ლევენშტეინის მანძილი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ლევენშტეინის მანძილი ან ცვლილებათა მანძილი — ოპერაციების მინიმალური რაოდენობა ერთი სტრიქონის მეორე სტრიქონამდე შეცვლისთვის. ოპერაციები შემდეგია: სიმბოლოს ჩამატება (მაგ. "აბგ" >"აბგა"), სიმბოლოს წაშლა (მაგ. "აბგ"->"აგ") და სიმბოლოს შეცვლა (მაგ. "აბგ"->"ადგ").

მაგალითად, ცვლილებათა მანძილი "თეორემა" -> "თეორია" არის 2, ცვლილებები შემდეგია: "თეორემა" -> "თეორმა" (წაშლა), შემდეგ "თეორმა"->"თეორია" (ჩანაცვლება).

დავუშვათ, მოცემულია სიგრძის სტრიქონი და სიგრძის სტრიქონი და გვინდა გამოვთვალოთ ცვლილებათა მანძილი ამ სტრიქონებს შორის. ამის ამოსახსნელად, შემოვიღოთ ფუნქცია , რომელიც გვიბრუნებს ცვლილებათა მანძილს პრეფიქსების, ] და , შორის. ამ ფუნქციის გამოყენებით ლევენშტეინის მანძილი და სტრიქონებს შორის არის . ფუნქცია გამოიყურება შემდეგნაირად

აქ , თუ , თუ არა, . სტრიქონის შეცვლისთვის ფორმულა განიმარტება შემდეგნაირად:

 • : სტრიქონის ბოლოში სიმბოლოს ჩამატება
 • : სტრიქონის ბოლო სიმბოლოს წაშლა
 • : სტრიქონის ბოლო სიმბოლოს დამთხვევა ან შეცვლა.

იმპლემენტაცია C++-ზე[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

#include <bits/stdc++.h>

using namespace::std;

int dp[1001][1001];
int main() {
  string a, b;
  cin >> a >> b;
  const int n = a.length(), m = b.length();

  for (int i = 0; i <= n; i++)
    dp[i][0] = i;

  for (int i = 0; i <= m; i++)
    dp[0][i] = i;

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= m; j++) {
      if (a[i - 1] == b[j - 1]) dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1];

      //          წაშლა    ჩამატება    ჩანაცვლება
      else dp[i][j] = min({dp[i][j - 1], dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - 1]}) + 1;
    }
  }
  cout << dp[n][m];
  return 0;
}

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • Antti Laaksonen, Competitive Programmer's Handbook, 2018. p74.