საკრედიტო დეფოლტის სვოპები

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია


საკრედიტო დეფოლტის სვოპები (Credit Default Swap)-  არის საკრედიტო წარმოებული კონტრაქტები, რომლებიც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს, შეცვალონ საკრედიტო რისკი კომპანიაზე, ქვეყანაზე ან სხვა სუბიექტზე, სხვა კონტრ-აგენტთან.

კრედიტორი იძენს ‘’საკრედიტო დეფოლტის გაცვლა’’-ს (CDS) ინვესტორისგან, რომელიც თანახმაა, რომ გადაუხადოს კრედიტორს, იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული მსესხებელი თავის ვალდებულებეს არღვევს. როგორც წესი, ‘’საკრედიტო დეფოლტის გაცვლა’’-ში მონაწილეობს სამი მხარე: სესხის გამცემი, მყიდველი და ‘’საკრედიტო დეფოლტის გაცვლის’’ გამყიდველი.

კონტრაქტები მორგებულია მონაწილე მხარეებზე, რაც მათ გაუმჭვირვალეს, არალიკვიდურსა და მარეგულირებლისთვის ძნელად დასაკვირვებელს ხდის.


https://www.investopedia.com/terms/c/creditdefaultswap.asp#:~:text=The%20term%20credit%20default%20swap,the%20case%20the%20borrower%20defaults.