თარგი:Stack

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

ამ თარგის გამოყენება შეიძლება სურათების ან სხვა მცურავი (floating) ელემენტების, მაგალითად ინფოდაფების, ისე განსალაგებლად, რომ პრობლემები არ შეიქმნას ინტერვალებში და ცურვაში. ამ პრობლემებისგან თავის ასარიდებლად, თარგის პირველ პარამეტრად შეიყვანეთ თარგების/სურათების მწკრივი.

გამოყენება

{{Stack|<აქ ობიექტი>}}

მაგალითი

{{Stack}}-ის გარეშე

==== ხარბი გლახაკი ====
[[ფაილი:Simple shapes example.png|მინი|მარჯვნივ|მაგალითი 1ა]]
[[ფაილი:Simple shapes example.png|მინი|მარჯვნივ|მაგალითი 1ბ]]
… ტექსტი …

==== ნალბანდი მგელი ====
[[ფაილი:Simple shapes example.png|მინი|მარცხნივ|მაგალითი 1გ]]
… ტექსტი …

==== მეფე და დალაქი ====
… ტექსტი …

შედეგი:

ხარბი გლახაკი

მაგალითი 1ა
მაგალითი 1ბ

გლახაკი ვინმე იყო უპოვარი ყოვლისაგან ნივთისა. ეზმანა მას: სამეოცი ცხოვარი ჰყვა და ენება განსყიდვა. მოვიდა კაცი ერთი და მოსცა თითოსათვის ხუთ-ხუთი კირმანეული. ცხოვარისა პატრონმან ექვს-ექვსი სთხოვა. შეცილებასა ზედა გაეღვიძა კაცსა მას და სინანული იწყო. თვალნი ეგრეთვე დაიხუჭნა და ხელი მიუღო ვაჭარსა: ოროლი კირმანეული მომეც, მოგცემო! ანუ ვინღა მისცემდა ვეცხლსა, ანუ ვისღა მიჰყიდდა?

ნალბანდი მგელი

მაგალითი 1გ

ერთი მგელი მოუხდა ვირსა, შეჭმას ლამოდა. ვირმა უთხრა: ვიცი, შემჭამ, ეს ანდერძი ამისრულე: ქაჩაჩში ლურსმნის ნატეხი დამრჩა და იგი ამოიღეო! მგელმან პირი მიჰყო, უნდა ამოეღო. ვირმა წიხლი ჰკრა, კბილები ჩაამტვრია მგელსა. ვირი ვეღარ შეჭამა. მგელმან თქვა: მამაჩემი ხარაზი იყო, მე ნალბანდობას რა მრჯიდაო?

მეფე და დალაქი

ინდოთ მეფე აბანოს იბანებოდა და დალაქი თავსა პარსავდა. რა ყელთან სამართებელი მიიღო, მეფეს უთხრა: შენი ასული შემრთეო. გაუკვირდა მეფესა და მიცემას დაჰპირდა. გამოვიდა აბანოდამ, ვაზირთა ჰკითხა: ვით შემომდვა ქალის თხოვაო? მათ მოახსენეს: ფერხი სალაროსა ზედა სდგმია და მას უთქმევინებიაო. მოთხარეს აბანოს ძირი და სულ ოქროთა და ვეცხლითა სავსე იყო.

{{Stack}}-ის გამოყენებით

==== ხარბი გლახაკი ====
{{stack|
[[ფაილი:Simple shapes example.png|მინი|მარჯვნივ|მაგალითი 2ა]]
[[ფაილი:Simple shapes example.png|მინი|მარჯვნივ|მაგალითი 2ბ]]
}}
… ტექსტი …

==== ნალბანდი მგელი ====
[[ფაილი:Simple shapes example.png|მინი|მარცხნივ|მაგალითი 2გ]]
… ტექსტი …

==== მეფე და დალაქი ====
… ტექსტი …

შედეგი:

ხარბი გლახაკი

მაგალითი 2ა
მაგალითი 2ბ

გლახაკი ვინმე იყო უპოვარი ყოვლისაგან ნივთისა. ეზმანა მას: სამეოცი ცხოვარი ჰყვა და ენება განსყიდვა. მოვიდა კაცი ერთი და მოსცა თითოსათვის ხუთ-ხუთი კირმანეული. ცხოვარისა პატრონმან ექვს-ექვსი სთხოვა. შეცილებასა ზედა გაეღვიძა კაცსა მას და სინანული იწყო. თვალნი ეგრეთვე დაიხუჭნა და ხელი მიუღო ვაჭარსა: ოროლი კირმანეული მომეც, მოგცემო! ანუ ვინღა მისცემდა ვეცხლსა, ანუ ვისღა მიჰყიდდა?

ნალბანდი მგელი

მაგალითი 2გ

ერთი მგელი მოუხდა ვირსა, შეჭმას ლამოდა. ვირმა უთხრა: ვიცი, შემჭამ, ეს ანდერძი ამისრულე: ქაჩაჩში ლურსმნის ნატეხი დამრჩა და იგი ამოიღეო! მგელმან პირი მიჰყო, უნდა ამოეღო. ვირმა წიხლი ჰკრა, კბილები ჩაამტვრია მგელსა. ვირი ვეღარ შეჭამა. მგელმან თქვა: მამაჩემი ხარაზი იყო, მე ნალბანდობას რა მრჯიდაო?

მეფე და დალაქი

ინდოთ მეფე აბანოს იბანებოდა და დალაქი თავსა პარსავდა. რა ყელთან სამართებელი მიიღო, მეფეს უთხრა: შენი ასული შემრთეო. გაუკვირდა მეფესა და მიცემას დაჰპირდა. გამოვიდა აბანოდამ, ვაზირთა ჰკითხა: ვით შემომდვა ქალის თხოვაო? მათ მოახსენეს: ფერხი სალაროსა ზედა სდგმია და მას უთქმევინებიაო. მოთხარეს აბანოს ძირი და სულ ოქროთა და ვეცხლითა სავსე იყო.

იხილეთ აგრეთვე