რისკის ფრაზების სია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

რისკების ფრაზები (R-ფრაზები; ინგლ. Risk Statements, R statements, R numbers, R phrases, R sentences) — სტანდარტული რისკის ფაქტორები საშიშ ნივთიერებებთან მუშაობისას, რომლებიც დადგენილია 67/548/EEC «კანონების შეთანხმება, საშიშ ნივთიერებებისათვის მიწერილ და ადმინისტრაციულ დებულებების კლასიფიკაციისა, შეფუთვისა და მარკირების მიმართებაში»[1] დირექტივის III დამატებაშია მითითებული. რისკის ფაქტორების სია გადმოღებული იქნა და გამოიცა ევროკავშირის დირექტივაში 2001/59/EC [2]

R-ფრაზების შემუშავებისა და ინტერპრეტაციის წესები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

იხ. ასევე უსაფრთხოების მითითებები R/S.

R-ფრაზების სია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

(ფრაზები, რომლებიც შეესაბამებიან გამოტოვებულ ნომერებს, იყვნენ გაუქმებულნი ან ჩართულნი იქნენ სხვა ფრაზებში)

ფრაზის კოდი ფრაზის განმარტება
R1 ფეთქებადსაშიშია მშრალი ფორმით
R2 აფეთქების საშიშროება დარტყმისას, ხახუნისას, შერყევისას, ცეხლის მოქმედებით და სხვაგვარი ზემოქმედებით, რომელიც იწვევს აალებას
R3 ძალიან ფეთქებადსაშიშია დარტყმისას, ხახუნისას, შერყევისას, ცეცხლთან შეხებისას და სხვა ქმედებისას, რომელიც იწვევს აალებას
R4 ლითონებთან ქმნის მეტად ფეთქებადსაშიშ ნაერთებს
R5 გათბობამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება
R6 ფეთქებადია როგორც ჰაერთან შეხებისას ისე მის გარეშეც
R7 შეიძლება გამოიწვიოს აალება
R8 საწვავ ნივთიერებებთან შეხებისას შეიძლება გამოიწვიოს აალება
R9 ფეთქებადია საწვავ ნივთიერებებთან არევისას
R10 ცეცხლსაშიშია
R11 ძალიან ცეცხლსაშიშია
R12 განსაკუთრებულად ძლიერ ცეცხლსაშიშია
R14 სწრაფად რეაგირებს წყალთან
R15 წყალთან შეხებისას წარმოქმნის ძლიერ საწვავ აირებს
R16 ფეთქებადსაშიშია დამჟანგავებთან არევისას
R17 თვითაალებადია ჰაერზე
R18 გამოყენებისას შეიძლება წარმოქმნას ფეთქებადი/ცეცხლსაშიში ორთქლის ნარევები ჰაერთან
R19 შეუძლია წარმოქმნას ფეთქებადი ზეჟანგები
R20 ჩასუნთქვა საშიშია
R21 საშიშია კანით შეხება
R22 გადაყლაპვა საშიშია
R23 ჩასუნთქვისას ტოქსიკურია
R24 ტოქსიკურია კანით შეხებისას
R25 ტოქსიკურია გადაყლაპვისას
R26 ძალიან ტოქსიკურია ჩასუნთქვისას
R27 ძალიან ტოქსიკურია კანით შეხებისას
R28 ძალიან ტოქსიკურია გადაყლაპვისას
R29 წყალთან შეხებისას გამოყოფს ტოქსიკურ აირს
R30 გამოყენებისას შეიძლება ძალიან ცეცხლსაში იყოს
R31 მჟავებთან შეხებისას გამოყოფს ტოქსიკურ აირს
R32 მჟავებთან შეხებისას გამოყოფს ძალიან ტოქსიკურ აირს
R33 კუმულატური ეფექტების საშიშროება
R34 იწვევს დამწვრობას
R35 იწვევს ძლიერ დამწვრობას
R36 იწვევს თვალის გაღიზიანებას
R37 იწვევს სასუნთქი ორგანოების გაღიზიანებას
R38 იწვევს კანის გაღიზიანებას
R39 ძალიან სერიოზული შეუქცევადი ეფექტების საშიშროება
R40 კანცერაგენული ეფექტების შეზღუდული შესაძლებლობა
R41 თვალის სერიოზული დაზიანების საშიშროება
R42 ჩასუნთქვისას შეიძლება გამოიწვიოს სენსიტიზაცია
R43 კანით შეხებისას შეიძლება გამოიწვიოს სენსიტიზაცია
R44 აფეთქების საშიშროება შეზღუდულ სივრცეში გახურებისას
R45 შეიძლება გამოიწვიოს კიბო
R46 შეიძლება გამოიწვიოს მემკვიდროებითი გენეტიკური დარღვევები
R48 ჯანმრთელობის სერიოზული დაზიანების საშიშროება დიდი ხნის ზემოქმედებისას
R49 ჩასუნთქვისას შეიძლება გამოიწვიოს კიბო
R50 ძალიან ტოქსიკურის წყლის ორგანიზმებისათვის
R51 ტოქსიკურია წყლის ორგანიზმებისათვის
R52 საშიშია წყლის ორგანიზმებისათვის
R53 შეიძლება გამოიწვიოს გრძელვადიანი არასასურველი ეფექტები წყლის გარემოში
R54 ტოქსიკურია მცენარეებისათვის
R55 ტოქსიკურია ცხოველებისათვის
R56 ტოქსიკურია ნიადაგის ორგანიზმებისათვის
R57 ტოქსიკურია ფუტკრებისათვის
R58 შეიძლება გამოიწვიოს გრძელვადიანი არასასურველი ეფექტები გარემოზე
R59 საშიშია ოზონის ფენისათვის
R60 შეიძლება დაარღვიოს ნაყოფიერება
R61 შეიძლება ზიანი მიაყენოს ემბრიონს
R62 ნაყოფიერების დარღვევის საშიშროება
R63 შეიძლება საშიში ზიანი მიაყენოს ემბრიონს
R64 შეიძლება მიაყენოს ზიანი ჩვილ ბავშვს
R65 საშიშია: შეიძლება ზიანი მიაყენოს ფილტვებს ჩაყლაპვისას
R66 განმეორებითმა ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს კანის სიმშრალე და დასკდომა
R67 ორთქლმა შეიძლება გამოიწვიოს ძილი და თავის ბრუალი
R68 შეუქცევადი ეფექტების საშიშროება

