −6.1 1.33 1.16 1.77 687,035
1997 50,818 442,581 754,151 −311,570 8.7 14.9 −6.2 1.27 1.11 1.68 596,740
1998 50,370 419,238 719,954 −300,716 8.4 14.4 −6.0 1.20 1.04 1.62 525,329
1999 49,918 389,208 739,170 −349,962 7.8 14.9 −7.0 1.12 0.97 1.51 495,760
2000 49,429 385,126 758,082 −372,956 7.8 15.4 −7.6 1.11 0.96 1.49 434,223
2001 48,923 376,479 745,953 −369,474 7.7 15.3 −7.6 1.085 0.96 1.41 369,750
2002 48,457 390,687 754,911 −364,224 8.1 15.7 −7.6 1.12 1.03 1.47 345,967
2003 48,003 408,591 765,408 −356,817 8.5 16.0 −7.5 1.17 1.09 1.48 315,835
2004 47,622 427,259 761,263 −334,004 9.0 16.0 −7.0 1.21 1.12 1.53 289,065
2005 47,280 426,085 781,964 −355,879 9.0 16.6 −7.6 1.21 1.16 1.48 263,950
2006 46,929 460,368 758,093 −297,725 9.8 16.2 −6.4 1.31 1.21 1.61 229,618
2007 46,646 472,657 762,877 −290,220 10.2 16.4 −6.2 1.34 1.28 1.69 210,454
2008 46,372 510,588 754,462 −243,874 11.0 16.3 −5.3 1.46 1.31 1.72 201,087
2009 46,143 512,526 706,740 −194,214 11.1 15.3 −4.2 1.46 1.33 1.77 194,845
2010 45,962 497,689 698,235 −200,546 10.8 15.2 −4.4 1.44 1.31 1.78 176,774
2011 45,778 502,595 664,588 −161,993 11.0 14.5 −3.5 1.46 1.32 1.80 156,193
2012 45,633 520,704 663,139 −142,435 11.4 14.5 −3.1 1.53 1.39 1.87 141,396
2013 45,553 503,656 662,368 −158,712 11.1 14.6 −3.5 1.51 1.37 1.83
2014 43,001 465,882 632,296 −166,414 10.8 14.7 −3.9 1.50
2015 42,844 411,783 594,795 −183,012 9.6 13.9 −4.3

1990-2014 წლებში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ურბანულ დასახლებებში სოფლად
წელი შობადობა გარდაცვალება კანონზომიერი ცვლილება შობადობის კოეფიციენტი

(1,000 მცხ.)

გარდაცვალების კოეფიციენტი

(1,000 მცხ.)

კანონზომიერი ცვლილების კოეფიციენტი (1,000 მცხ.) შობადობა გარდაცვალება კანონზომიერი ცვლილება შობადობის კოეფიციენტი

(1,000 მცხ.)

გარდაცვალების კოეფიციენტი

(1,000 მცხ.)

კანონზომიერი ცვლილების კოეფიციენტი (1,000 მცხ.)
1990 442,869 357,114 85,755 12.7 10.2 2.5 214,333 272,488 −58,155 12.7 16.1 −3.4
1991 419,205 380,988 38,917 11.9 10.8 1.1 211,608 288,972 −77,364 12.6 17.2 −4.6
1992 387,696 401,849 −14,153 11.0 11.4 −0.4 209,089 295,261 −86,172 12.5 17.6 −5.1
1993 356,833 432,462 −75,629 10.1 12.2 −2.1 200,634 309,200 −108,566 12.0 18.5 −6.5
1994 328,522 450,823 −122,301 9.3 12.8 −3.5 193,023 313,846 −120,823 11.6 18.8 −7.2
1995 308,408 476,434 −168,026 8.8 13.6 −4.8 184,453 316,153 −131,700 11.1 19.1 −8.0
1996 291,121 460,805 −169,684 8.4 13.3 −4.9 176,090 315,912 −139,822 10.7 19.2 −8.5
1997 274,961 444,446 −169,485 8.0 13.0 −5.0 167,620 309,705 −142,805 10.2 18.9 −8.7
1998 258,724 425,521 −166,797 7.6 12.6 −5.0 160,514 294,433 −133,919 9.9 18.1 −8.2
1999 239,408 439,986 −200,578 7.1 13.1 −6.0 149,800 299,184 −149,384 9.3 18.5 −9.2
2000 238,014 457,069 −219,055 7.2 13.8 −6.6 147,112 301,013 −153,901 9.2 18.8 −9.6
2001 237,228 450,329 −213,101 7.2 13.8 −6.6 139,250 295,623 −156,373 8.7 18.6 −9.9
2002 248,877 454,406 −205,529 7.7 14.0 −6.3 141,811 300,505 −158,694 9.0 19.1 −10.1
2003 266,415 459,965 −193,550 8.3 14.3 −6.0 142,174 305,443 −163,269 9.1 19.6 −10.5
2004 284,361 460,492 −176,131 8.9 14.4 −5.5 142,898 300,769 −157,871 9.3 19.6 −10.3
2005 284,257 471,561 −187,304 8.9 14.8 −5.9 141,829 310,400 −168,571 9.4 20.5 −11.1
2006 306,635 461,774 −155,139 9.6 14.5 −4.9 153,733 296,318 −142,585 10.3 19.8 −9.5
2007 314,065 466,253 −152,188 9.9 14.7 −4.8 158,592 296,624 −138,032 10.7 20.1 −9.4
2008 340,594 462,897 −122,303 10.8 14.6 −3.8 169,995 291,563 −121,568 11.6 19.9 −8.3
2009 339,497 432,294 −92,797 10.8 13.7 −2.9 173,028 274,445 −101,417 11.9 18.9 −7.0
2010 326,587 431,130 −104,543 10.4 13.7 −3.3 171,102 267,105 −96,003 11.9 18.6 −6.7
2011 328,934 411,025 −82,091 10.5 13.1 −2.3 173,661 253,563 −79,902 12.1 17.7 −5.6
2012 341,599 411,787 −70,788 10.9 13.1 −2.2 179,106 251,352 −72,246 12.6 17.7 −5.1
2013 330,284 412,552 −82,268 10.5 13.1 −2.6 173,372 249,816 −76,444 12.3 17.7 −5.4
2014 304,190 391,739 −87,549 10.2 13.2 −3.0 161,692 240,557 −78,865 12.2 18.1 −5.9

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]