თარგი:ინფოდაფა პარლამენტი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

ინფოდაფა გამოიყენება საკანონმდებლო ორგანოების სტატიებში, როგორც მთელი ორგანოსთვის, ისე მისი პალატებისთვის ცალ-ცალკე.

გამოყენება

მოცემული ინფოდაფა გამიზნულია მოქმედი საკანონმდებლო ორგანოების შესახებ სტატიებში გამოსაყენებლად. სხვა მიზნებისთვის, როგორიცაა გაუქმებული ან ისტორიული საკანონმდებლო ორგანოების შესახებ სტატიების გავრცობა, გამოიყენეთ თარგი:ინფოდაფა ისტორიული საკანონმდებლო ორგანო.

სინტაქსი

სახელი
მშობლიური სახელი
ტრანსკრიფციული_სახელი
მოწვევის რიგითობა
ტიპი
ორგანოს ტიპი ''პალატის ტიპი'' ''ორგანო''
პალატები პალატები
ხელმძღვანელები
ხელმძღვანელი1_ტიპი ხელმძღვანელი1, პარტია1
არჩევნები1-დან
ხელმძღვანელი2_ტიპი ხელმძღვანელი2, პარტია2
არჩევნები2-დან
ხელმძღვანელი3_ტიპი ხელმძღვანელი3, პარტია3
არჩევნები3-დან
ხელმძღვანელი4_ტიპი ხელმძღვანელი4, პარტია4
არჩევნები4-დან
ხელმძღვანელი5_ტიპი ხელმძღვანელი5, პარტია5
არჩევნები5-დან
ხელმძღვანელი6_ტიპი ხელმძღვანელი6, პარტია6
არჩევნები6-დან
სტრუქტურა
წევრები წევრები
პალატა1 პოლიტიკური ჯგუფები პოლიტიკური ჯგუფები1
პალატა2 პოლიტიკური ჯგუფები პოლიტიკური ჯგუფები2
პალატა1 კომიტეტები კომიტეტები1
პალატა2 კომიტეტები კომიტეტები2
ერთობლივი კომიტეტები ერთობლივი_კომიტეტები
არჩევნები
პალატა1 საარჩევნო სისტემა საარჩევნო_სისტემა1
პალატა2 საარჩევნო_სისტემა საარჩევნო_სისტემა2
პალატა1 ბოლო არჩევნები ბოლო_არჩევნები1
პალატა2 ბოლო არჩევნები ბოლო_არჩევნები2
სხდომების ადგილი
სხდომების ადგილი
საიტი
საიტი
შენიშვნები
შენიშვნები
{{ინფოდაფა პარლამენტი
 | ფონის ფერი =
 | ტექსტის ფერი =
 | სახელი =
 | მშობლიური სახელი =
 | ტრანსკრიფციული_სახელი =
 | მოწვევის რიგითობა =
 | სურათი = ''სურათი''
 | სურათის_რეზ = ''სურათის_რეზ''
 | სურათის_ალტ = ''სურათის_ალტ''
 | ემბლემა = ''ემბლემა''
 | ემბლემის_რეზ = ''ემბლემის_რეზ''
 | ემბლემის_ალტ = ''ემბლემის_ალტ''
 | პალატის ტიპი =
 | ორგანო =
 | პალატები =
 | ხელმძღვანელი1_ტიპი =
 | ხელმძღვანელი1 =
 | პარტია1 =
 | არჩევნები1 =
 | ხელმძღვანელი2_ტიპი =
 | ხელმძღვანელი2 =
 | პარტია2 =
 | არჩევნები2 =
 | ხელმძღვანელი3_ტიპი =
 | ხელმძღვანელი3 =
 | პარტია3 =
 | არჩევნები3 =
 | ხელმძღვანელი4_ტიპი =
 | ხელმძღვანელი4 =
 | პარტია4 =
 | არჩევნები4 =
 | ხელმძღვანელი5_ტიპი =
 | ხელმძღვანელი5 =
 | პარტია5 =
 | არჩევნები5 =
 | ხელმძღვანელი6_ტიპი =
 | ხელმძღვანელი6 =
 | პარტია6 =
 | არჩევნები6 =
 | წევრები =
 | პალატა1 =
 | სტრუქტურა1 =
 | სტრუქტურა1_რეზ =
 | სტრუქტურა1_ალტ =
 | პოლიტიკური ჯგუფები1 =
  | ამჟამინდელი სტრუქტურა1 =
  | ამჟამინდელი პოლიტიკური ჯგუფები1 =
 | პალატა2 =
 | სტრუქტურა2 =
 | სტრუქტურა2_რეზ =
 | სტრუქტურა2_ალტ =
 | პოლიტიკური ჯგუფები2 =
 | კომიტეტები1 =
 | კომიტეტები2 =
 | ერთობლივი_კომიტეტები =
 | საარჩევნო_სისტემა1 =
 | საარჩევნო_სისტემა2 =
 | ბოლო_არჩევნები1 =
 | ბოლო_არჩევნები2 =
 | შემდეგი არჩევნები1 =
 | შემდეგი არჩევნები2 =
 | სხდომების დარბაზი =
 | სხდომების _რეზ =
 | სხდომების _ალტ =
 | სხდომების ადგილი =
 | საიტი =
 | შენიშვნები =
}}

