სკონეს დიალექტი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
სკონეს პროვინცია შვედეთის სამხრეთში

სკონეს დიალექტი (skånska ) — მჭიდროდ დაკავშირებული დიალექტების ჯგუფი, რომლებიც მიეკუთვნებიან ძველ სკანდინავიურ ენებს. ის ძირითადად გამოიყენბა სკონეს პროვინციაში. მკვლევართა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ ის მიეკუთვნება აღმოსავლეთ დანიური დიალექტების ჯგუფს.[1] თუმცა თანამედროვე შვედურის გავლენის შედეგად და სკანდინავიური ენების სიახლოვის გამო ზოგიერთი მას სამხრეთ შვედური დიალექტების ჯგუფადაც მიიჩნევს.[2] ასევე ზოგი მკვლევარი, მაგალითად, ადოლფ ნურენი[3] და გ. შესტედი,[4] სკანიურ დიალექტებს ანიჭებენ სამხრეთ სკანდინავიურის კლასიფიკაციას, ხოლო ელიას ნესენი ძველ სკანიურს ცალკემდგომ ენად მიიჩნევს, რომელიც ცალკე მდგომი იყო როგორც ძველი დანიურისგან ასევე ძველი შვედურისგან.[5]

წყაროები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • Bandle, Oskar & Kurt Braunmüller et al., eds. (2002–2003) The Nordic Languages: An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol I. Berlin and New York: de Gruyter, 2002. xxvii + 1057 pp.
 • Basbøll, Hans. "Prosody, productivity and word structure: the stød pattern of Modern Danish." Nordic Journal of Linguistics (2003), 26: 5-44 Cambridge University Press doi:10.1017/S033258650300101X
 • Hallberg, Göran, 2003: "Kampen om skånskan." I: Språkvård 3/2003.
 • Lång, Helmer (1991). "Den bortglömda skånska litteraturen" 333-årsboken om Skånelandsregionen 1658-1991. Eds. Assarsson & Broberg et al. Uddevalla: Settern, 1991.
 • Lång, Helmer Skånska språket (Klippan 2002)
 • Nordic Journal of Linguistics (2004), Vol 27, Issue 2. Cambridge University Press. doi:10.1017/S0332586504001222.
 • Lång & Vide, Skånsk-svensk-dansk Ordbok (2002)
 • Noreen, Adolf (1887). De nordiska språken.
 • Nordisk familjebok (1917) article Skåne, page 1309
 • Scandinavian Dialect Syntax. Project involving research groups at University of Tromsø, University of Iceland, University of Oslo, Norwegian University of Technology and Science (Trondheim), University of Aarhus, University of Copenhagen, Lund University, and University of Helsinki
 • Sjöstedt, G. (1936). "Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål". Dissertation, Lund University.
 • Sundquist, John D.(2003). "The Rich Agreement Hypothesis and Early Modern Danish embedded-clause word order." Nordic Journal of Linguistics (2003), 26:1, 233-258. Cambridge University Press. doi:10.1017/S0332586503001094.
 • Vide, S.-B. (1966). Sydsvenska växtnamn. Landsmålsarkivet, Lund.

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 1. Perridon, Harry (2003). "Dialects and written language in Old Nordic II: Old Danish and Old Swedish". p. 1018. Old Nordic III: The ecology of language, in The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume 1. Eds. Oskar Bandle, Kurt Braunmuller, Ernst Hakon Jahr, Allan Karker, Hans-Peter Naumann and Ulf Teleman. Walter De Gruyter: 2003. ISBN 3110148765. See also: Ingers, Ingemar (1939). Studier över det sydvästskånska dialektområdet. Lund: Gleerupska Univ. bokhandeln. (In Swedish) and Nordisk Familjebok: "Scanian is one of the three main dialects into which the Danish branch of Old Norse was split". (In Swedish).
 2. Ringgaard, Kristian (2003). "General history of Nordic dialectology". In Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages, p. 280: "[Dialectologists] don't cross the national borders. The Danes say Scanian is an East Danish dialect, and then leave it to the Swedes. The Swedes say the inhabitants of Bornholm speak a South Swedish dialect, and then leave it to the Danes. In Jämtland, [...] they may speak Norwegian dialects, but no dialectologist has crossed the border since J. Reitan in 1930. Luckily this situation is changing."
 3. Noreen, Adolf (1887). De nordiska språken. Noreen was a Professor of Nordic Languages at Uppsala university 1887–1919, an internationally recognized linguist, known through his publications in German about Nordic languages.
 4. Sjöstedt, G. (1936). "Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål". Dissertation, Lund University. The title translates to: 'Studies of r-sounds in South-Scandinavian Dialects.' (Published in Swedish).
 5. Holmbäck, Åke and Elias Wessén (1933). Svenska landskapslagar, 4th ed.: Skåne och Gutalagen. Awe Gebers: Uppsala, 1979.