თარგი:ინფოდაფა მატარებელი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

This is an infobox for generic Electric Multiple Units and Diesel Multiple Units, as well as carriages.

ინფოდაფა მატარებელი
Line(s) served lines
Specifications
გამწევი ძრავები traction motors
გამომავალი ელ. ენერგია poweroutput
გამწევი ძალისხმევა tractiveeffort
Current collection method collectionmethod
UIC კლასიფიკაცია uicclass
AAR ბორბლების განლაგება aarwheels
Bogies bogies
Multiple working multipleworking


Usage

This template has a large number of parameters, some of which, for historical reasons have duplicates that have been deprecated. Please note that parameter names are case-sensitive.

Only one parameter is required:

 • name - The name that will appear as the title of the infobox. Please do not change the colour of the text here, do so in background below.

The remaining parameters are as follows (in the order that they will appear in the template output):

 • background - the background colour of name parameter, either as a "colour name" (e.g. forestgreen), a hexadecimal value (e.g. #0093cf), or a colour template (e.g. #{{C2C colour}}). If the background is dark, please change the text colour by appending the CSS color selector. (e.g. background = black;color:white or background = #806040;color:#ffffdd ). Note that quotation marks are not permitted in these CSS statements. If |background= is present, but blank, the default is white; but if this parameter is omitted entirely, the default background colour is #eee.
 • image - The filename for the infobox image.
 • imagealt - Alternative text for image.
 • imagesize - The size (width) of the images in pixels (as in imagesize=200). If |imagesize= is present, but blank the image will appear full size; but if this parameter is omitted entirely, the default size is 229 pixels wide.
 • caption - The image caption that will be displayed.
 • interiorimage - The filename for the second infobox image.
 • interiorimagealt - Alternative text for interiorimage.
 • interiorcaption - The second image caption that will be displayed.
 • service - The dates that the vehicles were in service, separated by an en dash (e.g. 1964–1976). InService also works, but is deprecated.
 • manufacturer - The vehicles’ manufacturer. Manufacturer also works, but is deprecated.
 • ordernumber - The Order number or Lot number the vehicles were procured under.
 • factory - The factory at which the vehicles were made (if manufacturer had more than one factory). Factory also works, but is deprecated.
 • family - The type or range of manufacturer’s vehicles that the vehicles comes from (e.g. British Rail Mark 3). Family also works, but is deprecated.
 • replaced - The vehicles that were replaced by these vehicles. Replaced also works, but is deprecated.
 • yearconstruction - The dates that the vehicles were under construction, separated by an en dash (e.g. 1964–1976).
 • yearservice - The date that the vehicles first entered service.
 • refurbishment - The dates that the vehicles were refurbished, separated by an en dash (e.g. 1964–1976). Refurbishment also works, but is deprecated.
 • yearscrapped - The dates that the vehicles were scrapped, separated by an en dash (e.g. 1964–1976).
 • numberconstruction - The quantity of vehicles under construction. construction also works, but is deprecated.
 • numberbuilt - The quantity of vehicles manufactured. Built also works, but is deprecated.
 • numberservice - The quantity of vehicles in service.
 • numberpreserved - The quantity of vehicles preserved.
 • numberscrapped - The quantity of vehicles scrapped.
 • formation - The formation and/or length of a diesel or electric multiple unit. Formation also works, but is deprecated.
 • diagram - The classification Diagram, or Plan assigned to the vehicles.
 • code - The design or TOPS code assigned to the vehicles.
 • fleetnumbers - The fleet numbers of the vehicles. Designation and designation also work, but are deprecated.
 • capacity - The capacity of the vehicles. Capacity also works, but is deprecated.
 • operator - The operator(s) of the vehicles, separated with line breaks (<br>) if more than one. Operator also works, but is deprecated.
 • depots - The maintenance depots to which the vehicles were assigned. Depots also works, but is deprecated.
 • lines - The lines or routes to which the vehicles were assigned. LinesServed also works, but is deprecated.