პარამეტრები

თარგის პარამეტრები შემდეგია:

 • ფონის ფერი - თავსართის ფონის ფერი; შეიძლება არსებობს ან შემოგვთავაზოთ პარლამენტის/პალატის დომინანტი ფერი; უპირობოდ = რუხი.
 • ტექსტის ფერი - თავსართის ტექსტის ფერი (საჭიროებისამებრ შესაცვლელად); უპირობოდ = შავი.
 • სახელი - პარლამენტის/პალატის (მაგ. თემთა პალატა (გს); საქართველოს პარლამენტი და ა. შ.).
 • მშობლიური სახელი - პარლამენტის/პალატის სახელი მშობლიურ/ადგილობრივ ენაზე. გამოიყენეთ კოდი <br> ერთზე მეტი ენის შემთხვევაში (მაგ. შვეიცარიის ფედერალური კრება; გერმ. Bundesversammlung; ფრანგ. Assemblée fédérale; იტალ. Assemblea federale; რეტორ. Assamblea federala).
 • ტრანსკრიფციული სახელი - საჭიროებისამებრ პარლამენტის/პალატის სახელის ტრანსლიტერაცია (საჭიროა მშობლიური სახელწოდების გამოთქმისთვის). გამოიყენეთ კოდი <br> ერთზე მეტი ენის შემთხვევაში.
 • მოწვევის რიგითობა - მიმდინარე სესიის მოწვევის რიგითობა (მაგ. „კანადის მე-40 მოწვევის პარლამენტი“).
 • სურათი - პარლამენტის გამოსახულება (არასავალდებულო).
 • სურათის_რეზ - გამოსახულების რეზოლუცია (არასავალდებულო. უპირობოდ = 120px - შენიშვნა: გამოყენების შემთხვევაში რიცხვს მიუწერეთ „პქ“).
 • სურათის_ალტ - გამოსახულების ტექსტი
 • ემბლემა - ემბლემის გამოსახულება (არასავალდებულო).
 • ემბლემის_რეზ - გამოსახულების რეზოლუცია (არასავალდებულო).
 • ემბლემის_ალტ - გამოსახულების ტექსტი
 • პალატის ტიპი - ერთპალატიანი/ორპალატიანი - პარლამენტებისთვის; ზედა პალატა/ქვედა პალატა - თავად პალატებისთვის.
 • ორგანო - თუ პალატაზეა სტატია, ჩაწერეთ იმ საკანონმდებლო ორგანოს სახელი, რომლის ნაწილიცაა.
 • პალატები - პალატების სახელები, რომლებიც შედიან პარლამენტში; ერთზე მეტის შემთხვევაში, დაყავით კოდით <br>.
 • ხელმძღვანელი1_ტიპი - პარლამენტის/პალატის ხელმძღვანელის სახელწოდება (სპიკერი, თავმჯდომარე, პრეზიდენტი და ა. შ.).
 • ხელმძღვანელი1 - პალატის ხელმძღვანელი.
 • პარტია1 - ხელმძღვანელის პოლიტიკური პარტია.
 • არჩევნები1 - ხელმძღვანელის არჩევის თარიღი.
 • ხელმძღვანელი2_ტიპი - იგივე
 • ხელმძღვანელი2 - იგივე
 • პარტია2 - იგივე
 • არჩევნები2 - იგივე
 • ხელმძღვანელი3_ტიპი - იგივე
 • ხელმძღვანელი3 - იგივე
 • პარტია3 - იგივე
 • არჩევნები4 - იგივე
