მომხმარებელთა უფლებები

Jump to navigation Jump to search
მომხმარებლის არჩევა  
მომხმარებლის ჯგუფების ხილვამომხმარებლის უფლებების ხილვა David1010 (განხილვა | წვლილი)

ჯგუფის წევრი: შემოწმებულები, ბიუროკრატები, შემმოწმებელი, ადმინისტრატორები, სანდო მომხმარებლები

ნაგულისხმევი წევრი: ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლები

მომხმარებლის უფლებების ჟურნალი

  • 07:31, 1 თებერვალი 2020 მომხმარებელმა David1010 განხილვა წვლილი შეცვალა ჯგუფის წევრობა მომხმარებლისათვის David1010 ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებელი, ბიუროკრატი, შემმოწმებელი, ადმინისტრატორიდა სანდო მომხმარებელი-დან ინტერფეისის ადმინისტრატორი (დროებითი, 07:31, 8 თებერვალი 2020-მდე), ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებელი, ბიუროკრატი, შემმოწმებელი, ადმინისტრატორიდა სანდო მომხმარებელი-ზე
  • 18:27, 2 თებერვალი 2016 მომხმარებელმა David1010 განხილვა წვლილი შეცვალა ჯგუფის წევრობა მომხმარებლისათვის David1010 ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებელი, ბიუროკრატი, შემმოწმებელი, IP-ბლოკირებების გამონაკლისები, ადმინისტრატორიდა სანდო მომხმარებელი-დან ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებელი, ბიუროკრატი, შემმოწმებელი, ადმინისტრატორიდა სანდო მომხმარებელი-ზე (ეს სტატუსი მხოლოდ საჭიროების დროს მოთხოვნით ჩაირთვება)
  • 16:16, 13 აგვისტო 2015 მომხმარებელმა MIKHEIL განხილვა წვლილი შეცვალა ჯგუფის წევრობა მომხმარებლისათვის David1010 ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებელი, შემმოწმებელი, IP-ბლოკირებების გამონაკლისები, ადმინისტრატორიდა სანდო მომხმარებელი-დან ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებელი, შემმოწმებელი, IP-ბლოკირებების გამონაკლისები, ადმინისტრატორი, სანდო მომხმარებელიდა ბიუროკრატი-ზე (არჩევნები)
  • 11:53, 3 მარტი 2012 მომხმარებელმა David1010 განხილვა წვლილი შეცვალა ჯგუფის წევრობა მომხმარებლისათვის David1010 შემმოწმებელი, IP-ბლოკირებების გამონაკლისები, ადმინისტრატორიდა სანდო მომხმარებელი-დან შემმოწმებელი, IP-ბლოკირებების გამონაკლისები, ადმინისტრატორი, სანდო მომხმარებელიდა ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებელი-ზე
  • 12:38, 17 აპრილი 2011 მომხმარებელმა ITshnik განხილვა წვლილი შეცვალა ჯგუფის წევრობა მომხმარებლისათვის David1010 შემმოწმებელი, IP-ბლოკირებების გამონაკლისებიდა ადმინისტრატორი-დან შემმოწმებელი, IP-ბლოკირებების გამონაკლისები, ადმინისტრატორიდა სანდო მომხმარებელი-ზე
  • 12:59, 11 აპრილი 2011 მომხმარებელმა Deu განხილვა წვლილი შეცვალა ჯგუფის წევრობა მომხმარებლისათვის David1010 IP-ბლოკირებების გამონაკლისებიდა ადმინისტრატორი-დან IP-ბლოკირებების გამონაკლისები, ადმინისტრატორიდა შემმოწმებელი-ზე
  • 18:49, 17 ოქტომბერი 2010 მომხმარებელმა Ventusa განხილვა წვლილი შეცვალა ჯგუფის წევრობა მომხმარებლისათვის David1010 IP-ბლოკირებების გამონაკლისები-დან IP-ბლოკირებების გამონაკლისებიდა ადმინისტრატორი-ზე (ადმინისტრატორების არჩევნები)
  • 18:17, 9 თებერვალი 2010 მომხმარებელმა Melberg განხილვა წვლილი შეცვალა ჯგუფის წევრობა მომხმარებლისათვის David1010 (არაფერი)-დან IP-ბლოკირებების გამონაკლისები-ზე