R-ფრაზების სტანდარტული შეხამება[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ფრაზის კოდი ფრაზის განმარტება
R14/15 სწრაფად ურთიერთქმედებს წყალთან, მეტად ცეცხლსაშიში აირების გამოყოფით
R15/29 წყალთან შეხებისას გამოყოფს ტოქსიკურ, უკიდურესად ცეცხლსაშიშ აირს
R20/21 საშიშია მისი ჩასუნთქვა და კანზე მოხვედრა
R20/21/22 საშიშია ჩასუნთქისას, კანზე მოხვედრა და გადაყლაპვა
R20/22 საშიშია მისი ჩასუნთქვა და გადაყლაპვა
R21/22 საშიშია კანზე მისი მოხვედრა და გადაყლაპვა
R23/24 ტოქსიკურია ჩასუნთქვისას და კანზე მოხვედრისას
R23/24/25 ტოქსიკურია ჩასუნთქვისას, კანზე მოხვედრისას და გადაყლაპვისას
R23/25 ტოქსიკურია ჩასუნთქვისას და გადაყლაპვისას
R24/25 ტოქსიკურია კანზე მოხვედრისას და გადაყლაპვისას
R26/27 ძალიან ტოქსიკურია ჩასუნთქვისას და კანზე მოხვედრისას
R26/27/28 ძალიან ტოქსიკურია ჩასუნთქვისას, კანზე მოხვედრისას და გადაყლაპვისას
R26/28 ძალიან ტოქსიკურია ჩასუნთქვისას და გადაყლაპვისას
R27/28 ძალიან ტოქსიკურია კანზე მოხვედრისას და გადაყლაპვისას
R36/37 აღიზიანებს თვალს და სასუნთქ ორგანოებს
R36/37/38 აღიზიანებს თვალს, სასუნთქ ორგანოებს და კანს
R36/38 აღიზიანებს თვალს და კანს
R37/38 აღიზიანებს სასუნთქ ორგანოებს და კანს
R39/23 ტოქსიკურია: ჩასუნთქვისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R39/23/24 ტოქსიკურია: ჩასუნთქვისას და კანზე მოხვედრისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R39/23/24/25 ტოქსიკურია: ჩასუნთქვისას, კანზე მოხვედრისას და გადაყლაპვისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R39/23/25 ტოქსიკურია: ჩასუნთქვისას და გადაყლაპვისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R39/24 ტოქსიკურია:კანზე მოხვედრისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R39/24/25 ტოქსიკურია:კანზე მოხვედრისას და გადაყლაპვისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R39/25 ტოქსიკურია:გადაყლაპვისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R39/26 ტოქსიკურია:ჩასუნთქვისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R39/26/27 ტოქსიკურია:ჩასუნთქვისას და კანზე მოხვედრისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R39/26/27/28 ძალიან ტოქსიკურია: ჩასუნთქვისას, კანზე მოხვედრისას და გადაყლაპვისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R39/26/28 ძალიან ტოქსიკურია: ჩასუნთქვისას და გადაყლაპვისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R39/27 ძალიან ტოქსიკურია: კანზე მოხვედრისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R39/27/28 ძალიან ტოქსიკურია: კანზე მოხვედრისას და გადაყლაპვისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R39/28 ძალიან ტოქსიკურია: გადაყლაპვისას ძალიან სერიოზული შეუქცევადი შედეგების საშიშროებაა
R42/43 შეუძლია გამოიწვიოს არასასიამოვნო შეგრძნება ჩასუნთქვისას და კანზე მოხვედრისას
R48/20 საზიანოა: შეუძლია ჯანმრთელობას მიაყენოს სერიოზული ზიანი ხანგრძლივი ჩასუნთქვისას