Parameters below fall under the Specifications heading

 • carbody - The type of carbody construction used (e.g. spotwelded stainless steel). CarBody also works, but is deprecated.
 • trainlength - The total length of the train or unit. Please use {{convert}}. = convert}}.
 • carlength - The length of each vehicles (only those that differ). Please use {{convert}}. CarLength also works, but is deprecated.
 • width - The width of each vehicles – please use {{convert}}. CarWidth also works, but is deprecated.
 • height - The height of each vehicles – please use {{convert}}. CarHeight also works, but is deprecated.
 • floorheight - The height of the vehicles’ floor above the rail.
 • platformheight - Standard measurement is from top of the rail.
 • entrylevelorstep -
 • doors - The number and type of doors fitted.
 • art-sections - The number of coaches/power vehicles formed into an articulated trainset.
 • wheeldiameter - The diameter of the wheels (can be expressed new/worn)
 • wheelbase - The wheelbase of the train. State whether train, vehicle, bogie (truck), or bogie centers.
 • maxspeed - The maximum permitted speed of the vehicles – please use {{convert}}. MaxSpeed also works, but is deprecated.
 • weight - The weight of the vehicles – please use {{convert}}. = convert}}.
 • axleload - The maximum axle load of the rail vehicle(s).
 • traction - The traction system of the vehicles (if electric multiple unit). Traction also works, but is deprecated.
 • engine - The prime mover(s) used in the vehicle (if diesel multiple unit or generator car). Engine also works, but is deprecated.
 • enginetype - The type of engine(s)/prime mover(s)
 • cylindercount
 • cylindersize
 • traction motors -
 • poweroutput - The power output of the engine(s) used (if fitted). Power and powerout also work, but are deprecated.
 • tractiveeffort - The tractive effort of the train's propulsion system.
 • transmission - The transmission used (e.g. electric/hydraulic/mechanical) if fitted with engine(s). Transmission also works, but is deprecated.
 • acceleration - The acceleration rate of the vehicles. Acceleration also works, but is deprecated.
 • deceleration - The deceleration rate of the vehicles. Deceleration also works, but is deprecated.
 • aux - The type of any auxiliaries fitted, if any. Auxiliaries also works, but is deprecated.
 • powersupply - The type of any power supply fitted, if any. Power-supply and powersup also work, but are deprecated.
 • hvac - The type of train heating, ventilation and air conditioning fitted, if any.
 • electricsystem - The voltage, and frequency if A.C., of the power supply to electric multiple units. Also Overhead line or Third rail etc. Voltage and voltage also work but are deprecated.
 • collectionmethod - The current collection method used on electric multiple units (e.g. Pantograph (rail), Contact shoe)
 • uicclass – The UIC classification of powered/unpowered axles
 • aarwheels- The AAR wheel arrangement of powered cars. Wheel Arrangement and wheel arrangement also work, but are deprecated.
 • bogies - The type of bogies of trucks fitted, if known.
 • brakes - The type of train brakes fitted. (e.g. Air, Vacuum, Electro-Pneumatic). Brakes also works, but is deprecated.
 • safety - The type(s) of safety systems fitted. SafetySystem also works, but is deprecated.
 • coupling - The type of vehicle couplings used (e.g. knuckle, Dellner, Scharfenberg),
 • multipleworking - The type of multiple working used, if fitted.
 • light - The type of headlights a locomotive or subway car has. (e.g. halogen bulb, Light Emitting Diode, etc. )
 • gauge - The vehicles’ rail gauge - please use {{Track gauge}}
 • notes - notes, miscellany, sources etc.
Note that articles using deprecated parameters are added to Category:Unusual parameters of Infobox train template. However, each page might need a null edit to be included in the category.

Below are a full and partial list of parameters to cut-and-paste into articles.

Full (for DMU / EMU):
{{Infobox train
| background    = 
| name       = 
| image      = 
| imagealt     = 
| imagesize    = 
| caption     = 
| interiorimage  = 
| interiorimagealt = 
| interiorcaption = 
| service     = 
| manufacturer   = 
| ordernumber    = 
| factory     = 
| family      = 
| replaced     = 
| yearconstruction = 
| yearservice   = 
| refurbishment  = 
| yearscrapped   = 
| numberconstruction= 
| numberbuilt   = 
| numberservice  = 
| numberpreserved = 
| numberscrapped  = 
| formation    = 
| diagram     = 
| code       = 
| fleetnumbers   = 
| capacity     = 
| operator     = 
| depots      = 
| lines      = 

| carbody     = 
| trainlength   = 
| carlength    = 
| width      = 
| height      = 
| floorheight   = 
| platformheight  = 
| entrylevelorstep = 
| doors      = 
| art-sections   = 
| wheeldiameter  = 
| wheelbase    = 
| maxspeed     = 
| weight      =
| axleload     =  
| traction     = 
| engine      =
| enginetype    =
| cylindercount  = 
| cylindersize   = 
| traction motors = 
| poweroutput   = 
| tractiveeffort  = 
| transmission   = 
| acceleration   = 
| deceleration   = 
| aux       = 
| powersupply   = 
| hvac       = 
| electricsystem  = 
| collectionmethod = 
| uicclass     = 
| aarwheels    = 
| bogies      = 
| brakes      = 
| safety      = 
| coupling     = 
| multipleworking = 
| light      =
| gauge      = 
| notes      =
}}
Cutdown for a carriage / coach:
{{Infobox train
| background    = 
| name       = 
| image      = 
| imagesize    = 
| imagealt     = 
| caption     = 
| interiorimage  = 
| interiorimagealt = 
| interiorcaption = 
| service     = 
| manufacturer   = 
| ordernumber   = 
| factory     = 
| family      = 
| replaced     = 
| yearconstruction = 
| yearservice   = 
| refurbishment  = 
| yearscrapped   = 
| numberconstruction= 
| numberbuilt   = 
| numberservice  = 
| numberpreserved = 
| numberscrapped  = 
| formation    = 
| diagram     = 
| code       = 
| fleetnumbers   = 
| capacity     = 
| operator     = 
| depots      = 
| lines      = 

| carbody     = 
| carlength    = 
| width      = 
| height      = 
| floorheight   = 
| platformheight  = 
| entrylevelorstep = 
| doors      = 
| art-sections   = 
| wheeldiameter  = 
| wheelbase    = 
| maxspeed     = 
| weight      =
| axleload     = 
| aux       = 
| powersupply   = 
| hvac       = 
| bogies      = 
| brakes      = 
| coupling     = 
| light      =
| gauge      = 
| notes      =
}}

See also

Tracking