შინაარსზე გადასვლა

სუპინატორული კუნთი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
სუპინატორული კუნთი
სუპინატორული კუნთის მდებარეობა
ლათინური musculus supinator
სისტემა საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა
არტერია სხივის შებრუნებული არტერია (a. recurrens radialis)
ნერვი სხივის ნერვი (n. radialis)

სუპინატორი წინამხრის უკანა განყოფილებაში მოთავსებული ფართო კუნთია, რომელიც სხივის ძვლის ზედა მესამედზეა გადახვეული და რომლის ფუნქცია წინამხრის სუპინაციაში (გარეთ ბრუნვაში) მდგომარეობს. [1] [2]


სტრუქტურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სუპინატორი შედგება ორი ბოჭკოვანი კონისგან, მათ შორის მოთავსებულია სხივის ნერვის ღრმა ტოტი. ზედაპირული კონა იწყება მყესით, ხოლო ღრმა - კუნთოვანი ბოჭკოებით[3] იდაყვის ძვლის სუპინატორული ქედიდან (crista interossea), მხრის ძვლის ლატერალური ზედაროკიდან (epicondylus lateralis), სხივის გვერდითი იოგიდან (ligamentum collaterale radiale) და სხივის მრგვალი იოგიდან (lig. anulare radii).[4]

ინერვაცია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სუპინატორულ კუნთს აინერვირებს სხივის ნერვის ღრმა ტოტი, რომელიც გადადის უკანა ძვალთაშორის ნერვში (n. interosseus antebrachii posterior) სუპინატორული კუნთიდან გამოსვლისას.

სხივის ნერვი იყოფა ღრმა, და ზედაპირულ-სენსორულ ტოტებად სუპინატორული კუნთის მახლობლად. ასეთი განლაგება ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ღრმა ტოტის დახშობისთვის, რის შედეგადაც შეიძლება მოხდეს ამ ნერვით ინერვირებული კუნთების სელექტიური პარალიზი (გამშლელი კუნთები, ცერის გრძელი გამზიდველი კუნთი.) [5]

ვარიაცია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სხივის ღრმა ნერვი შემთხვევათა 70%-ში გადის სუპინატორული კუნთის მუცელში, სხვა შემთხვევაში - სუპინატორულ რკალში (სუპინატორის ზედაპირული შრის ბოჭკოვანი რკალი.)

ფუნქცია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სუპინატორულ კუნთს მტევანი მოჰყავს სუპინირებულ პოზიციაში.

იგი უმეტეს შემთხვევაში ბიცეპსთან ერთად მოქმედებს, მაგრამ არა მაშინ, როცა იდაყვის სახსარი გაშლილია .[6]

ისტორია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ტერმინი "სუპინატორი" აღვნიშნავს სხეულის ნებისმიერი კუნთს, რომელიც სუპინატორულ ფუნქციას ასრულებს. ძველ წყაროებში, ტერმინით "supinator longus" (გრძელი სუპინატორი) აღნიშნავდნენ მხარსხივის კუნთს (m. brachioradialis), ხოლო ამ არტიკლში განხილული კუნთი აღინიშნებოდა ტერმინით "supinator brevis" (მოკლე სუპინატორი).

სურათები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

პრონაცია და სუპინაცია

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

  1. Р. Д. Синелъников: Атлас Анатомии Человека, Том I, გვ. 353
  2. Platzer 2004, p. 168
  3. Gray's Anatomy (1918)
  4. Platzer 2004, Color Atlas of Human Anatomy, Vol. 1: Locomotor System (5th ed.) გვ. 168
  5. Ross and Lampert, Thieme Atlas of Anatomy: General Anatomy and Musculoskeletal System - გვ. 345
  6. "Supinator"