R48/20/21 საზიანოა: შეუძლია ჯანმრთელობას მიაყენოს სერიოზული ზიანი ხანგრძლივი ჩასუნთქვისას და კანზე მოხვედრისას
R48/20/21/22 საზიანოა: შეუძლია ჯანმრთელობას მიაყენოს სერიოზული ზიანი ხანგრძლივი ჩასუნთქვისას, კანზე მოხვედრისას და გადაყლაპვისას
R48/20/22 საზიანოა: შეუძლია ჯანმრთელობას მიაყენოს სერიოზული ზიანი ხანგრძლივი ჩასუნთქვისას და გადაყლაპვისას
R48/21 საზიანოა: შეუძლია ჯანმრთელობას მიაყენოს სერიოზული ზიანი კანზე ხანგრძლივი მოხვედრისას
R48/21/22 საზიანოა: შეუძლია ჯანმრთელობას მიაყენოს სერიოზული ზიანი კანთან ხანგრძლივი შეხებისას და გადაყლაპვისას
R48/22 საზიანოა: შეუძლია ჯანმრთელობას მიაყენოს სერიოზული ზიანი გადაყლაპვისას
R48/23 ტოქსიკურია: ხანგრძლივი ჩასუნთქვისას ჯანმრთელობისათვის სერიოზული ზიანის მიყენების საშიშროებაა
R48/23/24 ტოქსიკურია: ხანგრძლივი ჩასუნთქვისას და კანთან შეხებისას ჯანმრთელობისათვის სერიოზული ზიანის მიყენების საშიშროებაა
R48/23/24/25 ტოქსიკურია: ხანგრძლივი ჩასუნთქვისას, კანთან შეხებისას და გადაყლაპვისას ჯანმრთელობისათვის სერიოზული ზიანის მიყენების საშიშროებაა
R48/23/25 ტოქსიკურია: ხანგრძლივი ჩასუნთქვისას და გადაყლაპვისას ჯანმრთელობისათვის სერიოზული ზიანის მიყენების საშიშროებაა
R48/24 ტოქსიკურია: კანთან ხანგრძლივი შეხებისას ჯანმრთელობისათვის სერიოზული ზიანის მიყენების საშიშროებაა
R48/24/25 ტოქსიკურია: კანთან ხანგრძლივი შეხებისას ან გადაყლაპვისას ჯანმრთელობისათვის სერიოზული ზიანის მიყენების საშიშროებაა
R48/25 ტოქსიკურია: ხანგრძლივი ქმედებისგან გადაყლაპვისას ჯანმრთელობისათვის სერიოზული ზიანის მიყენების საშიშროებაა
R50/53 ძალიან ტოქსიკურია წყლის ორგანიზმებისათვის, შეუძლია გამოიწვიოს ხანგრძლივი არასასურველი ცვლილებები წყლის გარემოში
R51/53 ტოქსიკურია წყლის ორგანიზმებისათვის, შეუძლია გამოიწვიოს ხანგრძლივი არასასურველი ცვლილებები წყლის გარემოში
R52/53 საშიშია წყლის ორგანიზმებისათვის, შეუძლია გამოიწვიოს ხანგრძლივი არასასურველი ცვლილებები წყლის გარემოში
R68/20 საზიანოა: შესაძლებელია გამოიწვიოს შეუქცევადი შედეგები ჩასუნთქვისას
R68/20/21 საზიანოა: შესაძლებელია გამოიწვიოს შეუქცევადი შედეგები ჩასუნთქვისას და კანზე მოხვედრისას
R68/20/21/22 საზიანოა: შესაძლებელია გამოიწვიოს შეუქცევადი შედეგები ჩასუნთქვისას, კანზე მოხვედრისას და გადაყლაპვისას
R68/20/22 საზიანოა: შესაძლებელია გამოიწვიოს შეუქცევადი შედეგები ჩასუნთქვისას და გადაყლაპვისას
R68/21 საზიანოა: შესაძლებელია გამოიწვიოს შეუქცევადი შედეგები კანზე მოხვედრისას
R68/21/22 საზიანოა: შესაძლებელია გამოიწვიოს შეუქცევადი შედეგები კანზე მოხვედრისას და გადაყლაპვისას
R68/22 საზიანოა: შესაძლებელია გამოიწვიოს შეუქცევადი შედეგები გადაყლაპვისას

იხილეთ აგრეთვე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

შენიშვნები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

  1. დირექტივა 67/548/EEC
  2. Директива 2001/59/EC[მკვდარი ბმული]