თარგი:Bar box

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია


დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია


ეს 'Bar box' თარგის დოკუმენტაცია ჩართულია ყველა Bar box/doc-ში თარგების ჩათვლით


{{bar box}}, {{bar percent}} და {{bar pixel}} ჰორიზონტალური ჰისტოგრამების ამგები თარგების ოჯახია.

გამოყენება

{{Bar box
|width  = ჰისტოგრამის სიგანე (არასავალდებულო)
|barwidth= მართკუთხედების მაქსიმალური სიგანე (არასავალდებულო, საწყისად 100პქ)
|float  = (left|right|none) (არასავალდებულო, საწყისად none)
|title  = სათაური (არასავალდებულო)
|titlebar= სათაურის ფონის ფერი (არასავალდებულო, საწყისად none)
|left1  = პირველი მარცხენა სვეტის სათაური (არასავალდებულო)
|left2  = მეორე მარცხენა სვეტის სათაური (არასავალდებულო)
|right1 = პირველი მარჯვენა სვეტის სათაური (არასავალდებულო)
|right2 = მეორე მარჯვენა სვეტის სათაური (არასავალდებულო)
|bars  = მართკუთხედები(იხილეთ ქვევით)
|caption = ჰისტოგრამის წარწერა  (არასავალდებულო)}
}}

Chart contents

Bar box can contain any number of bars. There are two types of bars:

 • Percentage bar:
{{bar percent|row label|colour|value (width in percents)|optional value label}}

If value label is not provided, it is constructed from the percentage and "%".

 • Pixel bar:
{{bar pixel|row label|colour|value (width in pixels)|value suffix|optional value label}}

If value label is provided, value suffix is ignored. Otherwise, the value label is constructed from the value and the value suffix. This is used as shorthand. Both following examples give identical results:

{{bar pixel|foo|red|12||12,345}}
{{bar pixel|foo|red|12|,345}}

Examples

{{bar box
|float=right
|caption=distribution of stuff
|width=200px
|bars=
{{bar percent|foo|red|30}}
{{bar percent|bar|green|40}}
{{bar percent|baz|blue|20}}
{{bar percent|bla|orange|8}}
{{bar percent|bla|teal|2|1/50}}
}}
foo
  
30%
bar
  
40%
baz
  
20%
bla
  
8%
bla
  
1/50
distribution of stuff
{{bar box
|title=Quantity of stuff
|titlebar=#DDD
|left1=kinds of stuff
|right2=pcs.
|width=400px
|bars=
{{bar pixel|Foobar|red|33|,213}}
{{bar pixel|Barfoo|green|123|,123}}
{{bar pixel|Bazbar|blue|210|,121}}
{{bar pixel|Barfoobaz|orange|13||12,854}}
|caption=Some stuff displayed by quantity.
}}
Quantity of stuff
kinds of stuff pcs.
Foobar
  
33,213
Barfoo
  
123,123
Bazbar
  
210,121
Barfoobaz
  
12,854
Some stuff displayed by quantity.
{{bar box
|float=right
|title=Election results
|titlebar=#AAF
|left1=party
|left2=year
|right1=votes
|right2=change
|width=300px
|bars=
{{bar percent 2|Left|1898|silver|33|1902|red|42|+9%}}
{{bar percent 2|Right|1898|silver|40|1902|black|35|-5%}}
{{bar percent 2|Middle|1898|silver|17|1902|blue|10|-7%}}
{{bar percent 2|Other|1898|silver|10|1902|gray|13|+3%}}
|caption=1902 and 1898 election results in Freedonia compared.
}}
Election results
party year votes change
Left 1898
  
33% +9%
1902
  
42%
Right 1898
  
40% -5%
1902
  
35%
Middle 1898
  
17% -7%
1902
  
10%
Other 1898
  
10% +3%
1902
  
13%
1902 and 1898 election results in Freedonia compared.

See also