 • ხელმძღვანელი4_ტიპი - იგივე
 • ხელმძღვანელი4 - იგივე
 • პარტია4 - იგივე
 • არჩევნები5 - იგივე
 • ხელმძღვანელი5_ტიპი - იგივე
 • ხელმძღვანელი5 - იგივე
 • პარტია5 - იგივე
 • არჩევნები6 - იგივე
 • ხელმძღვანელი6_ტიპი - იგივე
 • ხელმძღვანელი6 - იგივე
 • პარტია6 - იგივე
 • არჩევნები6 - იგივე
 • წევრები - წევრების (მთლიანი) რაოდენობა საკანონმდებლო ორგანოში; ერთზე მეტის შემთხვევაში, დაყავით კოდით <br>.
 • პალატა1 - ზედა/ქვედა პალატის სახელწოდება
 • პალატა2 - ქვედა/ზედა პალატის სახელწოდება
 • სტრუქტურა1 - პალატა1-ის პოლიტიკური სტრუქტურის სურათი (არასავალდებულო).
 • სტრუქტურა1_რეზ - სტრუქტურა1-ის სურათის რეზოლუცია
 • სტრუქტურა1_ალტ - სტრუქტურა1-ის სურათის ტექსტი
 • სტრუქტურა2 - პალატა2-ის პოლიტიკური სტრუქტურის სურათი (არასავალდებულო).
 • სტრუქტურა2_რეზ - სტრუქტურა2-ის სურათის რეზოლუცია
 • სტრუქტურა2_ალტ - სტრუქტურა2-ის სურათის ტექსტი
 • პოლიტიკური ჯგუფები1 - პოლიტიკური პარტიების/ჯგუფების სია, რომლებიც წარმოდგენილია პალატა1-ში.
 • პოლიტიკური ჯგუფები2 - პოლიტიკური პარტიების/ჯგუფების სია, რომლებიც წარმოდგენილია პალატა2-ში.
 • კომიტეტები1 - კომიტეტების სია პალატა1-ში.
 • კომიტეტები2 - კომიტეტების სია პალატა2-ში.
 • ერთობლივი_კომიტეტები - ერთობლივი კომიტეტების სია პალატა2-ში.
 • საარჩევნო სისტემა1 - საარჩევნო სისტემა პალატა1-ში.
 • საარჩევნო სისტემა2 - საარჩევნო სისტემა პალატა2-ში.
 • ბოლო_არჩევნები1 - პალატა1-ის ბოლო არჩევნების თარიღი.
 • ბოლო_არჩევნები2 - პალატა2-ის ბოლო არჩევნების თარიღი.
 • შემდეგი_არჩევნები1 - პალატა1-ის შემდეგი_არჩევნები.
 • შემდეგი_არჩევნები2 - პალატა2-ის შემდეგი_არჩევნები.
 • სხდომების დარბაზი - სხდომათა დარბაზის სურათი (არასავალდებულო).
 • სხდომების_რეზ - სხდომათა დარბაზის სურათის რეზოლუცია (არასავალდებულო. უპირობოდ = 200px - შენიშვნა: გამოყენების შემთხვევაში რიცხვს მიუწერეთ „პქ“).
 • სხდომების_ალტ - სხდომათა დარბაზის სურათის ტექსტი.
 • სხდომების_ადგილი - სხდომების_გამართვის ადგილი: შენობა (დარბაზი), ქალაქი (მაგ. პარლამენტის შენობა, თბილისი).
 • საიტი - პარლამენტის/პალატის ოფიციალური საიტი (არასავალდებულო); გამოიყენეთ სრული სინტაქსი.
 • შენიშვნები - გამოიყენეთ საჭიროებისამებრ (არასავალდებულო).